Capitolul 86

Oamenii spun că sunt un Dumnezeu milostiv și spun că Eu voi stabili mântuirea pentru tot ceea ce am creat – toate aceste lucruri sunt spuse pe baza noțiunilor omenirii. Referirea la Mine ca la un Dumnezeu milostiv este îndreptată spre fiii Mei întâi născuți și aducerea mântuirii Mele este îndreptată spre fiii Mei și poporul Meu. Pentru că sunt un Dumnezeu înțelept, în mintea Mea este clar care sunt cei pe care îi iubesc și care sunt cei pe care îi urăsc. Pe cei pe care îi iubesc, îi voi iubi întotdeauna până la sfârșit și dragostea aceea nu se va schimba niciodată. În cazul celor pe care îi urăsc, inima Mea nu este mișcată deloc, indiferent de cât de buni sunt. Aceasta deoarece ei nu s-au născut din Mine și nu au calitățile Mele și nu au viața Mea. Adică, ei nu au fost predestinați și selectați de Mine, fiindcă Eu sunt infailibil. Aceasta înseamnă că tot ceea ce fac este numit sfânt și onorabil și că nu am niciodată regrete. În ochii oamenilor, sunt prea lipsit de inimă; dar nu știi că Eu sunt Dumnezeul drept și maiestuos Însuși? Tot ce este al Meu este drept; aceia pe care îi urăsc cu siguranță vor primi blestemele Mele și aceia pe care îi iubesc cu siguranță vor primi binecuvântările Mele. Aceasta este firea Mea sfântă și sacră și nimeni nu o va schimba; acest lucru este absolut!

Astăzi, cei care sunt cu adevărat conform intenţiilor Mele vor fi cu siguranţă făcuți compleți de Mine, pentru că lucrarea Mea este atât dreaptă cât și profundă și deoarece nu las treburile neterminate; cei pe care îi blestem vor fi arși. Deci, de ce majoritatea oamenilor au fost blestemați de Mine și, totuși, Duhul Sfânt continuă să-Și facă lucrarea asupra lor (acest lucru este spus cu privire la faptul că nu locuiesc într-un templu întinat)? Înțelegeți adevărata semnificație a tuturor lucrurilor și a tuturor chestiunilor care aduc slujire lui Hristos? Duhul Sfânt Îşi face lucrarea prin ei când Eu mă folosesc serviciul lor, dar, de obicei, când nu sunt în serviciul Meu, ei nu sunt în mod fundamental luminați în spiritul lor. Chiar dacă ei Mă caută, o fac din zel, iar aceasta este viclenia Satanei, căci în vremurile obișnuite, ei nu acordă atenție lucrării Mele și sunt complet nepăsători faţă de poverile Mele. Acum, fiii Mei întâi născuți au crescut, așa că îi dau afară și, prin urmare, Duhul Meu s-a retras din orice loc, și un accent deosebit se pune pe fiii Mei întâi născuți, înțelegeți? Toate lucrurile se bazează pe faptele Mele, pe predestinarea Mea și pe toate cuvintele din gura Mea. Toate locurile care au primit binecuvântările Mele sunt obligate să fie locuri unde lucrez și, de asemenea, locuri unde se desfășoară lucrarea Mea. China este națiunea în care Satana este cel mai venerat și, astfel, a fost blestemată de Mine, și este, de asemenea, și națiunea care a făcut cele mai multe pentru a Mă prigoni. Cu siguranță nu voi face lucrarea Mea asupra oamenilor sub influența marelui balaur roșu. Înțelegeți adevăratul sens al cuvântului Meu? La urma urmei, poporul Meu şi fiii Mei sunt puţini la număr. Absolut totul stă în mâinile Mele; energia ar trebui să fie concentrată, și mai mult efort ar trebui depus pentru aceia pe care i-am ales și predestinat. Adică, cei care sunt fiii Mei întâi născuți ar trebui să exerseze repede, astfel încât să poarte povara de pe umerii Mei cât mai curând posibil, și să depună toate eforturile în lucrarea Mea.

Cei care Îmi faceţi un serviciu, ascultați! Puteți primi o parte din harul Meu când Îmi faceţi un serviciu. Adică, voi veți cunoaşte o vreme lucrarea Mea ulterioară și lucrurile care se vor întâmpla în viitor, dar nu vă veți bucura de asta. Acesta este harul Meu. După terminarea slujirii, plecați imediat, și nu mai zăboviți. Cei care sunt fiii Mei întâi născuți nu ar trebui să fie aroganți, dar puteți fi mândri, căci v-am dat binecuvântări nesfârșite. Cei care sunt ținta distrugerilor nu ar trebui să vă cauzeze probleme sau să se mâhnească pentru destinul vostru; cine te-a făcut un urmaş al Satanei? După ce Îmi vei fi făcut un serviciu, poți să te întorci în Adânc, pentru că tu nu Îmi vei mai fi de folos și voi începe să te tratez cu mustrarea Mea. Odată ce încep să lucrez, voi termina; faptele Mele se vor împlini și realizările Mele vor dura pentru totdeauna. Acest lucru este valabil pentru fiii Mei întâi născuți, fiii Mei, poporul Meu, cât și pentru voi – mustrările Mele pentru voi sunt veșnice. V-am spus de mai multe ori și înainte: cei răi care Mi se împotrivesc vor fi cu siguranță pedepsiți de Mine. Când vă împotriviţi Mie fără dojană de la Duhul Sfânt, ați fost deja blestemați și prin urmare veți fi doborâți de mâna Mea. Dacă primești disciplina Duhului Sfânt când gândeşti rău despre Mine, atunci ai primit binecuvântarea Mea. Cu toate acestea, trebuie să fii întotdeauna prudent, niciodată neglijent, și niciodată nepăsător.

Anterior: Capitolul 85

Înainte: Capitolul 87

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte