Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Capitolul 95

Oamenii își imaginează că totul este extrem de simplu, pe când, de fapt, nu este cazul. Fiecare lucru conține mistere ascunse precum și înțelepciunea și orânduielile Mele. Niciun detaliu nu este trecut cu vederea și toate sunt orchestrate de Mine. Judecata din ziua cea mare vine asupra tuturor celor care nu Mă iubesc cu sinceritate (amintiți-vă că judecata din ziua cea mare vizează pe oricine primește acest nume) și îi va face să plângă amarnic și să scrâșnească din dinți. Acest sunet de jale vine din Hades și din iad; nu este tânguirea oamenilor ci a demonilor. Judecata Mea este cea care produce această tânguire, care aduce mântuirea ultimă a oamenilor din planul Meu de gestionare. Înainte aveam ceva speranță pentru unii oameni. Dar uitându-Mă acum, sunt nevoit să îi lepăd pe acești oameni unul câte unul pentru că lucrarea Mea a ajuns în această etapă și nimeni nu o poate schimba. Toți cei care nu sunt fiii Mei întâi născuți sau oamenii Mei trebuie lepădați și trebuie să plece de aici! Trebuie să înțelegeți că, în China, în afară de fiii Mei întâi născuți și oamenii Mei, toți ceilalți sunt urmașii marelui balaur roșu și trebuie înlăturați. Toți trebuie să înțelegeți, China este la urma urmei o națiune blestemată de Mine și câțiva din oamenii Mei de acolo nu sunt altceva decât cei care slujesc pentru lucrarea Mea din viitor. Altfel spus, în afară de fiii Mei întâi născuți, nu mai este nimeni altcineva – toți sunt destinați pierzării. Să nu credeți că sunt extrem de sever în faptele Mele – acesta este decretul Meu administrativ. Cei care au parte de blestemele Mele sunt obiecte ale urii Mele și acest lucru este de netăgăduit. Nu fac nicio greșeală; dacă văd pe cineva care nu Îmi este plăcut, îl voi da afară și aceasta este o dovadă suficientă să demonstreze că sunteți blestemați de Mine și sunteți descendenți ai marelui balaur roșu. Dați-Mi voie să vă fac să înțelegeți din nou, în China nu am decât fii întâi născuți (pe lângă oamenii Mei care fac servicii) și acesta este decretul Meu administrativ. Dar fiii Mei întâi născuți sunt atât de puțini la număr și toți au fost predestinați de Mine – Eu știu ce fac. Nu mă tem de negativitatea voastră și nu Mă tem că vă veți întoarce să Mă mușcați , pentru că am decrete administrative și mânie. Cu alte cuvinte, țin în mâna Mea cele mai mari dezastre și nu Mă tem de nimic pentru că, din punctul Meu de vedere, toate lucrurile sunt deja împlinite și, când va veni ziua, vă voi veni de hac pe de-a-ntregul. Nimeni nu poate fi făcut desăvârșit, nici nu poate fi înălțat de oameni ca să ajungă un fiu întâi născut de-al Meu; acest lucru depinde în totalitate de predestinarea Mea. Despre oricine spun că este un fiu întâi născut, este un fiu întâi născut; nu vă luptați pentru această poziție, nici nu încercați să puneți mâna pe ea. Toate lucrurile depind de Mine, Dumnezeul Atotputernic Însuși.

Într-o bună zi vă voi permite să vedeți ce sunt decretele Mele administrative și ce este mânia Mea (toți își vor pleca genunchiul înaintea Mea, toți Mi se vor închina, toți Mă vor ruga stăruitor să îi iert și toți vor umbla în ascultare; la momentul prezent, nu le permit decât fiilor Mei întâi născuți să vadă o parte din acestea). Voi face ca tot neamul marelui balaur roșu să vadă că am ales pe mulți să fie sacrificați (cu excepția fiilor Mei întâi născuți) pentru a-i desăvârși pe fiii Mei întâi născuți și că l-am făcut pe marele balaur roșu să cadă pradă propriilor sale uneltiri viclene. (În planul Meu de gestionare, marele balaur roșu îi trimite înainte pe cei care vor face servicii pentru Mine – adică pe toți cu excepția fiilor Mei întâi născuți – ca să Îmi perturbe planul de gestionare; cu toate acestea, el a căzut pradă propriilor sale uneltiri viclene, și toți fac servicii în lucrarea Mea. Aceasta face parte din adevăratul înțeles a ce înseamnă că îi mobilizez pe toți să facă servicii pentru Mine.) Astăzi, când toate lucrurile au fost împlinite, voi scăpa de ei toți, îi voi zdrobi sub tălpile picioarelor și prin asta îl voi umili pe marele balaur roșu și îl voi face de rușine pe de-a-ntregul (ei încearcă să se fofileze cu prefăcătorie ca să primească binecuvântări, dar niciodată nu le-a trecut prin cap că Îmi vor face servicii) – aceasta este înțelepciunea Mea. Când aud așa ceva, oamenii se gândesc că nu am sentimente sau milă și cred că nu am pic de umanitate. Într-adevăr, nu am sentimente sau milă față de Satana și, mai mult decât atât, sunt Dumnezeu Însuși care transcende umanitatea. Cum poți spune că sunt un Dumnezeu cu umanitate? Nu știi că Eu nu sunt din lume? Nu știi că sunt deasupra tuturor lucrurilor? În afară de fiii Mei întâi născuți, nimeni altcineva nu este ca Mine, nimeni nu are firea Mea (nu o fire omenească, ci o fire divină) și nimeni nu are calitățile Mele.

Când poarta spre lumea spirituală este deschisă, veți vedea toate misterele; veți putea să intrați complet pe un tărâm liber, să intrați în îmbrățișarea Mea plină de dragoste și să intrați în binecuvântările Mele veșnice. Mâinile Mele au susținut întotdeauna omenirea. Dar există o parte din omenire pe care o voi mântui și o parte pe care nu o voi mântui. (Spun „susținut” pentru că dacă nu aș fi susținut lumea întreagă, aceasta s-ar fi prăbușit de mult în Hades.) Înțelege clar acest lucru! Acesta este planul Meu de gestionare. Ce este planul Meu de gestionare? Am creat omenirea, dar nu am intenționat niciodată să câștig pe fiecare în parte, ci numai o mică parte din omenire. Atunci, pentru ce am creat atât de mulți oameni? Am spus înainte că, în cazul Meu, totul este libertate și eliberare și Eu fac orice doresc. Când am creat omenirea, a fost numai ca ei să poată duce o viață normală și ca mai apoi, din rândul omenirii, să se ridice o mică parte care să fie fiii Mei întâi născuți, fiii Mei și oamenii Mei. Se poate spune că toți oamenii, lucrurile și obiectele – în afară de fiii Mei întâi născuți, fiii Mei și oamenii Mei – toți sunt făcători de servicii și trebuie să piară. Astfel întregul Meu plan de gestionare va fi dus la bun sfârșit. Acesta este planul Meu de gestionare, este lucrarea Mea și pașii Mei de acțiune. Când totul se va sfârși Mă voi odihni pe deplin. La acea vreme, totul va fi făcut bun și totul va fi plin de pace și siguranță.

Ritmul lucrării Mele este atât de rapid că nimeni nu-și poate imagina. Se schimbă de la o zi la alta și oricine nu poate ține pasul va suferi pierderi; omul nu se poate ține decât de lumina nouă din fiecare zi (cu toate că decretele Mele administrative, adevărul și viziunile pe care le împărtășesc nu se schimbă niciodată). De ce vorbesc în fiecare zi? De ce te luminez în mod continuu? Înțelegi adevăratul sens lăuntric? Cei mai mulți oameni încă râd și glumesc și nu pot fi serioși. Pur și simplu, nu iau aminte deloc la cuvintele Mele și doar simt o neliniște în treacăt când le aud. După aceea, la scurt timp, cuvintele Mele sunt date uitării și curând oamenii nu mai sunt conștienți de propria identitate și devin nepăsători. Știi care este statutul tău? Dacă cineva face servicii pentru Mine sau este predestinat și ales de Mine este decis de mâna Mea și nimeni nu poate schimba asta – Eu Însumi trebuie să fac acest lucru, trebuie să îi aleg și să îi predestinez Eu Însumi. Cine îndrăznește să spună că sunt un Dumnezeu neînțelept? Fiecare cuvânt pe care îl spun și toate lucrurile pe care le fac sunt înțelepciunea Mea. Cine îndrăznește încă o dată să Îmi perturbe gestionarea și să Îmi nimicească planurile? Cu siguranță că nu îi voi ierta! Timpul se află în mâinile Mele și nu mă tem de nicio întârziere; nu sunt Eu Cel care decide timpul la care planul Meu de gestionare se va sfârși? Oare nu depinde asta de un singur gând de-al Meu? Când spun că s-a împlinit, s-a împlinit și se sfârșește când Eu spun că se sfârșește. Nu Mă grăbesc și voi face rânduieli adecvate. Oamenii nu trebuie să își vâre nasul în lucrarea Mea și nu trebuie să facă lucruri pentru Mine după cum le place lor. Blestem pe oricine care își vâră nasul – acesta este unul din decretele Mele administrative. Eu Însumi Îmi fac lucrarea și nu am nevoie de nimeni altcineva (le permit acestor făcători de servicii să acționeze, altfel nu ar îndrăzni să acționeze în pripă sau orbește). Toată lucrarea este rânduită de Mine și decisă de Mine pentru că Eu sunt singurul Dumnezeu Însuși.

Toate națiunile lumii concurează una cu alta pentru putere și profit și se luptă pentru pământ, dar nu vă alarmați deoarece toate aceste lucruri sunt în serviciul Meu. De ce spun că sunt în serviciul Meu? Eu fac lucruri fără să ridic un deget. Pentru a-l judeca pe Satana, mai întâi îi fac să se lupte unii cu alții și, în final, îi distrug și îi fac să cadă pradă propriilor tertipuri înșelătoare (ei doresc să se lupte cu Mine pentru putere, dar sfârșesc prin a-Mi face servicii). Eu doar vorbesc și dau ordinele Mele și fiecare va face ce-ți spun Eu să faci ori altfel te voi distruge de îndată. Toate aceste lucruri fac parte din judecata Mea deoarece Eu poruncesc toate lucrurile și toate lucrurile sunt rânduite de Mine. Cine face ceva, o face în mod involuntar și o face potrivit rânduielilor Mele, iar Eu sper că voi puteți fi plini de înțelepciunea Mea în evenimentele care se vor întâmpla curând. Nu dați greș ci apropiați-vă de Mine mai mult când lucrurile se abat asupra voastră; fiți mai atenți și precauți în toate privințele pentru a evita să-Mi ofensați mustrarea și a evita să cădeți pradă uneltirilor înșelătoare ale Satanei. Trebuie să primiți revelații din cuvintele Mele, să știți cine sunt și să vedeți ce am. Trebuie să faceți lucrurile potrivit înfățișării Mele semnificative și să nu dați greș. Faceți ce fac Eu și spuneți ce spun Eu. Vă zic aceste lucruri în prealabil ca să vă puteți feri de a face greșeli și de a fi ispitiți. Dar la ce se referă ceea ce sunt Eu și ceea ce am Eu? Oare chiar știți? Durerea pe care o sufăr face parte din ceea ce sunt fiindcă ea aparține umanității Mele normale și ceea ce sunt se poate găsi, de asemenea, în divinitatea Mea completă – știți voi asta? Ceea ce sunt cuprinde două aspecte: un aspect este umanitatea Mea, în timp ce celălalt este divinitatea Mea completă. Doar aceste două aspecte combinate Îl alcătuiesc pe Dumnezeul complet Însuși. Ceea ce este divinitatea Mea completă include, de asemenea, foarte multe lucruri bune: nu sunt încorsetat de nicio persoană, chestiune sau lucru; transcend toate mediile; exist dincolo de orice limitare de timp sau spațiu sau geografie; cunosc toți oamenii, chestiunile și lucrurile ca pe dosul palmei Mele; cu toate acestea, sunt încă în carne și oase, o formă tangibilă; sunt încă această persoană în ochii oamenilor, dar natura s-a schimbat – nu este carne, ci trup. Aceste lucruri sunt doar o mică parte din ce sunt. Toți fiii Mei întâi născuți vor fi și ei la fel în viitor; aceasta este calea care trebuie bătătorită și cei care sunt numărați nu pot scăpa. În timp ce fac aceasta, toți cei care nu au fost predestinați vor fi dați afară fără excepție (deoarece Satana Mă pune la încercare să vadă dacă cuvintele Mele sunt precise). Cei predestinați nu pot scăpa de aceasta indiferent unde se duc și voi veți vedea astfel principiile din spatele faptei Mele. Ceea ce am se referă la înțelepciunea Mea, cunoștințele Mele, ingeniozitatea Mea și la fiecare cuvânt pe care-l spun. Atât umanitatea Mea cât și divinitatea Mea le posedă. Cu alte cuvinte, ce am este tot ceea ce este făcut de umanitatea Mea precum și ceea ce este făcut de divinitatea Mea; nimeni nu poate lua aceste lucruri, nici nu le poate îndepărta pentru că ele se află în posesia Mea și nimeni nu le poate schimba. Acesta este decretul Meu administrativ cel mai aspru (deoarece în concepțiile omului, multe din lucrurile pe care le fac nu sunt conforme concepțiilor lor și ele nu pot fi înțelese de om; acesta este decretul pe care fiecare om îl nesocotește cu cea mai mare ușurință și, de asemenea, este cel mai aspru, de aceea viețile lor vor suferi pierderi în această privință). Voi spune din nou, trebuie să abordați în mod conștiincios ceea ce vă îndemn să faceți – trebuie să nu fiți nepăsători!

Anterior:Capitolul 94

Următorul:Capitolul 96