Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Cunoaște lucrarea cea mai recentă a lui Dumnezeu și mergi pe urmele pașilor lui Dumnezeu

Acum, trebuie să continuați să deveniți poporul lui Dumnezeu și să începeți să accedeți deplin pe drumul cel bun. A fi poporul lui Dumnezeu înseamnă să intrați în Epoca Împărăției. Astăzi, începeți în mod oficial să pătrundeți în ucenicia Împărăției, iar viețile voastre viitoare vor înceta să mai fie la fel de lâncede și neglijente cum erau înainte; astfel de vieți sunt incapabile să atingă standardele cerute de Dumnezeu. Dacă nu simți nicio urgență, atunci acest lucru arată că nu dorești să te îmbunătățești, că ceea ce urmărești tu este vag și confuz, și că ești incapabil de a împlini voința lui Dumnezeu. Pătrunderea în ucenicia Împărăției reprezintă debutul vieții poporului lui Dumnezeu – ești dispus să accepți o astfel de pregătire? Ești dispus să simți un sentiment de urgență? Ești dispus să trăiești sub disciplina lui Dumnezeu? Ești dispus să trăiești sub mustrarea lui Dumnezeu? Când cuvintele lui Dumnezeu vor veni peste tine și te vor testa, cum vei acționa? Și ce vei face atunci când te vei confrunta cu tot felul de fapte? În trecut, atenția ta nu era concentrată asupra vieții; astăzi, trebuie să accezi în realitatea vieții și să cauți schimbări în în modul tău de viață. Aceasta este ceea ce trebuie realizat de către oamenii din Împărăție. Toți cei care sunt poporul lui Dumnezeu trebuie să aibă viață, trebuie să accepte ucenicia Împărăției și să caute schimbări în modul lor de viață. Aceasta este ceea ce Dumnezeu cere de la poporul Împărăției.

Cerințele lui Dumnezeu pentru poporul Împărăției sunt după cum urmează:

1. Ei trebuie să accepte misiunea dată de Dumnezeu, adică trebuie să accepte toate cuvintele rostite în lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă.

2. Ei trebuie să intre în ucenicia Împărăției.

3. Ei trebuie să caute să le fie atinse inimile de Dumnezeu. Când inima ta s-a întors complet la Dumnezeu și ai o viață spirituală normală, vei trăi în tărâmul libertății, ceea ce înseamnă că vei trăi sub grija și protecția dragostei lui Dumnezeu. Numai atunci când trăiești sub grija și protecția lui Dumnezeu, vei aparține lui Dumnezeu.

4. Ei trebuie să fie câștigați de Dumnezeu.

5. Ei trebuie să devină o manifestare a slavei lui Dumnezeu pe pământ.

Aceste cinci puncte reprezintă misiunea Mea pentru voi. Cuvintele Mele sunt rostite către poporul lui Dumnezeu, și dacă nu ești dispus să accepți această misiune, nu te voi forța – dar dacă o accepți cu adevărat, atunci vei fi în stare să împlinești voia lui Dumnezeu. Astăzi, începeți să acceptați misiunea lui Dumnezeu și urmăriți să deveniți poporul Împărăției și să atingeți standardele necesare pentru a fi poporul Împărăției. Acesta este primul pas de intrare. Dacă dorești să îndeplinești în totalitate voința lui Dumnezeu, atunci trebuie să accepți aceste cinci misiuni ale lui Dumnezeu și, dacă ești capabil să le atingi, vei fi după inima lui Dumnezeu și cu siguranță îi vei fi de un mare folos lui Dumnezeu. Ceea ce este crucial astăzi este intrarea în ucenicia Împărăției. Pătrunderea în ucenicia Împărăției implică viața spirituală. Anterior, nu s-a vorbit despre viața spirituală, dar astăzi, pe măsură ce începi să pătrunzi în ucenicia Împărăției, îți începi în mod oficial viața spirituală.

Ce fel de viață este viața spirituală?

Viața spirituală este aceea în care inima ta s-a întors complet la Dumnezeu și este capabilă să fie atentă la dragostea lui Dumnezeu. Este aceea în care trăiești în cuvintele lui Dumnezeu și nimic altceva nu îți ocupă inima și ești capabil să înțelegeți voia lui Dumnezeu astăzi și ești îndrumat astăzi de lumina Duhului Sfânt pentru a-ți îndeplini datoria. O astfel de viață este viața spirituală, între om și Dumnezeu.

Dacă nu reușești să urmezi lumina zilei de astăzi, atunci s-a căscat o prăpastie în relația ta cu Dumnezeu – poate că a fost chiar tăiată – și tu ești lipsit de o viață spirituală normală. O relație normală cu Dumnezeu este construită pe temelia acceptării cuvintelor lui Dumnezeu astăzi. Ai o viață spirituală normală? Ai o relație normală cu Dumnezeu? Ești cineva care urmează lucrarea Duhului Sfânt? Dacă ești capabil să urmărești astăzi lumina Duhului Sfânt și să înțelegi voia lui Dumnezeu în cuprinsul cuvintelor Sale, și să pătrunzi în aceste cuvinte, atunci ești cineva care urmează curentul Duhului Sfânt. Dacă nu urmezi curentul Duhului Sfânt, atunci ești, fără îndoială, cineva care nu urmărește adevărul. Duhul Sfânt nu are nicio șansă de a lucra în cei care nu doresc să se îmbunătățească și, prin urmare, astfel de oameni nu pot niciodată să-și adune puterile și sunt întotdeauna pasivi. Astăzi, urmezi curentul Duhului Sfânt? Ești în curentul Duhului Sfânt? Ai ieșit dintr-o stare de pasivitate? Toți cei care cred în cuvintele lui Dumnezeu, care iau lucrarea lui Dumnezeu drept fundație și urmează lumina Duhului Sfânt astăzi – sunt cu toții în curentul Duhului Sfânt. Dacă crezi că cuvintele lui Dumnezeu sunt în mod neechivoc adevărate și corecte și dacă crezi cuvintele lui Dumnezeu, indiferent de ceea ce spune El, atunci ești cineva care urmărește pătrunderea în lucrarea lui Dumnezeu și, astfel, împlinești voia lui Dumnezeu.

Pentru a pătrunde în curentul Duhului Sfânt, trebuie să ai o relație normală cu Dumnezeu și trebuie să te lepezi mai întâi de starea ta de pasivitate. Unii oameni întotdeauna urmează majoritatea, iar inimile lor s-au abătut prea mult de la Dumnezeu; astfel de oameni nu au nicio dorință de a se îmbunătăți, iar standardele pe care le urmăresc sunt prea scăzute. Doar căutarea Dumnezeului iubitor și câștigarea ta de către El este voia lui Dumnezeu. Există oameni care își folosesc conștiința doar pentru a răsplăti dragostea lui Dumnezeu, dar acest lucru nu poate îndeplini voia lui Dumnezeu; cu cât sunt mai înalte standardele pe care le urmărești, cu atât acest lucru va fi mai în armonie cu voia lui Dumnezeu. Precum cineva care este normal și care urmărește dragostea de Dumnezeu, pătrunderea în Împărăție pentru a deveni unul dintre oamenii lui Dumnezeu este viitorul vostru adevărat și o viață care este de cea mai mare valoare și semnificație; nimeni nu este mai binecuvântat decât voi. De ce spun asta? Pentru că cei care nu cred în Dumnezeu trăiesc pentru trup și trăiesc pentru Satana, dar astăzi trăiți pentru Dumnezeu și trăiți pentru a îndeplini voia lui Dumnezeu. De aceea vă spun că viețile voastre sunt de cea mai mare importanță. Numai acest grup de oameni, care au fost selectați de Dumnezeu, pot duce o viață de maximă importanță: nimeni altcineva de pe pământ nu poate trăi o viață de o asemenea valoare și semnificație. Pentru că ați fost selectați de Dumnezeu și sunteți crescuți de Dumnezeu și, în plus, datorită iubirii lui Dumnezeu pentru voi, ați înțeles viața adevărată și știți cum să trăiți o viață care este de o valoare maximă. Aceasta nu se datorează bunei voastre urmăriri, ci harului lui Dumnezeu; Dumnezeu a fost Cel care a deschis ochii duhului vostru și Duhul lui Dumnezeu a atins inima voastră, dându-vă șansa de a veni înaintea Lui. Dacă Duhul lui Dumnezeu nu te-ar fi luminat, atunci ai fi incapabil să vezi ceea ce este minunat legat de Dumnezeu și nici nu ar fi fost posibil să-L iubești pe Dumnezeu. Doar deoarece Duhul lui Dumnezeu a atins inimile oamenilor, acestea s-au întors la Dumnezeu. Uneori, când te bucuri de cuvintele lui Dumnezeu, duhul tău este atins și simți că nu poți decât să-L iubești pe Dumnezeu, că există o mare putere în tine și că nu există nimic altceva pe care să nu-l poți lăsa la o parte. Dacă simți astfel, atunci ai fost atins de Duhul lui Dumnezeu, iar inima ta s-a întors în totalitate la Dumnezeu și te vei ruga lui Dumnezeu și vei spune: „O, Dumnezeule! Noi am fost cu adevărat predestinați și aleși de Tine. Mă mândresc cu slava Ta și mă simt glorios pentru faptul că sunt unul din poporul Tău. Voi investi totul și voi da orice pentru a împlini voia Ta și Îți voi dedica toți anii mei și o viață întreagă de sacrificii.” Când te rogi așa, va exista în inima ta iubire nesfârșită și ascultare adevărată față de Dumnezeu. Ai avut vreodată o astfel de experiență ca aceasta? Dacă oamenii sunt adesea atinși de Duhul lui Dumnezeu, atunci sunt în mod special dispuși să se dedice lui Dumnezeu în rugăciunile lor: „O, Dumnezeule! Doresc să văd ziua Ta glorioasă și doresc să trăiesc pentru Tine – nimic nu este mai demn sau mai semnificativ decât să trăiesc pentru Tine, și nu am nici cea mai mică dorință de a trăi pentru Satana și pentru trup. Permițându-mi să trăiesc azi pentru Tine, Tu mă ridici.” Când te-ai rugat în acest fel, vei simți că nu poți să nu Îi dai inima ta lui Dumnezeu, că trebuie să-L câștigi pe Dumnezeu și că ai urî să mori fără să-L fi câștigat pe Dumnezeu cât timp ești în viață. După ce ai înălțat o astfel de rugăciune, va exista o putere inepuizabilă în tine și nu vei ști de unde vine; în inima ta va fi o putere nelimitată și vei avea un sentiment că Dumnezeu este atât de minunat și că merită să fie iubit. Acesta este momentul în care vei fi fost atins de Dumnezeu. Toți aceia care au avut o astfel de experiență au fost atinși de Dumnezeu. Pentru cei care sunt deseori atinși de Dumnezeu, au loc schimbări în viața lor, sunt capabili să ia o decizie și sunt dispuși să-L câștige pe Dumnezeu în mod complet, dragostea pentru Dumnezeu în inimile lor este mai puternică, inimile lor s-au întors complet la Dumnezeu, nu țin cont de familie, de lume, de situații complicate sau de viitorul lor, și sunt dispuși să-I dedice o viață plină de eforturi lui Dumnezeu. Toți cei care au fost atinși de Duhul lui Dumnezeu sunt oameni care caută adevărul și care au speranța de a fi desăvârșiți de Dumnezeu.

Ți-ai întors inima către Dumnezeu? Ți-a fost atinsă inima de Duhul lui Dumnezeu? Dacă nu ai avut niciodată o astfel de experiență și dacă nu te-ai rugat niciodată în așa fel, atunci aceasta arată că Dumnezeu nu are loc în inima ta. Toți cei care sunt conduși de Duhul lui Dumnezeu și care au fost atinși de Duhul lui Dumnezeu sunt stăpâniți de lucrarea lui Dumnezeu, care indică faptul că dragostea și cuvintele lui Dumnezeu au prins rădăcini în ei. Unii oameni spun: „Nu sunt la fel de serios ca tine în rugăciunile mele, nici măcar nu sunt atât de atins de Dumnezeu; uneori – când meditez și mă rog – simt că Dumnezeu este minunat și inima mea este atinsă de Dumnezeu.” Nimic nu este mai important decât inima omului. Când inima ta s-a întors la Dumnezeu, toată ființa ta se va fi întors la Dumnezeu și, în acel moment, inima ta va fi fost atinsă de Duhul lui Dumnezeu. Cei mai mulți dintre voi au avut o astfel de experiență – diferă doar profunzimile experiențelor voastre. Unii oameni spun: „Eu nu spun multe cuvinte de rugăciune, doar ascult confesiunea altora și puterea crește înăuntrul meu.” Aceasta arată că ai fost atins de Dumnezeu pe dinăuntru. Oamenii care au fost atinși de Dumnezeu pe dinăuntru sunt inspirați atunci când ascultă confesiunea altora; dacă inima unei persoane rămâne nemișcată atunci când aude cuvinte inspirate, atunci aceasta dovedește că lucrarea Duhului Sfânt nu este înăuntrul său. Nu există dorință în interiorul lor, ceea ce dovedește faptul că nu au determinare și, astfel, sunt fără lucrarea Duhului Sfânt. Dacă o persoană a fost atinsă de Dumnezeu, ea va avea o reacție când va auzi cuvintele lui Dumnezeu; dacă nu a fost atinsă de Dumnezeu, atunci nu s-a angajat în cuvintele lui Dumnezeu, ele nu au nicio legătură cu ea și este incapabilă să fie iluminată. Cei care au auzit cuvintele lui Dumnezeu și nu au avut nicio reacție sunt oameni care nu au fost atinși de Dumnezeu – sunt oameni care sunt fără lucrarea Duhului Sfânt. Toți cei care sunt capabili să accepte noua lumină sunt atinși și stăpâniți de lucrarea Duhului Sfânt.

Evaluează-te:

1. Ești în mijlocul lucrării actuale a Duhului Sfânt?

2. S-a întors inima ta la Dumnezeu? Ai fost atins de Dumnezeu?

3. Cuvintele lui Dumnezeu au prins rădăcini în tine?

4. Practica ta este construită pe temelia cerințelor lui Dumnezeu?

5. Locuiești sub îndrumarea luminii actuale a Duhului Sfânt?

6. Inima ta este guvernată de vechi concepții, sau este guvernată astăzi de cuvintele lui Dumnezeu?

Auzind aceste cuvinte, care este reacția voastră interioară? După toți acești ani în care ai crezut, cuvintele lui Dumnezeu oglindesc viața ta? A avut loc o schimbare în firea ta coruptă de până acum? În conformitate cu cuvintele lui Dumnezeu de astăzi, știi ce înseamnă să ai viață și ce înseamnă să fii fără viață? Vă este clar acest lucru? Cel mai important aspect în urmarea lui Dumnezeu este ca totul să fie în conformitate cu cuvintele lui Dumnezeu de astăzi: indiferent dacă tu cauți pătrunderea în viață sau împlinirea voinței lui Dumnezeu, totul ar trebui să fie centrat pe cuvintele lui Dumnezeu de astăzi. Dacă ceea ce comunici și cauți nu este centrat în jurul cuvintelor lui Dumnezeu de astăzi, atunci ești străin de cuvintele lui Dumnezeu și în totalitate lipsit de lucrarea Duhului Sfânt. Dumnezeu dorește oameni care să-I calce pe urme. Indiferent cât de minunat și pur este ceea ce ai înțeles înainte, Dumnezeu nu dorește așa ceva și, dacă nu poți renunța la astfel de lucruri, atunci, acestea vor fi un obstacol imens în calea pătrunderii tale în viitor. Toți cei care sunt capabili să urmeze lumina prezentă a Duhului Sfânt sunt binecuvântați. Oamenii din veacurile trecute au călcat, de asemenea, pe urmele pașilor lui Dumnezeu, dar nu au putut continua până astăzi; aceasta este binecuvântarea oamenilor din zilele de pe urmă. Cei care pot urma lucrarea prezentă a Duhului Sfânt și care sunt capabili să urmeze pașii lui Dumnezeu, astfel încât să-L urmeze pe Dumnezeu oriunde îi conduce – aceștia sunt oameni care sunt binecuvântați de Dumnezeu. Cei care nu urmează lucrarea prezentă a Duhului Sfânt nu au pătruns în lucrarea cuvintelor lui Dumnezeu și, indiferent cât de mult lucrează sau cât de mari sunt suferințele lor, sau cât de mult se zbat, nimic din acestea nu înseamnă ceva pentru Dumnezeu, și El nu îi va lăuda. Astăzi, toți cei care urmează cuvintele actuale ale lui Dumnezeu sunt în curentul Duhului Sfânt; cei care sunt străini cuvintelor lui Dumnezeu de astăzi sunt în afara curentului Duhului Sfânt și, astfel de oameni nu sunt lăudați de Dumnezeu. Slujirea care este separată de vorbirea prezentă a Duhului Sfânt este o slujire a trupului și a concepțiilor și este incapabilă să fie în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Dacă oamenii trăiesc printre concepții religioase, atunci nu pot face nimic potrivit pentru voia lui Dumnezeu și, chiar dacă Îi slujesc lui Dumnezeu, Îl slujesc în mijlocul imaginației și concepțiilor lor și sunt total incapabili de a sluji în conformitate cu voința lui Dumnezeu. Cei care nu sunt în stare să urmeze lucrarea Duhului Sfânt nu înțeleg voința lui Dumnezeu, iar cei care nu înțeleg voia lui Dumnezeu nu-I pot sluji lui Dumnezeu. Dumnezeu dorește o slujire care să fie după inima Sa; El nu dorește o slujire care să fie după concepții și trup. Dacă oamenii sunt incapabili să urmeze pașii lucrării Duhului Sfânt, atunci ei trăiesc înconjurați de concepții. Slujirea unor astfel de oameni tulbură și deranjează, iar o astfel de slujire este contrară lui Dumnezeu. Astfel, cei care nu pot să urmeze pașii lui Dumnezeu sunt incapabili să-I slujească lui Dumnezeu; cei care nu sunt în stare să calce pe urmele pașilor lui Dumnezeu se opun cu siguranță Lui și sunt incapabili să fie compatibili cu Dumnezeu. „Urmărirea lucrării Duhului Sfânt” înseamnă să înțelegi voința lui Dumnezeu astăzi, fiind capabil să acționezi în conformitate cu cerințele actuale ale lui Dumnezeu, fiind capabil să-L asculți și să-L urmezi pe Dumnezeul de astăzi și să pătrunzi în conformitate cu cele mai noi cuvântări ale lui Dumnezeu. Numai unul ca acesta este cineva care urmează lucrarea Duhului Sfânt și este în curentul Duhului Sfânt. Astfel de oameni nu numai că sunt capabili să primească lauda lui Dumnezeu și să-L vadă pe Dumnezeu, ci și pot cunoaște firea lui Dumnezeu din ultima lucrare a Sa și pot cunoaște concepțiile și neascultarea omului, natura și substanța omului din ultima Lui lucrare; în plus, ei sunt capabili să obțină în mod gradual schimbări în firea lor în timpul slujirii lor. Numai astfel de oameni sunt cei care sunt în stare să-L câștige pe Dumnezeu și care au găsit într-adevăr calea cea adevărată. Cei care sunt eliminați prin lucrarea Duhului Sfânt sunt oameni incapabili să urmeze ultima lucrare a lui Dumnezeu și care se răzvrătesc împotriva celei mai recente lucrări a lui Dumnezeu. Faptul că astfel de oameni se opun în mod deschis lui Dumnezeu este pentru că Dumnezeu a întreprins o lucrare nouă și pentru că chipul Său nu este același cu cel din concepțiile lor – din această cauză, ei se opun în mod deschis lui Dumnezeu și emit judecăți asupra lui Dumnezeu, conducând la disprețul și respingerea lor de către Dumnezeu. Deținerea cunoștințelor legate de lucrarea cea mai recentă a lui Dumnezeu nu este un lucru ușor, dar dacă oamenii au de gând să se supună lucrării lui Dumnezeu și să caute lucrarea Lui, atunci vor avea șansa de a-L vedea pe Dumnezeu și vor avea șansa de a dobândi cea mai recentă îndrumare a Duhului Sfânt. Cei care se opun în mod intenționat lucrării lui Dumnezeu nu pot primi iluminarea Duhului Sfânt sau îndrumarea lui Dumnezeu. Astfel, dacă oamenii pot primi sau nu cea mai recentă lucrare a lui Dumnezeu depinde de harul lui Dumnezeu, de căutarea lor și de intențiile lor.

Toți cei care sunt capabili să asculte de cuvântările prezente ale Duhului Sfânt sunt binecuvântați. Nu contează cum obișnuiau să fie, sau cum obișnuia să lucreze Duhul Sfânt în ei – cei care au câștigat cea mai recentă lucrare sunt cei mai binecuvântați, iar cei care nu reușesc să urmeze cea mai recentă lucrare de astăzi sunt eliminați. Dumnezeu îi vrea pe cei care sunt capabili să accepte noua lumină și îi vrea pe cei care acceptă și cunosc ultima Sa lucrare. De ce se spune că trebuie să fii o fecioară pură? O fecioară pură este capabilă să caute lucrarea Duhului Sfânt și să înțeleagă lucrurile noi și, în plus, este capabilă să se lepede de concepțiile vechi și să se supună astăzi lucrării lui Dumnezeu. Acest grup de oameni, care acceptă cea mai nouă lucrare de astăzi, au fost predestinați de Dumnezeu înaintea veacurilor și sunt cei mai binecuvântați oameni. Auziți direct vocea lui Dumnezeu și zăriți înfățișarea lui Dumnezeu și astfel, prin cer și pe pământ și de-a lungul veacurilor, nimeni nu a fost mai binecuvântat decât voi, acest grup de oameni. Toate acestea se datorează lucrării lui Dumnezeu, datorită predestinării și selecției lui Dumnezeu și datorită harului lui Dumnezeu; dacă Dumnezeu nu a vorbit și nu a rostit cuvintele Sale, ar putea circumstanțele voastre să fie așa cum sunt astăzi? Astfel, fie ca toată gloria și lauda să-I fie închinate lui Dumnezeu, pentru că toate acestea se datorează faptului că Dumnezeu te ridică. Având în minte aceste lucruri, ai putea fi în continuare pasiv? Puterea ta ar putea fi în continuare incapabilă să iasă la suprafață?

A fost predestinat de Dumnezeu de la începutul timpului faptul că poți să accepți judecata, mustrarea, lovirea și rafinarea cuvintelor Lui și, în plus, că poți să accepți misiunea lui Dumnezeu, și astfel, nu trebuie să fii prea tulburat când ești mustrat. Nimeni nu poate îndepărta lucrarea care a fost întreprinsă în voi și binecuvântările care au fost pogorâte asupra voastră, și nimeni nu poate să ia tot ceea ce v-a fost dat. Oamenii religioși nu au suportat nicio comparație cu voi. Nu aveți o expertiză biblică bogată și nu sunteți dotați cu teorie religioasă, dar pentru că Dumnezeu a lucrat în voi, ați dobândit mai mult decât oricine altcineva pe parcursul veacurilor – și astfel, aceasta este cea mai mare binecuvântare a voastră. Datorită acesteia, trebuie să fiți și mai dăruiți lui Dumnezeu și chiar și mai loiali lui Dumnezeu. Deoarece Dumnezeu te ridică, trebuie să-ți consolidezi eforturile și trebuie să-ți pregătești statura pentru a accepta misiunile lui Dumnezeu. Trebuie să rămâi ferm în locul pe care ți l-a dat Dumnezeu, să urmărești să devii unul dintre oamenii lui Dumnezeu, să accepți ucenicia Împărăției, să fii câștigat de Dumnezeu și, în cele din urmă, să devii o mărturie glorioasă pentru Dumnezeu. Câte dintre aceste soluții deții? Dacă ești stăpânit de astfel de soluții, atunci, în cele din urmă, vei fi sigur că vei fi câștigat de Dumnezeu și vei deveni o mărturie glorioasă pentru Dumnezeu. Ar trebui să înțelegi că principala misiune este să fii câștigat de Dumnezeu și să devii o mărturie glorioasă pentru Dumnezeu. Aceasta este voia lui Dumnezeu.

Astăzi, cuvintele Duhului Sfânt sunt dinamica lucrării Duhului Sfânt, iar, în această perioadă, iluminarea continuă a omului din partea Duhului Sfânt este tendința lucrării Acestuia. Și care este astăzi tendința în lucrarea Duhului Sfânt? Este conducerea poporului în lucrarea lui Dumnezeu astăzi și într-o viață spirituală normală. Există mai mulți pași pentru a pătrunde într-o viață spirituală normală:

1. În primul rând, trebuie să-ți deschizi inima către cuvintele lui Dumnezeu. Nu trebuie să urmărești cuvintele lui Dumnezeu în trecut și nu trebuie să le studiezi și să le compari cu cuvintele de astăzi. În schimb, trebuie să îți deschizi complet inima către cuvintele din prezent ale lui Dumnezeu. Dacă există oameni care încă mai doresc să citească cuvintele lui Dumnezeu, cărți spirituale sau alte relatări ale predicării din trecut, care nu urmează astăzi cuvintele Duhului Sfânt, atunci ei sunt printre cei mai naivi oameni; Dumnezeu detestă astfel de oameni. Dacă ești dispus să accepți astăzi lumina Duhului Sfânt, atunci deschide-ți astăzi pe deplin inima către cuvântările lui Dumnezeu. Acesta este primul lucru pe care trebuie să-l realizezi.

2. Trebuie să te rogi pe temelia cuvintelor rostite astăzi de Dumnezeu, să pătrunzi în cuvintele lui Dumnezeu și să intri în comuniune cu Dumnezeu și să-ți asumi hotărârile tale înaintea lui Dumnezeu, stabilindu-ți ce standarde dorești să urmezi.

3. Trebuie să urmărești o pătrundere profundă în adevăr pe fundamentul de astăzi a lucrării Duhului Sfânt. Nu te agăța de cuvântări și teorii depășite din trecut.

4. Trebuie să urmărești să fii atins de Duhul Sfânt și să pătrunzi în cuvintele lui Dumnezeu.

5. Trebuie să urmărești intrarea pe cărarea străbătută astăzi de Duhul Sfânt.

Și cum cauți să fii atins de Duhul Sfânt? Ceea ce este crucial e să trăiești în cuvintele actuale ale lui Dumnezeu și să te rogi pe fundamentul cerințelor lui Dumnezeu. Dacă te-ai rugat în acest fel, în mod cert Duhul Sfânt te va atinge. Dacă nu cauți pe baza fundamentului cuvintelor rostite astăzi de Dumnezeu, atunci acest lucru este inutil. Ar trebuie să te rogi și să spui: „O, Dumnezeule! Mă împotrivesc Ție și Îți datorez atât de mult; sunt atât de neascultător și nu pot niciodată să Te mulțumesc. O, Dumnezeule, doresc să mă salvezi, doresc să-Ți slujesc până la capăt, vreau să mor pentru Tine. Mă judeci și mă mustri, și nu mă plâng; mă împotrivesc Ție și merit să mor, astfel încât toți oamenii să vadă firea Ta dreaptă în moartea mea”. Când te rogi din inimă în acest fel, Dumnezeu te va asculta și te va călăuzi; dacă nu te rogi astăzi pe fundamentul cuvintelor Duhului Sfânt, atunci nu există nicio posibilitate ca Duhul Sfânt să te atingă. Dacă te rogi după voia lui Dumnezeu și conform cu ceea ce dorește Dumnezeu astăzi, vei spune[a]: „O, Dumnezeule! Doresc să accept misiunile Tale și să fiu credincios misiunilor Tale și sunt dispus să-mi dedic întreaga viață slavei Tale, astfel încât tot ceea ce fac Eu să ajungă la standardele poporului lui Dumnezeu. Fie ca inima mea să fie atinsă de Tine. Îmi doresc ca Duhul Tău să mă lumineze întotdeauna, tot ceea ce întreprind să aducă rușine peste Satana, ca să fiu în cele din urmă câștigat de Tine”. Dacă te rogi în acest fel, centrat în jurul voinței lui Dumnezeu, atunci Duhul Sfânt va lucra în mod inevitabil în tine. Nu contează cât de multe cuvinte conțin rugăciunile tale – ceea ce este esențial este dacă înțelegi sau nu voința lui Dumnezeu. Toți poate ați avut următoarea experiență: uneori, în timp ce vă rugați într-o adunare, dinamica lucrării Duhului Sfânt atinge punctul culminant, determinând puterea fiecăruia să sporească. Unii oameni plâng cu amărăciune și varsă lacrimi în timp ce se roagă, fiind copleșiți de remușcări în fața lui Dumnezeu, iar unii oameni își expun hotărârea și fac jurăminte. Acesta este efectul care trebuie atins prin lucrarea Duhului Sfânt. Astăzi este esențial ca toți oamenii să-și deschidă complet inimile către cuvintele lui Dumnezeu. Nu te concentra asupra cuvintelor care au fost rostite înainte; dacă încă te mai agăți de ceea ce a fost înainte, atunci Duhul Sfânt nu va lucra în tine. Vezi cât de important este aceasta?

Cunoașteți cărarea străbătută astăzi de Duhul Sfânt? Cele câteva puncte de mai sus sunt ceea ce urmează a fi realizat astăzi și în viitor de către Duhul Sfânt; ele sunt calea străbătută de Duhul Sfânt și intrarea pe care ar trebui să o urmeze omul. În intrarea ta în viață, încă de la început este obligatoriu să-ți deschizi inima către cuvintele lui Dumnezeu și să fii capabil să accepți judecata și mustrarea cuvintelor lui Dumnezeu; inima ta trebuie să tânjească după Dumnezeu, trebuie să urmărești o pătrundere profundă în adevăr și în obiectivele cerute de Dumnezeu. Când ești stăpânit de această putere, atunci aceasta arată că ai fost atins de Dumnezeu și că inima ta a început să se întoarcă la Dumnezeu.

Primul pas al pătrunderii în viață este să-ți deschizi complet inima către cuvintele lui Dumnezeu, iar al doilea pas este să accepți să fii atins de Duhul Sfânt. Care este efectul care trebuie obținut prin acceptarea faptului că ești atins de Duhul Sfânt? Să fii capabil să râvnești, să cauți și să explorezi un adevăr mai profund și să fii capabil să cooperezi cu Dumnezeu în moduri pozitive. Astăzi, cooperezi cu Dumnezeu, adică există un obiectiv pentru urmărirea ta, pentru rugăciunile tale și pentru comuniunea ta cu cuvintele lui Dumnezeu, și îți îndeplinești datoria în conformitate cu cerințele lui Dumnezeu – numai aceasta este cooperarea cu Dumnezeu. Dacă doar vorbești despre faptul că Îl lași pe Dumnezeu să acționeze, dar nu întreprinzi nicio acțiune, nici nu te rogi, nici nu cauți, atunci aceasta ar putea fi numită cooperare? Dacă nu ai nimic cooperant în tine și îți lipsește ucenicia pentru intrarea care are un obiectiv, atunci nu ești cooperant. Unii oameni spun: „Totul depinde de predestinarea lui Dumnezeu, totul este făcut de Însuși Dumnezeu; dacă Dumnezeu nu a făcut ceva, atunci cum ar putea omul să facă?” Lucrarea lui Dumnezeu este normală și nici cea mai mică parte nu e supranaturală, și Duhul Sfânt lucrează numai prin căutarea ta activă, pentru că Dumnezeu nu forțează omul – trebuie să-I dai lui Dumnezeu oportunitatea de a lucra, și dacă nu urmărești și nu pătrunzi, și dacă nu există nici cea mai mică dorință arzătoare în inima ta, atunci Dumnezeu nu are nicio șansă de a lucra. Pe ce cale poți căuta să fii atins de Dumnezeu? Prin rugăciune și apropiindu-te de Dumnezeu. Dar, ține minte, cel mai important este să fie pe fundamentul cuvintelor rostite de Dumnezeu. Când ești adesea atins de Dumnezeu, nu ești înrobit de trup: soț, soție, copii și bani – toți sunt incapabili să te împiedice, iar tu îți dorești doar să urmărești adevărul și să trăiești înaintea lui Dumnezeu. În acest moment, vei fi cineva care trăiește pe tărâmul libertății.

Note de subsol:

a. Textul original nu conține expresia “vei spune”.

Anterior:Despre practica rugăciunii

Următorul:Cei a căror fire s-a schimbat sunt aceia care au intrat în realitatea cuvintelor lui Dumnezeu

Conținuturi Similare