Capitolul 59

Caută voia Mea mai mult în mediile pe care le întâlnești și vei obține, cu siguranță, aprobarea Mea. Atât timp cât ești dispus să pornești în căutare și păstrezi o inimă care Mă slăvește, îți voi acorda tot ceea ce îți lipsește. Biserica intră acum într-o practică oficială și toate lucrurile intră pe făgașul potrivit. Lucrurile nu mai sunt așa cum erau când erau o prevestire a lucrurilor ce vor să vină. Nu mai trebuie să fiți confuzi sau lipsiți de discernământ. De ce vă cer să pătrundeți în realitate în toate? Ai experimentat cu adevărat asta? Puteți cu adevărat să Mă mulțumiți în ceea ce vă cer, așa cum vă mulțumesc Eu pe voi? Nu fiți necinstiți! Nu este nimic altceva în afară de toleranța Mea față de voi iar și iar, și totuși voi sunteți, în mod repetat, incapabili să vă dați seama ce este bine pentru voi și nu reușiți să arătați apreciere!

Dreptatea Mea, măreția Mea, judecata Mea și iubirea Mea – toate aceste lucruri care sunt ceea ce am și ceea ce sunt – le-ați gustat cu adevărat? Chiar sunteți atât de nesocotiți și chiar nu-Mi percepeți voia. V-am spus în mod repetat că voi înșivă trebuie să gustați ospețele pe care le pregătesc Eu și, totuși, voi le ignorați iar și iar și nu puteți distinge un mediu bun de unul rău. Care dintre aceste medii sunt create de voi înșivă? Și care sunt aranjate de mâinile Mele? Nu vă apărați! Văd totul cât se poate de limpede și nu e vorba decât de faptul că nu porniți în căutare. Ce mai pot să spun?

Îi voi alina constant pe toți aceia care Îmi percep voia și nu le voi permite să sufere sau să dea de necaz. Aspectul crucial acum este să fii în stare să acționezi conform voii Mele, și cei care fac acest lucru vor primi cu siguranță binecuvântările Mele și voi fi sub protecția Mea. Care dintre voi se poate sacrifica cu adevărat pentru Mine și Mi se poate oferi cu totul? Sunteți cu toții ezitanți, gândurile vi se învârtesc, vă gândiți la casă, la lumea exterioară, la mâncare și îmbrăcăminte. În ciuda faptului că te afli înaintea Mea, făcând lucruri pentru Mine, în inima ta încă te mai gândești la soția ta, la copiii tăi și la părinții tăi de acasă. Sunt toți aceștia proprietatea ta? De ce nu îi încredințezi mâinilor Mele? Nu crezi suficient de mult în Mine? Sau e vorba că te temi că voi face aranjamente nepotrivite pentru tine? De ce te-ngrijorezi mereu de familia trupului tău? Mereu tânjești după cei dragi ție! Ocup Eu o anumită poziție în inima ta? Și încă mai vorbești despre a Mă lăsa să am stăpânire în interiorul tău și să-ți ocup întreaga ființă – toate acestea sunt minciuni înșelătoare! Câți dintre voi sunteți pentru biserică din toată inima? Și care dintre voi nu vă gândiți la voi înșivă, ci sunteți pentru împărăția de astăzi? Gândiți-vă cu mare atenție la acest lucru.

M-ați provocat în asemenea măsură încât nu pot decât să-Mifolosesc mâinile să vă îmboldesc; nu vă voi mai convinge. Asta pentru că sunt un Dumnezeu înțelept și tratez oameni diferiți în moduri diferite, în funcție de cât Îmi sunteți de credincioși. Eu sunt Dumnezeu atotputernic – cine îndrăznește să-Mi împiedice pașii înainte? Asupra oricui îndrăznește să-Mi fie necredincios se va abate, cu siguranță, de acum înainte mâna decretelor Mele administrative, astfel încât vor fi făcuți să-Mi cunoască atotputernicia. Nu Îmi doresc mulți oameni, ci câțiva aleși. Îi voi abandona și pedepsi pe cei necredincioși, necinstiți, pe toți cei care se angajează în purtări necinstite și înșelăciune. Nu te mai gândi că sunt milostiv sau că sunt iubitor și bun; acesta este doar lucrul în care te complaci tu. Știu că, cu cât mai mult îți fac pe plac, cu atât devii mai pasiv,mai negativ și nu mai vrei să te supui. Când oamenii sunt atât de dificili, nu pot decât să-i îmboldesc și să-i târăsc înainte tot timpul. Să știți acest lucru! De acum înainte, sunt Dumnezeul care judecă; nu mai sunt Dumnezeul milos, bun și iubitor din închipuirile oamenilor!

Anterior: Capitolul 58

Înainte: Capitolul 60

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Dumnezeu Însuși, Unicul (III)

Autoritatea lui Dumnezeu (II)Astăzi vom continua părtășia noastră cu privire la subiectul „Dumnezeu Însuși, Unicul.” Am avut deja două...

Despre Biblie (1)

Cum ar trebui să fie abordată Biblia din perspectiva credinței în Dumnezeu? Aceasta este o chestiune de principiu. De ce punem această...

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte