Care este înțelegerea voastră despre binecuvântări?

Deși cei născuți în această epocă sunt supuși corupției lui Satana și a demonilor întinați, este, de asemenea, adevărat că datorită acestei corupții ei pot câștiga o mântuire minunată, mai mare chiar decât turmele de vite ce împânzeau munții și câmpiile și averea familială considerabilă pe care a câștigat-o Iov și este mai mare și decât binecuvântarea pe care a primit-o Iov de a-L vedea pe Iahve după încercările lui. Doar după ce a trecut prin încercarea de moarte, a putut Iov să audă cuvintele lui Iahve. Iov a auzit vocea lui Iahve în vifor, însă el nu a văzut chipul lui Iahve și nu I-a cunoscut firea. Iov a câștigat doar bunuri fizice care oferă plăceri carnale și cei mai frumoși copii din orașele înconjurătoare, precum și protecția îngerilor cerești. El nu L-a văzut niciodată pe Iahve, și cu toate că a fost numit drept, el nu a cunoscut niciodată firea lui Iahve. Deși oamenii de astăzi sunt momentan săraci în ceea ce privește bucuriile materiale sau trăiesc într-un mediu exterior ostil, Eu Mi-am descoperit firea pe care nu am arătat-o omenirii din veacurile trecute și care a fost mereu secretă, precum și tainele Mele de dinaintea veacurilor, lor, celor mai neînsemnați dintre oameni cărora le-am dat, de asemenea, cea mai mare mântuire. Aceasta este prima dată când am făcut astfel. Nu am mai făcut niciodată o astfel de lucrare și, deși voi sunteți mult mai prejos decât Iov, ceea ce ați câștigat și ceea ce ați văzut l-a întrecut cu mult pe Iov. Deși ați îndurat tot felul de suferințe și chinuri, suferința aceea nu este ca încercările lui Iov, ci este judecata și mustrarea primită de oameni din cauza răzvrătirii și împotrivirii lor și datorită firii Mele drepte. Suferința aceasta este o judecată dreaptă, o mustrare și un blestem. Iov a fost unul dintre israeliți, unul dintre cei drepți care a primit marea dragoste și milă a lui Iahve. El nu a săvârșit deloc fapte rele și nu I s-a împotrivit lui Iahve; mai degrabă, s-a dedicat cu credincioșie lui Iahve și a fost supus încercărilor datorită dreptății lui și a suferit încercări aprige, deoarece era un slujitor credincios al lui Iahve. În ziua de astăzi, oamenii sunt supuși judecății Mele și blestemului Meu din cauza necurăției și nedreptății lor. Cu toate că suferința lor nu se aseamănă cu cea prin care a trecut Iov când și-a pierdut vitele, averea, slujitorii, copiii și pe toți cei care îi erau dragi, ceea ce suferă oamenii este rafinarea de foc și arderea; ceea ce este mai important decât experiența lui Iov este că acest tip de încercare nu este ușurată sau îndepărtată din cauza slăbiciunii lor, ci durează până la sfârșitul zilelor lor. Aceasta este pedeapsă, judecată, blestem – este ardere nemiloasă, ba mai mult, este „moștenirea” de drept a omenirii. Este ceea ce ei merită și este locul unde Îmi exprim firea dreaptă. Acesta este un fapt cunoscut. Însă ceea ce au câștigat oamenii întrece cu mult ceea ce suferă acum. Ce ați îndurat sunt doar obstacole din cauza nesăbuinței voastre, însă câștigurile sunt însutit mai mari decât suferința voastră. Potrivit legilor lui Israel din Vechiul Testament, toți cei care Mi se împotrivesc, toți cei care Mă judecă în mod deschis și toți cei care nu urmează calea Mea, ci, cu îndrăzneală, Îmi aduc jertfe profane, vor fi cu siguranță mistuiți de foc în templu sau unii oameni din poporul ales îi vor ucide cu pietre și chiar urmașii din casa lor și alte rude apropiate vor suferi din pricina blestemului Meu și, în lumea care va veni, nu vor fi liberi, ci vor fi robii robilor Mei și Îi voi duce în exil între neamuri, iar ei nu se vor putea întoarce în patria lor. Pe baza faptelor și a purtării lor, suferința îndurată de către oameni în prezent, nu este nici pe departe la fel de grea ca pedeapsa suferită de către israeliți. A spune că ceea ce suferiți în momentul de față este o răzbunare, nu este fără motiv, iar aceasta este pentru că ați întrecut limita cu adevărat, iar dacă ați fi în Israel, ați deveni unii dintre păcătoșii veșnici și ați fi fost tăiați în bucăți, de mult, de către israeliți, precum și mistuiți de focul din cer în templul lui Iahve. Și ce ați câștigat acum? Ce ați primit, de ce v-ați bucurat? Mi-am dezvăluit firea cea dreaptă în voi, dar cel mai important este că v-am dezvăluit răbdarea Mea pentru răscumpărarea omenirii. S-ar putea spune că tot ce am făcut în voi este lucrarea răbdării ce este în folosul gestionării Mele, ba chiar mai mult, este de dragul bucuriei omenirii.

Deși Iov a suferit încercări de la Iahve, era doar un om drept care I se închina lui Iahve și chiar și în mijlocul acelor încercări nu s-a plâns de El, ci a prețuit întâlnirea lui cu Iahve. Astăzi, oamenii nu numai că nu prețuiesc prezența lui Iahve, ci o resping, o urăsc, se plâng de ea și își bat joc de arătarea Lui. Nu ați câștigat mai mult decât un pic? Oare suferința voastră a fost chiar atât de mare? Nu au fost oare binecuvântările voastre mai mari decât cele ale Mariei și ale lui Iacov? A fost împotrivirea voastră neînsemnată? Oare ceea ce Eu am pretins de la voi, ceea ce am cerut de la voi a fost prea măreț și prea mult? Mânia Mea s-a dezlănțuit doar asupra acelor israeliți care Mi s-au împotrivit și nu în mod direct asupra voastră, iar ceea ce ați câștigat a fost doar judecata Mea nemiloasă și dezvăluirile Mele, precum și rafinarea prin foc necontenit. În ciuda acestui lucru, oamenii încă Mi se împotrivesc și Mă neagă fără niciun pic de ascultare. Și sunt chiar unii care se îndepărtează de Mine și Mă neagă – acel tip de persoană nu este cu nimic mai bun decât grupul lui Core și Datan care s-au împotrivit lui Moise. Inima oamenilor este prea împietrită și natura lor este prea încăpățânată. Nu-și vor schimba niciodată obiceiurile. Discursul Meu îi lasă dezgoliți ca pe o prostituată în plină zi și cuvintele Mele sunt atât de dure încât sunt „indecente”, expunând natura oamenilor la lumina zilei. Însă oamenii doar încuviințează din cap, varsă câteva lacrimi și abia dacă au câteva sentimente de tristețe. Odată ce s-a terminat, sunt la fel de fioroși ca regele animalelor sălbatice din munți și nu sunt niciun pic conștienți. Cum ar putea să știe oamenii care au o astfel de fire, că s-au bucurat de binecuvântări de o sută de ori mai minunate decât ale lui Iov? Cum pot ei descoperi că lucrurile de care se bucură sunt binecuvântări care cu greu au fost văzute de-a lungul veacurilor și de care nimeni nu a avut parte înaintea lor? Cum poate conștiința oamenilor să perceapă acest gen de binecuvântare care poartă pedeapsă? Ca să vorbesc în mod deschis, tot ceea ce Eu cer de la voi este să puteți fi modele pentru lucrarea Mea și să fiți martori ai întregii Mele firi și a tuturor acțiunilor Mele și asta ca să puteți fi eliberați din suferințele venite de la Satana. Dar omenirea este întotdeauna respinsă de lucrarea Mea și îi este ostilă acesteia, în mod intenționat. Cum ar putea să nu Mă provoace o astfel de persoană ca să nu aduc înapoi legile lui Israel și să revărs asupra lor mânia Mea împotriva lui Israel? Deși sunt mulți printre voi care-Mi sunt „ascultători”, sunt și mai mulți cei care sunt pe același calapod cu grupul lui Core. În momentul în care Îmi voi fi realizat întreaga slavă, voi trimite foc din cer ca să îi mistuie. Ar trebui să știți că Eu nu îi voi mai mustra pe oameni prin cuvintele Mele, ci că, înainte de a face lucrarea lui Israel, îi voi mistui complet pe cei ce se aseamănă grupului lui Core, care Mi se împotrivesc și pe care i-am eliminat cu mult timp în urmă. Omenirea nu va mai avea ocazia de a se bucura de Mine, ci tot ceea ce vor vedea va fi mânia și „flăcările” Mele venite din cer. Voi dezvălui finalul tuturor oamenilor și îi voi împărți în categorii diferite. Voi lua aminte la fiecare act de răzvrătire a lor și, apoi, Îmi voi termina lucrarea, pentru ca finalul oamenilor să fie determinat pe baza verdictului Meu cât timp sunt pe pământ și, de asemenea, voi lua aminte, la atitudinile lor față de Mine. Când va veni momentul, nu va fi nimic care să le poată schimba sfârșitul! Să își dezvăluie oamenii propriul final! Iar Eu să predau finalul fiecăruia Tatălui ceresc.

Anterior: Poporul ales al Chinei nu poate reprezenta nicio seminție a lui Israel

Înainte: Ce înțelegi despre Dumnezeu?

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Dumnezeu Însuși, Unicul (X)

Dumnezeu este sursa vieții pentru toate lucrurile (IV)Astăzi comunicăm pe o temă specială. Pentru fiecare credincios, există doar două...

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte