Capitolul 102

Am vorbit într-o anumită măsură și am lucrat într-o anumită măsură; voi toți ar trebui să înțelegeți voia Mea și, în diferite grade, să fiți prudenți cu povara Mea. Acum este punctul de cotitură dinspre trup în lumea spirituală și voi sunteți cei care au fost înaintea vremurilor, oamenii universali care traversează marginile universului. Voi sunteți cei mai dragi Mie; voi sunteți cei pe care îi iubesc. Se poate spune că nu am altă iubire decât pe voi, pentru că toate eforturile Mele intense au fost pentru voi – se poate să nu știți asta? De ce aș crea toate lucrurile? De ce aș manevra toate lucrurile pentru a vă servi? Toate acestea sunt expresii ale iubirii Mele pentru voi. Munții și toate lucrurile de pe munți, pământul și toate lucrurile de pe pământ Mă laudă și Mă proslăvesc pentru că v-am câștigat. Cu adevărat, totul a fost făcut și, în plus, totul a fost făcut în întregime. Voi ați fost martori răsunători pentru Mine și i-ați umilit pe diavoli și pe Satana pentru Mine. Toți oamenii, chestiunile și lucrurile din afara Mea se supun sub autoritatea Mea și toate, datorită finalizării planului Meu de gestionare, îşi urmează propriul fel (oamenii Mei îmi aparțin Mie și oamenii lui Satana merg toți în iazul de foc – se duc în Adânc, unde se vor tângui veșnic și vor pieri pentru totdeauna). Când vorbesc despre „a pieri” și „din acel moment înainte le voi lua spiritul, sufletul și trupul”, Mă refer la a-i preda lui Satana și a permite să fie călcați în picioare. Cu alte cuvinte, toți cei care nu sunt din casa Mea vor ţintele distrugerii și nu vor mai exista. Aceasta nu înseamnă, așa cum își imaginează oamenii, că vor dispărea. Și se poate spune, de asemenea, că orice lucru din afara Meu, în opinia Mea, nu există, ceea ce este adevăratul sens al pierzaniei. În ochii oamenilor, ei par să mai existe, dar, în viziunea Mea, ei s-au transformat în nimic și vor pieri veșnic. (Accentul este pus pe cei în care nu mai lucrez și care sunt în afara Mea.) În cazul oamenilor, indiferent de modul în care gândesc, ei nu pot să-și dea seama de acesta și, indiferent de modul în care văd, nu pot să o pătrundă. Nimeni nu poate înțelege în mod clar dacă nu-I luminez, nu-I iluminez și nu le arăt în mod explicit. Mai mult, toți vor fi din ce în ce mai confuzi în legătură cu aceasta, se vor simți din ce în ce mai goi și vor simți din ce în ce mai mult că nu există nicio cale de urmat – sunt aproape ca oamenii morți. Chiar acum majoritatea oamenilor (adică toți oamenii, cu excepția întâilor născuți) sunt în această stare. Eu spun aceste lucruri atât de clar și acești oameni de abia reacționează și încă le mai pasă de plăcerile lor trupești – mănâncă și apoi dorm; ei dorm, apoi mănâncă și nu se gândesc la cuvintele Mele. Chiar dacă ei au energie, va fi doar pentru un timp, și după aceea rămân așa cum erau, complet neschimbați, ca și când nu M-au ascultat deloc. Aceștia sunt oamenii inutili tipici, care nu au sarcini – cei mai evidenţi linge-blide. Mai târziu, îi voi părăsi unul câte unul. Nu vă faceți griji! Unul câte unul, îi voi trimite înapoi în Adânc. Duhul Sfânt nu lucrează niciodată în acest tip de persoană și tot ceea ce face aceasta derivă din darurile pe care le-a primit. Când vorbesc despre acest dar, vreau să spun că aceasta este o persoană fără viață, care este făcătorul Meu de servicii. Nu îi vreau pe nici unul dintre aceștia și îi voi elimina (dar acum sunt încă puțin utili). Voi, care sunteți făcători de servicii, ascultați! Să nu crezi faptul că, dacă Mă folosesc de tine, înseamnă că te favorizez. Nu este așa de ușor. Dacă vrei să te favorizez, atunci trebuie să fii cineva pe care îl aprob și pe care îl desăvârșesc personal. Acesta este genul de persoană pe care o iubesc. Chiar dacă oamenii spun că am făcut o greșeală, nu voi renunța niciodată. Știi? Cei care oferă servicii sunt bovine și cai. Cum pot fi ei fiii Mei întâi născuți? Nu ar fi o absurditate? Nu ar fi o încălcare a legilor naturii? Toţi cei care au viața Mea, calitatea Mea, aceia sunt fiii Mei întâi născuți. Acesta este un lucru rezonabil –nimeni nu îl poate respinge. Trebuie să fie așa, altfel, nu ar exista nimeni care să poată juca rolul, nimeni care să poată înlocui. Aceasta nu este o chestiune a cărei acțiune este influențată de emoție, căci Eu sunt Dumnezeul cel drept Însuşi; Eu sunt Dumnezeul sfânt Însuși; Eu sunt Însuşi Dumnezeul măreț, de neofensat!

Tot ceea ce este imposibil pentru oameni decurge lin și liber pentru Mine. Nimeni nu poate opri și nimeni nu poate schimba lucrul acesta. O lume imensă este toată în mâinile Mele, ca să nu mai vorbim de micul diavol Satana. Dacă nu ar fi fost planul Meu de gestionare și dacă nu ar fi fost pentru fiii Mei întâi născuți, cu mult timp în urmă aș fi distrus această epocă veche, rea și promiscuă, care este pătrunsă de duhoarea morții. Dar Eu acționez cu corectitudine și nu vorbesc ușor. Odată ce vorbesc, se va împlini; chiar dacă nu ar fi așa, este aspectul înțelepciunii Mele, care va realiza totul pentru Mine și va deschide calea pentru acțiunile Mele. Căci cuvintele Mele sunt înțelepciunea Mea; cuvintele Mele sunt totul. Oamenii nu reușesc esenţialmente să le înțeleagă și nu le pot pricepe. Mereu Mă refer la „iazul de foc”. Ce înseamnă asta? Cum diferă de iazul de foc și pucioasă? Iazul de foc și pucioasă se referă la influența lui Satana, iar iazul de foc se referă la întreaga lume sub domeniul Satanei. Toți oamenii din lume sunt supuși nimicirii în iazul de foc (adică, sunt din ce în ce mai stricaţi și, când stricăciunea lor ajunge la un anumit nivel, ei vor fi distruși de mine unul câte unul, ceea ce Îmi este ușor să fac cu doar un singur cuvânt de-al Meu). Cu cât mai mare este mânia Mea, cu atât mai mare va fi flacăra focului în întregul iaz de foc. Aceasta se referă la oamenii care sunt din ce în ce mai răi. Momentul în care izbucnește mânia Mea este, de asemenea, momentul în care iazul de foc explodează; adică, va fi momentul în care va dispărea întregul univers-lume. În acea zi, împărăția Mea va fi pe deplin realizată pe pământ și va începe o nouă viață. Acesta este un lucru care va fi îndeplinit în curând. Din moment ce Eu vorbesc, tot ce este la orizont se va împlini. Aceasta este viziunea omenească asupra acestei chestiuni, dar, în opinia Mea, lucrurile au fost finalizate în avans, deoarece pentru Mine totul este ușor. Vorbesc și se face; vorbesc și este stabilit.

În fiecare zi mâncați cuvintele Mele; vă bucurați de grăsimea din templul Meu; beți apă din râul Meu al vieţii; culegeți rodul din pomul Meu al vieţii. Care este, prin urmare, grăsimea din templul Meu? Care este apa din râul Meu al vieţii? Care este pomul vieții? Care este fructul pomului vieții? Aceste expresii comune sunt, totuși, de neînțeles tuturor oamenilor, care sunt toți confuzi, rostindu-le iresponsabil, folosindu-le fără prudență și aplicându-le în mod aleatoriu. Grăsimea din templu nu înseamnă nici cuvintele pe care le-am spus, nici harul pe care vi l-am dat. Deci, la urma urmei, ce înseamnă asta? Din cele mai vechi timpuri, nimeni nu a avut niciodată norocul să se bucure de grăsimea din templul Meu. Numai în zilele de pe urmă, printre fiii Mei întâi născuți, oamenii pot vedea ce este grăsimea din templul Meu. „Templul” despre care se vorbește în „grăsimea din templul Meu” este persoana Mea, referindu-se la Muntele Sion, locuința Mea. Fără permisiunea Mea, nimeni nu poate intra sau ieși. Ce înseamnă „grăsimea”? Grăsimea se referă la binecuvântarea de a domni împreună cu Mine în trup. În general vorbind, aceasta înseamnă binecuvântarea fiilor Mei întâi născuți care domnesc cu Mine în trup și acest lucru nu este greu de înțeles. Apa râului vieții are două sensuri: pe de o parte, se referă la apa vie care curge din ființa Mea cea mai tainică, adică fiecare cuvânt care iese din gura Mea. Pe de altă parte, se referă la înțelepciunea și strategia acțiunilor Mele, precum și la ceea ce sunt Eu și la ce am Eu. În cuvintele Mele există taine nesfârșite și ascunse (despre faptul că tainele nu mai sunt ascunse se vorbește în comparaţie cu trecutul, dar, spre deosebire revelația publică din ziua viitoare, ele sunt încă ascunse. Aici, „a fi ascuns” nu este absolut ci,mai degrabă, este relativ), ceea ce înseamnă că apa râului vieții curge într-una. În Mine există o înțelepciune infinită și oamenii absolut nu pot înțelege ceea ce sunt Eu și ce am Eu; adică apa râului vieții curge într-una. În viziunea omului, există multe tipuri de copaci fizici, dar nimeni nu a văzut vreodată pomul vieții. Cu toate acestea, deși astăzi oamenii îl văd, ei încă nu îl recunosc și chiar vorbesc despre a mânca din pomul vieții. Este chiar ridicol! Vor mânca fără a ține seama de nimic! De ce spun că astăzi oamenii îl văd, dar nu îl înțeleg? De ce spun asta? Înțelegeți sensul cuvintelor Mele? Dumnezeul practic al zilelor noastre este persoana care sunt Eu, și El este pomul vieții. Nu utilizați concepția umană pentru a Mă măsura – din exterior, nu semăn cu un copac, dar știți că Eu sunt pomul vieții? Fiecare mișcare a Mea, vorbirea și maniera Mea sunt rodul pomului vieții și sunt persoana Mea – ele sunt ceea ce ar trebui să mănânce fiii Mei întâi născuți așa că, în cele din urmă, doar fiii Mei întâi născuți și cu Mine vom fi exact la fel. Ei vor putea să trăiască cu Mine și vor putea să Mă mărturisească. (Acestea sunt lucruri care au loc după ce intrăm în lumea spirituală. Numai în trup putem fi exact la fel; în trup putem fi doar aproximativ la fel, dar avem totuși propriile noastre asemănări.)

Nu numai că-Mi voi arăta puterea în fiii Mei întâi născuți, dar voi arăta puterea Mea și prin guvernarea de către fiii Mei întâi născuți a tuturor neamurilor și tuturor popoarelor. Aceasta este o etapă a lucrării Mele. Acum este momentul esenţial, iar acum este chiar mai mult punctul de cotitură. Când totul se va împlini, voi veți vedea ce este lucrarea mâinilor Mele și veți vedea cum planific și cum gestionez, dar acest lucru nu este unul vag. Conform dinamicii fiecărei țări din lume, nu este prea departe; este ceva pe care oamenii nu-l pot imagina și, mai mult, ceva ce nu pot să prevadă. Categoric, nu trebuie să fiți neatenți sau neglijenți, pentru a nu pierde ocazia de a fi binecuvântați și răsplătiți. Perspectiva împărăției este la orizont și întreaga lume moare treptat. Din Adânc și din iazul de foc și pucioasă se aud sunete tânguitoare, care îngrozesc oamenii și îi fac să se simtă înspăimântați și rușinați. Oricine este ales în numele Meu și apoi eliminat va fi în Adânc. Așa cum am spus de mai multe ori, voi arunca obiectele eliminării în Adânc. Când întreaga lume este distrusă, tot ce a fost distrus va merge în iazul de foc și pucioasă – adică va fi transferat din iazul de foc în iazul de foc și pucioasă. În acel moment, toți vor fi fost aleși fie pentru distrugerea veșnică (adică toți cei care sunt în afara Mea), fie pentru viața veșnică (adică toți cei care sunt cu Mine). În acel moment, Eu și fiii Mei întâi născuți vom ieși din împărăție și vom intra în veșnicie. Acesta este ceva ce se va împlini mai târziu și, chiar dacă vă spun acum, voi nu veți înțelege. Puteți doar să-Mi urmați conducerea, să umblați în lumina Mea, să Mă însoțiți în dragostea Mea, să vă bucurați cu Mine în casa Mea, să domniți cu Mine în împărăția Mea și să domniți cu Mine peste toate națiunile și toate popoarele supuse autorităţii Mele. Cele pe care le-am menţionat mai sus sunt binecuvântările nesfârșite pe care vi le dau.

Anterior: Capitolul 101

Înainte: Capitolul 103

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte