Capitolul 86

Oamenii spun că sunt un Dumnezeu milostiv; ei spun că Eu voi aduce mântuirea pentru tot ceea ce am creat. Toate aceste lucruri sunt spuse pe baza noțiunilor oamenilor. Faptul că sunt un Dumnezeu milostiv e spus fiilor Mei întâi născuți și că voi aduce mântuirea tuturor se spune fiilor Mei și poporului Meu. Pentru că sunt un Dumnezeu înțelept, în mintea Mea este clar ce oameni iubesc și ce oameni urăsc. Pe cei pe care îi iubesc, îi voi iubi întotdeauna până la sfârșit, iar dragostea aceea nu se va schimba niciodată. În cazul celor pe care îi urăsc, nu sunt deloc mișcat, indiferent cât de bine se poartă. Aceasta deoarece ei nu s-au născut din Mine și nu au calitățile Mele sau viața Mea. Cu alte cuvinte, ei nu au fost predestinați și selectați de Mine, fiindcă Eu sunt infailibil. Adică toate faptele Mele sunt numite sfinte și onorabile, iar Eu nu am niciodată regrete. În ochii oamenilor, sunt extrem de împietrit, dar nu recunoști că Eu sunt Dumnezeul drept și maiestuos Însuși? Tot ce este al Meu este corect; aceia pe care îi urăsc cu siguranță vor primi blestemele Mele și aceia pe care îi iubesc cu siguranță vor primi binecuvântările Mele. Aceasta este firea Mea sfântă și sacră și nimeni nu o va schimba. Acest lucru este absolut!

Astăzi, cei care sunt cu adevărat conform intențiilor Mele vor fi cu siguranță făcuți compleți de Mine, pentru că lucrarea Mea este atât dreaptă, cât și profundă, și deoarece nu las treburile neterminate. Cei pe care îi blestem vor fi arși. Așadar, de ce atunci majoritatea oamenilor au fost blestemați de Mine și, totuși, Duhul Sfânt continuă să-Și facă lucrarea asupra lor (acest lucru este spus cu privire la faptul că nu locuiesc într-un templu întinat)? Înțelegeți adevărata semnificație din spatele zicalei conform căreia toate lucrurile și chestiunile Îl slujesc pe Hristos? Duhul Sfânt Își face lucrarea prin ele când Eu Mă folosesc de serviciul lor, dar, de obicei, când nu sunt în serviciul Meu, nu sunt luminate spiritual. Chiar dacă ei caută, o fac din zel, iar aceasta este un șiretlic de-al Satanei, căci în vremurile obișnuite, ei nu acordă atenție lucrării Mele și sunt complet nepăsători față de poverile Mele. Acum că fiii Mei întâi născuți au crescut, îi alung; din acest motiv, Duhul Meu s-a retras de peste tot și un accent deosebit s-a pus pe fiii Mei întâi născuți. Înțelegeți? Toate lucrurile se bazează pe faptele Mele, pe predestinarea Mea și pe toate cuvintele care ies din gura Mea. Toate locațiile care au primit binecuvântările Mele sunt obligatoriu locuri unde lucrez și în care se desfășoară lucrarea Mea. China este națiunea în care Satana este cel mai venerat și, astfel, a fost blestemată de Mine. În plus, este națiunea care a făcut cele mai multe pentru a Mă prigoni. Cu siguranță nu voi face lucrarea Mea asupra oamenilor care sunt sub influența marelui balaur roșu. Înțelegeți adevăratul sens al cuvintelor Mele? La urma urmei, poporul Meu și fiii Mei sunt puțini. Absolut totul stă în mâinile Mele; energia ar trebui să fie concentrată, și mai mult efort ar trebui depus pentru aceia pe care i-am ales și predestinat. Cu alte cuvinte, cei care sunt fiii Mei întâi născuți ar trebui să se grăbească și să practice, astfel încât să poată împărți poverile Mele cât mai curând posibil, și să-și dedice toate eforturile pentru lucrarea Mea.

Aceia dintre voi care Îmi faceți un serviciu, ascultați! Puteți primi o parte din harul Meu când Îmi faceți un serviciu. Adică, voi veți cunoaște temporar lucrarea Mea ulterioară și lucrurile care se vor întâmpla în viitor, dar nu vă veți bucura de ele. Acesta este harul Meu. După ce vă terminați slujirea, plecați imediat, și nu mai zăboviți. Aceia dintre voi care sunt fiii Mei întâi născuți nu ar trebui să fie aroganți, dar vouă vi se permite să fiți mândri, căci v-am oferit binecuvântări nesfârșite. Aceia dintre voi care sunt ținta distrugerii nu ar trebui să vă cauzeze probleme sau să se mâhnească pentru destinul vostru. Cine te-a făcut un urmaș al Satanei? După ce Îmi vei fi făcut un serviciu, poți să te întorci în Adânc, pentru că tu nu Îmi vei mai fi de niciun folos. Voi începe apoi să te tratez cu mustrarea Mea. Odată ce încep să lucrez, voi termina; faptele Mele se vor împlini și realizările Mele vor dura pentru totdeauna. Toate acestea sunt valabile pentru fiii Mei întâi născuți, fiii Mei și poporul Meu, cât și pentru voi: mustrările Mele pentru voi vor fi veșnice. V-am spus de mai multe ori și înainte că aceia răi care Mi se împotrivesc vor fi cu siguranță pedepsiți de Mine. Dacă nu ești dojenit de Duhul Sfânt după ce Mi te-ai împotrivit, atunci ai fost deja blestemat și, prin urmare, vei fi doborât de mâna Mea. Dacă ești disciplinat de DuhulSfânt în timp ce ai gânduri rele despre Mine, atunci ai primit binecuvântările Mele; cu toate acestea, trebuie să fii întotdeauna prudent, niciodată neglijent, și niciodată nepăsător.

Anterior: Capitolul 85

Înainte: Capitolul 87

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger