Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Când frunzele care cad se vor reîntoarce la rădăcinile lor, veți regreta tot răul pe care l-ați făcut

Toți ați fost personal martori la lucrarea pe care am făcut-o în mijlocul vostru, voi înșivă ați auzit cuvintele pe care le-am spus și cunoașteți atitudinea Mea față de voi, așa că ar trebui să știți de ce fac această lucrare în voi. Vă voi spune adevărul - nu sunteți altceva decât unelte pentru lucrarea Mea de cucerire în zilele de pe urmă; sunteți instrumente pentru extinderea lucrării Mele printre semințiile neamurilor. Eu vorbesc prin nedreptatea voastră, mizeria voastră, opoziția și răzvrătirea voastră pentru a extinde mai bine lucrarea Mea, pentru ca numele Meu să se răspândească printre semințiile neamurilor, adică să se răspândească printre oricare dintre semințiile din afara Israelului. În felul acesta numele Meu, faptele Mele și glasul Meu se pot împrăștia printre toate semințiile neamurilor, astfel încât toate acele seminții care nu sunt ale Israelului să poată fi cucerite de Mine și să se închine Mie, devenind pământurile Mele sfinte, în afara pământurilor Israelului și Egiptului. Extinderea lucrării Mele este, de fapt, extinderea lucrării Mele de cucerire, extinzând pământul Meu sfânt. Este extinderea temeliei Mele pe pământ. Ar trebui să vă fie clar că sunteți doar creaturi printre semințiile neamurilor pe care le cuceresc. La început, voi nu aveați nici statut, nici vreo valoare de utilizare, absolut niciun folos. Am ridicat viermii din grămada de bălegar doar ca să fie exemplare pentru ca Eu să cuceresc Lumea, să fie singurele „materiale de referință” pentru ca Eu să cuceresc lumea. Doar prin aceasta sunteți destul de norocoși să fiți în contact cu Mine și să vă adunați acum cu Mine. Doar datorită statutului vostru inferior v-am ales să fiți exemplarele, modelele pentru lucrarea Mea de cucerire. Doar din acest motiv lucrez și vorbesc în mijlocul vostru, trăiesc și locuiesc cu voi. Ar trebui să știți că numai datorită gestionării Mele și din cauza scârbei Mele nemăsurate pentru voi, viermi din grămada de bălegar, vorbesc în mijlocul vostru și aceasta chiar până în punctul că sunt plin de mânie. Lucrarea Mea în mijlocul vostru nu este deloc aceeași cu cea a lui Iahve lucrând în Israel, și, mai ales, nu este aceeași cu cea a lui Isus lucrând în Iudeea. Cu mare toleranță vorbesc și lucrez și cu furie, precum și judecată, cuceresc pe acești degenerați. Nu e deloc ca Iahve conducând poporul Său în Israel. Lucrarea Sa în Israel a fost aceea de a oferi mâncare și apă vie, iar El era plin de compasiune și iubire pentru poporul Său în grija Lui față de ei. Lucrarea de astăzi este făcută într-o națiune care nu este aleasă, ci este blestemată. Nu este mâncare abundentă și nu este hrana apei vii pentru sete. Chiar mai mult, nu este o aprovizionare cu bunuri materiale abundente; există doar judecată abundentă, blestem și mustrare. Acești viermi din grămada de bălegar sunt absolut nevrednici să câștige dealurile cu bovine și oi, marea bogăție și copiii cei mai frumoși de pe pământul pe care Eu l-am acordat Israelului. Israelul contemporan oferă bovinele și oile, obiectele de aur și argint, cu care Eu îi hrănesc pe altar, depășind zecimea cerută de Iahve conform legii, așa că le-am dat și mai mult, de peste o sută de ori mai mult decât ceea ce era obținut de Israel conform legii. Cu ceea ce hrănesc Israelul depășește ceea ce au câștigat atât Avraam, cât și Isaac. Voi face familia lui Israel roditoare și să se înmulțească și voi face ca poporul Meu din Israel să se răspândească în lumea întreagă. Cel pe care-l binecuvântez și de care am grijă, este tot poporul ales al Israelului, adică poporul care Mi-a dedicat totul Mie, care a câștigat totul de la Mine. Deoarece ei Mă țin minte, ei își sacrifică vițeii de-abia născuți și mieii pe altarul Meu sfânt și oferă tot ce au în fața Mea, și chiar sunt gata să-Mi ofere primii lor fii nou-născuți în așteptarea reîntoarcerii Mele. Dar voi? Voi treziți mânia Mea, cereți de la Mine, furați jertfele celor care Îmi oferă lucruri și nu știți că Mă jigniți, astfel că ceea ce câștigați este plâns și pedeapsă în întuneric. Ați provocat mânia Mea de multe ori și am făcut să plouă focurile Mele arzătoare, astfel că au fost mulți care și-au găsit un sfârșit tragic, iar casele lor fericite au devenit morminte pustii. Tot ce am pentru acești viermi este o mânie fără sfârșit și nu am nici o intenție să-i binecuvântez. Doar de dragul lucrării Mele am făcut o excepție și v-am înălțat și am îndurat marea umilință de a lucra în mijlocul vostru. Dacă nu ar fi voia Tatălui Meu, cum aș putea să trăiesc în aceeași casă cu viermii care se răsucesc în grămada de bălegar? Simt un dezgust extrem pentru toate acțiunile și cuvintele voastre și, oricum, pentru că am un „interes” în murdăria și răzvrătirea voastră, aceasta a devenit o chintesență a cuvintelor Mele. Altfel, fără îndoială nu aș rămâne atât de mult printre voi. Deci, ar trebui să știi că atitudinea Mea față de voi este doar una de compasiune și milă și una în care nu există iubire, doar toleranță pentru voi, pentru că eu fac aceasta doar pentru lucrarea Mea. Și ați văzut faptele Mele numai pentru că am selectat murdăria și răzvrătirea ca „materii prime”. Altfel, nu mi-aș dezvălui deloc faptele mele acestor viermi; lucrez în voi doar cu ezitare; nu este nimic asemănător cu pregătirea și bunăvoința lucrării Mele în Israel. Vorbesc fără tragere de inimă în mijlocul vostru, ducând mânia Mea. Dacă nu ar fi pentru lucrarea Mea cea mai mare, cum aș putea să tolerez vederea continuă a unor astfel de viermi? Dacă nu ar fi fost de dragul numelui Meu, aș fi urcat de mult pe înălțimile cele mai înalte și aș fi ars complet acești viermi și grămada de bălegar! Dacă nu ar fi de dragul gloriei Mele, cum aș putea permite acestor demoni răi să-Mi reziste în mod deschis, cu capetele lor legănându-se înaintea ochilor Mei? Dacă nu ar trebui să-Mi înfăptuiesc lucrarea lin și fără cea mai mică piedică, cum aș putea să permit acestor oameni asemănători viermilor să Mă ponegrească fără motiv? Dacă o sută de oameni dintr-un sat din Israel s-ar ridica să-Mi reziste astfel, chiar dacă Mi-au adus jertfe, i-aș nimici sub crăpăturile pământului, pentru ca oamenii din alte orașe să nu se mai revolte. Sunt un foc mistuitor și nu tolerez ofensa. Fiindcă toți oamenii au fost creați de Mine, orice spun și fac, oamenii trebuie să Mă asculte și să nu se răzvrătească. Oamenii nu au dreptul să se amestece în lucrarea Mea și, mai ales, nu sunt calificați să analizeze ce este bine sau rău în lucrarea Mea și în cuvintele Mele. Eu sunt Domnul creației și creaturile ar trebui să obțină tot ce am nevoie cu o inimă plină de venerație pentru Mine; ei nu ar trebui să discute cu Mine și în special nu ar trebui să reziste. Eu folosesc autoritatea Mea pentru a domni peste poporul Meu, iar toți aceia care fac parte din creația Mea ar trebui să se conformeze autorității Mele. Deși astăzi sunteți îndrăzneți și încrezuți în fața Mea, nu ascultați cuvintele cu care Eu vă învăț și nu vă temeți, eu vă întâmpin răzvrătirea cu îngăduință. Nu Mi-aș pierde cumpătul și nu Mi-aș compromite munca, pentru că micuții viermi au întors mizeria în grămada de bălegar. M-am împăcat cu existența continuă a tot ceea ce urăsc și a lucrurilor pe care le detest, de dragul voii Tatălui Meu, până când cuvântările Mele sunt complete, până chiar în ultima Mea clipă. Nu-ți face griji! Eu nu pot să Mă cobor la același nivel ca un vierme anonim și nu-Mi voi compara nivelul aptitudinilor cu tine. Te urăsc, dar sunt în stare să suport. Nu Mă asculți, dar nu poți scăpa de ziua mustrării tale de către Mine, pe care Tatăl Meu Mi-a promis-o. Poate un vierme, care a fost creat, să se compare cu Domnul întregii creații? Toamna, frunzele care cad se vor întoarce la rădăcinile lor, tu te vei reîntoarce la casa tatălui tău, iar Eu Mă voi întoarce alături de Tatăl Meu. Eu voi fi însoțit de afecțiunea tandră a Tatălui Meu, iar tu vei fi călcat în picioare de către tatăl tău și urmărit de acest lucru. Eu voi avea slava Tatălui Meu și tu vei avea rușinea tatălui tău. Voi folosi mustrarea, pe care Mi-am reținut-o de mult timp, ca să te însoțească, iar tu vei întâlni mustrarea Mea, cu trupul tău rânced, care a fost deja stricat de zeci de mii de ani. Voi încheia lucrarea Mea de cuvinte în tine, însoțită de îngăduință, și vei începe să-ți împlinești rolul de a suferi dezastrul din cuvintele Mele. Mă voi bucura foarte mult și voi lucra în Israel; tu vei plânge și vei scrâșni din dinți și vei exista și vei muri în noroi. Eu Îmi voi recâștiga forma originală și nu voi mai rămâne în mizerie împreună cu tine, în timp ce tu îți vei recâștiga urâțenia originală și vei continua să scormonești în grămada de bălegar. Când lucrarea și cuvintele Mele sunt gata, va fi o zi de bucurie pentru Mine. Când opoziția și răzvrătirea ta sunt gata, va fi o zi de plâns pentru tine. Nu voi avea milă de tine și nu Mă vei mai vedea. Nu voi mai dialoga cu tine și nu Mă vei mai întâlni. Voi urî răzvrătirea ta, iar ție îți va fi dor de frumusețea Mea. Te voi lovi, iar ție îți va fi dor de frumusețea Mea. Mă voi despărți cu bucurie de tine, iar tu vei fi conștient de datoria ta față de Mine. Nu te voi mai vedea niciodată, dar tu întotdeauna vei spera după Mine. O să te urăsc pentru că în momentul de față te opui Mie, iar ție îți va fi dor de Mine, pentru că în momentul acesta te mustru. Nu voi fi dispus să trăiesc alături de tine, dar tu vei tânji amarnic după aceasta și vei plânge pentru veșnicie, pentru că vei regreta tot ce Mi-ai făcut Mie. Vei regreta răzvrătirea și opoziția ta și chiar îți vei așeza fața pe pământ cu părere de rău, și vei cădea în fața Mea și vei jura că nu vei mai fi neascultător. Dar, în inima ta, tu doar Mă iubești și nu vei putea niciodată să-Mi auzi vocea, trebuie să te fac să te rușinezi de tine.

Văd acum trupul tău desfrânat, care M-ar înșela și am doar un mic avertisment pentru tine. Eu cu siguranță nu iau măsuri de mustrare pentru a „te aștepta” pe tine. Tu ar trebui să știi ce rol joci în lucrarea Mea și atunci voi fi mulțumit. În afară de aceasta, dacă Îmi reziști, sau cheltuiești banii Mei, sau mănânci jertfele aduse Mie, Iahve, sau voi, viermilor, vă mușcați unul pe celălalt, sau există conflict sau încălcare între voi, creaturi asemeni câinilor - nu Mă privește nimic din toate acestea. Trebuie doar să știți ce fel de lucruri sunteți, iar Eu voi fi mulțumit. În afară de aceste lucruri, este în regulă dacă sunteți dispuși să trageți săbiile sau sulițele unii împotriva celorlalți, sau să vă luptați unul cu celălalt cu cuvintele voastre. Nu am nici o dorință să Mă amestec în acele lucruri și nu Mă implic câtuși de puțin în problemele umane. Nu pentru că nu Mi-ar păsa de conflictele dintre voi, ci deoarece Eu nu sunt unul dintre voi, deci nu particip la problemele care sunt între voi. Eu Însumi nu sunt parte din creație și nu sunt al lumii, astfel că urăsc viața zbuciumată în mijlocul oamenilor și acele relații murdare, necorespunzătoare dintre oameni. Mă dezgustă în special mulțimile gălăgioase de oameni. Cu toate acestea, cunosc profund impuritățile din inima fiecărei creaturi și, înainte de a vă fi creat, cunoșteam deja nedreptatea care exista adânc în inimile omenești și cunoșteam toată înșelăciunea și strâmbătatea din inimile omenești. Deci, chiar dacă nu sunt urme atunci când oamenii fac lucruri nedrepte, Eu totuși știu că nedreptatea păstrată în inimile voastre depășește bogăția tuturor lucrurilor pe care le-am creat. Fiecare dintre voi s-a ridicat la cele mai înalte înălțimi ale mulțimilor; voi v-ați ridicat pentru a fi strămoșii mulțimilor. Sunteți extrem de arbitrari și alergați înnebuniți printre toți viermii care caută un loc liniștit, încercând să devorați viermii mai mici decât voi. Sunteți răutăcioși și siniștri în inimile voastre, depășind acele fantome care s-au scufundat pe fundul mării. Locuiți în partea de jos a bălegarului, tulburând viermii de sus în jos, astfel încât să nu aibă pace, luptându-vă unii cu alții pentru o vreme și apoi calmându-vă. Nu vă cunoașteți propriul statut, dar încă vă mai luptați unul cu celălalt în bălegar. Ce puteți obține din această luptă? Dacă ați avea cu adevărat o inimă plină de venerație pentru Mine, cum ați putea să vă luptați unul cu altul în spatele Meu? Nu contează cât de înalt este statutul tău, nu ești tot un mic vierme împuțit din balegă? Vor putea să-ți crească aripi și să devii un porumbel în cer? Voi, micuți viermi împuțiți, care fură ofrandele de la altarul Meu, al lui Iahve, îți poți salva numele ruinat, deteriorat pentru a deveni poporul ales al Israelului? Ești un nenorocit fără rușine! Acele jertfe de pe altar Mi-au fost oferite de către oameni, exprimând sentimentele binevoitoare ale celor care se tem de Mine. Ele sunt pentru controlul Meu și pentru folosul Meu, așa că cum de poți să Mă jefuiești de puținele turturele oferite de oameni? Nu îți este frică să fii un Iuda? Nu te temeți că pământul tău va deveni un câmp de sânge? Nerușinatule! Crezi că turturelele oferite de oameni sunt toate pentru a îți hrăni burta ta, vierme? Ceea ce ți-am dat este ceea ce am fost fericit și dispus să îți dau; ceea ce nu ți-am dat este la dispoziția Mea și tu nu poți să-Mi furi pur și simplu jertfele oferite Mie. Cel care lucrează sunt Eu, Iahve - Domnul creației, iar faptul că oamenii oferă jertfe Mi se datorează Mie. Crezi că aceasta este o recompensă pentru toată agitația ta? Chiar ești nerușinat! Pentru cine alergi? Nu pentru tine însuți? De ce furi jertfele aduse Mie? De ce furi bani din punga Mea de bani? Nu ești fiul lui Iuda Iscarioteanul? De jertfele aduse Mie, lui Iahve, trebuie să se bucure preoții. Ești preot? Îndrăznești să mănânci plin de îngâmfare jertfele aduse Mie și chiar să le pui pe masă; nu valorezi nimic! Nenorocit bun de nimic! Focul Meu, al lui Iahve, te va face scrum!

Anterior:Ce știi despre credință?

Următorul:Nimeni care este din carne nu poate scăpa de ziua mâniei