Calea … (3)

În propria-Mi viață, sunt întotdeauna dispus să Mă abandonez lui Dumnezeu în întregime, trup și minte. În acest fel, nu am nicio vină pe conştiinţă și pot primi puțină pace. O persoană care caută viața trebuie mai întâi să își dea inima lui Dumnezeu în întregime. Aceasta este o condiție prealabilă. Mi-ar plăcea ca frații și surorile Mele să se roage cu Mine lui Dumnezeu: „O, Dumnezeule! Fie ca Duhul Tău din ceruri să reverse har asupra oamenilor de pe pământ așa încât inima Mea să poată să se întoarcă la Tine în întregime, ca Duhul Meu să poată fi atins de Tine și Eu să Îți pot vedea frumusețea în inima și în duhul Meu, așa încât cei de pe pământ să fie binecuvântați să Îți vadă frumusețea. Dumnezeule! Fie ca Duhul Tău să ne atingă din nou duhurile pentru ca dragostea noastră să fie de lungă durată și să nu se schimbe niciodată!” Primul lucru pe care Dumnezeu îl face în noi toți este să ne încerce inimile și, când ne vărsăm inima înaintea Lui, atunci El începe să ne atingă duhurile. Doar în duh poate omul vedea frumusețea, supremația și măreția lui Dumnezeu. Aceasta este calea Duhului Sfânt în ființele omenești. Ai o astfel de viață? Ai experimentat o viață a Duhului Sfânt? A fost duhul tău atins de Dumnezeu? Ai văzut cum lucrează Duhul Sfânt în oameni? I-ai dat lui Dumnezeu inima ta în întregime? Când Îi dai lui Dumnezeu pe deplin inima ta, poți să experimentezi direct viața Duhului Sfânt și lucrarea Sa îți poate fi revelată în mod continuu. La acea vreme, poți deveni o persoană pe care Duhul Sfânt o folosește. Ești dispus să devii o astfel de persoană? În amintirea mea, când am fost atins de Duhul Sfânt și Mi-am dat pentru prima dată inima lui Dumnezeu, am căzut înaintea Lui și am strigat: „O, Dumnezeule! Tu ești Acela care Mi-a deschis ochii ca să pot înțelege mântuirea Ta. Sunt dispus să Îți dau inima Mea în întregime și tot ceea ce cer este ca voia Ta să se facă. Tot ce Îmi doresc este ca inima Mea să fie acceptată în prezența Ta și să fac voia Ta.” Îmi este cu neputință să uit acea rugăciune; am fost profund atins și am plâns amarnic înaintea lui Dumnezeu. Aceea a fost rugăciunea cea mai plină de succes, făcută în prezența lui Dumnezeu ca o persoană care a fost mântuită și aceea a fost prima mea aspirație. După aceea, am fost atins adesea de Duhul Sfânt. Ai avut o astfel de experiență? Cum a lucrat Duhul Sfânt în tine? Cred că toți oamenii care caută să Îl iubească pe Dumnezeu vor avea acest fel de experiențe într-o măsură mai mare sau mai mică, dar oamenii le dau uitării. Dacă o persoană spune că nu a avut o astfel de experiență, aceasta dovedește că încă nu a fost mântuită și că este încă sub stăpânirea Satanei. Lucrarea pe care o face Duhul Sfânt în fiecare este calea Duhului Sfânt și este, de asemenea, calea unei persoane care crede și Îl caută pe Dumnezeu. Primul pas în lucrarea pe care o face Duhul Sfânt în oameni este acela de a le atinge duhurile. După aceea, ei vor începe să Îl iubească pe Dumnezeu și să caute viața; toți cei aflați pe această cale sunt în curentul Duhului Sfânt. Aceasta nu este dinamica lucrării lui Dumnezeu doar în China continentală, ci și în tot universul. El face aceasta cu toată omenirea. Dacă cineva nu a fost atins nici măcar o dată, aceasta arată că persoana este în afara acestui curent de refacere. În inima Mea, Mă rog neîncetat lui Dumnezeu ca El să îi atingă pe toți oamenii, astfel încât oricine din lume să fie atins de El și să umble pe această cale. Probabil că acesta este un lucru neînsemnat pe care I-l cer lui Dumnezeu, dar cred că El îi va da curs. Nădăjduiesc ca toți frații și surorile Mele să se roage pentru acest lucru, ca voia lui Dumnezeu să se facă și ca lucrarea Lui să se termine curând pentru ca Duhul Lui din cer să se odihnească. Aceasta este mica mea nădejde.

Cred că, de vreme ce Dumnezeu poate să Își facă lucrarea într-un oraș de demoni, El poate cu siguranță să-Și facă lucrarea în nenumărate orașe de demoni de-a lungul şi de-a latul universului. Cei care ne aflăm în epoca de pe urmă vom apuca să vedem, cu siguranță, ziua slavei lui Dumnezeu. Aceasta se numește „ascultarea până la capăt va aduce mântuire”. Nimeni nu Îl poate înlocui pe Dumnezeu în această etapă a lucrării Sale – numai Dumnezeu Însuși o poate face. Este așa deoarece este extraordinar; este o etapă a lucrării de cucerire, iar ființele omenești nu pot cuceri alţi oameni. Numai cuvintele din însăși gura lui Dumnezeu și lucrurile pe care le face El personal pot cuceri omenirea. Din tot universul, Dumnezeu folosește țara dragonului roșu pentru a tatona terenul, după care va demara această lucrare pretutindeni în univers. Astfel, El va face o lucrare și mai mare în univers și că toți oamenii din univers vor primi lucrarea lui Dumnezeu de cucerire. Oameni din fiecare religie și din fiecare confesiune trebuie să accepte această etapă a lucrării. Aceasta este o cale – care trebuie urmată – nimeni nu o poate evita. Ești dispus să accepți acest lucru pe care ți-l încredințează Dumnezeu? Întotdeauna simt că a accepta ceva din partea Duhului Sfânt este un lucru minunat. După cum văd eu lucrurile, aceasta este încrederea cea mai mare pe care Dumnezeu o acordă omenirii. Nădăjduiesc ca frații și surorile Mele să lucreze din greu alături de Mine și să accepte aceasta de la Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să fie slăvit peste tot în univers și în tărâmul de deasupra și pentru ca viețile noastre să nu fie zadarnice. Ar trebui să facem ceva pentru Dumnezeu sau ar trebui să facem un jurământ. Dacă cineva crede în Dumnezeu, dar nu are niciun scop, atunci nu se va alege nimic de viața lui și, când va veni vremea să moară, nu va avea la ce se uita decât la cerul albastru și la pământul prăfuit. Este aceasta o viață semnificativă? Dacă ești capabil să împlinești cerințele lui Dumnezeu cât trăiești, nu este acesta un lucru frumos? De ce ți-o cauți cu lumânarea mereu și ești deprimat? În acest fel, poți oare obține ceva din partea lui Dumnezeu? Și poate Dumnezeu obține ceva de la tine? Prin promisiunea pe care I-am făcut-o lui Dumnezeu, pur și simplu, Îmi dăruiesc inima Lui și nu Îl amăgesc cu cuvintele Mele. N-aș face așa ceva – tot ce vreau este să-I aduc mângâiere Dumnezeului pe care Îl iubesc cu toată inima mea pentru ca astfel Duhul Lui din ceruri să fie mângâiat. Inima poate să fie de preț, dar dragostea este mai de preț. Sunt dispus să Îi ofer lui Dumnezeu cea mai de preț dragoste din inima Mea pentru ca El să se bucure de cel mai frumos lucru pe care-l am, să Se poată simţi împlinit de dragostea pe care I-o arăt. Ești dispus să Îi dăruieşti dragostea ta lui Dumnezeu ca El să se bucure de ea? Ești dispus să faci din aceasta singura sursă de supraviețuire? Ceea ce constat din experiența Mea este că, cu cât mai multă dragoste Îi dau lui Dumnezeu, cu atât mai mult simt că trăiesc cu bucurie, că am tărie nelimitată; sunt dispus să Îmi jertfesc în întregime trupul și mintea și întotdeauna simt că nu-Mi este cu putință să Îl iubesc pe Dumnezeu îndeajuns. Așadar, este dragostea ta una infimă sau una infinită, nemăsurabilă? Dacă vrei cu adevărat să Îl iubești pe Dumnezeu, vei avea întotdeauna mai multă dragoste cu care să-L iubești la rându-ți. În acest caz, ce persoană și ce lucru ar putea sta în calea dragostei tale pentru Dumnezeu?

Dumnezeu consideră de preț dragostea întregii omeniri; El revarsă și mai multe din binecuvântările Sale asupra celor care Îl iubesc. Aceasta este din cauză că dragostea omului este atât de rar întâlnită, de puţină și aproape de negăsit. De la un capăt la celălalt al universului, Dumnezeu a încercat să le pretindă oamenilor să Îl iubească la rândul lor, dar, de-a lungul vremurilor până în prezent, doar câțiva L-au iubit cu sinceritate pe Dumnezeu – puțini la număr. Din câte Îmi amintesc Eu, Petru a fost unul dintre ei, dar el a fost călăuzit personal de Isus și doar în momentul morții și-a arătat dragostea deplină pentru Dumnezeu, când viața lui s-a încheiat. Prin urmare, în astfel de condiții nefavorabile, Dumnezeu Și-a restrâns amploarea lucrării Sale în univers, folosind țara dragonului roșu ca zonă de dovadă. El Își concentrează toată energia și eforturile într-un singur loc. Acest lucru va avea mai multe rezultate favorabile și va fi mai benefic mărturiei Sale. Din pricina acestor două condiții Dumnezeu a mutat lucrarea Sa din întregul univers în mijlocul acestor oameni de cea mai proastă calitate din China continentală și Și-a început lucrarea iubitoare de cucerire astfel încât, după ce acești oameni reușesc să Îl iubească, El să poată trece la următoarea etapă din lucrarea Sa. Acesta este planul lui Dumnezeu. În acest fel, roadele lucrării Sale vor fi cum nu se poate mai bogate. Amploarea lucrării Sale este nu numai centrată, dar și limitată. Este clar ce preț mare a plătit Dumnezeu și cât de mult efort a depus în împlinirea lucrării Sale în noi; este clar că ne-a venit vremea. Aceasta este binecuvântarea noastră. Deci, ceea ce nu se potrivește noțiunilor omenești este faptul că vesticii ne invidiază pentru că ne-am născut într-un loc frumos, dar noi nu ne vedem decât umili și smeriți. Nu înseamnă aceasta că Dumnezeu ne înalță? Descendenții marelui dragon roșu care au fost întotdeauna călcați în picioare sunt priviți de către vestici cu respect – aceasta este cu adevărat binecuvântarea noastră. Când Mă gândesc la acest lucru, sunt copleșit de bunătatea lui Dumnezeu, de afecțiunea Lui și de faptul că este atât de aproape de Mine. Din acest lucru se poate vedea că ceea ce face Dumnezeu este complet incompatibil cu noțiunile omenești și că, în pofida faptului că toți acești oameni sunt blestemați, El nu este limitat de condamnarea fără apel a legii și Și-a transferat intenționat centrul lucrării în această zonă de pe pământ. Din acest motiv Mă bucur și Mă simt peste măsură de fericit. Ca unul care are un rol de conducere în lucrare, asemenea preoților de seamă din mijlocul israeliților, sunt capabil să împlinesc direct lucrarea Duhului și Să-L slujesc nemijlocit pe Duhul lui Dumnezeu; aceasta este binecuvântarea Mea. Cine ar îndrăzni să se gândească la așa ceva? Dar astăzi, aceasta a venit asupra noastră pe neașteptate. Este cu adevărat o bucurie imensă, vrednică de a fi celebrată. Sper că Dumnezeu continuă să ne binecuvânteze și să ne ridice pentru ca aceia dintre noi care sunt în murdărie să poată fi folosiți într-o mare măsură de către Dumnezeu și astfel să ne permită să Îi răsplătim dragostea.

Răsplătirea iubirii lui Dumnezeu este calea pe care pășesc acum, dar simt că aceasta nu este voia lui Dumnezeu, nici calea pe care ar trebui să merg. Voia lui Dumnezeu pentru Mine este să fiu folosit în mare măsură de către El – aceasta este calea Duhului Sfânt. Poate Mă înșel. Cred că aceasta este calea pe care umblu de când M-am hotărât să-L urmez pe Dumnezeu cu multă vreme în urmă. Sunt gata ca Dumnezeu să Mă îndrume ca să pot intra cât mai repede posibil pe calea pe care ar trebui să umblu și să împlinesc voia lui Dumnezeu cât mai repede posibil. Indiferent de ce ar putea să gândească alții, Eu cred că a face voia lui Dumnezeu este de cea mai mare importanță și acesta este lucrul cel mai important din viața Mea. Nimeni nu mă poate priva de acest drept – este perspectiva Mea proprie și probabil că sunt unii care nu pot înțelege, dar Eu cred că nu este necesar să Mă justific înaintea nimănui. Voi merge pe calea pe care trebuie să merg – odată ce voi recunoaşte calea pe care ar trebui să merg, o voi urma și nu voi da înapoi. Astfel, Mă întorc la cuvintele acestea: Mi-am pregătit inima să fac voia lui Dumnezeu. Nădăjduiesc ca frații și surorile Mele să nu Mă critice! Per ansamblu, după cum văd Eu Însumi lucrurile, alți oameni pot spune ce vor, dar Eu simt că este vital să fac voia lui Dumnezeu și că nu ar trebui să am nicio rezervă în privința aceasta. Nu pot da greș când fac voia Lui și acest lucru nu poate fi planificat potrivit intereselor Mele personale. Cred că Dumnezeu a văzut adâncul inimii Mele! Deci, cum ai putea înțelege tu acest lucru? Ești gata să te jertfești de dragul lui Dumnezeu? Ești dispus să fii folosit de Dumnezeu? Ai hotărât în dreptul tău să faci voia lui Dumnezeu? Sper ca frații și surorile mele să poată primi un dram de ajutor din cuvintele Mele. Chiar dacă perspectiva Mea personală este prea superficială, totuși, voi spune ce pot pentru ca toți să putem avea o discuţie sinceră, fără rețineri, pentru ca Dumnezeu să rămână în mijlocul nostru pentru totdeauna. Acestea sunt cuvinte din inima Mea! Bun! Asta-i tot ce am de spus din inimă pentru astăzi. Sper ca frații și surorile Mele să continue să lucreze din greu și sper ca Duhul lui Dumnezeu să ne poarte de grijă întotdeauna!

Anterior: Calea … (2)

Înainte: Calea … (4)

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Dumnezeu Însuși, Unicul (I)

Autoritatea lui Dumnezeu (I)Ultimele mele câteva părtășii au fost despre lucrarea lui Dumnezeu, firea lui Dumnezeu și Dumnezeu Însuși. După...

Cu privire la Biblie (4)

Multă lume crede că a înțelege și a putea interpreta Biblia sunt același lucru cu a găsi adevărata cale – dar, de fapt, sunt lucrurile cu...

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte