Capitolul 106

Cei care nu-Mi cunosc cuvintele, cei care nu-Mi cunosc umanitatea normală și cei care Îmi desfid divinitatea vor fi zdrobiți în nimicnicie. Nimeni nu va fi scutit de acest lucru și toți trebuie să treacă prin recrutare în acest aspect, căci este decretul Meu administrativ și acesta este cel mai important de pus în practică. Cei care nu-Mi cunosc cuvintele sunt cei care au ascultat ceea ce am arătat în mod clar, și totuși încă nu le cunosc, cu alte cuvinte, cei care nu cunosc chestiunile spirituale (întrucât nu le-am creat acest organ oamenilor, nu pretind mult de la ei; le cer doar să-Mi asculte cuvintele și să le pună în practică). Ei nu sunt oamenii casei Mele, nu același tip ca Mine; ei aparțin tărâmului Satanei. Așa că nu vreau nici măcar un singur om dintre aceștia care nu înțeleg chestiunile spirituale. Înainte, ați crezut că mersesem prea departe; astăzi, veți înțelege. Cum ar putea fiarele să stea de vorbă cu Dumnezeu? Nu este acest lucru absurd? Cei care nu-Mi cunosc umanitatea normală sunt cei care își folosesc noțiunile proprii pentru a evalua ce fac Eu în umanitatea Mea. În loc de supunere, ei, cu ochii lor de muritori, încearcă să-Mi caute nod în papură. Poate am vorbit în van? Am spus că umanitatea Mea normală este o parte indispensabilă din Mine, Dumnezeu Însuși complet, și că aceasta este modalitatea adecvată prin care umanitatea Mea normală și divinitatea completă lucrează de comun acord una cu cealaltă: când lucrurile pe care le fac prin intermediul umanității Mele normale nu se potrivesc cu concepțiile oamenilor, cei care Mă desfid și cei care nu sunt compatibili cu Mine sunt dați în vileag. După aceea, divinitatea Mea completă vorbește în întreaga omenire și, în acest fel, M-am ocupat de unii oameni. Dacă nu înțelegi ce fac, dar te supui totuși, nu condamn acest tip de persoană, ci o luminez. Acesta este genul de persoană pe care îl iubesc și, datorită supunerii tale, te luminez. Cei care Îmi desfid umanitatea îi includ pe cei care nu-Mi cunosc cuvintele, pe cei care sunt incompatibili cu umanitatea Mea normală și pe cei care nu sunt de acord cu ceea ce fac în divinitate (de exemplu, mânierea Mea sau construirea bisericii și așa mai departe). Acestea sunt toate expresii ale sfidării divinității Mele. Dar există un singur lucru pe care îl subliniez și fiecare dintre voi ar trebui să fie atent: cei care sunt incompatibili cu persoana care sunt astăzi Îmi sfidează divinitatea. De ce tot spun că persoana care sunt Eu este Dumnezeu Însuși complet? Firea persoanei care sunt este totalitatea firii divine; nu Mă evaluați folosind concepții umane. Chiar și acum, mulți oameni încă spun că am umanitate normală și astfel lucrurile pe care le fac nu sunt neapărat toate corecte. Acești oameni – nu cauți tu să mori? Ei nu cunosc un singur cuvânt din ceea ce spun și sunt, categoric, descendenții neamului orb al marelui balaur roșu! Voi spune tuturor încă o dată (și nu o voi mai spune iar după aceea, dacă cineva încalcă din nou acest lucru, cu siguranță va fi blestemat): cuvintele Mele, râsul Meu, mâncatul Meu, traiul Meu, vorbirea și purtarea Mea sunt toate făcute de Mine – Dumnezeu Însuși, și nu există nici cea mai mică urmă a omenirii amestecată în acest lucru, niciuna! Deloc! Cu toții trebuie să încetați să mai jucați jocurile minții, să puneți punct calculelor meschine. Cu cât continuați mai mult cu aceasta, cu atât mai condamnați veți fi. Ascultați-Mi sfatul!

Întotdeauna cercetez în cele mai tainice cotloane ale inimilor tuturora, le cercetez fiecare cuvânt și acțiune și îi văd clar, unul câte unul, pe cei pe care îi plac și pe cei pe care nu îi plac. Acest lucru este ceva ce oamenii nu-și pot imagina și, cu atât mai mult, ceva ce oamenii nu pot înfăptui. Am spus foarte mult și am făcut foarte multe lucruri; cine ar fi în stare să vorbească limpede despre scopurile Mele care sunt în spatele cuvintelor și în spatele lucrării Mele? Nimeni nu ar putea să vorbească limpede despre acestea. Ulterior, voi mai vorbi; pe de o parte, aceasta îi va elimina toți pe oamenii pe care nu îi plac și, pe de altă parte, vă va face să suferiți încă un pic în această privință, în așa fel încât veți mai trăi încă o dată învierea din morți, dar cu mai multă severitate. Acest lucru nu poate fi determinat de către oameni și nimeni nu se va putea ține deoparte. Chiar și dacă știți despre acest lucru acum, când va veni vremea, tot nu veți putea să vă feriți de această suferință, căci așa lucrez Eu. Trebuie să lucrez așa pentru a-Mi atinge scopurile și pentru a lăsa ca voia Mea să fie împlinită asupra voastră. De aceea i se spune „ultima suferință prin care trebuie să treceți”. Trupurile voastre nu vor mai suferi niciodată după aceea, căci marele balaur roșu va fi fost anihilat de Mine și nu va îndrăzni să se răzvrătească din nou. Acesta este pasul final înainte de a intra în trup; este o etapă tranzițională. Dar nu vă temeți, categoric vă voi conduce prin criză după criză. Să credeți că sunt Dumnezeu Însuși Cel drept. Ceea ce am spus se va împlini cu siguranță. Sunt Dumnezeu Însuși demn de crezare. Toate țările, toate teritoriile și toate confesiunile se vor întoarce la Mine și se vor îngrămădi în fața tronului Meu. Aceasta este marea Mea putere și îl voi judeca pe fiecare copil al rebeliunii în parte, aruncându-l în iazul de foc și pucioasă, fără nicio excepție, toți trebuie să se retragă. Acesta este pasul final al planului Meu de mântuire și, când va fi încheiat, voi intra în repaus, căci totul va fi fost făcut și planul Meu de mântuire va fi ajuns la final.

Deoarece ritmul lucrării Mele a crescut (deși inima Mea nu este nerăbdătoare), vă revelez cuvintele Mele în fiecare zi, vă dezvălui tainele pe care le țin față de voi în fiecare zi, astfel încât să puteți să mergeți pe urmele Mele. (Aceasta este înțelepciunea Mea, folosind cuvintele Mele pentru a-i desăvârși pe oameni, dar și pentru a-i doborî pe oameni. Toți Îmi citesc cuvintele și sunt capabili să acționeze în concordanță cu voia Mea din cuvintele Mele. Cei care sunt negativi vor fi negativi, cei care trebuie revelați, își vor arăta adevărata față, sfidătorii vor desfide, iar cei care Mă iubesc cu loialitate vor deveni și mai loiali. Astfel, toți pot să meargă pe urmele Mele. Diferitele situații pe care le-am descris sunt metodele manierei în care lucrez și sunt scopurile pe care vreau să le realizez.) În trecut am spus: oricum vă conduc, ar trebui să continuați în același fel; orice vă spun, ar trebui să ascultați. Ce am vrut să spun prin aceasta? Știți voi? Care este scopul și semnificația cuvântului Meu? Înțelegeți? Câți oameni pot să articuleze cu adevărat aceasta? Când spun „oricum vă conduc, ar trebui să continuați în același fel”, acest lucru nu înseamnă numai călăuzirea Mea ca persoana care sunt, în plus, se referă la cuvintele pe care le rostesc și la calea pe care o aleg. Astăzi, acest cuvânt a fost într-adevăr împlinit. De îndată ce am pronunțat cuvintele Mele, tot soiul de chipuri demonice sunt etalate în fața luminii prezenței Mele, astfel încât să puteți să le vedeți pe toate în mod clar. Acest cuvânt al Meu nu este numai un anunț către Satana, ci este o însărcinare pentru voi toți. Cei mai mulți dintre voi ignoră acest cuvânt, crezând că este o însărcinare pentru voi toți, dar nu vă dați seama că este un cuvânt de judecată, un cuvânt care poartă autoritate. Scopul cuvintelor Mele este să-i poruncesc Satanei să-Mi facă servicii cum se cuvine și să Mi se supună complet. Printre tainele pe care vi le-am dezvăluit în trecut, există încă multe pe care nu le înțelegeți încă, așa că pe viitor vă voi revela mai multe, astfel încât să puteți avea o înțelegere mai clară și mai profundă.

Când se abat catastrofele, oamenii sunt îngroziți și plâng cu amărăciune și detestă lucrurile malefice pe care le-au făcut în trecut, însă atunci, este prea târziu pentru acest lucru în epoca mâniei. Nu este timpul să mântui oamenii și să le ofer îndurare, ci este timpul să-i îndepărtez pe toți făcătorii de servicii și să-i las pe fiii Mei să conducă pentru Mine. Acest lucru este, într-adevăr, diferit față de trecut și este fără precedent încă de la facerea lumii. Deoarece am creat lumea cândva, voi distruge lumea cândva, și ceea ce am predestinat nu poate fi schimbat de nimeni. Cei doi termeni „oamenii creștini corporatiști” și „noii oameni universali corporatiști” au fost adesea menționați anterior. Cum ar trebui să fie explicați? Se referă oamenii creștini corporatiști la fiii întâi născuți? Se referă, de asemenea, noii oameni universali corporatiști la fiii întâi născuți? Nu, oamenii nu au interpretat corect. Deoarece concepțiile umane pot cuprinde lucrurile numai în această măsură, vă voi clarifica acest lucru aici și acum. Oamenii creștini corporatiști și noii oameni universali corporatiști nu sunt unul și același lucru, ci au înțelesuri aparte. Cu toate că formularea acestor doi termeni este foarte asemănătoare și aceștia ar putea să pară același lucru, adevărata situație este exact contrariul. La cine anume se referă oamenii creștini corporatiști? Sau la ce se referă? Vorbind despre oamenii creștini, toată lumea s-ar gândi în mod unanim la Mine. Nu greșesc deloc să facă astfel. Mai mult, în concepțiile umane, termenul „oameni” s-ar referi, categoric, la omenire și nici o singură persoană nu l-ar asocia cu altceva. Când vorbim de termenul „corporatist”, oamenii s-ar gândi că aceasta este o adunare de mulți oameni și că ei sunt aproape o unitate, de aceea se numește corporatist. Aici se poate vedea că mințile umane sunt prea simple și că acestea nu pot cuprinde deloc înțelesul Meu. Acum, voi începe în mod oficial părtășia despre ce sunt oamenii creștini corporatiști (însă toți trebuie să lase deoparte propriile concepții, altminteri nimeni nu va fi în stare să priceapă și chiar dacă aș explica termenul, oamenii nu l-ar crede, nici nu l-ar înțelege): de îndată ce cuvintele Mele sunt rostite, fiii Mei întâi născuți vor fi cu toții capabili să acționeze în conformitate cu voia Mea, și să-Mi exprime voia, așa încât ei să fie de o singură inimă și o singură gură. Când vor judeca toate națiunile și toate popoarele, ei vor fi capabili să ducă la bun sfârșit dreptatea Mea și să-Mi implementeze decretele administrative; ei constituie expresia Mea și sunt manifestarea Mea. Astfel, se poate spune că oamenii creștini corporatiști sunt realitatea fiilor întâi născuți care Îmi implementează decretele administrative, ei sunt autoritatea în mâinile fiilor întâi născuți; și sunt legate toate de Hristos, de aici și termenul de oameni creștini. În plus, toți fiii întâi născuți pot să acționeze potrivit voii Mele, așa că voi folosi termenul de corporatiști. Noii oameni universali corporatiști înseamnă toți oamenii în numele Meu, cu alte cuvinte, fiii Mei întâi născuți, fiii mei și poporul Meu. „Noi” este în legătură cu numele Meu. Deoarece ei sunt în numele Meu (numele Meu cuprinde totul și este veșnic nou și niciodată vechi, nu poate fi schimbat de către om), și ei vor rămâne vii pe vecie în viitor, ei sunt noii oameni universali. „Corporatiști” aici este în raport cu numărul de oameni și nu este același ca în cazul anterior. Atunci când este rostit cuvântul Meu, toți ar trebui să creadă în el. Să nu vă îndoiți. Suprimați concepțiile și gândurile voastre omenești. Procesul Meu actual de a dezvălui taine este întocmai procesul de a înlătura concepțiile și gândurile omenești (căci oamenii își folosesc propriile noțiuni pentru a Mă evalua și a măsura ce spun, Îmi folosesc propriile taine dezvăluite pentru a înlătura concepțiile omenești și pentru a suprima gândurile omenești). Această lucrare se va încheia în curând. Când tainele Mele vor fi dezvăluite într-o anumită etapă, oamenii nu vor mai avea aproape deloc procese de gândire față de cuvintele Mele și vor înceta să-și folosească concepțiile omenești pentru a Mă evalua. Ce gândesc ei zilnic, Eu voi revela și voi riposta. La un moment dat, oamenii nu vor mai gândi, mințile lor vor fi goale, fără nici un gând, și se vor supune întru totul cuvintelor Mele, și acesta este momentul în care veți intra pe tărâmul spiritual. Aceasta este o etapă din lucrarea Mea înainte de a vă îngădui să intrați pe tărâmul spiritual. Trebuie să înlăturați noțiunile umane înainte să puteți fi sfinți și fără pată și să intrați pe tărâmul spiritual, iar acesta este sensul original al sintagmei „Eu sunt un trup sfânt spiritual”. Dar voi trebuie să acționați în concordanță cu etapele Mele și, înainte să vă dați seama, vremea Mea va sosi.

Anterior: Capitolul 105

Înainte: Capitolul 107

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger