Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Capitolul 28

Statutul oamenilor este că cu cât ei înțeleg mai puțin din cuvintele lui Dumnezeu, cu atât sunt mai sceptici cu privire la mijloacele actuale de lucru ale lui Dumnezeu. Dar acest lucru nu are niciun efect asupra lucrării lui Dumnezeu; când cuvintele Lui ajung într-un anumit punct, inimile oamenilor vor veni în jurul lor în mod firesc. În viața lor, toată lumea își ațintește privirea pe cuvintele lui Dumnezeu și, de asemenea, încep să tânjească după cuvintele Lui – și din cauza expunerii continue a lui Dumnezeu, încep să se disprețuiască. Totuși, Dumnezeu a rostit, de asemenea, și multe dintre următoarele cuvinte: „Când a înțeles cu desăvârșire toate cuvintele Mele, statura omului este proporțională cu dorințele Mele, iar pledoariile sale sunt rodnice și nu zadarnice sau inutile; Eu binecuvântez rugămintea omenirii care este sinceră și nu o prefăcătorie.” De fapt, oamenii sunt incapabili să înțeleagă cu desăvârșire cuvintele lui Dumnezeu, ei abia pot să înțeleagă suprafața. Dumnezeu doar folosește aceste cuvinte pentru a le oferi un obiectiv de urmărit, pentru a-i determina să simtă că Dumnezeu nu face lucrurile cu superficialitate, dar este serios în legătură cu lucrarea Lui și numai atunci vor avea credința să urmărească. Și pentru că toți oamenii pledează doar pentru ei înșiși, nu pentru voia lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu este schimbător ca vântul, cuvintele Lui au fost întotdeauna îndreptate spre natura omului. Deși majoritatea oamenilor astăzi pledează, ei nu sunt sinceri – este doar o prefăcătorie. Statutul tuturor oamenilor este că ei, „considerând deci acest fapt un corn al abundenței. Toți oamenii doresc să obțină ceva din gura Mea. Fie că este vorba de secretele de stat, de misterele cerului, de dinamica lumii spirituale sau de destinația omenirii” Din cauza curiozității lor, toți oamenii sunt dispuși să caute aceste lucruri și nu doresc să obțină nimic din oferirea vieții din cuvintele lui Dumnezeu. Astfel Dumnezeu spune: „Omului îi lipsesc prea multe: El nu are nevoie doar de «suplimente nutritive», ci și mai mult de «sprijin mental» și o «aprovizionare spirituală»”. Concepțiile oamenilor au condus la negativitatea de astăzi, și datorită faptului că ochii lor fizici sunt prea „feudali”, nu există nicio vigoare în ceea ce ei spun și fac și sunt indiferenți și pripiți în toate lucrurile. Nu acestea sunt condițiile oamenilor? Nu ar trebui oamenii să se grăbească și să remedieze acest lucru, mai degrabă decât să continue așa cum sunt? Ce beneficii are cunoașterea viitorului pentru om? De ce oamenii au o reacție după ce citesc câteva dintre cuvintele lui Dumnezeu, dar restul cuvintelor Sale nu au niciun efect? Când Dumnezeu spune, de exemplu: „Ofer un leac pentru boala omului pentru ca să poată fi obținute efecte mai bune, astfel încât toți să poată fi restaurați la o stare de sănătate și, astfel, datorită leacului Meu, ei să se poată întoarce la normalitate,” cum se poate ca aceste cuvinte să nu aibă nici un efect asupra oamenilor? Este ceva făcut de Dumnezeu care nu ar trebui să fie atins de om? Dumnezeu are de lucru – de ce oamenii nu au o cale pe care să meargă? Nu înseamnă asta să fugi în direcția opusă lui Dumnezeu? Există de fapt multă muncă pe care oamenii ar trebui să o facă – de exemplu, cât de multe știu despre „marele balaur roșu” în cuvintele „Urâți cu adevărat marele balaur roșu?” cuvintele lui Dumnezeu „De ce vă pun această întrebare din nou și din nou?” arată că oamenii încă ignoră natura marelui balaur roșu, că ei rămân incapabili să meargă mai adânc. Nu este aceasta chiar lucrarea pe care omul ar trebui să o facă? Cum se poate spune că omul nu are nici o slujbă? Dacă acesta ar fi cazul, care ar fi semnificația întrupării lui Dumnezeu? Este Dumnezeu pripit și indiferent de dragul de a face totuși ceva? Poate marele balaur roșu să fie înfrânt în acest fel?

Dumnezeu spune, „Am început deja și voi iniția prima etapă a lucrării mele de mustrare în locuința marelui balaur roșu.” Aceste cuvinte sunt îndreptate spre lucrarea în divinitate; oamenii de astăzi au intrat deja în osândă în avans și, astfel, Dumnezeu spune că acesta este primul pas al lucrării Lui. El nu face oamenii să suporte mustrarea dezastrelor, ci cea a cuvintelor. Pentru că atunci când tonul cuvintelor lui Dumnezeu se schimbă, oamenii devin total ignoranți, după care toți intră în mustrare. Și odată ce au fost supuși mustrării, este exact așa cum spune[a] Dumnezeu „Prin urmare, vă veți îndeplini în mod oficial datoria și Mă veți lăuda în mod oficial în toate ținuturile pentru totdeauna!” Aceștia sunt pașii lucrării lui Dumnezeu – sunt planul Său. Mai mult, acești oameni ai lui Dumnezeu vor vedea personal metodele prin care marele balaur roșu este osândit, așadar catastrofa începe oficial în afara lor, în lumea din jurul lor. Acesta este unul dintre mijloacele prin care Dumnezeu îi salvează pe oameni: Pe plan intern, ei sunt mustrați, iar în afară se produce catastrofă – adică, cuvintele lui Dumnezeu sunt împlinite. Astfel, oamenii ar prefera să fie supuși mustrării în loc de catastrofă, și din acest motiv rămân ei. Pe de o parte, acesta este punctul în care a ajuns lucrarea lui Dumnezeu; pe de altă parte, este astfel pentru ca oamenii să poată cunoaște firea lui Dumnezeu. Astfel, Dumnezeu spune: „Timpul în care poporul Meu se va bucura de Mine va fi când marele dragon roșu va fi mustrat. A face ca poporul marelui balaur roșu să se ridice și să se răzvrătească împotriva lui este planul Meu și metoda prin care Îmi fac poporul Meu desăvârșit și este o mare oportunitate pentru tot poporul Meu să crească în viață.” De ce Dumnezeu vorbește aceste cuvinte, dar ele nu atrag atenția oamenilor?

Țările se află într-un mare haos, pentru că toiagul lui Dumnezeu a început să-și joace rolul pe pământ. Lucrarea lui Dumnezeu poate fi văzută în starea pământului. Când Dumnezeu spune: „apele vor vui, munții se vor răsturna, marile râuri se vor dezintegra,” aceasta este lucrarea inițială a toiagului pe pământ, cu rezultatul că „Toate gospodăriile de pe pământ vor fi zdruncinate și toate națiunile de pe pământ vor fi despicate; zilele reuniunii dintre soț și soție vor fi de mult uitate, mama și fiul nu se vor mai întâlni niciodată, tatăl și fiica nu se vor mai întâlni niciodată. Tot ce obișnuia să fie pe pământ va fi nimicit de Mine.” Aceasta va fi starea generală a familiilor de pe pământ. Firește, nu ar putea fi starea tuturor, dar este starea majorității acestora. Pe de altă parte, se referă la circumstanțele pe care le experimentează oamenii din acest curent în viitor. Ea prezice că, odată ce au fost supuși mustrării cuvintelor și necredincioșii au fost supuși unei catastrofe, nu vor mai exista relații familiale între oamenii de pe pământ; toți vor fi poporul Sinimului, și toți vor fi credincioși în împărăția lui Dumnezeu. Prin urmare, de mult uitate vor fi zilele reuniunii dintre soț și soție, nu se vor mai întâlni niciodată mama și fiul, niciodată nu se vor mai întâlni tatăl și fiica. Și astfel, familiile oamenilor de pe pământ vor fi despărțite, despicate în bucăți, iar aceasta va fi lucrarea finală pe care Dumnezeu o face în oameni. Și pentru că Dumnezeu va răspândi această lucrare în tot universul, El folosește ocazia de a clarifica cuvântul „emoție” pentru oameni, permițându-le astfel să vadă că voia lui Dumnezeu este de a distruge familiile tuturor oamenilor și de a arăta că Dumnezeu folosește mustrarea pentru a rezolva toate conflictele familiale între oameni. Dacă nu, nu ar exista nici o modalitate de a apropia de încheiere ultima parte a lucrării lui Dumnezeu de pe pământ. Partea finală a cuvintelor lui Dumnezeu scoate la iveală cea mai mare slăbiciune a oamenilor – toți trăiesc în emoție – și astfel Dumnezeu nu îi evită pe nici unul dintre ei și expune secretele ascunse în inimile întregii omeniri. De ce este atât de greu ca oamenii să se separe de emoție? Este mai mare decât standardele conștiinței? Poate conștiința să realizeze voia lui Dumnezeu? Poate emoția ajuta oamenii prin nenorociri? În ochii lui Dumnezeu, emoția este dușmanul Lui – nu a fost clar menționat în cuvintele lui Dumnezeu?

Note de subsol:

a. Textul original nu conține expresia „este exact așa cum spune Dumnezeu”.

Anterior:Capitolul 27

Următorul:Capitolul 29

Conținuturi Similare

 • Lucrarea și intrarea (1)

  De când oamenii au început să pășească pe calea cea dreaptă a vieții, au existat multe lucruri despre care ei rămân nelămuriți. Ei încă sunt complet c…

 • Esența trupului locuit de Dumnezeu

  Primul Dumnezeu întrupat a trăit pe pământ timp de treizeci și trei de ani și jumătate, cu toate acestea, Și-a efectuat lucrarea de slujire timp de d…

 • Practica (2)

  Pe vremuri, oamenii se pregăteau să fie cu Dumnezeu și să trăiască în spirit în fiecare moment. În comparație cu practica din zilele noastre, aceea es…

 • A avea o fire neschimbată înseamnă a fi în vrăjmășie cu Dumnezeu

  După câteva mii de ani de corupție, omul a devenit insensibil și stupid, un demon care I se împotrivește lui Dumnezeu, în măsura în care răzvrătirea …