Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Este foarte important să stabilim o relație corectă cu Dumnezeu

Oamenii cred în Dumnezeu, Îl iubesc pe Dumnezeu şi-L mulțumesc pe Dumnezeu atingând cu inima lor Duhul lui Dumnezeu, obţinând astfel mulțumirea Lui; atunci când se dedică cu inima lor cuvintelor lui Dumnezeu, ei sunt ca urmare mişcaţi de Duhul lui Dumnezeu. Dacă doreşti să atingi o viaţă spirituală adecvată şi să stabileşti o relaţie corectă cu Dumnezeu, trebuie mai întâi să-ţi dăruieşti inima Lui şi să-ţi linişteşti inima în faţa Lui. Doar după ce ţi-ai revărsat întreaga inimă întru Dumnezeu poţi treptat să dezvolţi o viaţă spirituală adecvată. Dacă oamenii nu-şi dăruiesc inimile lor către Dumnezeu cu încrederea lor în El, dacă inimile lor nu sunt în El şi dacă dacă ei nu consideră povara Lui ca fiind a lor, atunci tot ceea ce fac este să-L înşele pe Dumnezeu şi aceasta este în întregime atitudinea persoanelor religioase – acest lucru nu poate primi lauda lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate obţine nimic de la acest tip de persoană; acest tip de persoană serveşte doar ca un contrast în lucrarea lui Dumnezeu, ca decor în casa lui Dumnezeu, ocupând spaţiu şi nu serveşte la nimic – Dumnezeu nu se foloseşte de acest tip de persoană. La o asemenea persoană, nu doar că nu există nicio şansă pentru lucrarea Duhului Sfânt, dar chiar mai mult, nu este niciun principiu de desăvârșire. Acest tip de persoană este adevăratul „mort umblător”. Aceste persoane nu au elemente ce pot fi folosite de Duhul Sfânt – ele au fost toate însușite de Satana, corupte la extrem de Satana şi fac obiectul eliminării din partea lui Dumnezeu. În prezent, Duhul Sfânt nu doar că foloseşte oamenii prin punerea în valoare a virtuţilor lor, dar îi şi desăvârșește şi le schimbă neajunsurile. Dacă inima ta poate fi dăruită lui Dumnezeu şi poate fi liniştită în faţa Lui, atunci vei avea posibilitatea şi însuşirile de a fi folosit de către Duhul Sfânt, pentru a primi luminarea şi iluminarea Duhului Sfânt şi chiar mai mult, vei avea posibilitatea ca Duhul Sfânt să compenseze neajunsurile tale. Atunci când îţi dăruieşti inima lui Dumnezeu, poţi pătrunde mai profund în aspectul pozitiv şi poţi să fii la un nivel mai înalt de percepţie; iar ca aspect negativ, vei avea o mai mare înţelegere a propriilor tale greşeli şi neajunsuri şi vei fi mai nerăbdător pentru a căuta să satisfaci voia lui Dumnezeu şi nu vei fi pasiv şi vei pătrunde activ. Asta va însemna că eşti o persoană adecvată. Presupunând că inima ta este liniştită în faţa lui Dumnezeu, răspunsul dacă primeşti sau nu lauda Duhului Sfânt şi dacă Îl mulţumeşti sau nu pe Dumnezeu este dacă poţi pătrunde activ. Atunci când Duhul Sfânt luminează o persoană şi foloseşte o persoană, niciodată nu-i face trăsături negative, ci întotdeauna îl face ca în mod activ să progreseze. Chiar dacă el are slăbiciuni, e capabil să nu trăiască influenţat de ele, poate să se abţină a întârzia creşterea sa în viaţă şi este capabil să continue să caute să satisfacă voia lui Dumnezeu. Este o probă ce demonstrează suficient că ai obţinut prezenţa Duhului Sfânt. Dacă o persoană are mereu o tendinţă negativă şi chiar după ce a fost luminat este încă o persoană negativă şi pasivă, incapabilă să se ridice şi să acţioneze în concordanţă cu Dumnezeu, atunci acest tip de persoană primeşte doar harul lui Dumnezeu, dar Duhul Sfânt nu este cu el. Atunci când o persoană e negativă, asta înseamnă că inima lui nu s-a întors spre Dumnezeu şi duhul lui nu a fost atins de Duhul lui Dumnezeu. Acest lucru ar trebui recunoscut de către toţi.

Poate fi sesizat din experienţă că unele dintre cele mai importante chestiuni este liniştirea inimii omului în faţa lui Dumnezeu. Este o problemă care priveşte viaţa spirituală a oamenilor şi creşterea vieţii lor. Doar dacă inima ta este în pace în faţa lui Dumnezeu, căutarea adevărului şi a schimbărilor din firea ta vor da roade. Întrucât vii împovărat în faţa lui Dumnezeu şi mereu simţi că îţi lipsesc atâtea, că există multe adevăruri pe care ai nevoie să le ştii, multe realităţi pe care ai nevoie să le trăieşti şi că trebuie să supui orice grijă voinţei lui Dumnezeu – aceste lucruri sunt mereu în mintea ta şi le simţi ca şi cum te-ar apăsa atât de tare încât nu poţi respira şi deci îţi simţi inima grea (dar nu într-o stare negativă). Doar asemenea persoane sunt calificate să accepte iluminarea cuvintelor lui Dumnezeu şi să fie mișcate de Duhul Sfânt. Acest lucru este datorită poverii lor, pentru că inima lor este grea şi poate fi spus, datorită preţului pe care l-au plătit şi a chinurilor pe care le-au suferit în faţa lui Dumnezeu ei primesc luminarea şi iluminarea Lui, pentru că Dumnezeu nu acordă nimănui un tratament special. Purtarea Lui faţă de oameni este mereu imparţială, dar de asemenea El nu este arbitrar în ce priveşte măsurile Lui la adresa oamenilor şi nu le oferă necondiţionat. Acesta este un aspect al firii Sale neprihănite. În viaţa adevărată, majoritatea persoanelor încă nu au atins această sferă. Cel puţin inimile lor încă trebuie să se întoarcă complet către Dumnezeu şi deci încă nu a existat nicio schimbare majoră în firea fiinţei lor. Asta pentru că ei au trăit doar în mijlocul harului lui Dumnezeu şi încă nu au obţinut lucrarea Duhului Sfânt. Criteriile pentru folosirea oamenilor de către Dumnezeu sunt după cum urmează: inimile lor se întorc către Dumnezeu, ele sunt împovărate de cuvintele lui Dumnezeu, ei au o inimă plină de dorinţi arzătoare şi trebuie să se decidă să caute adevărul. Doar asemenea persoane pot obţine lucrarea Duhului Sfânt şi să obţină frecvent luminarea şi iluminarea. Persoanele pe care Dumnezeu le foloseşte par din afară să fie iraţionale şi par să nu aibă o relaţie corespunzătoare cu alții, deşi se exprimă cuviincios şi nu vorbesc nechibzuit şi pot întotdeauna să-şi păstreze inima calmă în faţa lui Dumnezeu. Dar este exact acel tip de persoană care este suficientă pentru a fi folosită de Duhul Sfânt. Această persoană „iraţională” despre care vorbeşte Dumnezeu pare că nu are o relaţie potrivită cu ceilalţi şi nu are o iubire vizibilă sau practici superficiale, dar atunci când împărtăşeşte lucruri spirituale el poate să-şi deschidă inima şi să asigure altruist celorlalţi iluminarea şi luminarea pe care a obţinut-o din experienţa lui prezentă dinaintea lui Dumnezeu. În acest fel îşi exprimă ei iubirea lor pentru Dumnezeu şi satisfacerea voinţei lui Dumnezeu. Atunci când alţii îi ponegresc şi ridiculizează, ei pot să nu fie controlaţi de persoane, întâmplări sau lucruri din exterior şi totuşi pot fi calmi dinaintea lui Dumnezeu. O asemenea persoană pare să aibă propria înțelegere unică. Indiferent de ceilalţi, inimile lor nu-L părăsesc niciodată pe Dumnezeu. Când ceilalţi conversează voioşi şi cu umor, inimile lor totuşi rămân dinaintea lui Dumnezeu, contemplează cuvântul lui Dumnezeu sau se roagă în linişte în inimile lor la Dumnezeu, căutând voia lui Dumnezeu. Ei niciodată nu fac din păstrarea relaţiilor lor corespunzătoare cu celelalte persoane un scop principal. O asemenea persoană pare că nu are nicio filosofie de viaţă. Pe dinafară, această persoană este plină de viaţă, adorabilă şi inocentă, dar posedă şi un sentiment de linişte. Aceasta este înfăţişarea persoanei pe care Dumnezeu o foloseşte. Lucruri precum filosofia vieţii sau „înţelegere normală” nu există la acest tip de persoană; acest tip de persoană şi-a devotat întreaga inimă cuvântului lui Dumnezeu şi pare să Îl aibă doar pe Dumnezeu în inima lui. Acesta este tipul de persoană la care Dumnezeu se referă ca fiind o persoană „fără înţelegere” şi este exact persoana ce este folosită de Dumnezeu. Semnul unei persoane care este folosită de Dumnezeu este: Indiferent când şi unde, inima lui este mereu dinaintea lui Dumnezeu şi indiferent de cât sunt alţii de desfrânaţi, de cât de mult se lasă în voia dorinţelor trupeşti şi poftelor trupeşti – inima lui nu-L părăseşte niciodată pe Dumnezeu şi nu urmează gloata. Doar acest tip de persoană se potriveşte folosirii lui de către Dumnezeu şi este exact acel tip ce este desăvârșit de Duhul Sfânt. Dacă eşti incapabil să ajungi la acest punct, atunci nu eşti îndreptăţit să fii câştigat de Dumnezeu, să fii desăvârșit de Duhul Sfânt.

Dacă doreşti să ai o relaţie corespunzătoare cu Dumnezeu, trebuie să-ţi întorci inima spre Dumnezeu şi de pe această bază vei avea o relaţie corespunzătoare cu alte persoane. Dacă nu ai o relaţie corespunzătoare cu Dumnezeu, indiferent de ce faci pentru a-ţi menţine relaţiile cu celelalte persoane, indiferent cât munceşti din greu sau câtă energie depui, ea va aparţine în continuare filosofiei omenești de viață. Îţi menţii poziţia printre oameni printr-o perspectivă umană şi o filosofie omenească, ca ei să te aprecieze. Tu nu stabileşti relaţii corecte cu alte persoane în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu te concentrezi pe relaţiile tale cu alte persoane, dar îţi menţii o relaţie potrivită cu Dumnezeu, dacă doreşti să-ţi dăruieşti inima lui Dumnezeu şi să înveţi să-L urmezi, atunci în mod foarte natural, relaţiile tale cu toate persoanele vor deveni potrivite. În acest fel, aceste relaţii nu sunt stabilite pe trup, ci pe temelia iubirii lui Dumnezeu. Aproape că nu există interacţiuni bazate pe trup, dar pe spirit există părtăşie precum şi iubire, confort şi grija pentru celălalt. Toate astea sunt făcute având la bază inima care-L mulțumește pe Dumnezeu. Aceste relaţii nu sunt menţinute bazându-se pe filosofia omenească a vieţii, ci sunt formate foarte natural prin povara pentru Dumnezeu. Ele nu necesită efort omenesc – ele sunt puse în practică prin principiile cuvântului lui Dumnezeu. Eşti dispus să fii atent la voia lui Dumnezeu? Eşti dispus să fii persoana „fără rațiune” înaintea lui Dumnezeu? Eşti dispus să-ţi dăruieşti complet inima lui Dumnezeu şi să nu ții cont de statutul social printre oameni? Dintre toţi oamenii cu care eşti în contact, cu care din aceştia ai cea mai bună relaţie? Cu care dintre aceştia ai cele mai rele relaţii? Sunt corecte relaţiile tale cu celelalte persoane? Tratezi egal toate persoanele? Relaţiile tale cu ceilalţi sunt menţinute în conformitate cu filosofia vieţii sau sunt construite având la bază iubirea lui Dumnezeu? Atunci când cineva nu-şi oferă inima lui Dumnezeu, spiritul lui devine obtuz, amorţit şi inconştient. Acest tip de persoană nu va înţelege niciodată cuvintele lui Dumnezeu şi nu va avea niciodată o relaţie corespunzătoare cu Dumnezeu; acest tip de persoană nu-şi va schimba niciodată firea. Schimbarea firii cuiva este procesul aceluia care-şi dăruieşte complet inima lui Dumnezeu şi care primeşte luminarea şi iluminarea de la cuvintele lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu poate permite cuiva să intre activ, precum şi să-i permită să se debaraseze de aspectele sale negative după ce a dobândit cunoaştere. Atunci când poţi să-ţi dăruieşti inima lui Dumnezeu, vei putea să percepi orice mişcare subtilă a spiritului tău şi vei cunoaşte fiecare luminare şi iluminare primită de la Dumnezeu. Ține-te de asta şi treptat vei intra pe calea de a fi desăvârșit de Duhul Sfânt. Cu cât e mai liniştită inima ta în faţa lui Dumnezeu, cu atât va fi mai sensibil şi delicat spiritul tău şi cu atât mai mult va putea spiritul tău să perceapă mişcarea Duhului Sfânt şi atunci relaţia ta cu Dumnezeu va deveni şi mai potrivită. O relaţie potrivită între oameni poate fi stabilită având la bază dăruirea inimii lor lui Dumnezeu; nu este obţinută printr-un efort omenesc. Fără Dumnezeu în inimile lor, relaţiile interpersonale dintre oameni sunt doar relaţii ale trupului. Ele nu sunt corecte, ci sunt îngăduitoare poftelor trupului – ele sunt relaţii pe care Dumnezeu le urăște, pe care El le respinge. Dacă spui că spiritul tău a fost mişcat, dar mereu îţi doreşti părtăşie cu persoanele care prezintă interes pentru tine, despre care ai o părere bună şi dacă există un alt căutător care nu-ţi prezintă interes, faţă de care eşti ostil şi cu care nu vei discuta, atunci aceasta este mai mult decât o dovadă că eşti o persoană emoţională şi nu ai deloc o relaţie potrivită cu Dumnezeu. Încerci să-L înşeli pe Dumnezeu şi să-ţi ascunzi urâţenia interioară. Chiar dacă poţi să împărtăşeşti o anumită înţelegere, dar ai intenţii greşite, orice faci este bine doar conform standardelor omului. Dumnezeu nu te va slăvi – te comporţi conform trupului, nu în conformitate cu povara lui Dumnezeu. Dacă poţi să-ţi linişteşti inima în faţa lui Dumnezeu şi să ai interacţiuni corecte cu toţi cei care-L iubesc pe Dumnezeu, doar atunci eşti potrivit pentru folosirea de către Dumnezeu. În acest fel, indiferent de cum te asociezi cu ceilalţi, nu va fi conform unei filosofii de viață, ci va fi o trăire în faţa lui Dumnezeu, atent cu povara Lui. Câte persoane ca aceasta există printre voi? Sunt relaţiile tale cu ceilalţi cu adevărat corecte? Pe ce bază sunt construite ele? Câte filosofii de viaţă există în interiorul tău? Te-ai lepădat de ele? Dacă inima ta nu poate să se întoarcă complet către Dumnezeu, atunci nu aparţii lui Dumnezeu – tu provii de la Satana şi într-un final vei fi returnat Satanei. Nu meriţi să fii unul dintre oamenii lui Dumnezeu. Toate acestea necesită cercetarea ta atentă.

Anterior:În credința ta în Dumnezeu ar trebui să asculți de Dumnezeu

Următorul:O viață spirituală cuviincioasă îi conduce pe oameni pe calea cea dreaptă

Conținuturi Similare