Dumnezeu a răscumpărat omenirea în Epoca Harului, deci, de ce trebuie El să-Și mai facă lucrarea de judecată în zilele pe de urmă?

Versete din Biblie pentru referințe: „Urmăriţi cu toţii pacea şi sfinţirea, fără de care nimeni nu-L va vedea pe Domnul!” (Evrei 12:14). „Iar dacă aude cineva cuvintele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu îl judec. Căci Eu n-…

2019-10-10 05:31:58

Lucrarea de judecată a lui Dumnezeu în zilele de pe urmă este judecata marelui tron alb, așa cum e prorocit în Apocalipsa

Versete din Biblie pentru referințe: „Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui Dumnezeu” (1 Petru 4:17). „Apoi am văzut un tron mare şi alb şi pe Cel Ce şedea pe el. Pământul şi cerul au dispărut d…

Studiu biblic 2019-10-10 03:55:47

În ce fel lucrarea de judecată a lui Dumnezeu din zilele de pe urmă purifică și mântuiește omenirea?

Versete din Biblie pentru referințe: „Iar dacă aude cineva cuvintele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu îl judec. Căci Eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cel ce Mă respinge şi nu primeşte cuvintele Mele a…

2019-10-02 22:11:11

Semnificația lucrării de judecată a lui Dumnezeu în zilele de pe urmă poate fi văzută în rezultatele obținute

(1) Lucrarea de judecată a lui Dumnezeu din zilele de pe urmă este săvârșită pentru a-l purifica, mântui și desăvârși pe om și a face un grup de biruitori Versete din Biblie pentru referințe: „Pentru că mi-ai ascul…

2019-10-10 03:57:09

Consecinţele şi rezultatul faptului că lumea religioasă respinge lucrarea de judecată a lui Dumnezeu din zilele de pe urmă

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu: Hristos din zilele de pe urmă aduce viață și aduce calea trainică și veșnică a adevărului. Acest adevăr este calea prin care omul va dobândi viața și singura cărare prin care omul Î…

2019-10-10 15:50:10

„Am prins ultimul tren” Segment 3 - Judecata în fața marelui tron alb a început

Fulgerul de la Răsărit, Biserica lui Dumnezeu Atotputernic a fost creată datorită arătării și lucrării lui Dumnezeu Atotputernic, q-a doua venire a Domnului Isus, Hristosul zilelor de pe urmă. Aceasta este alcătuită din …

2018-12-17 19:05:54

Lucrarea de judecată a lui Dumnezeu în zilele de pe urmă este făcută pentru a purifica, mântui și desăvârși omul și a face un grup de învingători

Cuvinte clasice ale lui Dumnezeu: Lucrarea ultimelor zile constă în împărțirea tuturor după felul lor, în încheierea planului lui Dumnezeu de gestionare (planul mântuirii), deoarece clipa se apropie și ziua lui Dumnezeu…

2019-05-21 17:49:41

Care este consecința și rezultatul respingerii lucrării de judecată a lui Dumnezeu în zilele de pe urmă de către lumea religioasă?

Cuvinte clasice ale lui Dumnezeu: Hristos din zilele de pe urmă aduce viață și aduce calea trainică și veșnică a adevărului. Acest adevăr este cărarea prin care omul va dobândi viața și singura cărare prin care omul Îl …

2019-05-21 17:54:21

Profeții biblice despre lucrarea de judecată a lui Dumnezeu în zilele de pe urmă

Versete din Biblie pentru referințe: „Căci Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata I-a dat-o Fiului” (Ioan 5:22). „Şi I-a dat autoritate să facă judecată, pentru că este Fiul Omului” (Ioan 5:27). „Căci este timpu…

2019-05-26 17:08:48

Hristos înfăptuiește lucrarea judecății prin adevăr

Cuvinte clasice ale lui Dumnezeu: Lucrarea ultimelor zile constă în împărțirea tuturor după felul lor, în încheierea planului lui Dumnezeu de gestionare (planul mântuirii), deoarece clipa se apropie și ziua lui Dumnezeu…

2019-05-26 17:16:03

Cum purifică și mântuiește omenirea lucrarea de judecată a lui Dumnezeu în zilele de pe urmă?

Versete din Biblie pentru referințe: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot …

2019-05-26 17:21:26

Dumnezeu a răscumpărat omenirea în Epoca Harului, deci, de ce trebuie El să-Și mai facă lucrarea de judecată în zilele pe de urmă?

Versete din Biblie pentru referințe: „Urmăriţi cu toţii pacea şi sfinţirea, fără de care nimeni nu-L va vedea pe Domnul!” (Evrei 12:14). „Iar dacă aude cineva cuvintele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu îl judec. Căci Eu n-…

2019-10-10 05:31:58

Lucrarea de judecată a lui Dumnezeu în zilele de pe urmă este judecata marelui tron alb, așa cum e prorocit în Apocalipsa

Versete din Biblie pentru referințe: „Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui Dumnezeu” (1 Petru 4:17). „Apoi am văzut un tron mare şi alb şi pe Cel Ce şedea pe el. Pământul şi cerul au dispărut d…

Studiu biblic 2019-10-10 03:55:47

În ce fel lucrarea de judecată a lui Dumnezeu din zilele de pe urmă purifică și mântuiește omenirea?

Versete din Biblie pentru referințe: „Iar dacă aude cineva cuvintele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu îl judec. Căci Eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cel ce Mă respinge şi nu primeşte cuvintele Mele a…

2019-10-02 22:11:11

Semnificația lucrării de judecată a lui Dumnezeu în zilele de pe urmă poate fi văzută în rezultatele obținute

(1) Lucrarea de judecată a lui Dumnezeu din zilele de pe urmă este săvârșită pentru a-l purifica, mântui și desăvârși pe om și a face un grup de biruitori Versete din Biblie pentru referințe: „Pentru că mi-ai ascul…

2019-10-10 03:57:09

Consecinţele şi rezultatul faptului că lumea religioasă respinge lucrarea de judecată a lui Dumnezeu din zilele de pe urmă

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu: Hristos din zilele de pe urmă aduce viață și aduce calea trainică și veșnică a adevărului. Acest adevăr este calea prin care omul va dobândi viața și singura cărare prin care omul Î…

2019-10-10 15:50:10

„Am prins ultimul tren” Segment 3 - Judecata în fața marelui tron alb a început

Fulgerul de la Răsărit, Biserica lui Dumnezeu Atotputernic a fost creată datorită arătării și lucrării lui Dumnezeu Atotputernic, q-a doua venire a Domnului Isus, Hristosul zilelor de pe urmă. Aceasta este alcătuită din …

2018-12-17 19:05:54

Lucrarea de judecată a lui Dumnezeu în zilele de pe urmă este făcută pentru a purifica, mântui și desăvârși omul și a face un grup de învingători

Cuvinte clasice ale lui Dumnezeu: Lucrarea ultimelor zile constă în împărțirea tuturor după felul lor, în încheierea planului lui Dumnezeu de gestionare (planul mântuirii), deoarece clipa se apropie și ziua lui Dumnezeu…

2019-05-21 17:49:41

Care este consecința și rezultatul respingerii lucrării de judecată a lui Dumnezeu în zilele de pe urmă de către lumea religioasă?

Cuvinte clasice ale lui Dumnezeu: Hristos din zilele de pe urmă aduce viață și aduce calea trainică și veșnică a adevărului. Acest adevăr este cărarea prin care omul va dobândi viața și singura cărare prin care omul Îl …

2019-05-21 17:54:21

Profeții biblice despre lucrarea de judecată a lui Dumnezeu în zilele de pe urmă

Versete din Biblie pentru referințe: „Căci Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata I-a dat-o Fiului” (Ioan 5:22). „Şi I-a dat autoritate să facă judecată, pentru că este Fiul Omului” (Ioan 5:27). „Căci este timpu…

2019-05-26 17:08:48

Hristos înfăptuiește lucrarea judecății prin adevăr

Cuvinte clasice ale lui Dumnezeu: Lucrarea ultimelor zile constă în împărțirea tuturor după felul lor, în încheierea planului lui Dumnezeu de gestionare (planul mântuirii), deoarece clipa se apropie și ziua lui Dumnezeu…

2019-05-26 17:16:03

Cum purifică și mântuiește omenirea lucrarea de judecată a lui Dumnezeu în zilele de pe urmă?

Versete din Biblie pentru referințe: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot …

2019-05-26 17:21:26