De unde vin zvonurile și cum iau naștere?

Versete din Biblie pentru referințe: „Așadar, șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului, pe care le-a făcut Iahve Dumnezeu. Și el i-a zis femeii: «Da, a zis Dumnezeu: „Să nu mâncați din toți copacii din grădină…

2019-06-15 12:44:09

De ce guvernul PCC suprimă cu atâta înverșunare și persecută cu atâta brutalitate pe Dumnezeu Atotputernic și Biserica lui Dumnezeu Atotputernic?

Versete din Biblie pentru referințe: „Această generaţie este o generaţie rea” (Luca 11:29). „Lumea întreagă zace în cel rău” (1 Ioan 5:19). „Şi judecata este aceasta: lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai m…

2019-06-15 12:53:40

De ce lumea religioasă depune așa de mult efort pentru a condamna pe Dumnezeu Atotputernic și Biserica lui Dumnezeu Atotputernic și a li se opune cu înverșunare?

Versete din Biblie pentru referințe: „Ascultaţi o altă pildă: Era un om, proprietar de pământ, care a plantat o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea şi a construit un turn de pază. Apoi a arendat-o uno…

2019-06-15 12:59:03

Care este cu adevărat esența rea a guvernului PCC și a lumii religioase?

Versete din Biblie pentru referințe: „Marele balaur a fost aruncat, şi anume şarpele cel vechi, numit diavolul şi Satan, cel care înşală întreaga omenire” (Apocalipsa 12:9). „Şerpilor! Pui de vipere! Cum veţi scăpa de …

2019-06-15 13:05:00

Pentru a studia calea adevărată, ascultați doar glasul lui Dumnezeu; sub nici o formă să nu credeți zvonurile Satanei

Versete din Biblie pentru referințe: „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează” (Ioan 10:27). „Așadar, deci, credința vine prin ceea ce auzim; iar ceea ce auzim vine prin cuvântul lui Hristos” (Ro…

2019-06-15 13:09:22