Capitolul 84

Din cauza lipsei de cunoaștere în ceea ce Mă privește, oamenii Mi-au întrerupt gestionarea și Mi-au subminat planurile de nenumărate ori, dar ei nu au fost niciodată capabili să-Mi obstrucționeze pașii care avansează. Aceasta este pentru că Eu sunt un Dumnezeu al înțelepciunii. Există înțelepciune nemărginită cu Mine; există taine nemărginite și de nepătruns cu Mine. Din timpuri imemoriale în veșnicie, oamenii nu au fost niciodată capabili să cerceteze și să înțeleagă pe deplin lucrul acesta. Nu este așa? Nu numai că există înțelepciune în fiecare cuvânt pe care-l spun, ci și taina Mea ascunsă. Cu Mine, totul este o taină și fiecare parte a Mea este o taină. Voi abia ați văzut taina astăzi, și anume Mi-ați văzut persoana, dar voi încă nu ați deslușit această taină ascunsă. Oamenii pot intra în împărăția Mea doar urmând conducerea Mea. În caz contrar, ei vor pieri împreună cu lumea și se vor transforma în cenușă. Eu sunt Dumnezeul complet Însuși și nimeni altul decât Dumnezeu Însuși. Zicalele din trecut, cum ar fi „manifestarea lui Dumnezeu”, sunt deja depășite; acestea sunt lucruri vechi și uzate care nu sunt aplicabile în prezent. Câți dintre voi au văzut acest lucru în mod clar? Câți dintre voi ați fost siguri de Mine în această măsură? Totul trebuie să fie clar explicat și instruit de către Mine.

Împărăția Satanei a fost distrusă și poporul său își va fi terminat în curând serviciul pentru Mine. Ei vor fi scoși unul câte unul din casa Mea, ceea ce înseamnă că adevăratele fețe ale celor care s-au ascuns sub deghizări în diferite roluri înainte au fost arătate astăzi, și toți vor fi îndepărtați din împărăția Mea. Voi trebuie să vă amintiți! De azi, cei pe care-i părăsesc, inclusiv pe cei din trecut, sunt cei care doar se prefac, cei care sunt prefăcuți. Ei doar au pregătit un spectacol pentru Mine și trebuie să părăsească scena după terminarea spectacolului. Cei care sunt cu adevărat fiii Mei vor fi oficial în împărăția Mea pentru a primi dragostea Mea, și pentru a se bucura de binecuvântările pe care le-am pregătit deja pentru voi. Binecuvântați sunt fiii întâi născuți! Sunteți pregătiți în folosul Meu astăzi deoarece ați primit pregătirea Mea mai devreme. Să credeți că Eu sunt Dumnezeul atotputernic. Lucrurile pe care oamenii nu le pot îndeplini Eu pot să le fac fără niciun efort și nu există absolut niciun loc pentru concurență. Să nu credeți că voi nu puteți face nimic și că nu sunteți pregătiți să fiți fiii Mei întâi născuți. Sunteți complet vrednici! Aceasta este pentru că Eu sunt Cel care face și realizează toate lucrurile. De ce simțiți acum că sunteți de o asemenea statură? Aceasta este doar pentru că timpul de a vă folosi cu adevărat nu a sosit încă. Marile talente nu pot fi folosite în scopuri banale; înțelegeți? Sunteți limitați doar la o măruntă China din întregul univers-lume? Adică, toți oamenii din întregul univers-lume vi se vor da vouă pentru a-i păstori și conduce, căci voi sunteți fiii întâi născuți și îndrumarea fraților este datoria pe care voi ar trebui să o împliniți. Să știți asta! Eu sunt Dumnezeul atotputernic! Subliniez din nou că vă permit să vă bucurați. Eu sunt Cel care lucrează – Duhul Sfânt lucrează peste tot și preia personal conducerea.

Oamenii nu au înțeles mântuirea Mea în trecut – ți-e clar acum lucrul acesta? Mântuirea Mea include mai multe aspecte: unul dintre ele este că nu există nicio predestinare pentru unii oameni, ceea ce înseamnă că ei nu se pot bucura deloc de harul Meu; altul este că sunt și cei care sunt predestinați inițial, care se bucură de harul Meu pentru o perioadă, dar care vor fi eliminați de Mine după un anumit timp, care este timpul pe care l-am predeterminat, iar apoi viața lor va fi complet terminată; un altul este că sunt aceia pe care i-am predestinat și ales, care se bucură de binecuvântări veșnice; ei se bucură de harul Meu de la început până la sfârșit, inclusiv de greutățile pe care le-au suferit înainte și după ce M-au acceptat, precum și de iluminarea și luminarea pe care le primesc după ce M-au acceptat. De atunci, ei vor începe să se bucure de binecuvântări, adică ei sunt cei pe care îi salvez pe deplin. Aceasta este cea mai evidentă expresie a finalizării lucrării Mele minunate. Deci, la ce se referă binecuvântarea? Aș dori să vă întreb ce vreți cel mai mult să faceți? Ce urâți cel mai mult? Ce sperați cel mai mult să primiți? Voi ați trecut prin dureri și greutăți în trecut, toate pentru a Mă câștiga și pentru ca viețile voastre să crească; acestea fac parte din har. Binecuvântarea înseamnă că lucrurile pe care le urâți nu vi se vor mai întâmpla în viitor, ceea ce înseamnă că aceste lucruri nu vor mai fi prezente în viața voastră reală și ele vor fi eliminate complet înaintea ochilor voștri. Familia, munca, soția, soțul, copiii, prietenii și rudele și chiar și cele trei mese zilnice pe care voi le urâți în fiecare zi, (Acest lucru înseamnă a nu fi limitat de timp și a ieși complet în afara trupului. Corpul tău poate fi menținut doar de ființa ta săturată în spirit. Este corpul tău, nu carnea, la care se referă. Vei fi complet liber și transcendent. Aceasta este cea mai mare și cea mai evidentă minune pe care Dumnezeu a manifestat-o de la crearea lumii.) Toate particulele de sol din trupul vostru vor fi eliminate din corpul vostru și veți fi complet trupuri spirituale care sunt sfinte și neîntinate, capabili să călătoriți în univers și până la marginile pământului. Veți scăpa de toate spălăturile și exfolierile acelea problematice, de atunci înainte, iar voi vă veți bucura la maxim, pur și simplu. Din acel moment, voi nu veți mai avea conceptul de căsătorie (pentru că sfârșesc o epocă, nu creez lumea) și nu vor mai exista durerile facerii, care sunt cele mai chinuitoare pentru femei. Nici voi nu veți mai lucra sau nu vă veți mai trudi în viitor. Vă veți cufunda complet în îmbrățișarea Mea de iubire și vă veți bucura de binecuvântările pe care vi le-am dat. Acest lucru este absolut. În timp ce vă bucurați de aceste binecuvântări, harul va continua să vă urmeze. Ce am pregătit pentru voi, și anume comori rare și prețioase din întreaga lume, vă vor fi oferite toate. Voi nu puteți să concepeți și nici să vă imaginați toate acestea în prezent, și niciun om nu s-a bucurat de acestea înainte. Când aceste binecuvântări vor veni asupra voastră, voi veți fi extaziați pe vecie, dar nu uitați că acestea sunt toate puterea Mea, acțiunile Mele, dreptatea Mea și, chiar mai mult, măreția Mea. (Îmi voi arăta îngăduința celor față de care aleg să fiu îngăduitor și milostenia celor față de care aleg să fiu milostiv). În acel moment voi nu veți avea părinți și nu va mai fi nicio relație de sânge. Sunteți toți oamenii pe care îi iubesc, fiii Mei iubiți. Nimeni nu va îndrăzni să vă asuprească de atunci încolo. Va fi timpul ca voi să deveniți adulți și va fi timpul ca voi să conduceți națiunile cu un toiag de fier! Cine îndrăznește să-i împiedice pe fiii Mei preaiubiți? Cine îndrăznește să-i atace pe fiii Mei iubiți? Toți se vor închina fiilor Mei preaiubiți pentru că Tatăl a fost proslăvit. Toate lucrurile pe care nimeni nu și le-ar putea imagina vor apărea înaintea ochilor voștri. Vor fi nelimitate, inepuizabile, nesfârșite. În scurtă vreme, voi cu siguranță nu va mai trebui să fiți pârjoliți de soare și să îndurați căldura chinuitoare. Nici nu va trebui să suferiți frigul, nici ploaia, zăpada sau vântul nu vă vor atinge. Aceasta este pentru că vă iubesc și va fi în întregime lumea iubirii Mele. Vă voi da tot ce vreți voi și vă voi pregăti tot ce aveți nevoie. Cine îndrăznește să spună că nu sunt drept? Te voi ucide imediat, pentru că am spus mai înainte că mânia Mea (împotriva celor răi) va dura pe veșnicie și nu Mă voi înduioșa nici măcar un pic. Cu toate acestea, dragostea Mea (pentru fiii Mei iubiți) va dura, de asemenea, o veșnicie; nu o voi reține nici măcar puțin.

Astăzi, cei care aud cuvintele Mele ca pe o judecată sunt aceia care nu sunt într-o stare corectă, dar, înainte să descopere aceasta, Duhul Sfânt i-a abandonat deja. Fiii întâi născuți sunt aleși dintre voi din întregul univers-lume, dar fiii și oamenii sunt doar o mică parte din rândul vostru. Accentul Meu este pe întregul univers-lume, ceea ce înseamnă că fiii și oamenii sunt aleși din toate națiunile lumii. Înțelegeți? De ce continui să subliniez că fiii întâi născuți ar trebui să se maturizeze rapid și să-i conducă pe acei străini? Înțelegeți sensul adevărat din spatele cuvintelor Mele? Acest lucru e din cauza faptului că o națiune pe care am blestemat-o este China, care M-a persecutat cel mai mult și pe care o urăsc cel mai mult. Trebuie să știți că fiii Mei întâi născuți și cu Mine venim din cer și suntem oamenii universali. Noi nu aparținem niciunei națiuni. Nu vă țineți de națiunile umane! Acest lucru se datorează faptului că Mi-am arătat persoana Mea vouă. Totul depinde de Mine. Vă puteți aminti cuvintele Mele? De ce spun că există din ce în ce mai puțini oameni printre voi, iar populația a devenit din ce în ce mai rafinată? Acest lucru se datorează faptului că mântuirea Mea se îndreaptă treptat către univers-lume. Cei care sunt eliminați, care au acceptat numele Meu, sunt toți cei care au făcut servicii pentru desăvârșirea fiilor întâi născuți. Înțelegeți? De ce spun că aceia sunt toți cei care fac servicii pentru fiii Mei întâi născuți? Acum ați înțeles cu adevărat, nu-i așa? Numărul este cu adevărat insuficient, cu siguranță există puțini, dar acei oameni au beneficiat considerabil datorită fiilor Mei și s-au bucurat de mult din harul Meu, și de aceea am spus că salvez rasa umană pentru ultima oară. Acum știți adevăratul sens al cuvintelor Mele! Voi mustra cu asprime pe cel care Mi se împotrivește și Îmi voi întoarce fața spre cel ce Mă apără, pentru că am fost mereu, de la început până la sfârșit, Dumnezeul măreț și drept, și totul vă va fi revelat. Lucrez rapid în moduri minunateși, în curând, se vor întâmpla lucruri minunate care sunt de neimaginat pentru oameni. Vreau să spun imediat și în curând, înțelegeți? Căutați să intrați în viață fără să mai amânați! Fiii Mei iubiți, toate lucrurile sunt aici pentru voi și toate lucrurile există pentru voi.

Anterior: Capitolul 83

Înainte: Capitolul 85

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Lucrarea și intrarea (9)

Tradițiile etnice înrădăcinate și concepțiile mentale au aruncat, acum mult timp, o umbră asupra duhului pur și copilăros al omului, i-au...

Capitolul 12

Când toți oamenii iau aminte, când toate lucrurile sunt reînnoite și reînsuflețite, când fiecare persoană I se supune lui Dumnezeu fără...

Calea … (3)

În propria-Mi viață, sunt întotdeauna dispus să Mă abandonez lui Dumnezeu în întregime, trup și minte. În acest fel, nu am nicio vină pe...

Taina întrupării (1)

În Epoca Harului, Ioan a pregătit calea pentru Isus. El nu a putut să facă lucrarea lui Dumnezeu Însuși și, pur și simplu, a îndeplinit...

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte