Capitolul 99

Deoarece ritmul lucrării Mele se întețește, nimeni nu poate ține pasul cu Mine și nimeni nu Îmi poate pătrunde gândurile, dar aceasta este singura cale care trebuie străbătută. Aceasta înseamnă „mort” ca atunci când vorbesc despre a învia din morți (se referă la a nu putea pricepe voia Mea, la a nu putea înțelege la ce Mă refer în cuvintele Mele. Aceasta este o altă explicație a ceea ce înseamnă „mort” și nu se referă la a fi părăsit de Duhul Meu.) Când voi și Eu am trecut din această fază în trup, atunci înțelesul original al învierii din morți se va împlini (adică acesta este înțelesul original al învierii din morți). Acum, aceasta este starea voastră: nu-Mi puteți pricepe voia și nu puteți da de urmele pașilor Mei. Mai mult decât atât, nu puteți fi calmi în duhurile voastre, prin urmare, vă simțiți agitați în cugetul vostru. Acest fel de stare este exact „suferința” despre care am pomenit, iar oamenii nu pot îndura această amărăciune. Pe de-o parte, vă gândiți la viitorul vostru, iar pe de altă parte, acceptați arderea Mea și judecata Mea care vă lovesc din toate direcțiile. În plus, din tonul și felul de a vorbi, nu puteți să pricepeți nicio regulă şi, o zi de cuvântare conține mai multe tonuri diferite, așa că suferiți mult. Acestea sunt etape ale lucrării Mele. Aceasta este înțelepciunea Mea. În viitor, veți avea parte de suferință mai mare în privința asta, și toate acestea sunt menite a-i da în vileag pe toți oamenii ipocriți – acest lucru ar trebui să fie limpede acum! Acesta este modul în care lucrez. Cu impulsul acestui fel de suferință și după ce ați experimentat această durere care este echivalentă cu moartea, veți intra pe un alt tărâm. Veți intra în trup și veți domni cu Mine peste toate națiunile și popoarele.

De ce am vorbit în ultima vreme pe un ton mai grav? De ce s-a schimbat tonul vocii Mele atât de frecvent și de ce s-a schimbat și modul Meu de lucru atât de frecvent? Am făcut acestea cu înțelepciune. Cuvintele Mele sunt rostite pentru oricine a acceptat acest nume (indiferent de cred sau nu că vorbele Mele se vor împlini), așadar cuvintele Mele ar trebui auzite și văzute de toată lumea și ele nu trebuie suprimate deoarece am felul Meu de a lucra și sunt înțelept. Îmi folosesc cuvintele pentru a judeca oamenii, pentru a-i da în vileag și pentru a demasca natura omenească. Drept urmare, îi selectez pe cei pe care i-am ales și, în acest mod, îi elimin pe cei pe care nu i-am predestinat sau nu i-am ales. Toată aceasta este înțelepciunea Mea și minunăția lucrării Mele. Aceasta este întocmai metoda Mea din această fază a lucrării Mele. În rândul oamenilor, este vreunul care să priceapă voia Mea? În rândul oamenilor, este vreunul care poate fi preocupat de povara Mea? Singurul care face lucrarea sunt Eu, Dumnezeu Însuși. Va veni o zi în care veți înțelege pe deplin semnificația acestor cuvinte ale Mele și veți fi complet lămuriți în ce privește motivul pentru care doresc să rostesc aceste cuvinte. Înțelepciunea Mea este nemărginită, infinită și incomensurabilă, și oamenii nu o pot pătrunde cu niciun chip. Ei nu pot să o vadă decât în parte din lucrurile pe care le fac, dar ceea ce văd este încă eronat și incomplet. Când ați trecut complet de la această fază la următoarea, atunci veți putea vedea clar lucrurile. Țineți minte! Acum este epoca cea mai de preț – este ultima etapă în care sunteți în trup. Viața voastră de acum este la capătul vieții fizice. Când intrați în lumea spirituală din carne, în acel moment toată durerea vă va părăsi. Vă veți bucura nespus de mult, veți jubila și veți sări în sus de bucurie fără încetare. Dar trebuie să înțelegeți clar că aceste cuvinte pe care le rostesc sunt numai pentru fiii întâi născuți, deoarece numai fiii întâi născuți sunt vrednici de această binecuvântare. Intrarea în lumea spirituală este cea mai mare binecuvântare, cea mai înaltă binecuvântare și cea mai valoroasă bucurie. În prezent, ceea ce mâncați și ceea ce purtați nu sunt nimic altceva decât plăceri ale cărnii și este un har, dar Eu nu pun niciun preț pe ele. Lucrarea Mea se concentrează asupra următoarei faze (intrarea în lumea spirituală și înfruntarea universului-lume).

Am spus că marele balaur roșu a fost deja doborât de Mine și nimicit. Cum de nu puteți crede cuvintele Mele? De ce încă doriți să suferiți persecuție și împotrivire pentru Mine? Nu este acesta un preț inutil pe care îl plătiți? V-am reamintit de multe ori că nu trebuie decât să vă bucurați în timp ce Eu Însumi fac lucrarea: de ce sunteți atât de nerăbdători să treceți la fapte? Chiar nu știți cum să vă bucurați! Am pregătit toate lucrurile pentru voi: de ce nu a venit niciunul din voi la Mine să le ia? Încă sunteți nesiguri de ceea ce am spus! Voi nu Mă înțelegeți! Credeți vă vorbesc cuvinte goale și sunteți cu adevărat confuzi! (Pregătirile complete despre care vorbesc se referă la faptul că voi ar trebui să Mă tratați cu mai mult respect și să vă rugați înaintea Mea, în timp ce Eu voi lucra în mod personal să blestem pe oricine Mi se împotrivește și să pedepsesc pe oricine vă prigonește. Nu știți nimic despre cuvintele Mele! V-am descoperit toate misterele și câți dintre voi le înțeleg cu adevărat? Câți dintre voi le înțeleg profund? Ce este tronul Meu? Ce este toiagul Meu de fier? Cine dintre voi știe? Când este menționat tronul Meu, cei mai mulți oameni cred că se referă la locul în care șed sau la locuința Mea, sau chiar la Mine, la persoana care sunt Eu. Toate aceste sunt înțelegeri greșite – sunt pur și simplu o harababură confuză! Niciuna nu este corectă, nu-i așa? Acesta este felul în care voi toți înțelegeți și pricepeți – aceasta este pur și simplu o deviere extremă a înțelegerii! Ce este autoritatea? Care este relația dintre autoritate și tron? Tronul este autoritatea Mea. Când fiii Mei întâi născuți au mare respect pentru tronul Meu, atunci este vremea la care vor primi autoritatea din partea Mea. Numai Eu am autoritate, deci numai Eu am tronul. Cu alte cuvinte, după ce fiii Mei întâi născuți au suferit în același fel în care Eu am suferit, vor accepta ceea ce sunt și ceea ce am și vor primi totul din partea Mea; şi acesta este procesul prin care vor obține statutul de fiu întâi născut. Acesta va fi timpul la care fiii Mei întâi născuți vor avea mult respect pentru tronul Meu și va fi timpul la care vor accepta autoritate din partea Mea. Acum ar trebui să înțelegeți asta! Orice lucru pe care-l spun este clar și lipsit de orice ambiguitate pentru ca fiecare să-l înțeleagă. Dați de o parte propriile voastre concepții și așteptați să primiți misterele pe care vi le descopăr! Așadar, ce este toiagul de fier? În etapa anterioară, s-a referit la cuvintele Mele aspre, dar acum este diferit decât a fost în trecut: acum, toiagul de fier se referă la faptele Mele, care sunt dezastre mari însoțite de autoritate. Astfel, când este menționat toiagul de fier, înțelesul se referă și la autoritate. Înțelesul original al toiagului de fier se referă la dezastre mari – el face parte din autoritate. Toţi trebuie să vadă clar acest lucru și numai astfel pot pricepe voia Mea și pot primi revelație din cuvintele Mele. Oricine are lucrarea Duhului Sfânt ține toiagul de fier în mâna sa, este învestit cu autoritate și are dreptul să execute oricare dintre dezastrele mari. Aceasta este o clauză în decretele Mele administrative.

Totul vă este descoperit (aceasta se referă la porțiunea care v-a fost făcută cunoscută în mod clar) și totul vă este ascuns (aceasta se referă la porțiunea ascunsă a cuvintelor Mele). Vorbesc cu înțelepciune: vă permit să înțelegeți numai înțelesul literal al unora dintre cuvintele Mele, în timp ce vă permit să pricepeți înțelesul altora (dar cei mai mulți oameni sunt incapabili de a înțelege), deoarece acesta este succesiunea lucrării Mele. Vă pot spune adevăratul înțeles al cuvintelor Mele numai atunci când ajungeți la o anumită statură. Aceasta este înțelepciunea Mea și acestea sunt faptele Mele (ca să vă desăvârșesc, să îl înving pe deplin pe Satana și să umilesc dracii.) Numai după ce intrați pe un alt tărâm veți putea înțelege pe deplin. Trebuie să acționez astfel deoarece în concepțiile omenești există multe lucruri pe care oamenii pur și simplu nu le pot pricepe și, chiar dacă vorbesc deslușit, voi tot nu veți înțelege. La urma urmei, mințile oamenilor sunt limitate și sunt multe lucruri pe care nu vi le pot explica decât după ce ați intrat în lumea spirituală; altfel, carnea omenească nu este dispusă să lucreze și aceasta nu poate decât să interfereze cu gestionarea Mea. Acesta este înțelesul adevărat al expresiei „succesiunea lucrării Mele” despre care vă vorbesc. Cât de bine Mă cunoașteți din concepțiile voastre? Este înțelegerea voastră fără cusur? Este cunoașterea pe care o aveți în duhul? De aceea, trebuie să vă permit să intrați pe un alt tărâm pentru a putea desăvârși lucrarea Mea și a face voia Mea. Deci, ce anume este acest tărâm? Este într-adevăr, așa cum cred oamenii, un fel de privelişte transcendentă? Este într-adevăr ceva ca aerul, care nu poate fi văzut, nici simțit, dar care totuși există? După cum am spus, starea ființei în trup este una de a fi în carne și oase, de a avea o formă și o figură. Acest lucru este cât se poate de adevărat și indubitabil și fiecare trebuie să îl creadă. Aceasta este starea adevărată din trup. Mai mult decât atât, în trup nu există chestiuni pe care oamenii le urăsc. Dar ce anume este această stare? Când oamenii trec de la carne la trup, un mare grup trebuie să apară. Aceasta înseamnă că ei vor părăsi locuința de carne și se poate spune că fiecare trage la felul său: carnea se alipește de carne și trupul se alipește de trup. Acum, cei care fug de acasă, de părinți, de soții, de soți, de fii și fiice, încep să intre în lumea spirituală. În cele din urmă, este astfel: situația din lumea spirituală atestă că fiii întâi născuți sunt strânși laolaltă, cântând și dansând, aplaudând și lăudându-Mi numele sfânt. Acesta este un tablou frumos și mereu nou. Toți sunt fiii Mei preaiubiți care Mă laudă veșnic, fără încetare, și Îmi onorează veșnic numele sfânt. Aceasta este situația ulterioară intrării în lumea spirituală, şi, de asemenea, lucrarea ulterioară intrării în lumea spirituală, precum și situația despre care am vorbit, de a păstori biserica din lumea spirituală. În plus, persoana Mea apare în fiecare națiune din univers și în mijlocul tuturor națiunilor și popoarelor, purtând autoritatea Mea, mânia Mea și judecata Mea și, chiar mai mult, purtând toiagul Meu de fier pentru a guverna toate națiunile și popoarele. Aceasta depune mărturie despre Mine în mijlocul tuturor oamenilor și al întregului univers, mărturie care zguduie cerul și pământul, provocând toți oamenii și toate lucrurile de pe munți, din râuri, din lacuri și de la capetele pământului să Mă laude și să Mă slăvească, să Mă cunoască pe Mine, singurul Dumnezeu Însuși, care este Creatorul tuturor lucrurilor, care călăuzește totul, gestionează totul, judecă totul, împlinește totul, pedepsește totul și distruge totul. Astfel, aceasta este apariția persoanei Mele.

Anterior: Capitolul 98

Înainte: Capitolul 100

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte