Calea… (3)

În viața Mea, sunt întotdeauna bucuros să Îmi ofer întru totul mintea și trupul lui Dumnezeu. Doar atunci e fără reproș conștiința mea și oarecum împăcată. Cei care caută viața trebuie mai întâi să își dea întreaga inimă lui Dumnezeu; aceasta este o condiție prealabilă. Mi-ar plăcea ca frații și surorile Mele să se roage cu Mine lui Dumnezeu: „O, Dumnezeule! Fie ca Duhul Tău din ceruri să reverse har asupra oamenilor de pe pământ, așa încât inima Mea să poată să se întoarcă la Tine în întregime, ca Duhul Meu să poată fi atins de Tine, ca Eu să Îți pot vedea frumusețea în inima și în duhul Meu, și așa încât cei de pe pământ să poată fi binecuvântați să Îți vadă frumusețea. Dumnezeule! Fie ca Duhul Tău să ne atingă din nou duhurile pentru ca dragostea noastră să fie de veșnică și neschimbătoare!” Primul lucru pe care Dumnezeu îl face în noi toți este să ne încerce inimile – și, după ce ne vărsăm inima înaintea Lui, atunci El începe să ne atingă duhurile. Doar în duh putem să vedem frumusețea, supremația și măreția lui Dumnezeu. Aceasta este calea Duhului Sfânt în ființele omenești. Ai o astfel de viață? Ai experimentat viața Duhului Sfânt? A fost duhul tău atins de Dumnezeu? Ai văzut cum lucrează Duhul Sfânt în oameni? I-ai dăruit lui Dumnezeu întreaga ta inimă? După ce Îi dăruiești lui Dumnezeu pe deplin inima ta, poți să experimentezi direct viața Duhului Sfânt și lucrarea Sa se va manifesta constant pentru tine. La acea vreme, vei deveni o persoană pe care Duhul Sfânt o folosește. Îți dorești să devii o astfel de persoană? Îmi aduc aminte cum, când am fost atins de Duhul Sfânt și Mi-am dăruit pentru prima dată inima lui Dumnezeu, am căzut înaintea Lui și am strigat: „O, Dumnezeule! Tu Mi-ai deschis ochii și Mi-ai permis să-Ți cunosc mântuirea. Îmi doresc să Îți dau inima Mea în întregime și cer doar ca voia Ta să se facă. Tot ce Îmi doresc este ca inima Mea să Îți poată câștiga aprobarea în prezența Ta și cer doar să-Ți urmez voia”. Nu voi uita niciodată acea rugăciune; am fost profund atins și am izbucnit în lacrimi de durere înaintea lui Dumnezeu. Aceea a fost prima Mea rugăciune de succes, făcută în prezența lui Dumnezeu ca o persoană care a fost mântuită și a fost prima dorință a inimii Mele. Am fost atins adesea de Duhul Sfânt. Ai avut o astfel de experiență? Cum a lucrat Duhul Sfânt în tine? Cred că, într-o măsură mai mare sau mai mică, toți oamenii care caută să Îl iubească pe Dumnezeu împărtășesc această experiență – doar că oamenii uită. Dacă o persoană spune că nu a avut o astfel de experiență, aceasta dovedește că încă nu a fost mântuită și că rămâne încă sub domeniul Satanei. Lucrarea Duhului Sfânt comună nouă tuturor e calea Duhului Sfânt și este, de asemenea, calea celor care cred în Dumnezeu și Îl caută. Primul pas în lucrarea pe care o face Duhul Sfânt în oameni este acela atingerea duhurilor lor, după care ei încep să Îl iubească pe Dumnezeu și să caute viața, și toți cei care merg pe această cale sunt în curentul Duhului Sfânt. Aceasta nu este dinamica lucrării lui Dumnezeu doar în China continentală, ci în tot universul. El lucrează astfel cu toată omenirea. Dacă cineva nu a fost atins niciodată, aceasta dovedește că persoana este în afara curentului de refacere. În inima Mea, Mă rog neîncetat lui Dumnezeu, cerând ca El să îi atingă pe toți oamenii, astfel încât oricine din lume să poată fi atins de El și să umble pe această cale. S-ar putea ca această rugăminte a Mea la Dumnezeu să fie nesemnificativă, dar cred că El îi va da curs. Nădăjduiesc ca toți frații și surorile Mele să se roage pentru acest lucru, ca voia lui Dumnezeu să se facă și ca lucrarea Lui să se termine curând pentru ca Duhul Lui din cer să poată să se odihnească. Aceasta este mica Mea nădejde.

Cred că, de vreme ce Dumnezeu a reușit să-Și înceapă lucrarea într-o citadelă de demoni, cu siguranță poate să-Și facă lucrarea în nenumărate altele din univers. Noi, cei din epoca de pe urmă, sigur vom vedea ziua slavei lui Dumnezeu, tot așa cum se spune că „acela care ascultă până la capăt va fi mântuit”. Nimeni nu Îl poate înlocui pe Dumnezeu în această etapă a lucrării Sale – numai Dumnezeu Însuși poate face această lucrare, căci această etapă a lucrării este extraordinară, este o etapă a lucrării de cucerire, iar oamenii nu pot cuceri alți oameni. Oamenii sunt cuceriți doar când Dumnezeu vorbește cu gura Sa și acționează personal. Din tot universul, Dumnezeu folosește țara marelui balaur roșu pentru a tatona terenul, după care va demara această lucrare pretutindeni în univers. Astfel, El va face o lucrare și mai mare în univers și toți oamenii din univers vor primi lucrarea lui Dumnezeu de cucerire. Oameni din fiecare religie și din fiecare confesiune trebuie să accepte această etapă a lucrării. Aceasta este o cale care trebuie urmată – nimeni nu o poate evita. Ești dispus să accepți acest lucru pe care ți-l încredințează Dumnezeu? Am simțit întotdeauna că a accepta însărcinarea dată de Duhul Sfânt este ceva minunat. După cum văd eu lucrurile, aceasta este cea mai mare însărcinare pe care Dumnezeu o dă omenirii. Nădăjduiesc ca frații și surorile Mele să lucreze din greu alături de Mine și să accepte această însărcinare dată de Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să poată câștiga slava peste tot în univers și în tărâmul de deasupra și pentru ca viețile noastre să nu fie zadarnice. Ar trebui să facem ceva pentru Dumnezeu sau ar trebui să facem un jurământ. Dacă oamenii nu urmăresc niciun scop atunci când cred în Dumnezeu, viața lor e în van și, când va veni vremea să moară, vor vedea doar cerul albastru și pământul prăfuit. Este aceasta o viață semnificativă? Dacă ești capabil să împlinești cerințele lui Dumnezeu cât trăiești, nu este acesta un lucru frumos? De ce aduci mereu necazuri asupra ta și de ce ești mereu atât de deznădăjduit? Ai câștigat vreodată ceva de la Dumnezeu purtându-te astfel? Și poate Dumnezeu obține ceva de la tine? În jurământul Meu făcut lui Dumnezeu, I-am doar inima; nu încercam să Îl amăgesc cu cuvinte. N-aș face niciodată așa ceva – Îmi doresc doar să-I aduc mângâiere Dumnezeului pe care Îl iubesc cu toată inima Mea, pentru ca Duhul Lui din ceruri să primească mângâiere. Inima poate să fie de preț, dar dragostea este mai de preț. I-aș oferi lui Dumnezeu cea mai de preț dragoste din inima Mea pentru ca El să poată să Se bucure de cel mai frumos lucru pe care-l am și ca să Se poată simți împlinit de dragostea pe care I-o ofer. Ești dispus să faci din asta capitalul existenței tale? În experiențele Mele, am văzut cum, cu cât mai multă dragoste Îi dau lui Dumnezeu, cu atât mai mult Mă bucură să trăiesc; mai mult, puterea Mea este nelimitată și Îmi ofer cu dragă inimă și pe deplin trupul și mintea, și am constant sentimentul că nu-Mi este cu putință să Îl iubesc pe Dumnezeu îndeajuns. Așadar, este dragostea ta una infimă sau una infinită, incomensurabilă? Dacă îți dorești cu adevărat să Îl iubești pe Dumnezeu, vei avea întotdeauna mai multă dragoste cu care să-L iubești la rându-ți – și, dacă așa stau lucrurile, ce persoană sau lucru ar putea sta în calea dragostei tale pentru Dumnezeu?

Dumnezeu prețuiește dragostea fiecărui om. Pentru cei care Îl iubesc, binecuvântările lui sunt duble, căci dragostea omului este atât de rar întâlnită, de puțină și aproape imperceptibilă. De la un capăt la celălalt al universului, Dumnezeu a încercat să le ceară oamenilor să Îl iubească la rândul lor, dar, de-a lungul veacurilor până în prezent, doar câțiva – puțini la număr – I-au răspuns cu o dragoste sinceră. Din câte Îmi amintesc Eu, Petru a fost unul dintre ei, dar el a fost călăuzit personal de Isus și doar în momentul morții și-a arătat dragostea deplină pentru Dumnezeu, și, apoi, viața lui s-a încheiat. Și astfel, în aceste condiții crunte, Dumnezeu a restrâns amploarea lucrării Sale în univers și a folosit țara marelui balaur roșu ca zonă de demonstrație, concentrându-Și toată energia și eforturile într-un singur loc, astfel încât să-Și facă lucrarea mai eficientă și mai benefică mărturiei Sale. Din pricina acestor două condiții Și-a transferat Dumnezeu lucrarea din întregul univers în mijlocul acestor oameni din China continentală, care aveau cel mai slab calibru, și Și-a început lucrarea iubitoare de cucerire. Și după îi face pe toți să Îl iubească, El va trece la următoarea etapă din lucrarea Sa, care este planul lui Dumnezeu. Astfel va avea lucrarea Sa cel mai mare efect. Amploarea lucrării Sale are un centru, dar și limitări. Este clar ce preț mare a plătit Dumnezeu și cât de mult efort a depus când Și-a împlinit lucrarea în noi, ca ziua noastră să vină. Aceasta este binecuvântarea noastră. Prin urmare, ceea ce încurcă noțiunile oamenilor este faptul că vesticii ne invidiază pentru că ne-am născut într-un loc frumos, dar noi nu ne vedem decât josnici și umili. Nu înseamnă aceasta că Dumnezeu ne înalță? Descendenții marelui balaur roșu care au fost întotdeauna călcați în picioare sunt priviți de către vestici cu respect – aceasta este cu adevărat binecuvântarea noastră. Când Mă gândesc la acest lucru, sunt copleșit de bunătatea lui Dumnezeu, de afecțiunea Lui și de faptul că este atât de aproape de Mine. Asta arată că tot ceea ce face Dumnezeu este incompatibil cu noțiunile omenești. În pofida faptului că toți acești oameni sunt blestemați, El nu este limitat de condamnarea fără apel a legii și Și-a transferat intenționat centrul lucrării în această zonă de pe pământ. Din acest motiv Mă bucur și Mă simt peste măsură de fericit. Ca unul care are un rol de conducere în lucrare, asemenea preoților de seamă din mijlocul israeliților, sunt capabil să împlinesc direct lucrarea Duhului și să-L slujesc nemijlocit pe Duhul lui Dumnezeu; aceasta este binecuvântarea Mea. Cine ar îndrăzni să își imagineze așa ceva? Dar astăzi, aceasta a venit asupra noastră pe neașteptate. Este cu adevărat o bucurie imensă, vrednică de a fi celebrată. Sper ca Dumnezeu să continue să ne binecuvânteze și să ne ridice pentru ca aceia dintre noi care trăiesc în această murdărie să poată fi folosiți într-o mare măsură de către Dumnezeu și, astfel, să Îi răsplătim dragostea.

Răsplătirea iubirii lui Dumnezeu este calea pe care pășesc acum, dar simt mereu că aceasta nu este voia lui Dumnezeu, nici calea pe care ar trebui să merg. Să fiu folosit în mare măsură de către Dumnezeu – aceasta este voia lui Dumnezeu și aceasta e calea Duhului Sfânt. Poate Mă înșel, dar cred că aceasta este calea Mea, întrucât cu multă vreme în urmă I-am jurat lui Dumnezeu că-Mi doresc să Mă călăuzească, pentru a putea păși pe calea pe care s-ar cuveni să merg grăbit și a împlini voia lui Dumnezeu cât mai repede posibil. Indiferent ce gândesc alții, Eu cred că a urma voia lui Dumnezeu este de cea mai mare importanță. Nimic nu este mai important în viața Mea și nimeni nu Mă poate priva de acest drept. Aceasta este perspectiva Mea proprie și probabil că sunt unii care nu pot înțelege, dar nu cred că este necesar să Mă justific înaintea nimănui. Voi merge pe calea pe care ar trebui să merg – odată ce voi recunoaște calea pe care ar trebui să merg, o voi urma și nu voi da înapoi. Astfel, Mă întorc la cuvintele acestea: Mi-am pregătit inima să fac voia lui Dumnezeu. Sunt sigur că frații și surorile Mele nu Mă vor critica! Per ansamblu, după cum văd Eu Însumi lucrurile, alți oameni pot spune ce vor, dar Eu simt că a urma voia lui Dumnezeu e ceea ce contează cel mai mult și că nimic nu ar trebui să Mă împiedice în privința aceasta. A urma voia lui Dumnezeu nu poate fi niciodată ceva greșit! Și nu înseamnă a acționa în interese proprii! Cred că Dumnezeu S-a uitat în adâncul inimii Mele! Deci, cum ar trebui să înțelegi tu acest lucru? Ești gata să te jertfești de dragul lui Dumnezeu? Ești dispus să fii folosit de Dumnezeu? Juri să urmezi voia lui Dumnezeu? Sper ca frații și surorile Mele să poată primi un dram de ajutor din cuvintele Mele. Chiar dacă observațiile Mele nu sunt profunde, tot vi le spun, pentru ca toți să putem să ne împărtășim cele mai intime sentimente, fără rețineri, și pentru ca Dumnezeu să fie în mijlocul nostru pentru totdeauna. Acestea sunt cuvinte din inima Mea! Bun! Asta-i tot ce am de spus din inima Mea pentru astăzi. Sper că frații și surorile Mele vor continua să lucreze din greu și sper că Duhul lui Dumnezeu ne va purta de grijă întotdeauna!

Anterior: Calea… (2)

Înainte: Calea… (4)

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger