Însuși Domnul Isus a prorocit că Dumnezeu Se va întrupa în zilele de pe urmă și Se va arăta drept Fiul

Versete din Biblie pentru referințe: „Deci, fiţi pregătiţi şi voi, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi!” (Luca 12:40). (NTLR®) „Căci aşa cum iese fulgerul şi luminează de la o margine a ceru…

2019-03-02 04:29:23

Ce este întruparea? Care e substanța întrupării?

Versete din Biblie pentru referințe: „Şi Cuvântul a devenit trup şi a locuit printre noi, iar noi am privit slava Lui, o slavă ca a Singurului născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr” (Ioan 1:14). (NTLR®) „Eu sunt c…

2019-05-08 20:19:38

Care e diferența dintre lucrarea lui Dumnezeu întrupat și lucrarea Duhului?

Versete din Biblie pentru referințe: „Te rog, arată-mi slava Ta, I-a zis Moise. I-a răspuns El […] tu nu-Mi poţi vedea faţa, căci omul nu mai poate trăi odată ce M-a văzut” (Exodul 33:18-20). (NTLR®) „Și Iahve a coborâ…

2019-03-03 02:56:49

De ce nu folosește Dumnezeu oameni pentru a face lucrarea Sa de judecată în zilele de pe urmă, ci trebuie să Se întrupeze și s-o facă El Însuși?

Versete din Biblie pentru referințe: „Căci Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata I-a dat-o Fiului” (Ioan 5:22). (NTLR®) „Şi I-a dat autoritate să facă judecată, pentru că este Fiul Omului” (Ioan 5:27). (NTLR®) …

2019-03-03 02:57:01

Însuși Domnul Isus a prorocit că Dumnezeu Se va întrupa în zilele de pe urmă și Se va arăta drept Fiul

Versete din Biblie pentru referințe: „Deci, fiţi pregătiţi şi voi, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi!” (Luca 12:40). (NTLR®) „Căci aşa cum iese fulgerul şi luminează de la o margine a ceru…

2019-03-02 04:29:23

Ce este întruparea? Care e substanța întrupării?

Versete din Biblie pentru referințe: „Şi Cuvântul a devenit trup şi a locuit printre noi, iar noi am privit slava Lui, o slavă ca a Singurului născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr” (Ioan 1:14). (NTLR®) „Eu sunt c…

2019-05-08 20:19:38

Care e diferența dintre lucrarea lui Dumnezeu întrupat și lucrarea Duhului?

Versete din Biblie pentru referințe: „Te rog, arată-mi slava Ta, I-a zis Moise. I-a răspuns El […] tu nu-Mi poţi vedea faţa, căci omul nu mai poate trăi odată ce M-a văzut” (Exodul 33:18-20). (NTLR®) „Și Iahve a coborâ…

2019-03-03 02:56:49

De ce nu folosește Dumnezeu oameni pentru a face lucrarea Sa de judecată în zilele de pe urmă, ci trebuie să Se întrupeze și s-o facă El Însuși?

Versete din Biblie pentru referințe: „Căci Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata I-a dat-o Fiului” (Ioan 5:22). (NTLR®) „Şi I-a dat autoritate să facă judecată, pentru că este Fiul Omului” (Ioan 5:27). (NTLR®) …

2019-03-03 02:57:01