Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Capitolul 16

După mărturisirea Fiului Omului, Dumnezeu Atotputernic ni S-a dezvăluit pe Sine în mod public ca Soarele dreptății. Aceasta este schimbarea la față de pe munte! Acum ea devine din ce în ce mai reală și mai realistă. Am văzut metoda lucrării Duhului Sfânt, Dumnezeu Însuși a ieșit din corpul trupesc. El nu este nici sub controlul omului, nici al spațiului, nici al geografiei; El transcende granițele pământului și ale mării, ajunge chiar până la marginile universului, iar toate națiunile și toate popoarele ascultă în tăcere vocea Lui. Pe măsură ce ne deschidem ochii duhovnicești, vedem că, din corpul slăvit al lui Dumnezeu, a emanat cuvântul Său; este Dumnezeu Însuși ieșind din trup. El este Dumnezeu Însuși real și complet. El ne vorbește în mod public, El este față în față cu noi, El ne sfătuiește, El are milă de noi, El ne așteaptă, El ne mângâie, El ne disciplinează și ne judecă. El ne conduce de mână, iar preocuparea Lui față de noi arde ca o flacără în El, cu o inimă nerăbdătoare El ne grăbește să ne trezim și să intrăm în El. Viața Lui transcendentă a fost lucrată cu grijă în noi toți, iar toți cei care intră în El vor dobândi transcendența și vor birui lumea și pe toți cei răi și vor conduce împreună cu El. Dumnezeu Atotputernic este corpul duhovnicesc al lui Dumnezeu. Dacă El hotărăște, astfel va fi; dacă El spune, va fi, iar dacă El poruncește, atunci astfel este; El este singurul Dumnezeu adevărat! Satana este sub picioarele Lui, în Adânc. Totul în univers este în mâinile Sale; a venit timpul și toți se vor întoarce în neant și se vor naște din nou.

Anterior:Capitolul 15

Următorul:Capitolul 17

Conținuturi Similare

 • Dumnezeu Însuși, Unicul (I)

  Autoritatea lui Dumnezeu (I) Ultimele mele câteva părtășii au fost despre lucrarea lui Dumnezeu, firea lui Dumnezeu și Dumnezeu Însuși. După ce ați a…

 • Lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea omului

  Cât de mult din lucrarea omului este lucrarea Duhului Sfânt și cât de mult este experiența omului? Chiar și acum, se poate spune că oamenii tot nu în…

 • Mântuitorul S-a întors deja pe un „nor albˮ

  De câteva mii de ani, omenirea a năzuit să poată fi martora sosirii Mântuitorului. Omenirea a năzuit să-L vadă pe Isus Mântuitorul pe un nor alb în t…

 • Calea … (4)

  Faptul că oamenii sunt capabili să descopere frumusețea lui Dumnezeu și să caute calea de a-L iubi pe Dumnezeu în această epocă și că sunt dispuși să…