Capitolul 102

Am vorbit într-o anumită măsură și lucrarea Mea a ajuns într-un anumit punct; fiecare dintre voi ar trebui să-Mi înțeleagă voia și, în diferite grade, să fie atent la povara Mea. Acum este punctul de cotitură când trupul trece în lumea spirituală – voi sunteți înaintașii care traversează epocile, oamenii universali care traversează universul și marginile pământului. Voi sunteți cei mai dragi Mie; voi sunteți cei pe care îi iubesc. Se poate spune că nu vă iubesc decât pe voi, pentru că toate eforturile Mele intense au fost de dragul vostru. Oare nu știți asta? De ce aș crea toate lucrurile? De ce le-aș mișca pentru a vă servi? Toate aceste acțiuni au fost expresii ale iubirii Mele pentru voi. Munții și toate lucrurile din munți și pământul și toate lucrurile de pe pământ Mă laudă și Mă proslăvesc pentru că v-am câștigat. Cu adevărat, totul a fost făcut; în plus, totul a fost făcut amănunțit. Voi Mi-ați fost martori răsunători și i-ați umilit pe diavoli și pe Satana pentru Mine. Toți oamenii, toate chestiunile și lucrurile din afara Mea se supun autorității Mele și toate, datorită finalizării planului Meu de gestionare (planul mântuirii), își urmează propriul fel (oamenii Mei Îmi aparțin Mie și oamenii Satanei aparțin iazului de foc – cad în Adânc, unde se vor tângui veșnic și vor pieri pentru totdeauna). Când spun „pieire” și „începând cu acel moment, le voi lua spiritul, sufletul și trupul”, Mă refer la a-i preda Satanei și a permite să fie călcați în picioare. Cu alte cuvinte, toți cei care nu sunt din casa Mea vor fi țintele distrugerii și vor înceta să mai existe. Aceasta nu înseamnă, așa cum își imaginează oamenii, că vor dispărea. Se poate spune, de asemenea, că orice lucru din afara Mea, în opinia Mea, nu există, și acesta este adevăratul sens al pierzaniei. În ochii oamenilor, aceste lucruri tot par să existe, dar, în viziunea Mea, s-au transformat în nimic și vor pieri pentru toată eternitatea. (Scot în evidență faptul că pe cei asupra cărora nu mai lucrez sunt în afara Mea.) În cazul oamenilor, indiferent de modul în care gândesc, ei nu pot să-și dea seama de asta și, indiferent cât de bine văd, nu pot să-l pătrundă. Oamenii nu pot să înțeleagă în mod clar dacă nu-I luminez, nu-I iluminez și nu le arăt în mod explicit. Mai mult, toți devin din ce în ce mai confuzi în legătură cu aceasta, simțind că sunt mai goi și, din ce în ce mai mult, că nu există nicio cale de urmat – sunt aproape ca oamenii morți. Chiar acum, majoritatea oamenilor (adică toți, cu excepția fiilor întâi născuți) sunt în această stare. Eu am scos aceste lucruri în evidență cu foarte mare claritate, dar acești oameni nu au nicio reacție și încă sunt interesați de plăcerile lor trupești. Mănâncă și apoi dorm; dorm, apoi mănâncă. Nu se gândesc la cuvintele Mele. Chiar și atunci când au energie, este doar pentru un timp; după aceea sunt tot așa cum erau, complet neschimbați, ca și când nu M-ar fi ascultat deloc. Aceștia sunt oamenii inutili tipici, care nu au poveri; sunt cei mai evidenți linge-blide. Mai târziu, îi voi părăsi unul câte unul; nu vă faceți griji! Unul câte unul, îi voi trimite înapoi în Adânc. Duhul Sfânt nu a lucrat niciodată asupra unor astfel de oameni și tot ce fac ei derivă din darurile pe care le-au primit. Când vorbesc despre daruri, vreau să spun că aceștia sunt oameni fără viață, făcătorii Meu de servicii; nu vreau pe nici unul dintre aceștia și îi voi alunga (dar, acum, sunt încă puțin utili). Voi, care sunteți făcători de servicii, ascultați! Să nu crezi că, dacă Mă folosesc de tine, înseamnă că te favorizez; nu este așa de ușor. Dacă vrei să te favorizez, atunci trebuie să fii cineva pe care îl aprob și pe care îl desăvârșesc personal. Acesta este genul de persoană pe care o iubesc. Chiar dacă oamenii spun că am făcut o greșeală, nu voi renunța niciodată. Știi asta? Cei care oferă servicii sunt doar bovine și cai; cum pot fi ei fiii Mei întâi născuți? Nu ar fi o absurditate? Nu ar fi o încălcare a legilor naturii? Fiii Mei întâi născuți sunt toți cei care au viața Mea și calitatea Mea. Acesta este un lucru rezonabil; nimeni nu îl poate respinge. Trebuie să fie așa; altfel, nu ar exista nimeni care să poată juca rolul acesta și nimeni care să poată fi înlocuitor. Aceasta nu este o chestiune asupra căreia se acționează din emoție, căci Eu sunt Dumnezeul cel drept Însuși; Eu sunt Dumnezeul sfânt Însuși. Eu sunt Însuși Dumnezeul măreț, de neofensat!

Tot ceea ce este imposibil pentru oameni decurge lin și liber pentru Mine. Nimeni nu poate opri și nimeni nu poate schimba lucrul acesta. Această lume, în imensitatea ei, este cu totul în mâinile Mele, ca să nu mai vorbim de micul diavol Satana. Dacă nu ar fi fost planul Meu de gestionare și dacă nu ar fi fost fiii Mei întâi născuți, cu mult timp în urmă aș fi distrus această epocă veche, rea, cât și promiscuă, care este atât de pătrunsă de duhoarea morții. Totuși, Eu acționez cu corectitudine și nu vorbesc ușor. Odată ce spun ceva, se va împlini; chiar dacă nu ar fi așa, este întotdeauna aspectul înțelepciunii Mele, care va realiza totul pentru Mine și va deschide calea pentru acțiunile Mele. Aceasta întrucât cuvintele Mele sunt înțelepciunea Mea; cuvintele Mele sunt totul. Oamenii nu reușesc esențialmente să le înțeleagă și nu le pot pricepe. Adeseori Mă refer la „iazul de foc”. Ce înseamnă asta? Cum diferă de iazul de foc și pucioasă? Iazul de foc și pucioasă se referă la influența Satanei, în timp ce iazul de foc se referă la întreaga lume sub domeniul Satanei. Toți oamenii din lume sunt supuși nimicirii în iazul de foc (adică, devin din ce în ce mai stricați și, odată ce stricăciunea lor ajunge la un anumit nivel, ei vor fi distruși de Mine unul câte unul, ceea ce pot face cu ușurință, rostind un singur cuvânt). Cu cât mai mare este mânia Mea, cu atât mai mult se înalță flăcările în întregul iaz de foc. Acest lucru se referă la modul în care oamenii devin din ce în ce mai răi. Momentul în care izbucnește mânia Mea este, de asemenea, momentul în care iazul de foc explodează; adică, va fi momentul în care întregul univers-lume va dispărea. În acea zi, Împărăția Mea va fi pe deplin realizată pe pământ și va începe o nouă viață. Acesta este un lucru care va fi îndeplinit în curând. Când îl voi rosti, totul va fi la vedere. Aceasta este viziunea omenească asupra acestei chestiuni, dar, în opinia Mea, lucrurile au fost deja finalizate în avans, deoarece pentru Mine totul este ușor. Vorbesc și se face; vorbesc și este stabilit.

În fiecare zi mâncați din cuvintele Mele; vă bucurați de belșugul din templul Meu; beți apă din al Meu râu al vieții și culegeți rodul din al Meu pom al vieții. Care este, prin urmare, belșugul din templul Meu? Care este apa din râul Meu al vieții? Care este pomul vieții? Care este fructul pomului vieții? Cu toate că aceste expresii pot fi comune, acestea sunt, însă, de neînțeles tuturor oamenilor, care sunt toți confuzi. Ei le rostesc iresponsabil, le folosesc fără prudență și le aplică în mod aleatoriu. Belșugul din templu nu se referă nici la cuvintele pe care le-am spus, nici la harul pe care vi l-am oferit. Așadar, ce înseamnă, de fapt? Din timpuri străvechi, nimeni nu a fost suficient de norocos să se bucure de belșugul din templul Meu. Numai în zilele de pe urmă, printre fiii Mei întâi născuți, pot vedea oamenii ce este acest belușug din templul Meu. „Templul” din această expresie se referă la persoana Mea; se referă la Muntele Sion, locuința Mea. Fără permisiunea Mea, nimeni nu poate intra sau ieși din ea. La ce se referă „belșugul”? Se referă la binecuvântarea de a putea domni împreună cu Mine în trup. În general vorbind, se referă la binecuvântarea fiilor Mei întâi născuți de a putea domni cu Mine în trup, și acest lucru nu este greu de înțeles. Apa râului vieții are două sensuri: pe de o parte, se referă la apa vie care curge din inima Mea – adică fiecare cuvânt care iese din gura Mea. Pe de altă parte, se referă la înțelepciunea și strategia din spatele acțiunilor Mele, precum și la ceea ce sunt Eu și la ce am Eu. Cuvintele Mele conțin taine nesfârșite și ascunse (și faptul că tainele nu mai sunt ascunse e menționat în comparație cu trecutul, dar când se compară cu revelația publică din viitor, ele sunt încă ascunse. Aici, „a fi ascunse” nu reprezintă un fapt absolut; mai degrabă, este relativ). Cu alte cuvinte, apa râului vieții curge într-una. În Mine există o înțelepciune infinită și oamenii categoric nu pot înțelege ceea ce sunt Eu și ce am Eu; adică apa râului vieții curge mereu. În viziunea omului, există multe tipuri de copaci fizici, dar nimeni nu a văzut vreodată pomul vieții. Cu toate acestea, în ciuda faptului că astăzi l-au văzut, oamenii tot nu îl recunosc – dar chiar vorbesc despre a mânca din pomul vieții. Este cu adevărat ridicol! Ar mânca din acesta fără a ține seama de nimic! De ce spun că astăzi oamenii îl văd, dar nu îl recunosc? De ce spun asta? Înțelegeți sensul cuvintelor Mele? Dumnezeul practic Însuși al zilelor noastre este persoana care sunt Eu, și El este pomul vieții. Nu utilizați noțiunile umane pentru a Mă măsura. Din exterior, nu semăn cu un copac, dar știți într-adevăr că Eu sunt pomul vieții? Fiecare mișcare a Mea, vorbirea și comportamentul Meu sunt rodul pomului vieții și sunt persoana Mea – sunt ceea ce ar trebui să mănânce fiii Mei întâi născuți așa că, în cele din urmă, doar fiii Mei întâi născuți și cu Mine vom fi exact la fel. Ei vor putea să Mă trăiască și să fie martori pentru Mine. (Acestea sunt lucruri care vor avea loc după ce intrăm în lumea spirituală. Numai în trup putem fi exact la fel; în trup putem fi doar aproximativ la fel, dar avem, totuși, propriile noastre preferințe.)

Nu numai că-Mi voi dezvălui puterea în fiii Mei întâi născuți, dar o voi arăta și în guvernarea lor asupra tuturor neamurilor și tuturor popoarelor. Aceasta este o etapă a lucrării Mele. Acum este momentul esențial și, mai mult, punctul de cotitură. Când totul se va împlini, voi veți vedea ce lucrează mâinile Mele și veți vedea cum planific și cum gestionez – totuși, acest lucru nu este unul vag. În lumina dinamicii fiecărei țări din lume, nu este prea departe; este ceva pe care oamenii nu și-l pot imagina și, mai mult, ceva ce nu pot să prevadă. Categoric, nu trebuie să fiți neatenți sau neglijenți, pentru a nu pierde ocazia de a fi binecuvântați și răsplătiți. Perspectiva Împărăției este la orizont și întreaga lume moare treptat. Din Adânc și din iazul de foc și pucioasă se aud sunete tânguitoare, îngrozindu-i pe oameni și făcându-i să se simtă înspăimântați și că nu au unde să se ascundă. Oricine este ales în numele Meu și apoi alungat va ajunge în Adânc. Astfel, așa cum am spus de mai multe ori, îi voi arunca pe cei pe care am să-i alung în Adânc. Când întreaga lume va fi distrusă, tot ce a fost distrus va cădea în iazul de foc și pucioasă. Cu alte cuvinte, aceste lucruri vor fi transferate din iazul de foc în iazul de foc și pucioasă. În acel moment, toți vor fi fost aleși fie pentru distrugerea veșnică (adică toți cei care sunt în afara Mea), fie pentru viața veșnică (adică toți cei care sunt cu Mine). În acel moment, Eu și fiii Mei întâi născuți vom ieși din Împărăție și vom intra în veșnicie. Asta este ceva ce se va împlini mai târziu; chiar dacă v-aș spune acum, nu ați înțelege. Puteți doar să-Mi urmați conducerea, să umblați în lumina Mea, să Mă însoțiți în dragostea Mea, să experimentați bucuria cu Mine în casa Mea, să domniți cu Mine în Împărăția Mea și să domniți cu Mine peste toate națiunile și toate popoarele supuse autorității Mele. Tot ceea ce am descris mai sus include binecuvântările nesfârșite pe care vi le ofer.

Anterior: Capitolul 101

Înainte: Capitolul 103

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Cui îi ești credincios?

Acum, fiecare zi pe care o trăiți este decisivă și de maximă importanță pentru soarta și destinația voastră, astfel că trebuie să apreciați...

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger