Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Capitolul 1

La Sion au venit laude și a apărut sălașul lui Dumnezeu. Gloriosul nume sfânt, lăudat de toate popoarele se răspândește. Ah, Dumnezeu Atotputernic! Conducătorul universului, Hristos al zilelor de pe urmă – El este Soarele strălucitor care S-a înălțat peste Muntele Sion care stă ca un turn în măreție și grandoare peste întregul univers…

Dumnezeule Atotputernic! Strigăm către Tine cu bucurie; dansăm și cântăm. Ești cu adevărat Răscumpărătorul nostru, marele Împărat al universului! Ai făcut un grup de biruitori și ai îndeplinit planul de gestionare al lui Dumnezeu (planul mântuirii). Toți oamenii vor curge spre acest munte. Toate popoarele vor îngenunchea înaintea tronului! Tu ești singurul Dumnezeu adevărat și meriți slavă și onoare. Toată slava, lauda și autoritatea să fie la tron! Primăvara vieții curge din tron, udând și hrănind mulțimea oamenilor lui Dumnezeu. În viață apar schimbări zilnic; lumină nouă și revelații noi ne urmează, oferind mereu noi perspective despre Dumnezeu. Cineva poate fi sigur de Dumnezeu prin experiență; Cuvintele Lui se manifestă mereu, se manifestă mereu în cei care au dreptate. Suntem într-adevăr prea binecuvântați! Întâlnindu-L pe Dumnezeu față în față în fiecare zi, comunicând cu Dumnezeu în toate lucrurile și dându-i suveranitatea peste toate. Cugetăm cu atenție la cuvântul lui Dumnezeu, inimile noastre devin liniștite în Dumnezeu și în acest fel venim în prezența Lui, unde-I primim lumina. În fiecare zi în viața noastră, în acțiuni, cuvinte, gânduri și idei, trăim în cuvântul lui Dumnezeu și suntem capabili să discernem întotdeauna. Cuvântul lui Dumnezeu ghidează ața prin ac; lucrurile ascunse în interior ies la lumină, în mod neașteptat, una după alta. Părtășia cu Dumnezeu nu suportă nicio șovăială; gândurile și ideile noastre sunt descoperite de Dumnezeu. În fiecare moment, trăim înaintea scaunului lui Hristos unde suntem supuși judecății. Fiecare sferă din corpurile noastre rămâne ocupată de Satana. Astăzi, pentru a recupera suveranitatea lui Dumnezeu, templul Lui trebuie curățat. Pentru a fi în întregime posedați de Dumnezeu, trebuie să ne angajăm într-o luptă de viață și de moarte. Doar atunci când vechiul nostru sine a fost răstignit, viața înviată a lui Hristos poate domni suprem.

Acum, Duhul Sfânt ridică o sarcină în fiecare colț al nostru pentru a lupta pentru recuperarea noastră! Atâta timp cât suntem gata să ne lepădăm de sine și suntem dispuși să cooperăm cu Dumnezeu, Dumnezeu ne va ilumina și ne va purifica cu siguranță din interior în orice vreme și va recupera din nou ceea ce Satana a ocupat, pentru ca noi să putem fi făcuți compleți de Dumnezeu cât mai repede posibil. Nu pierde timpul, ci trăiește în fiecare moment în cuvântul lui Dumnezeu. Fii zidit împreună cu sfinții, lasă-te adus în Împărăție și intră în slavă împreună cu Dumnezeu.

Anterior:Introducere

Următorul:Capitolul 2

Conținuturi Similare