Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Scapă de sub influența întunericului și vei fi câștigat de Dumnezeu

Ce este influența întunericului? „Influența întunericului” este influența Satanei care îi înșală, corupe, constrânge și controlează pe oameni; influența Satanei este o influență care are o aură a morții. Toți cei care trăiesc sub domeniul Satanei sunt condamnați să piară.

Cum poți să scapi de influența întunericului după ce ai dobândit credința în Dumnezeu? După ce te-ai rugat sincer la Dumnezeu, îți întorci inima către El complet. În acest stadiu, inima ta este mișcată de Duhul lui Dumnezeu, ești dispus să te predai complet și în acest moment ai scăpat de influența întunericului. Dacă tot ceea ce face omul este plăcut lui Dumnezeu și se potrivește cu cerințele Lui, atunci el este cineva care trăiește în interiorul cuvintelor lui Dumnezeu și care trăiește sub grija și protecția lui Dumnezeu. Dacă oamenii nu pot să practice cuvintele lui Dumnezeu, mereu păcălindu-L, comportându-se într-o manieră superficială și necrezând în existența Lui, astfel de oameni trăiesc cu toții sub influența întunericului. Oamenii care nu au primit mântuirea lui Dumnezeu trăiesc cu toții sub domeniul Satanei, adică, ei toți trăiesc sub influența întunericului. Aceia care nu cred în Dumnezeu trăiesc sub domeniul Satanei. Chiar și aceia care cred în existența lui Dumnezeu pot să nu trăiască neapărat în lumina lui Dumnezeu, pentru că aceia care cred în El pot să nu trăiască neapărat înăuntrul cuvintelor lui Dumnezeu și pot să nu fie neapărat oameni care pot să Îl asculte pe Dumnezeu. Omul doar crede în Dumnezeu și din cauza eșecului său de a-L cunoaște pe Dumnezeu, el încă trăiește înăuntrul regulilor vechi, trăiește înăuntrul cuvintelor moarte, trăind o viață care este întunecată și nesigură, nefiind complet purificat de Dumnezeu și complet câștigat de Dumnezeu De aceea, în timp ce este de la sine înțeles că aceia care nu cred în Dumnezeu trăiesc sub influența întunericului, chiar și cei care cred în Dumnezeu pot încă să trăiască sub influența lui căci Duhul Sfânt nu și-a îndeplinit lucrarea asupra lor, Aceia care nu au primit harul lui Dumnezeu sau mila lui Dumnezeu și acei care nu pot vedea lucrarea Duhului Sfânt, trăiesc cu toții sub influența întunericului; aceia care doar se bucură de harul lui Dumnezeu, dar totuși nu Îl cunosc, trăiesc și ei sub influența întunericului în mare parte din timp. Dacă un om crede în Dumnezeu, dar totuși își petrece majoritatea vieții trăind sub influența întunericului, atunci existența acestui om și-a pierdut sensul, nemaivorbind de cei care nu cred în existența lui Dumnezeu.

Toți cei care nu pot accepta lucrarea lui Dumnezeu sau care acceptă lucrarea lui Dumnezeu însă nu pot să-I îndeplinească cerințele trăiesc sub influența întunericului; doar aceia care caută adevărul și sunt capabili să îndeplinească cerințele lui Dumnezeu vor primi binecuvântări de la El și doar ei vor scăpa de sub influența întunericului. Oamenii care nu au fost eliberați, care sunt întotdeauna controlați de anumite lucruri și care nu sunt capabili să își predea inimile lui Dumnezeu, sunt oameni care sunt sub legătura Satanei și care trăiesc sub o aură a morții. Aceia care nu sunt fideli propriilor sarcini, nu sunt fideli însărcinării lui Dumnezeu și aceia care nu își îndeplinesc funcția la biserică trăiesc sub influența întunericului. Aceia care deranjează în mod intenționat viața bisericii, care distrug în mod intenționat relațiile dintre frați și surori, sau care își formează propriile găști trăiesc chiar mai adânc sub influența întunericului; ei trăiesc în interiorul legăturii Satanei. Aceia care au o relație necorespunzătoare cu Dumnezeu, care au întotdeauna dorințe extravagante, care întotdeauna vor să capete un avantaj și care niciodată nu caută transformarea firii lor sunt oameni care trăiesc sub influența întunericului. Aceia care sunt întotdeauna neglijenți, care nu sunt serioși în practicarea adevărului și cei care nu caută să îndeplinească dorințele lui Dumnezeu, ci doar să își satisfacă propriul trup sunt, de asemenea, oameni care trăiesc sub influența întunericului și învăluiți în moarte. Aceia care se implică în necinste și înșelăciune atunci când fac lucrări pentru Dumnezeu, care tratează cu Dumnezeu într-o manieră superficială, Îl înșală pe Dumnezeu și care întotdeauna gândesc pentru ei sunt oameni care trăiesc sub influența întunericului. Toți aceia care nu pot să-L iubească pe Dumnezeu cu sinceritate, care nu caută adevărul și care nu se concentrează pe transformarea firii lor trăiesc sub influența întunericului.

Dacă vrei să fii lăudat de Dumnezeu, trebuie mai întâi să scapi de sub influența întunericului Satanei, să îți deschizi inima față de Dumnezeu și să I-o dai lui Dumnezeu complet. Lucrurile pe care le faci acum sunt lăudate de Dumnezeu? Ți-ai dat inima lui Dumnezeu? Lucrurile pe care le-ai făcut au fost cele pe care ți le-a cerut Dumnezeu? Se potrivesc ele cu adevărul? Trebuie să te examinezi pe tine însuți tot timpul, concentrându-te pe mâncatul și băutul cuvintelor lui Dumnezeu, să-ți pui inima în fața lui Dumnezeu, să-L iubești cu sinceritate și să te consumi cu devotament pentru Dumnezeu. Astfel de oameni vor primi cu siguranță lauda lui Dumnezeu.

Toți aceia care cred în Dumnezeu și, totuși, nu caută adevărul, nu au cum să scape de influența Satanei. Toți aceia care nu-și trăiesc viața cu sinceritate, care se poartă într-un fel în fața oamenilor și altfel în spatele lor, care dau impresia de umilință, răbdare și iubire, în timp ce în esență sunt prefăcuți și vicleni și nu au loialitate față de Dumnezeu – acești oameni sunt reprezentanți tipici ai celor care trăiesc sub influența întunericului. Ei sunt din speța șarpelui. Aceia a căror credință în Dumnezeu este întotdeauna pentru propriul câștig, care sunt neprihăniți de sine și încrezuți, care se laudă și își protejează propriul statut, sunt cei care îl iubesc pe Satana și se opun adevărului. Ei I se împotrivesc lui Dumnezeu și îi aparțin total Satanei. Aceia cărora nu le pasă de poverile lui Dumnezeu, care nu Îl slujesc pe Dumnezeu cu toată inima, care sunt întotdeauna preocupați de propriile interese și de interesele propriei familii, care nu sunt capabili să abandoneze totul pentru a se consuma pentru Dumnezeu și care niciodată nu trăiesc după cuvintele Lui trăiesc în afara cuvintelor lui Dumnezeu. Astfel de oameni nu pot primi lauda lui Dumnezeu.

Când Dumnezeu a creat oamenii, a făcut asta pentru ca ei să se bucure de bogăția Sa și să Îl iubească cu adevărat; în acest mod, oamenii ar trăi în lumina Lui. Astăzi, toți cei care nu sunt capabili să-L iubească pe Dumnezeu, cărora nu le pasă de poverile Lui, care nu sunt capabili să își dea cu totul inimile lui Dumnezeu, care nu sunt capabili să ia inima lui Dumnezeu ca și cum ar fi a lor, care nu sunt capabili să ducă poverile lui Dumnezeu ca și când ar fi ale lor – lumina lui Dumnezeu nu strălucește asupra unor astfel de oameni, de aceea cu toții trăiesc sub influența întunericului. Ei sunt pe o cale care este diametral opusă voii lui Dumnezeu și nimic din ceea ce fac nu are niciun pic de adevăr. Ei se tăvălesc în noroi cu Satana și sunt aceia care trăiesc sub influența întunericului. Dacă poți întotdeauna să bei și să mănânci cuvintele lui Dumnezeu și în același timp să fii atent la voia Sa și să practici cuvintele Sale, atunci Îi aparţii lui Dumnezeu și ești o persoană care trăiește în interiorul cuvintelor lui Dumnezeu. Ești dispus să scapi de sub domeniul Satanei și să trăiești în lumina lui Dumnezeu? Dacă trăiești în interiorul cuvintelor lui Dumnezeu, atunci Duhul Sfânt va avea oportunitatea să Își îndeplinească lucrarea; dacă trăiești sub influența Satanei, atunci Duhul Sfânt nu va avea nicio oportunitate de a-Și îndeplini lucrarea. Lucrarea pe care Duhul Sfânt o îndeplinește asupra oamenilor, lumina pe care El o trimite asupra oamenilor și încrederea pe care El le-o dă oamenilor durează doar un moment; dacă ei nu au grijă și nu sunt atenți, lucrarea îndeplinită de Duhul Sfânt va trece pe lângă ei. Dacă oamenii trăiesc în interiorul cuvintelor lui Dumnezeu, atunci Duhul Sfânt va fi cu ei și Își va îndeplini lucrarea asupra lor; dacă oamenii nu trăiesc în interiorul cuvintelor lui Dumnezeu, atunci ei trăiesc în interiorul legăturii lui Satana. Oamenii care trăiesc cu o fire coruptă nu au prezența sau lucrarea Duhului Sfânt. Dacă trăiești în interiorul sferei cuvintelor lui Dumnezeu, dacă trăiești în cadrul stării cerute de Dumnezeu, atunci aparții Lui și lucrarea Sa va fi îndeplinită în tine; dacă nu trăiești în interiorul sferei cerințelor lui Dumnezeu, dar în schimb trăiești sub domeniul Satanei, atunci, cu siguranță, trăiești sub corupția Satanei. Doar trăind în interiorul cuvintelor lui Dumnezeu și dăruindu-ți inima Lui, poți îndeplini cerințele Lui; trebuie să faci așa cum spune Dumnezeu, trebuie să faci din cuvintele lui Dumnezeu fundația existenței tale și realitatea vieții tale și doar atunci Îi vei aparține lui Dumnezeu Dacă acționezi cu sinceritate conform voii lui Dumnezeu, El va face o lucrarea asupra ta și atunci vei trăi sub binecuvântările lui Dumnezeu, vei trăi în lumina înfățișării lui Dumnezeu, vei percepe lucrarea pe care o îndeplinește Duhul Sfânt și vei simți și bucuria prezenței lui Dumnezeu.

Pentru a scăpa de sub influența întunericului, trebuie mai întâi să Îi fii loial lui Dumnezeu și să ai dorința de a căuta adevărul – doar atunci vei avea o stare corectă. A trăi într-o stare corectă este o precondiție pentru scăparea de sub influența întunericului. Faptul că nu ai o stare corectă înseamnă că nu ești loial lui Dumnezeu și că nu ai dorința de a căuta adevărul. Atunci, scăparea de sub influența întunericului iese din discuție. Scăparea omului de sub influența întunericului se bazează pe cuvintele Mele și dacă omul nu poate practica conform cuvintelor Mele, el nu va scăpa de sub legătura influenței întunericului. Să trăiești în starea corectă înseamnă să trăiești sub îndrumarea cuvintelor lui Dumnezeu, să trăiești în starea de a fi loial lui Dumnezeu, de a trăi în starea căutării adevărului, de a trăi în realitatea de a te consuma în mod sincer pentru Dumnezeu, de a trăi în starea de a-L iubi cu adevărat pe Dumnezeu. Cei care trăiesc în aceste stări și în această realitate se vor transforma treptat pe măsură ce intră mai adânc în adevăr și se vor transforma o dată cu creșterea profunzimii lucrării, până ce în final vor fi cu siguranță câștigați de Dumnezeu și vor ajunge să-L iubească cu adevărat pe Dumnezeu. Aceia care au scăpat de sub influența întunericului vor putea treptat să perceapă voia lui Dumnezeu, vor putea treptat să înțeleagă voia lui Dumnezeu și, în cele din urmă, vor putea să devină confidenți ai lui Dumnezeu. Nu numai că nu vor avea noțiuni false despre Dumnezeu și răzvrătire față de El, dar vor ajunge să deteste chiar mai mult noțiunile și răzvrătirea pe care o aveau înainte, nutrind o iubire adevărată pentru Dumnezeu în inimile lor. Aceia care nu pot scăpa de sub influența întunericului sunt ocupați cu trupul lor și sunt plini de răzvrătire; inimile lor sunt pline de noțiuni omenești și filozofii de viață, precum și de propriile intenții și deliberări. Dumnezeu are nevoie de iubirea unică a omului și are nevoie ca omul să fie ocupat cu cuvintele Lui și cu iubirea omului pentru El. Să trăiești în interiorul cuvintelor lui Dumnezeu, să descoperi ceea ce omul ar trebui să caute din interiorul cuvintelor Lui, să Îl iubești pe Dumnezeu ca rezultat al cuvintelor Sale, să mergi peste tot de dragul cuvintelor lui Dumnezeu, să trăiești pentru cuvintele lui Dumnezeu – acestea toate sunt lucruri pe care omul ar trebui să le realizeze. Totul trebuie construit pe cuvintele lui Dumnezeu și doar atunci omul va fi în stare să îndeplinească cerințele lui Dumnezeu. Dacă omul nu este echipat cu cuvintele lui Dumnezeu, el nu este nimic altceva decât un vierme care este posedat de Satana. Cântărește în propria inimă – câte cuvinte ale lui Dumnezeu au prins rădăcină înăuntrul tău? În ce lucruri trăiești conform cuvintelor lui Dumnezeu? În ce lucruri nu ai trăit conform cuvintelor lui Dumnezeu? Dacă nu te-au luat complet în stăpânire, atunci în ce măsură te-au luat în stăpânire? În viața ta de zi cu zi, ești controlat de Satana sau ești călăuzit de cuvintele lui Dumnezeu? Rugăciunile tale sunt inițiate din cuvintele Sale? Ai ieșit din starea ta negativă prin luminarea cuvintelor lui Dumnezeu? Să consideri cuvintele lui Dumnezeu ca fundație a existenței tale, aceasta este lucrul pe care toată lumea ar trebui să-l pătrundă. Dacă cuvintele lui Dumnezeu nu sunt prezente în viața ta, atunci trăiești sub influența întunericului, te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu, Îi reziști lui Dumnezeu și Îi dezonorezi numele – credința în Dumnezeu a unor astfel de oameni este doar necaz și tulburare. Cât anume din viața ta a fost trăit conform cuvintelor Lui? Cât anume din viața ta nu a fost trăit conform cuvintelor Lui? Cât de multe s-au împlinit în tine din ceea ce ți-au cerut cuvintele lui Dumnezeu? Cât de multe s-au pierdut în tine? Ai examinat cu grijă astfel de lucruri?

Pentru a scăpa de sub influența întunericului, un aspect este că acest lucru necesită lucrarea Duhului Sfânt, iar alt aspect este că acest lucru necesită cooperarea devotată a omului. De ce spun că omul nu este pe drumul cel bun? În primul rând, dacă un om este pe drumul cel bun, el va putea să își dea inima lui Dumnezeu, ceea ce presupune o lungă perioadă de timp pentru a intra deoarece omenirea a trăit întotdeauna sub influența întunericului și a fost sub legătura Satanei de mii de ani. De aceea, această intrare nu poate fi realizată într-o zi sau două. Am vorbit despre această chestiune astăzi pentru ca oamenii să perceapă propria lor stare; în ceea ce privește influența întunericului și ceea ce înseamnă trăirea în lumină, intrarea devine posibilă când omul este capabil să discearnă aceste lucruri. Acest lucru se întâmplă deoarece trebuie să știi ce e influența Satanei înainte să poți scăpa de ea și doar atunci vei avea calea pentru a te elibera treptat de ea. Cât privește ceea ce e de făcut ulterior, aceasta este o chestiune pentru oamenii înșiși. Întotdeauna, trebuie să intri dintr-un aspect pozitiv și nu trebuie niciodată să aștepți pasiv. Doar pe această cale poți fi câștigat de Dumnezeu.

Anterior:Diferența esențială dintre Dumnezeul întrupat și oamenii folosiți de Dumnezeu

Următorul:În credință, ar trebui să ne concentrăm pe realitate – implicarea în ritualuri religioase nu este credință

Conținuturi Similare

 • Ce perspectivă trebuie să aibă credincioșii

  Ce a primit omul de când a început să creadă în Dumnezeu? Ce ai aflat despre Dumnezeu? Cât te-ai schimbat datorită credinței tale în Dumnezeu? Acum șt…

 • Dumnezeu Însuși, Unicul (V)

  Sfințenia lui Dumnezeu (II) Frați și surori, haideți să cântăm un imn astăzi. Găsiți unul care vă place și pe care îl cântați adesea. (Am dori să c…

 • Epoca Împărăției este Epoca Cuvântului

  În Epoca Împărăției, Dumnezeu folosește cuvântul pentru a inaugura o nouă epocă, pentru a schimba metoda lucrării Sale și pentru a face lucrarea pentr…

 • Dumnezeu Însuși, Unicul (IV)

  Sfințenia lui Dumnezeu (I) În timpul ultimei noastre întâlniri, am avut încă o părtășie a autorității lui Dumnezeu și nu vom vorbi despre dreptatea Lu…