Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Capitolul 15

Arătarea lui Dumnezeu s-a produs deja în toate bisericile. Duhul este Cel care vorbește, El este un foc furios, este măreț și judecă; El este Fiul Omului, îmbrăcat cu o haină până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul Lui sunt albe ca lâna și ochii Lui sunt ca para focului; și picioarele Lui, ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor; și glasul Lui este ca sunetul multor ape. El are în mâna dreaptă șapte stele, o sabie ascuțită, cu două tăișuri, se află în gura Lui, și fața Lui este ca soarele când strălucește în toată puterea sa!

Fiul Omului a fost mărturisit, Dumnezeu Însuși a fost descoperit în mod deschis, slava lui Dumnezeu a sosit, precum soarele când strălucește în toată puterea sa. Chipul glorios al lui Dumnezeu strălucește orbitor; ai cui ochi îndrăznesc să Îl trateze cu sfidare? Sfidarea înseamnă moarte! Nu există nici cea mai mică urmă de milă față de orice credeți în inimile voastre, orice cuvânt spuneți sau orice faceți. Voi toți veți ajunge să înțelegeți și să vedeți ce ați obținut – nimic altceva decât judecata Mea! Pot să îndur atunci când nu depuneți efortul de a mânca și de a-Mi bea cuvintele, ci întrerupeți construcția Mea în mod arbitrar și o distrugeți? Nu voi fi blând cu o astfel de persoană! Orice încălcare mai gravă și vei fi mistuit de flăcări! Dumnezeul Atotputernic Se manifestă într-un corp spiritual, fără nici cea mai mică fărâmă de trup sau sânge care să conecteze capul de picioare. El transcende universul-lume, așezat pe tronul slăvit în cel de-al treilea rai, administrând toate lucrurile! Toate lucrurile din univers sunt în mâinile Mele. Dacă vorbesc, va fi. Dacă decretez, așa va fi. Satana este sub picioarele Mele, este în Adânc! Atunci când vocea Mea iese la lumină, cerul și pământul vor pieri și vor fi în zadar! Toate lucrurile vor fi reînnoite și acesta este un adevăr care nu poate fi schimbat, care este doar prea adevărat. Am biruit lumea și am biruit toate cele rele. Stau aici vorbind cu voi; toți cei care au urechi ar trebui să asculte și toți cei care trăiesc ar trebui să accepte.

Zilele vor ajunge la sfârșit; toate lucrurile din lume vor fi în zadar și toate lucrurile se vor naște din nou. Amintește-ți aceasta! Amintește-ți aceasta! Nu poate exista nicio ambiguitate! Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece! Lăsați-Mă să vă îndemn din nou: Nu fugiți în zadar! Treziți-vă! Pocăiți-vă și mântuirea este la îndemână! M-am arătat deja printre voi și vocea Mea s-a ridicat. Vocea Mea s-a ridicat înaintea voastră, față în față cu voi în fiecare zi, proaspătă și nouă în fiecare zi. Tu Mă vezi și Eu te văd, îți vorbesc mereu, față în față cu tine. Și, totuși, tu Mă respingi, nu Mă cunoști; oile Mele pot auzi glasul Meu și, totuși, voi tot ezitați! Voi ezitați! Inima voastră s-a împietrit, ochii voștri sunt orbiți de Satana și nu puteți vedea fața Mea glorioasă – ce jalnic! Ce jalnic!

Cele șapte Duhuri dinaintea tronului Meu sunt trimise în toate colțurile pământului și voi trimite Mesagerul Meu să vorbească bisericilor. Sunt drept și credincios, Eu sunt Dumnezeul care examinează cele mai profunde părți ale inimii omului. Duhul zice bisericilor și cuvintele Mele sunt cele care ies din Fiul Meu; toți cei care au urechi ar trebui să asculte! Toți cei care trăiesc ar trebui să accepte! Pur și simplu, mâncați-le și beți-le și nu vă îndoiți! Toți cei care ascultă și iau în seamă cuvintele Mele vor primi mari binecuvântări! Toți cei care caută cu sinceritate fața Mea vor avea, cu siguranță, o lumină nouă, o nouă luminare și o nouă perspectivă; toate vor fi proaspete și noi. Cuvintele Mele ți se vor arăta în orice moment și vor deschide ochii duhului tău, ca să poți vedea toate tainele ținutului spiritual și că Împărăția se află printre oameni. Intră în refugiu și tot harul și binecuvântările vor fi asupra ta, foametea și ciuma nu vor putea să te atingă, lupii, șerpii, tigrii și leoparzii nu vor putea să îți facă rău. Tu vei fi cu Mine și vei merge împreună cu Mine în slavă!

Dumnezeu Atotputernic! Trupul Său glorios se arată în mod deschis, corpul spiritual sfânt apare și El este Însuși Dumnezeul complet! Atât lumea, cât și trupul sunt schimbate, iar schimbarea Sa la față, pe munte, este persoana lui Dumnezeu. Își poartă coroana aurită pe capul Lui, îmbrăcămintea Lui este alb pur, peste piept cu un brâu de aur și toate lucrurile din lume sunt la picioarele Lui. Ochii Lui sunt ca para focului, sabia ascuțită cu două tăișuri se află în gura Lui și are cele șapte stele în mâna Lui dreaptă. Calea către Împărăție este de o strălucire nemărginită, iar slava Lui apare și strălucește; munții sunt plini de bucurie și apele râd, soarele, luna și stelele se învârt toate în aranjamentul lor ordonat, salutând Dumnezeul unic, adevărat, a cărui întoarcere triumfătoare vestește încheierea planului Său de gestionare (planul mântuirii) de șase mii de ani. Săriți și dansați toți cu bucurie! Vivat! Dumnezeul atotputernic stă pe tronul Său slăvit! Cântați! Steagul învingător al Celui Atotputernic este ridicat pe mărețul și magnificul Munte Sion! Toate națiunile ovaționează, toate popoarele cântă, Muntele Sion râde cu bucurie, slava lui Dumnezeu a apărut! Nici în vise n-am crezut vreodată că voi vedea fața lui Dumnezeu, dar astăzi, iată, am văzut-o. Față în față cu El, în fiecare zi, îmi dezvălui Lui inima. El oferă, cu mărinimie, tot ce este mâncat și băut. Viața, cuvintele, acțiunile, gândurile, ideile – lumina Lui slăvită le iluminează pe toate. El conduce fiecare pas din drum și, dacă vreo inimă este răzvrătită, judecata Lui va avea loc imediat.

Să mănânci împreună cu Dumnezeu, să rămâneți împreună, să locuiți împreună, să fii împreună cu El, să mergeți împreună, să vă bucurați împreună, să câștigați împreună slavă și binecuvântări, împărtășind Împărăția cu Dumnezeu și fiind împreună în Împărăție – o, ce plăcere! O, cât de dulce! Față în față în fiecare zi, vorbind în fiecare zi, discutând în mod constant, având o nouă luminare și noi perspective în fiecare zi. Ochii noștri spirituali sunt deschiși și vedem totul, toate tainele duhului ne sunt descoperite. Viața sfântă este atât de lipsită de griji. Fugiți și nu vă opriți, avansați continuu, există o viață mai minunată înainte. Nu fiți mulțumiți doar cu un gust dulce, ci întotdeauna căutați să intrați în Dumnezeu. El este atotcuprinzător și mărinimos, și are tot felul de lucruri care nouă ne lipsesc. Cooperați proactiv, intrați în El și nimic nu va mai fi la fel din nou. Viața noastră va fi transcendentă și nicio persoană, problemă sau lucru nu ne poate deranja.

Transcendență! Transcendență! Adevărata transcendență! Viața transcendentă a lui Dumnezeu este în interior și toate lucrurile devin cu adevărat relaxate! Transcendem lumea și lucrurile lumești, nu ne simțim atașați de soți sau de copii. Depășim controlul bolilor și mediului. Satana nu îndrăznește să ne deranjeze. Depășind în mod complet toate dezastrele – acest lucru Îi permite lui Dumnezeu să ia Împărăția. Îl călcăm pe Satana în picioare, mărturisim ferm pentru biserică și expunem cu desăvârșire fața urâtă a Satanei. Construcția bisericii este în Hristos, corpul glorios a apărut – aceasta este trăirea în răpire!

Anterior:Capitolul 14

Următorul:Capitolul 16

Conținuturi Similare