Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Capitolul 91

Duhul Meu vorbește, iar glasul Meu cuvântează în mod constant – câți dintre voi Mă pot cunoaște? De ce trebuie să devin trup și să vin printre voi? Aceasta este o mare taină. Voi vă gândiți la Mine și tânjiți după Mine toată ziua și Mă lăudați, vă bucurați de Mine, Mă mâncați și Mă beți în fiecare zi și, totuși, astăzi, voi încă nu Mă cunoașteți. Cât de ignoranți și de orbi sunteți! Cât de puțin Mă cunoașteți! Câți dintre voi pot fi atenți la voința Mea? Cu alte cuvinte, câți dintre voi Mă pot cunoaște? Sunteți, toți, indivizi vicleni și siniștri și, totuși, încă vreți să-Mi faceți voia? Lăsați-o baltă! Eu îți spun, indiferent de cât de bune sunt acțiunile Satanei, totul e făcut ca să-Mi dărâme construcția și să-Mi întrerupă gestionarea. Nu contează cât de bine acționează, esența nu i se schimbă – Mă înfruntă. De aceea, fără să știe, mulți oameni sunt doborâți de mâna Mea și, pe neștiute, sunt alungați din familia Mea. Astăzi, nicio chestiune (fie ea mare sau mică) nu este orchestrată de om, iar ei sunt toți în mâinile Mele. Dacă spune cineva că toate lucrurile se află sub controlul omului, atunci îți spun că Mă înfrunți și te voi mustra aspru, cu siguranță, și nu te voi lăsa să-ți odihnești nicăieri, vreodată, capul. Din toate, ce nu este ținut în mâinile Mele? Ce nu este întemeiat de Mine sau hotărât de Mine? Și mai ziceți că Mă cunoașteți! E o minciună sfruntată. I-ați înșelat pe alții, așa că credeți că Mă puteți înșela și pe Mine? Te-ai gândit că chestiunea s-ar încheia, dacă nimeni altcineva nu ar ști ce ai făcut? Nu te gândi că vei scăpa ușor! Trebuie să te fac să îngenunchezi dinaintea Mea și să vorbești. Este inacceptabil să nu vorbești; acesta este decretul Meu administrativ!

Oare înțelegeți cu adevărat cine este Duhul Meu și cine este omul care sunt Eu? Care este sensul întrupării Mele? Care dintre voi ați cântărit cu atenție o astfel de chestiune importantă ca aceasta și ați primit vreo revelație de la Mine? Vă amăgiți singuri cu toții! De ce spun Eu că ești vlăstarul marelui balaur roșu? Astăzi vă descopăr taina Întrupării Mele, o taină pe care omul a fost incapabil să o descopere de la facerea lumii și care a dus la ruină atât de multe obiecte ale urii Mele. Și așa este astăzi. Datorită trupului Meu, mulți pe care îi iubesc au fost desăvârșiți. De ce anume trebuie să devin trup? Și de ce am chipul Meu actual (toate lucrurile cum ar fi înălțimea, înfățișarea și statura etc.)? Cine poate spune un singur lucru despre el? Întruparea Mea are o atât de mare semnificație încât, pur și simplu, nu se poate spune tot. Acum am să vă spun doar o parte a ei (de vreme ce pașii lucrării Mele au ajuns atât de departe, trebuie să fac și să spun asta): întruparea Mea este, în primul rând, îndreptată spre fiii Mei întâi născuți, pentru ca să-i pot păstori și pentru ca ei să poată discuta și vorbi cu Mine față în față; mai departe, ea arată că Eu și fiii Mei întâi născuți suntem apropiați unul cu altul (adică mâncăm împreună, stăm împreună, trăim împreună și acționăm împreună), astfel ca ei să poată fi hrăniți de Mine în realitate – acestea nu sunt vorbe goale, ci realitatea. Înainte, oamenii au crezut în Mine, dar nu au putut înțelege realitatea, iar aceasta a fost din cauză că Eu nu fusesem încă întrupat. Astăzi, faptul că sunt întrupat vă îngăduie tuturor să înțelegeți realitatea și le permite celor care Mă iubesc sincer să Mă cunoască prin discursul și comportamentul Meu și prin principiile ce stau la baza modului în care Mă ocup de probleme – Însuși Dumnezeu Cel Înțelept. Le permite, de asemenea, celor care nu Mă caută sincer, să vadă înfățișarea Mea, care este umanitatea Mea din acțiunile Mele imperceptibile, și, astfel, să Mă înfrunte, iar apoi să moară „absolut degeaba”, doborâți fiind de către Mine. Umilindu-l pe Satana, Întruparea este cea mai răsunătoare mărturie pentru Mine; nu numai că sunt în stare să apar din trup, dar pot și să trăiesc în trup. Nu sufăr nicio limitare spațială sau geografică, cu Mine nu există niciun fel de obstrucții și totul curge lin. Satana e cel mai rușinat de acest punct și, când apar din trup, lucrez încă prin trupul Meu și nu sunt afectat deloc. Pășesc încă peste munți, râuri, lacuri și peste fiecare colț al tuturor lucrurilor din univers. Am fost întrupat pentru a-i dezvălui pe toți cei care au fost născuți din Mine, dar care s-au ridicat să Mă înfrunte. Dacă nu aș deveni trup, nu ar exista nicio cale de a-i dezvălui (adică pe cei care într-un fel acționează în fața Mea și, în altul, pe la spatele Meu). Dacă aș rămâne ca Duh, oamenii Mi s-ar închina în concepțiile lor și ar gândi că sunt un Dumnezeu fără formă și de neatins. Astăzi sunt întrupat ca opus al concepțiilor oamenilor (vorbind despre înălțimea și înfățișarea Mea), arătând ca un om obișnuit și nefiind foarte înalt. Tocmai acest punct îl umilește, cel mai mult, pe Satana, și este cea mai puternică contracarare a concepțiilor oamenilor (blasfemia Satanei). Dacă înfățișarea Mea ar fi diferită de a oricui altcuiva, atunci acest lucru ar fi supărător – toți ar veni să Mi se închine și să Mă înțeleagă prin propriile lor concepții și nu ar fi în stare să fie acea frumoasă mărturie pentru Mine. Astfel că am luat asupra Mea chipul pe care îl am astăzi și el nu este deloc greu de înțeles. Toți ar trebui să iasă din concepțiile lor și să nu fie păcăliți de schemele viclene ale Satanei. În viitor, am să vă spun mai mult, rând pe rând, în conformitate cu nevoile lucrării Mele.

Astăzi, proiectul Meu are succes și planul Meu este realizat. Am câștigat un grup de oameni care cooperează cu Mine având același punct de vedere, iar acesta este și timpul Meu cel mai glorios. Fiii Mei iubiți (toți cei care Mă iubesc) sunt în stare să fie de o singură inimă și minte cu Mine, în desăvârșirea tuturor lucrurilor pe care trebuie să le fac, împreună cu Mine – acesta este un lucru minunat. După ziua de astăzi, cei de care sunt nemulțumit nu vor avea lucrarea Duhului Sfânt. Adică, îi voi arunca la gunoi pe cei care nu se conformează celor spuse de Mine în trecut. Oamenii trebuie să se conformeze perfect celor spuse de Mine. Nu uitați! Trebuie să vă conformați perfect. Nu înțelegeți greșit; totul depinde de Mine. Oamenilor, nu vorbiți de condiții cu Mine. Dacă spun că ești calificat, atunci e scris în piatră, iar dacă spun că nu ești calificat, nu te uita îndurerat învinuind Cerul și pământul – toate sunt aranjamentele Mele. Cine te-a făcut să nu te respecți pe tine însuți? Cine te-a determinat să faci acea nebunie rușinoasă? Chiar dacă nu zici nimic, nu poți ascunde de Mine adevărul. Pe cine vizez Eu, când spun că sunt Dumnezeu Însuși, care cercetează cea mai lăuntrică inimă a omului? O spun celor necinstiți. Să faceți așa ceva pe la spatele Meu, cu atâta nerușinare. Vreți să Mă trageți pe sfoară? Nu este așa de ușor! Ieșiți imediat afară de aici! Fii ai răzvrătirii! Nu te iubești pe tine însuți, nu te respecți pe tine însuți! Nu-ți pasă de tine însuți și, totuși, încă vrei ca Eu să te iubesc? Las-o baltă! Nu vreau nici măcar un singur nenorocit dintre aceștia. Toți va trebui să plecați de aici! Acest lucru aduce cea mai serioasă rușine asupra numelui Meu și nu vă va merge să nu vedeți limpede acest lucru. Trebuie să vă păziți de a fi contaminați de orice murdărie, în această epocă veche, rea și promiscuă; trebuie să fiți complet sfinți și fără pată. Astăzi, cei care sunt destul de calificați pentru a conduce, ca împărați, împreună cu Mine, sunt cei care nu sunt contaminați de nicio murdărie, căci Eu sunt Însuși Dumnezeu Cel Sfânt și nu vreau pe nimeni care Îmi face de rușine numele. În ce-i privește pe aceștia, ei sunt trimiși de Satana ca să Mă pună la încercare și sunt cu adevărat lacheii Satanei care trebuie respinși (aruncați în puțul cel fără de fund).

Familia Mea este sfântă și fără pată, iar templul Meu este somptuos și măreț (adică aceia care posedă ceea ce sunt și am Eu). Cine îndrăznește să intre și să facă zarvă la întâmplare? Cu siguranță, nu îi voi ierta. Vor fi, toți, complet distruși și trebuie să fie rușinați mult. Eu acționez înțelept. Fără cuțit, fără pistol și fără să ridic un deget, îi voi învinge complet pe cei care Mă înfruntă și Îmi fac de rușine numele. Eu sunt mărinimos și, cu un ritm constant, Îmi continuu lucrarea, chiar și atunci când Satana creează asemenea tulburare; nu-i dau atenție și îl voi învinge prin desăvârșirea planului Meu de gestionare. Aceasta este puterea și înțelepciunea Mea și, chiar mai mult, este o mică parte din slava Mea fără de sfârșit. În ochii Mei, cei care Mă înfruntă sunt ca niște gândaci care se târăsc în gunoi și, după cum doresc, îi pot strivi sub picior oricând. Totuși, Eu fac lucrurile cu înțelepciune. Vreau ca fiii Mei întâi născuți să se ducă și să-i trieze; nu Mă grăbesc. Acționez metodic, într-un mod ordonat și precis, fără nicio greșeală. Acei fii întâi născuți, care sunt născuți din Mine, ar trebui să posede ceea ce sunt Eu și să fie în stare să vadă înțelepciunea Mea fără de sfârșit în faptele Mele!

Anterior:Capitolul 90

Următorul:Capitolul 92

Conținuturi Similare