Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Prefaţă

Partea întâi

Cuvântări ale lui Hristos la început

– Cuvintele Duhului Sfânt către Biserici

(de la 11 februarie 1991 la 20 noiembrie 1991)