1. Proprietar site web
  
Acest Site web se află în proprietatea The Church of Almighty God, 147-54 Ash Avenue, Flushing, New York 11355, US, EIN: 37-1820870.
  
Vedeți Lista noastră de congregații locale pentru a afla informațiile și detaliile de contact ale congregației locale a Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic de care aparțineți.
  
2. Scop, domeniu de aplicare și durată
  
Prin prezentul Aviz juridic se reglementează utilizarea Site-ului web, precum și termenii de acces, navigare și, în general, relația proprietarului Site-ului web cu orice persoană care accesează Site-ul (denumită în continuare, individual, „Utilizator” sau colectiv „Utilizatori”).
  
Site-ul web oferă Utilizatorilor informații generale despre Biserica lui Dumnezeu Atotputernic, activitățile și evenimentele sale (denumite în continuare „Conținut(uri)”), toate fiind în conformitate cu acest Aviz juridic.
  
Biserica lui Dumnezeu Atotputernic își rezervă dreptul să modifice, în orice moment și fără un anunț prealabil, prezentarea, configurația și conținutul Site-ului web sau condițiile necesare pentru accesul și/sau utilizarea Site-ului web, precum și să întrerupă, să suspende sau să anuleze accesul la Conținutul Site-ului web, fără posibilitatea Utilizatorului de a cere vreo despăgubire de orice fel.
  
Valabilitatea temporară a acestui Aviz juridic coincide, așadar, cu momentul expunerii acestuia, până ce este modificat parțial sau total, și, la acel moment, va intra în vigoare noul Aviz juridic pus la dispoziția Utilizatorilor pe acest Site web.
  
Accesul, navigarea și utilizarea Site-ului web de către un Utilizator presupune exprimarea și acceptarea fără rezerve a tuturor termenilor acestui Aviz juridic și a oricăror condiții specifice, având aceeași valabilitate și eficiență ca orice contract încheiat în scris și semnat.
  
3. Acces
  
Accesul la Site-ul web este gratuit, cu excepția costului conexiunii prin rețeaua corespunzătoare de telecomunicații la care are acces Utilizatorul.
  
Biserica lui Dumnezeu Atotputernic nu este responsabilă pentru nicio daună de orice fel produsă Utilizatorului care poate cauza defecțiuni sau deconectări în rețeaua de telecomunicații care produc suspendarea, anularea sau întreruperea accesului la Site-ul web.
  
4. Condiții de utilizare
  
Scopul principal al acestor condiții de utilizare este să reglementeze accesul la Site-ul web. Cei care accesează Site-ul web în mod gratuit sunt obligați să le respecte. Accesul la Site-ul web și navigarea acestuia implică acceptarea acelorași condiții în mod expres și fără rezerve. În plus, cei care accesează Site-ul web trebuie, de asemenea, să respecte legislația aplicabilă și codurile etice.
Utilizarea abuzivă sau excesivă a Site-ului web poate avea ca rezultat refuzul de a acorda acces. Utilizarea abuzivă și/sau excesivă poate însemna orice utilizare care contravine principiilor generale de bună credință, moralitate și ordine publică, orice utilizare care cauzează sau poate cauza daune Site-ului web și/sau unor terțe părți, precum și respectivelor lor interese, inclusiv drepturi de autor și un comportament care are ca scop dezactivarea sau deteriorarea funcționării și posibilității de utilizarea a Site-ului web, precum și utilizarea care încalcă orice instrucțiune specifică și/sau avertizare care este posibil să fi fost comunicată de Biserica lui Dumnezeu Atotputernic sau de personalul desemnat de aceasta pentru acest scop. În special, dar fără a se limita la acestea, nu sunt permise următoarele comportamente:
  

a. Denigrarea imaginii Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic.

b. Utilizarea unor viruși de calculator sau a unui alt cod, fișier sau program care are ca scop sau este conceput ca să întrerupă, să deterioreze sau să limiteze funcționarea oricărui software, hardware sau a echipamentului de telecomunicații ori să deterioreze sau să obțină acces neautorizat la date sau la alte informații de pe Site-ul web sau la terțe părți.

c. Înlăturarea protecțiilor tehnice ale programelor sau încercări de a testa vulnerabilitatea oricărui sistem sau oricărei rețele de pe Site-ul web sau de a încălca orice măsuri de securitate sau de autentificare.

d. Utilizarea unor identități false sau asumarea identității altor persoane în utilizarea Site-ului web, inclusiv utilizarea, după caz, a parolelor unor terțe părți.

e. Folosirea Conținutului Site-ului web pentru motive comerciale atunci când acest lucru nu este autorizat în mod expres.

f. Asocierea Conținutului Site-ului web cu informații de natură pornografică, în legătură cu orice tip de exploatare de o natură rasistă, xenofobă, sau legată de terorism sau trafic de arme.

g. Transformarea, comunicarea în mod public, distribuirea, atribuirea, reproducerea sau modificarea Conținutului Site-ului web, în afara cazului în care se pot aplica orice excepții valide din legislație sau autorizate în mod expres de Biserica lui Dumnezeu Atotputernic.

h. Neîndeplinirea cerințelor sau specificațiilor tehnice stabilite pentru accesul la Site-ul web.

i. Promovarea, îndeplinirea, susținerea sau încurajarea unor acțiuni contrare concurenței libere sau care constituie concurență neloială.

  
Funcționarea site-ului web poate fi suspendată în caz de probleme tehnice sau din motive de forță majoră, precum următoarele:
  

a) Pană de electricitate sau nefuncționarea telefonului

b) Atacuri cu viruși asupra serverelor care susțin Site-ul web.

c) Erori ale Utilizatorilor în accesarea Site-ului web.

d) Incendii, inundații, cutremure sau alte evenimente naturale.

e) Greve sau conflicte de muncă.

f) Conflicte de război sau alte situații de forță majoră.

  
Aceste cauze, care sunt exprimate prin exemplificare, dar care nu se limitează doar la aceste cazuri, sunt de o natură imprevizibilă sau, previzibile sau nu, sunt inevitabile.
Biserica lui Dumnezeu Atotputernic este exonerată de orice fel de responsabilitate când are loc oricare dintre aceste situații.
Nerespectarea uneia dintre regulile incluse în acest Aviz juridic sau în legislația care le protejează, poate include materializarea unei acțiuni ilegale, o sancțiune administrativă, o contravenție sau o infracțiune și va îndreptăți Biserica lui Dumnezeu Atotputernic, după caz, să pretindă răspunderea civilă, administrativă, de muncă sau penală, după cum poate corespunde.
  
Biserica lui Dumnezeu Atotputernic afirmă că a luat măsurile necesare, în măsura posibilităților sale și a capabilităților tehnologice, pentru a garanta funcționarea Site-ului web și a detecta existența virușilor și a altor componente dăunătoare Utilizatorilor. Totuși, Utilizatorul trebuie să fie conștient că măsurile de securitate ale sistemelor informatice conectate la internet nu sunt complet sigure și că, de aceea, Biserica lui Dumnezeu Atotputernic nu poate garanta absența virușilor sau a altor elemente care pot produce stricăciuni sistemelor informatice (software și hardware) ale Utilizatorilor sau în documentele și fișierele lor electronice conținute în acelea. Utilizatorul își asumă orice risc sau daună care se poate petrece, garantând, așadar, despăgubirea Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic în această privință. În orice caz, Utilizatorului îi revine responsabilitatea de a avea disponibile instrumente adecvate pentru detectarea și dezactivarea programelor informatice dăunătoare.
  
5. Conținut integrat sau site-uri legate
  
Inserarea link-urilor de la pagini web terțe către Site-ul web
  
Dacă vreun Utilizator, vreo entitate sau vreun site web dorește să introducă orice tip de link de la pagina sa web către Site-ul web, un astfel de link poate fi direcționat doar către pagina „Acasă” a Site-ului web, cu excepția autorizării prealabile scrise exprese a Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic. În plus, link-ul trebuie să fie absolut și complet, astfel încât să ducă Utilizatorul la URL-ul Site-ului web și să acopere întreaga lungime a ecranului paginii „Acasă” a Site-ului web.
  
Este interzis în toate cazurile inserarea oricărui fel de cadre în jurul Site-ului web sau permiterea vizionării Conținutului prin intermediul altor URL-uri în afară de URL-ul Site-ului web și, în orice caz, acolo unde Conținutul poate fi vizionat împreună cu conținutul din afara Site-ului web, într-un mod în care: (i) provoacă, sau poate provoca, o eroare sau o confuzie, sau amăgește sau poate amăgi Utilizatorii în privința originii reale a serviciului sau a Conținutului, (ii) constituie un act de comparație sau imitare, (iii) servește la exploatarea reputației și prestigiului Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic; sau (iv) este altfel interzis de legislația în vigoare.
  
Stabilirea unui link nu implică existența unei relații legale între Biserica lui Dumnezeu Atotputernic și proprietarul site-ului web terț, nici acceptarea, aprobarea, sponsorizarea, verificarea sau supervizarea de către Biserica lui Dumnezeu Atotputernic a conținutului sau serviciilor sale.
  
Biserica lui Dumnezeu Atotputernic nu autorizează inserarea link-urilor către Site-ul web de la acele site-uri web terțe care conțin materiale, informații sau conținut ilicit, nepotrivit sau ilegal care contravin moralității, ordinii publice sau normelor sociale general acceptate. Totuși, Biserica lui Dumnezeu Atotputernic nu are mijloace tehnice sau umane pentru a cunoaște și a controla toate informațiile, conținutul, produsele sau serviciile oferite de site-uri web terțe care pot să fi stabilit link-uri către Site-ul web, motiv pentru care Biserica lui Dumnezeu Atotputernic nu își asumă niciun fel de responsabilitate pentru niciun aspect legat de respectivele site-uri web ale terților.
  
Biserica lui Dumnezeu Atotputernic își rezervă dreptul de a interzice sau dezactiva, în orice moment și imediat, orice link către Site-ul web, în special în cazurile de ilegalitate a activității sau conținutului site-ului web al terților în care este inclus link-ul. Dacă Utilizatorii au cunoștințe efective despre ilegalitatea activităților desfășurate prin intermediul acestor site-uri web terțe, vă rog să informați imediat Biserica lui Dumnezeu Atotputernic pentru a dezactiva link-ul de acces.
  
Inserarea link-urilor de pe Site-ul web către pagini web terțe
  
Orice menționare care poate fi făcută pe Site-ul web despre alte site-uri web ale unor terți vor fi doar de natură informativă. Biserica lui Dumnezeu Atotputernic nu dezvoltă și nici nu administrează respectivele pagini, nici nu este proprietar al URL-urilor menționate anterior, decât dacă se indică acest lucru în mod expres. Din acest motiv, Biserica lui Dumnezeu Atotputernic nu va fi responsabilă pentru conținutul inclus în acestea, nici pentru daunele rezultate din respectivul acces, nici pentru cele generate de serviciile oferite.
Dacă Utilizatorii cunosc efectiv ilegalitatea activităților întreprinse prin aceste site-uri legate, îi rugăm să informeze imediat Biserica lui Dumnezeu Atotputernic pentru a trece la dezactivarea link-ului de acces către acestea.
  
6. Drepturi de proprietate intelectuală și industrială
  
Biserica lui Dumnezeu Atotputernic este proprietara drepturilor de proprietate intelectuale și industriale ale Site-ului Web, inclusiv pentru tot Conținutul și elementele acestuia (ceea ce include texte, imagini, fișiere audio și video, fără a se limita la acestea) disponibile de pe Site-ul Web, precum și cele pe care le-a găzduit pe site-uri terțe, fie pentru că reprezintă proprietatea acestei entități, fie pentru că a obținut drepturile adecvate pentru utilizarea acestora. Similar, Biserica lui Dumnezeu Atotputernic a obținut autorizațiile corespunzătoare în privința drepturilor de imagine a celor care apar pe Site-ul său web.
  
Mărcile înregistrate încorporate în Site-ul web reprezintă proprietatea Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic sau a unor terțe părți, care au autorizat Biserica lui Dumnezeu Atotputernic să folosească mărcile lor înregistrate pe Site-ul web. Li se interzice celor care navighează Site-ul web să folosească astfel de mărci înregistrate, logo-uri și semne distinctive fără autorizația proprietarului sau obținerea unei licențe pentru folosirea acestora.
  
Tot conținutul produs de Biserica lui Dumnezeu Atotputernic pe acest site web poate fi parcurs, reprodus, descărcat, copiat, distribuit și transmis în mod gratuit.Tot Conținutul acestui Site web poate fi parcurs, reprodus, descărcat, copiat, distribuit și transmis în mod gratuit. Pentru a răspândi Evanghelia lui Dumnezeu Atotputernic, Biserica lui Dumnezeu Atotputernic îndeamnă orice Utilizator (media, grup, organizație sau individ) să reproducă tot Conținutul găsite pe acest Site web. În ciuda celor menționate anterior, orice Utilizator, atunci când reproduce, menționează sau folosește în orice alt mod orice Conținut de pe Site-ul web trebuie să respecte următoarele cerințe:
  

1) Trebuie inclus un mesaj care afirmă că acest Conținut „provine de la Biserica lui Dumnezeu Atotputernic”, precum și adresa site-ului web al Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic;

2) Conținutul trebuie utilizat așa cum se dorea inițial, de aceea, nu trebuie modificat, distorsionat și nu trebuie să se extragă părți din el sau să fie schimbat Conținutul. Nici nu trebuie create alte lucrări derivate din acesta fără autorizarea prealabilă scrisă a Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic;

3) Orice Conținut inclus pe acest Site web nu va fi utilizat direct sau indirect în scopuri comerciale. Mai mult decât atât, Conținutul acestui Site web nu va fi folosit pentru a defăima Biserica lui Dumnezeu Atotputernic, nici pentru fi contrar scopului acestui Site web, respectiv acela de a fi martor și a propovădui Evanghelia lui Dumnezeu Atotputernic.

4) Conținutul din acest Site web poate conține material cu drepturi de autor ale unor terțe părți. Acest material nu poate fi folosit în mod separat fără a primi permisiunea din partea autorului(ilor) sau deținătorului(ilor) drepturilor de proprietate inițial(i). De aceea, Utilizatorul care reproduce vreun Conținut va fi considerat unicul responsabil pentru toate consecințele care rezultă din nerespectarea acestor clauze și orice răspundere care decurge din aceasta pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală (inclusiv încălcarea drepturilor de autor).

  
În cele din urmă, indicați faptul că utilizarea datelor de contact ale Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic (adresă poștală, număr de telefon, adresă de e-mail) pentru livrarea oricărui fel de comunicare comercială este interzisă, în afara cazului în care au fost obținute în prealabil autorizații necesare în conformitate cu regulamentele aplicabile.
  
7. Publicarea standardelor: utilizare și actualizare
  
Acest Aviz juridic (inclusiv Condițiile de utilizare, precum și Politica de confidențialitate și Politica privind cookie-urile) este disponibil celor care accesează Site-ul web ca Utilizatori sau care sunt interesați de activitățile Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic. Cei care accesează Avizul juridic îl pot consulta și tipări fără a se înregistra.
  
Conținutul standardelor cuprinse în Avizul juridic va fi adaptat conform modificărilor făcute legislației aplicabile, structurii organizației, serviciilor, modelului și specificațiilor tehnice ale Site-ului web, infrastructurii tehnologice, conform cărora vor fi actualizate periodic și fără preaviz.
  
În această privință, vă sugerăm să verificați acest Aviz juridic periodic pentru a verifica schimbările sale de-a lungul timpului.
  
8. Legea aplicabilă și jurisdicție
  
Acest Aviz juridic, care include, de asemenea, Condițiile de utilizare a Site-ului web, Politica de confidențialitate și Politica privind cookie-urile, va fi sub jurisdicția legislației spaniole. Datorită naturii supranaționale a infrastructurilor de comunicații electronice, cei care accesează Site-ul web din alte țări trebuie, de asemenea, să respecte legislația aplicabilă promulgată de fiecare stat, în măsura în care aceasta necesită aplicarea imperativă.
  
Pentru soluționarea oricăror controverse și/sau discrepanțe care pot apărea în legătură cu existența, validitatea, interpretarea, aplicarea, executarea, neconformitatea sau nulitatea acestui Aviz juridic, se vor aplica regulile imperative privind legislația aplicabilă și jurisdicția competentă.
  
9. Altele
  
Conţinutul acestei pagini de internet a fost tradus în întregime de către traducători profesionişti. Totuşi, datorită diferenţelor lingvistice etc., un număr mic de inexactităţi este inevitabil. Dacă descoperiţi oricare astfel de inexactităţi, vă rugăm să consultaţi versiunea originală în limba chineză şi să luaţi legătura cu noi pentru a ne informa.
  
Versiunea în limba română a Termenilor de utilizare este tradusă din limba spaniolă. Dacă există neconcordanțe între traducere și versiunea în limba spaniolă, prevalează versiunea în limba spaniolă.