Însuși Domnul Isus a prorocit că Dumnezeu Se va întrupa în zilele de pe urmă și Se va arăta drept Fiul Omului pentru a lucra

Versete din Biblie pentru referințe: „Deci, fiţi pregătiţi şi voi, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi” (Luca 12:40). „Aşa cum a fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi şi la venirea Fiulu…

2019-09-19 16:01:44

Ce este întruparea? Care e esența întrupării?

Versete din Biblie pentru referințe: „La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu” (Ioan 1:1). „Şi Cuvântul a devenit trup şi a locuit printre noi, iar noi am privit slava Lui, o …

2019-09-19 16:01:37

Care e diferența dintre lucrarea lui Dumnezeu întrupat și lucrarea Duhului?

Versete din Biblie pentru referințe: „Te rog, arată-mi slava Ta, I-a zis Moise. I-a răspuns El […] tu nu-Mi poţi vedea faţa, căci omul nu mai poate trăi odată ce M-a văzut” (Exodul 33:18-20). (NTLR®) „Și Iahve a co…

2019-09-19 16:01:52

De ce nu folosește Dumnezeu omul pentru a-Și face lucrarea de judecată în zilele de pe urmă, ci trebuie să Se întrupeze și s-o facă El Însuși?

Versete din Biblie pentru referințe: „Căci Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata I-a dat-o Fiului. […] şi I-a dat autoritate să facă judecată, pentru că este Fiul Omului” (Ioan 5:22-27).   Cuvinte re…

2019-09-19 16:02:00

Diferenţele esenţiale dintre Dumnezeul întrupat şi cei care sunt folosiţi de Dumnezeu

Dumnezeul întrupat este numit Hristos, iar Hristos este trupul îmbrăcat de Duhul lui Dumnezeu.

2019-09-20 03:24:37

De ce se spune că omenirea coruptă are mai multă nevoie de mântuirea lui Dumnezeu devenit trup?

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu: Mântuirea omului de către Dumnezeu nu este făcută direct, folosind metoda și identitatea Duhului, deoarece Duhul Său nu poate fi nici atins, nici văzut de către om, şi de care omul …

2019-09-20 03:25:57

De ce numai experimentând lucrarea lui Dumnezeu întrupat şi supunându-se acesteia poate o persoană să-L cunoască pe Dumnezeu?

Versete din Biblie pentru referințe: „Şi Cuvântul a devenit trup şi a locuit printre noi, iar noi am privit slava Lui, o slavă ca a Singurului născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr” (Ioan 1:14). „Eu sunt calea…

2019-09-20 03:26:46

Însuși Domnul Isus a prorocit că Dumnezeu Se va întrupa în zilele de pe urmă și Se va arăta drept Fiul Omului pentru a lucra

Versete din Biblie pentru referințe: „Deci, fiţi pregătiţi şi voi, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi” (Luca 12:40). „Aşa cum a fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi şi la venirea Fiulu…

2019-09-19 16:01:44

Ce este întruparea? Care e esența întrupării?

Versete din Biblie pentru referințe: „La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu” (Ioan 1:1). „Şi Cuvântul a devenit trup şi a locuit printre noi, iar noi am privit slava Lui, o …

2019-09-19 16:01:37

Care e diferența dintre lucrarea lui Dumnezeu întrupat și lucrarea Duhului?

Versete din Biblie pentru referințe: „Te rog, arată-mi slava Ta, I-a zis Moise. I-a răspuns El […] tu nu-Mi poţi vedea faţa, căci omul nu mai poate trăi odată ce M-a văzut” (Exodul 33:18-20). (NTLR®) „Și Iahve a co…

2019-09-19 16:01:52

De ce nu folosește Dumnezeu omul pentru a-Și face lucrarea de judecată în zilele de pe urmă, ci trebuie să Se întrupeze și s-o facă El Însuși?

Versete din Biblie pentru referințe: „Căci Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata I-a dat-o Fiului. […] şi I-a dat autoritate să facă judecată, pentru că este Fiul Omului” (Ioan 5:22-27).   Cuvinte re…

2019-09-19 16:02:00

Diferenţele esenţiale dintre Dumnezeul întrupat şi cei care sunt folosiţi de Dumnezeu

Dumnezeul întrupat este numit Hristos, iar Hristos este trupul îmbrăcat de Duhul lui Dumnezeu.

2019-09-20 03:24:37

De ce se spune că omenirea coruptă are mai multă nevoie de mântuirea lui Dumnezeu devenit trup?

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu: Mântuirea omului de către Dumnezeu nu este făcută direct, folosind metoda și identitatea Duhului, deoarece Duhul Său nu poate fi nici atins, nici văzut de către om, şi de care omul …

2019-09-20 03:25:57

De ce numai experimentând lucrarea lui Dumnezeu întrupat şi supunându-se acesteia poate o persoană să-L cunoască pe Dumnezeu?

Versete din Biblie pentru referințe: „Şi Cuvântul a devenit trup şi a locuit printre noi, iar noi am privit slava Lui, o slavă ca a Singurului născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr” (Ioan 1:14). „Eu sunt calea…

2019-09-20 03:26:46