Capitolul 99

Deoarece ritmul lucrării Mele se întețește, nimeni nu poate ține pasul cu Mine și nimeni nu Îmi poate pătrunde gândurile, însă aceasta este singura cale înainte. Asta reprezintă „morții” (referindu-se la a nu putea pricepe voia Mea, la a nu putea înțelege la ce Mă refer în cuvintele Mele; aceasta este o altă explicație a termenului „morți” și nu înseamnă „a fi părăsit de Duhul Meu”) din fraza „a învia din morți” despre care s-a vorbit deja. Când voi și cu Mine am făcut tranziția din această fază în corp, atunci înțelesul real al „învierii din morți” se va împlini (adică acesta este înțelesul real al învierii din morți). Acum, aceasta este condiția în care existați cu toții: nu-Mi puteți pricepe voia și nu puteți da de urmele pașilor Mei. Mai mult, nu puteți fi calmi în duhurile voastre, deci vă simțiți agitați în cugete. Acest fel de condiție este exact „suferința” despre care am pomenit, iar în această suferință, pe care oamenii nu o pot îndura, voi vă gândiți la viitorul vostru pe de o parte, iar pe de altă parte, acceptați arderea Mea și judecata Mea, care vă vânează și vă lovesc din toate direcțiile. În plus, nu puteți să pricepeți nicio regulă din tonul și felul Meu de a vorbi, iar într-o zi de cuvântare există mai multe tonuri diferite, așa că suferiți mult. Acestea sunt etapele din lucrarea Mea. Aceasta este înțelepciunea Mea. În viitor, veți avea parte de suferință mai mare în privința asta, care este toată pentru a-i da în vileag pe toți oamenii ipocriți – acest lucru ar trebui să fie limpede acum! Acesta este modul în care lucrez. Cu motivația acestui fel de suferință și după ce ați experimentat această durere care este echivalentă cu moartea, veți intra pe un alt tărâm. Veți intra în corp și veți domni cu Mine peste toate națiunile și popoarele.

De ce am vorbit în ultima vreme pe un ton mai grav? De ce s-a schimbat tonul vocii Mele atât de frecvent și de ce s-a schimbat și modul Meu de lucru atât de frecvent? Am făcut aceste lucruri cu înțelepciune. Cuvintele Mele sunt rostite pentru oricine a acceptat acest nume (indiferent de cred sau nu că vorbele Mele se pot împlini), așadar cuvintele Mele ar trebui auzite și văzute de toată lumea și nu trebuie suprimate, deoarece am felul Meu de a lucra și am înțelepciunea Mea. Îmi folosesc cuvintele pentru a judeca oamenii, pentru a-i da în vileag și pentru a expune natura omenească. Drept urmare, îi selectez pe cei care au fost aleși de Mine și îi alung pe cei care nu au fost predestinați sau aleși de Mine. Toată aceasta este înțelepciunea Mea și este minunăția lucrării Mele. Aceasta e metoda Mea din această fază a lucrării Mele. În rândul oamenilor, este vreunul care să poată să priceapă voia Mea? În rândul oamenilor, este vreunul care poate fi preocupat de povara Mea? Singurul care face lucrarea sunt Eu, Dumnezeu Însuși. Va veni o zi în care veți înțelege pe deplin semnificația acestor cuvinte ale Mele și veți fi complet lămuriți în ce privește motivul pentru care doresc să rostesc aceste cuvinte. Înțelepciunea Mea este nemărginită, infinită și incomensurabilă și e complet de nepătruns pentru oameni. Oamenii nu pot să o vadă decât în parte din lucrurile pe care le fac Eu, dar ceea ce văd ei este încă eronat și incomplet. Când ați trecut complet de la această fază la următoarea, atunci veți putea vedea clar lucrurile. Țineți minte! Acum este era cea mai de preț – este ultima etapă în care sunteți în trup. Viața voastră de acum este ultima din viața voastră fizică. Atunci când intrați în lumea spirituală din trup, în acel moment toată durerea vă va părăsi. Vă veți bucura nespus de mult, veți jubila și veți sări în sus de bucurie fără încetare. Dar trebuie să înțelegeți clar că aceste cuvinte pe care le rostesc sunt numai pentru fiii întâi născuți, deoarece numai fiii întâi născuți sunt vrednici de această binecuvântare. Intrarea în lumea spirituală este cea mai mare binecuvântare, cea mai înaltă binecuvântare și lucrul cel mai valoros de care să vă bucurați. Lucrurile pe care le obțineți acum pentru a le mânca și a le purta nu sunt nimic altceva decât plăceri ale trupului; sunt har, iar Eu pur și simplu nu pun niciun preț pe aceste lucruri. Lucrarea Mea se concentrează asupra următoarei faze (intrarea în lumea spirituală și înfruntarea universului-lume).

Am spus că marele balaur roșu a fost deja doborât de Mine și nimicit. Cum de nu puteți crede cuvintele Mele? De ce încă doriți să suferiți persecuție și nenorocire pentru Mine? Nu este acesta un preț inutil pe care îl plătiți? V-am reamintit de multe ori că nu trebuie decât să vă bucurați, în timp ce Eu Însumi, personal, fac lucrarea. De ce sunteți atât de nerăbdători să treceți la fapte? Chiar nu știți cum să vă bucurați! Am pregătit complet totul pentru voi – de ce nu a venit niciunul din voi la Mine să le pretindă? Încă sunteți nesiguri de ceea ce am spus! Voi nu Mă înțelegeți! Credeți vă spun vorbe goale; într-adevăr, sunteți confuzi! (Pregătirile complete despre care vorbesc se referă la faptul că ar trebui să priviți la Mine mai mult și să vă rugați mai mult înaintea Mea, în timp ce Eu voi lucra personal să blestem pe oricine Mi se împotrivește și să pedepsesc pe oricine vă prigonește.) Nu știți nimic despre cuvintele Mele! Vă revelez toate misterele Mele, dar câți dintre voi le înțeleg cu adevărat? Câți dintre voi le înțeleg profund? Ce este tronul Meu? Ce este toiagul Meu de fier? Cine dintre voi știe? Când este menționat tronul Meu, cei mai mulți oameni cred că se referă la locul în care șed sau la locuința Mea, sau că se referă la Mine, la persoana care sunt Eu. Toate acestea sunt înțelegeri greșite – sunt pur și simplu o harababură de neînțelegere! Niciuna dintre aceste interpretări nu este corectă, nu-i așa? Acesta este felul în care voi toți înțelegeți și pricepeți – aceasta este pur și simplu o deviere extremă a înțelegerii! Ce este autoritatea? Care este relația dintre autoritate și tron? Tronul este autoritatea Mea. Când fiii Mei întâi născuți au mare respect pentru tronul Meu, atunci este vremea la care vor primi autoritatea din partea Mea. Numai Eu am autoritate, deci numai Eu am tronul. Cu alte cuvinte, după ce fiii Mei întâi născuți au suferit în același fel în care Eu am suferit, vor accepta ceea ce sunt Eu și ceea ce am și vor primi totul din partea Mea; acesta este procesul prin care vor obține statutul de fiu întâi născut. Va fi timpul în care fiii Mei întâi născuți vor avea mult respect pentru tronul Meu și va fi timpul în care vor accepta autoritatea din partea Mea. Acum ar trebui să înțelegeți asta! Orice lucru pe care-l spun este clar și lipsit de orice ambiguitate, pentru ca fiecare să-l înțeleagă. Dați-vă de-o parte propriile noțiuni și așteptați să primiți misterele pe care vi le revelez! Așadar, ce este toiagul de fier? În etapa anterioară, se referea la cuvintele Mele aspre, dar acum e diferit față de trecut: acum, toiagul de fier se referă la faptele Mele, care sunt mari dezastre impregnate de autoritate. Astfel, oricând este menționat toiagul de fier, se referă întotdeauna și la autoritate. Înțelesul original al toiagului de fier este menționat cu referire la dezastre mari – el face parte din autoritate. Toți trebuie să vadă clar acest lucru și numai astfel pot pricepe voia Mea și pot primi revelație din cuvintele Mele. Oricine are lucrarea Duhului Sfânt ține toiagul de fier în mâna sa, este învestit cu autoritate și are dreptul să execute oricare dintre marile dezastre. Acesta este unul din decretele Mele administrative.

Totul și toate lucrurile vă sunt descoperite (asta se referă la porțiunea care v-a fost făcută cunoscută în mod clar) și totul și toate lucrurile vă sunt ascunse (asta se referă la porțiunea ascunsă a cuvintelor Mele). Vorbesc cu înțelepciune: vă las să înțelegeți numai înțelesul literal al unora dintre cuvintele Mele, în timp ce vă las să pricepeți înțelesul altora (dar cei mai mulți oameni sunt incapabili de a înțelege), deoarece acesta este succesiunea lucrării Mele. Vă pot spune adevăratul înțeles al cuvintelor Mele numai atunci când ajungeți la o anumită statură. Aceasta este înțelepciunea Mea și acestea sunt faptele Mele minunate (ca să vă desăvârșesc, să îl înving pe deplin pe Satana și să umilesc diavolii.) Numai după ce intrați pe un alt tărâm veți putea înțelege pe deplin. Trebuie să acționez astfel deoarece în noțiunile omenești există multe lucruri pe care oamenii pur și simplu nu le pot pătrunde și, chiar dacă vorbesc deslușit, tot nu le veți înțelege. La urma urmei, mințile oamenilor sunt limitate și sunt multe lucruri pe care nu vi le pot explica decât după ce ați intrat în lumea spirituală; altfel, trupul omenesc nu e la înălțimea sarcinii, iar asta nu poate decât să-Mi perturbeze gestionarea. Acesta este înțelesul adevărat al expresiei „succesiunea lucrării Mele” despre care vă vorbesc. În noțiunile voastre, cât de bine Mă înțelegeți? Este înțelegerea voastră fără cusur? Este cunoaștere înăuntrul duhului? De aceea, trebuie să vă las să treceți pe un alt tărâm ca să-Mi completați lucrarea și să-Mi faceți voia. Deci, ce anume este acest alt tărâm? Este într-adevăr, așa cum cred oamenii, un fel de priveliște transcendentă? Este într-adevăr ceva ca aerul, care nu poate fi văzut sau simțit și totuși există? După cum am spus, starea ființei în corp este una de a avea trup și oase, de a avea o formă și o figură. Acest lucru este cât se poate de adevărat și indubitabil și fiecare trebuie să îl creadă. Aceasta este starea adevărată în corp. Mai mult decât atât, în corp nu există chestiuni pe care oamenii le urăsc. Dar ce anume este această stare? Când oamenii trec de la trup la corp, un mare grup trebuie să apară. Cu alte cuvinte, ei se vor elibera de locuința trupească și se poate spune că fiecare își va urma propriul fel: trupul se alipește de trup și corpul se alipește de corp. Acum, cei care fug de acasă, de părinți, de soții, de soți, de fii și fiice, încep să intre în lumea spirituală. În cele din urmă, este astfel: situația din lumea spirituală e aceea că fiii întâi născuți sunt strânși laolaltă, cântând și dansând, aplaudând și lăudându-Mi numele sfânt. Acesta este un tablou frumos și mereu nou. Toți sunt fiii Mei preaiubiți care Mă laudă veșnic, fără încetare, și Îmi onorează veșnic numele sfânt. Aceasta este situația ulterioară intrării în lumea spirituală, și, de asemenea, lucrarea ulterioară intrării în lumea spirituală, precum și situația despre care am vorbit, de a păstori biserica din lumea spirituală. În plus, persoana Mea apare în fiecare națiune din univers și în mijlocul tuturor națiunilor și popoarelor, purtând autoritatea Mea, mânia Mea și judecata Mea și, chiar mai mult, purtând toiagul Meu de fier pentru a guverna toate națiunile și popoarele. Aceasta aduce mărturie despre Mine în mijlocul tuturor oamenilor și al întregului univers, mărturie care zguduie cerul și pământul, făcând toți oamenii și toate lucrurile de pe munți, din râuri, din lacuri și de la capetele pământului să Mă laude și să Mă slăvească, să Mă cunoască pe Mine, singurul Dumnezeu Însuși, care este Creatorul tuturor lucrurilor, care călăuzește totul, gestionează totul, judecă totul, împlinește totul, pedepsește totul și distruge totul. Astfel, aceasta este adevărata arătare a persoanei Mele.

Anterior: Capitolul 98

Înainte: Capitolul 100

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Dumnezeu Însuși, Unicul (III)

Autoritatea lui Dumnezeu (II)Astăzi vom continua părtășia noastră cu privire la subiectul „Dumnezeu Însuși, Unicul”. Am avut deja două...

Cui îi ești credincios?

Acum, fiecare zi pe care o trăiți este decisivă și de maximă importanță pentru soarta și destinația voastră, astfel că trebuie să apreciați...

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger