Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Capitolul 2

Biserica din Filadelfia a prins contur, și asta doar datorită harului și milei lui Dumnezeu. Sfinții și-au adus dragostea pentru Dumnezeu și nu s-au abătut niciodată de la calea lor spirituală. Sunt de neclintit în credința că unicul Dumnezeu adevărat S-a întrupat, că El este Conducătorul Universului, care stăpânește peste toate – acest lucru este confirmat de Duhul Sfânt și susținut de dovezi de netăgăduit! Acest lucru nu se poate schimba niciodată!

O, Dumnezeule Atotputernic! Astăzi ne-ai deschis ochii spirituali, îngăduind ca orbii să vadă, ca ologii să meargă și ca leproșii să fie vindecați. Ai deschis o fereastră paradisiacă și noi am văzut tainele lumii spirituale. Cuvintele Tale sfinte ne-au pătruns și ne-ai salvat de umanitatea stricată de Satana. Aceasta este măreața Ta lucrare și imensa Ta milă. Noi suntem martorii Tăi!

Ai fost smerit și ascuns în liniște pentru mult timp. Ai trecut prin înviere și prin suferința crucificării; ai cunoscut bucuriile și tristețile unei vieți omenești, precum și persecuția și dușmănia. Ai trăit și ai gustat durerea lumii omenești și ai fost părăsit de epocă. Dumnezeul întrupat este Dumnezeu Însuși. Ne-ai salvat din condiția mizeră de dragul voinței lui Dumnezeu și ne-ai ținut cu mâna Ta dreaptă; harul Tău ne-a fost dăruit cu mărinimie. Ai făcut eforturi nestingherite pentru a lucra viața Ta în noi; prețul plătit de Tine cu ale Tale lacrimi, sudoare și sânge a fost în sfinți. Suntem obiectele eforturilor Tale minuțioase; noi suntem prețul pe care Îl plătești.

O Dumnezeule Atotputernic! Datorită milei și iubirii Tale, a dreptății și a măreției Tale, a sfințeniei și a smereniei Tale, toți oamenii Ți se vor închina și Te vor venera pe vecie.

Astăzi ai întregit toate bisericile – biserica din Filadelfia – ceea ce este îndeplinirea planului Tău de gestionare de 6000 de ani. Sfinții pot acum să fie supuși cu smerenie înaintea Ta; sunt legați unul de altul în duh și se întovărășesc unul pe altul în iubire. Sunt conectați la sursa fântânii. Apa vieții cea vie curge fără încetare și spală și curăță toată murdăria și mâzga din biserică, purificând încă odată templul Tău. L-am cunoscut pe Dumnezeul adevărat și real, am cutreierat printre cuvintele Sale, am realizat care ne sunt îndatoririle și rolurile și am făcut tot ce am putut pentru a ne consuma pentru biserică. Ar trebui să folosim fiecare clipă pentru a sta tăcuți înaintea Ta și a lua aminte la lucrarea Duhului Sfânt, astfel încât voința Ta să nu fie oprită în noi. Între sfinți există dragoste reciprocă și punctele forte ale unora vor compensa eșecurile altora. Ei pot umbla în duh în orice moment și pot căpăta iluminarea și luminarea Duhului Sfânt. Ei pun adevărul în practică imediat ce îl înțeleg; țin pasul cu noua lumină și calcă pe urmele lui Dumnezeu.

Cooperează activ cu Dumnezeu; să Îi lași Lui controlul înseamnă să mergi cu El. Toate ideile, noțiunile și părerile noastre, toate complicațiile noastre laice, dispar în aer precum fumul. Îl lăsăm pe Dumnezeu să domnească în duhurile noastre, mergem cu El și dobândim transcendență, biruim lumea și duhurile noastre zboară libere și ating eliberarea; acestea sunt rezultatele faptului că Atotputernicul Dumnezeu este Rege. Cum să nu dansăm și să cântăm laude, sa ne oferim laudele și să oferim noi imnuri?

Sunt cu adevărat multe moduri de a-L slăvi pe Dumnezeu: să Îi strigăm numele, să ne apropiem de El, să ne gândim la El, să ne rugăm și să citim, să avem părtășie, contemplare, chibzuință, rugăciune și cântece de slavă. În aceste feluri de a slăvi este bucurie și este ungere; este putere în slavă și este și o povară. Este credință în slavă și o nouă perspectivă.

Cooperează activ cu Dumnezeu, slujește în acord și devino una, mulțumește voia lui Dumnezeu Atotputernic, grăbește-te să devii un corp spiritual sfânt, calcă-l în picioare pe Satana și sfârșește-i destinul. Biserica din Filadelfia a fost răpită înaintea lui Dumnezeu și se manifestă în gloria lui Dumnezeu.

Anterior:Capitolul 1

Următorul:Capitolul 3

Conținuturi Similare

 • Arătarea lui Dumnezeu a adus o nouă epocă

  Planul de gestionare de șase mii de ani al lui Dumnezeu se apropie de sfârșit și poarta Împărăției s-a deschis deja tuturor celor care caută arătarea …

 • Poruncile noii epoci

  Vi s-a spus să vă dotați cu cuvintele lui Dumnezeu, că indiferent de ceea ce vă este pregătit, totul este pus la cale de propria mână a lui Dumnezeu ș…

 • Hristos înfăptuiește lucrarea judecății prin adevăr

  Lucrarea zilelor de pe urmă constă în împărțirea tuturor după felul lor și în încheierea planului de gestionare al lui Dumnezeu (planul mântuirii), d…

 • Capitolul 12

  Când toți oamenii iau aminte, când toate lucrurile sunt reînnoite și reînsuflețite, când fiecare persoană I se supune, fără îndoială, lui Dumnezeu și…