Capitolul 16

După mărturisirea Fiului Omului, Dumnezeu Atotputernic ni S-a dezvăluit pe Sine în mod public ca Soarele dreptății. Aceasta este schimbarea la față de pe munte! Acum ea devine din ce în ce mai reală și mai realistă. Am văzut metoda lucrării Duhului Sfânt, Dumnezeu Însuși a ieșit din corpul trupesc. El nu este nici sub controlul omului, nici al spațiului, nici al geografiei; El transcende granițele pământului și ale mării, ajunge chiar până la marginile universului, iar toate națiunile și toate popoarele ascultă în tăcere vocea Lui. Pe măsură ce ne deschidem ochii duhovnicești, vedem că, din corpul slăvit al lui Dumnezeu, a emanat cuvântul Său; este Dumnezeu Însuși ieșind din trup. El este Dumnezeu Însuși real și complet. El ne vorbește în mod public, El este față în față cu noi, El ne sfătuiește, El are milă de noi, El ne așteaptă, El ne mângâie, El ne disciplinează și ne judecă. El ne conduce de mână, iar preocuparea Lui față de noi arde ca o flacără în El, cu o inimă nerăbdătoare El ne grăbește să ne trezim și să intrăm în El. Viața Lui transcendentă a fost lucrată cu grijă în noi toți, iar toți cei care intră în El vor dobândi transcendența și vor birui lumea și pe toți cei răi și vor conduce împreună cu El. Dumnezeu Atotputernic este corpul duhovnicesc al lui Dumnezeu. Dacă El hotărăște, astfel va fi; dacă El spune, va fi, iar dacă El poruncește, atunci astfel este; El este singurul Dumnezeu adevărat! Satana este sub picioarele Lui, în Adânc. Totul în univers este în mâinile Sale; a venit timpul și toți se vor întoarce în neant și se vor naște din nou.

Anterior: Capitolul 15

Înainte: Capitolul 17

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Ce știi despre credință?

În om există doar cuvântul incert „credință”, însă el nu știe ce constituie credința și cu atât mai mult nu știe de ce are credință. Omul...

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger