Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Capitolul 79

Orbi! Ignoranți! O grămadă de gunoi fără valoare! Voi separați umanitatea Mea normală de divinitatea Mea deplină! Nu credeți că este un păcat împotriva Mea? Și, cu atât mai mult, este ceva greu de iertat! Dumnezeul real vine printre voi astăzi, dar voi doar cunoașteți acea parte a Mea care este umanitatea Mea normală, și nu Mi-ați văzut deloc partea complet divină. Crezi că nu știu cine încearcă să Mă înșele pe la spate? Eu nu te critic acum, doar urmăresc la ce nivel poți ajunge și care îţi va fi sfârşitul hotărâtor. Cuvintele Mele au fost rostite de mii de ori, și voi ați făcut multe lucruri rele. De ce încerci în mod repetat să Mă înșeli? Ferește-te să-ţi pierzi viața! Dacă Îmi provoci mânia la un anumit nivel, atunci nu îți voi arăta nicio milă și te voi da afară. Nu voi lua în considerare cum ai fost înainte, dacă ai fost loial sau zelos, cât de mult ai alergat, cât de mult te-ai consumat pentru Mine – nu Mă voi gândi deloc la aceste lucruri. Tu nu trebuie decât să Mă provoci acum și te voi arunca în hăul fără fund. Cine îndrăznește încă să încerce să Mă înșele? Ține minte asta! De acum încolo, când Mă voi înfuria, indiferent de cine este vorba, te voi curăța imediat, astfel încât să nu mai existe probleme viitoare și să nu mai fiu nevoit să te văd din nou. Dacă Mă sfidezi, te voi pedepsi instantaneu – o să vă amintiți asta? Cei care sunt inteligenți ar trebui să se pocăiască imediat.

Astăzi, adică acum, sunt mânios. Voi trebuie să fiți toți loiali față de Mine și să-Mi oferiți Mie întreaga voastră ființă. Amânările nu mai pot fi permise. Dacă nu ții seama de cuvintele Mele, Îmi voi întinde mâna și te voi doborî. Prin aceasta îi voi face pe toți să Mă cunoască, și astăzi sunt mânios și maiestuos pentru toți (aceasta este mai severă decât judecata Mea). Am spus atâtea cuvinte, dar voi nu ați reacționat deloc; sunteți într-adevăr atât de tonți? Nu cred că sunteți, nu-i așa? Vechiul diavol din voi este cel care pune la cale ceva rău – vedeți acest lucru în mod clar? Grăbiți-vă să aduceți o schimbare radicală! Astăzi, lucrarea Duhului Sfânt a progresat în această etapă – nu ați văzut-o? Numele Meu se va răspândi din casă în casă în toate națiunile și în toate direcțiile și, la fel, va fi strigat de gurile adulților și ale copiiilor, de la un capăt la celălalt al universului-lume; acesta este un adevăr absolut. Eu sunt singurul Dumnezeu Însuși, chiar mai mult, Eu sunt singura persoană a lui Dumnezeu și Eu, întregul trup, sunt cu atât mai mult manifestarea completă a lui Dumnezeu. Oricine îndrăznește să nu Mă onoreze, oricine îndrăznește să-și arate sfidarea în privire, oricine îndrăznește să spună cuvinte de sfidare împotriva Mea va muri cu siguranță de blestemul și mânia Mea (va fi blestemat din cauza mâniei Mele). Și oricine îndrăznește să nu-Mi fie loial sau fidel, oricine îndrăznește să încerce să Mă înșele, cu siguranță va muri în ura Mea. Dreptatea Mea, măreția și judecata Mea vor rezista în vecii vecilor. La început, am fost iubitor și milostiv, dar aceasta nu este firea divinității Mele complete; dreptatea, maiestatea și judecata sunt doar firea Mea – întregul Dumnezeu Însuși. În timpul Epocii Harului, am fost iubitor și milostiv. Din cauza lucrării pe care trebuia să o închei, aveam dragoste și milă, dar după aceea nu era mai fost nevoie de nicio iubire sau milă (de atunci, nu au mai existat). Este toată dreptatea, măreţia și judecata și aceasta este firea completă a umanității Mele normale cuplate cu divinitatea Mea deplină.

Cei care nu Mă cunosc vor pieri în hăul fără fund, iar cei care sunt siguri în privinţa Mea vor trăi pentru totdeauna, pentru a fi îngrijiți și protejați în dragostea Mea. Eu spun un singur cuvânt și întregul univers tremură de la un capăt la altul – cine poate să audă cuvintele Mele și să nu tremure de teamă? Cine nu poate dezvolta o inimă care să Mă onoreze? Cine nu poate cunoaște dreptatea și măreția Mea din faptele Mele! Și cine nu poate vedea puterea și înțelepciunea în faptele Mele! Oricine nu are grijă va muri cu siguranță. Acest lucru este din cauza faptului că cei care nu au grijă sunt aceia care Mă sfidează, care nu Mă cunosc, și ei sunt arhanghelul, cel mai sălbatic. Verificați-vă – cine este sălbatic, făţarnic, arogant și îngâmfat este, cu siguranță, un obiect al urii Mele și va pieri!

Pronunţ acum decretele administrative ale împărăției Mele: toate lucrurile sunt înăuntrul judecății Mele, toate sunt în dreptatea Mea, toate sunt înăuntrul măreţiei Mele și dreptatea este făcută tuturor. Cei care spun că ei cred în Mine, dar care Mă contrazic în inimile lor sau ale căror inimi M-au abandonat vor fi daţi afară, dar când voi hotărî Eu. Cei care vorbesc sarcastic despre Mine, dar într-un mod pe care oamenii nu îl observă, vor muri imediat (vor muri în spirit, în trup și în suflet). Pe cei ce îi asupresc sau rănesc pe cei pe care îi iubesc mânia Mea îi va judeca imediat. Aceasta înseamnă că aceia care sunt geloşi pe cei pe care îi iubesc și au impresia că nu sunt drept vor fi predați spre judecată celor pe care îi iubesc. Toți cei care se comportă bine sunt simpli și cinstiți (inclusiv cei cărora le lipseşte înțelepciunea) și a căror sinceritate faţă de Mine e de neclintit vor rămâne în împărăția Mea. Cei care nu au fost instruiți, adică acei oameni cinstiți cărora le lipsesc înțelepciunea și înțelegerea vor avea putere în împărăția Mea. Cu toate acestea, ei au trecut, de asemenea, prin tratare și separare. Faptul că ei nu au fost supuşi instruirii nu este absolut ci, mai degrabă, prin aceste lucruri voi arăta tuturor atotputernicia și înțelepciunea Mea. Îi voi da afară pe cei care încă se mai îndoiesc acum de Mine, nu vreau pe nici unul dintre ei (îi detest pe cei care încă se mai îndoiesc de Mine într-un astfel de moment ca acesta). Prin faptele pe care le fac în întregul univers, voi arăta oamenilor cinstiți miracolul acțiunilor Mele, după care le voi spori înțelepciunea, înțelegerea și discernământul și voi face ca oamenii înșelători să fie distruși într-o clipă datorită faptelor Mele minunate. Toți fiii întâi născuți care au fost primii care Mi-au acceptat numele (adică acei oameni sfinți și neîntinaţi, cinstiți) vor fi primii care vor intra în împărăție și vor conduce toate națiunile și toate popoarele împreună cu Mine, vor domni ca împărați în împărățieși, împreună, vor judeca toate națiunile și toate popoarele (adică toți fiii întâi născuți din împărăţie, și nu alții). Cei din rândul tuturor naţiunilor și popoarelor care au fost judecați și s-au pocăit vor intra în împărăția Mea și vor deveni poporul Meu, iar cei care sunt încăpățânați și care nu regretă nimic vor fi aruncați în hăul fără fund (pentru a pieri pe veci). Judecata în împărăție va fi ultimul ceas și va fi curățarea temeinică a lumii de către Mine. Atunci nu va mai exista nicio nedreptate, nicio durere, nicio lacrimă, niciun oftat și, chiar mai mult, nici nu va mai exista o lume. Totul va fi manifestarea lui Hristos, totul va fi Împărăția lui Hristos. Ce glorie! Ce glorie!

Anterior:Capitolul 78

Următorul:Capitolul 80

Conținuturi Similare

 • Ce știi despre credință?

  În om există doar cuvântul incert „credință”, însă el nu știe ce constituie credința și cu atât mai mult nu știe de ce are credință. Omul înțelege pr…

 • Despre Biblie (4)

  Multă lume crede că a înțelege și a putea să interpretezi Biblia sunt echivalente cu găsirea adevăratei căi – dar, de fapt, lucrurile sunt cu adevăra…

 • Cum să slujim Lui Dumnezeu în armonie cu voia Lui

  Astăzi vom avea părtășie în primul rând despre modul în care oamenii ar trebui să slujească lui Dumnezeu după credința lor, ce condiții ar trebui să f…

 • Ar trebui să vă gândiți la faptele voastre

  Judecând după acțiunile și faptele din viața voastră, voi toți aveți nevoie de un canal de cuvinte în fiecare zi pentru a vă alimenta și completa, pen…