Capitolul 105

Datorită principiilor din spatele cuvintelor Mele și datorită modului în care lucrez, oamenii se leapădă de Mine; acesta este scopul din spatele cuvântărilor Mele de atât de mult timp (acest lucru e îndreptat către toți descendenții marelui balaur roșu). Aceasta este metoda înțeleaptă a lucrării Mele; este judecarea marelui balaur roșu de către Mine. Aceasta este strategia Mea și nicio persoană nu poate să o înțeleagă pe deplin. La fiecare punct de cotitură – adică, la fiecare etapă de tranziție a planului Meu de gestionare (planul mântuirii) – unii oameni trebuie să fie alungați; ei sunt alungați potrivit succesiunii lucrării Mele. Acesta și doar acesta e modul în care funcționează întregul Meu plan de gestionare. După ce i-am dat afară, unul câte unul, pe oamenii pe care vreau să-i alung, trec apoi la următorul pas al lucrării Mele. Totuși, aceasta este alungarea finală (adică în bisericile din China) și este, de asemenea, timpul când cel mai mare număr de oameni va fi fost alungat într-o etapă tranzițională, încă de la facerea lumii. În decursul istoriei, de fiecare dată când oamenii au fost alungați, a existat o parte rămasă pentru a oferi servicii pentru lucrarea ulterioară. Totuși, data aceasta nu este la fel precum cele anterioare; este curată și eficientă. Este cea mai importantă și cea mai vastă din toate timpurile. Chiar dacă majoritatea oamenilor, după ce-Mi citesc cuvintele, încearcă să forțează îndoiala din mințile lor, în cele din urmă, nu pot să o înfrângă și, în final, cad în luptele lor. Nu oamenii decid acest lucru, întrucât cei pe care i-am predestinat nu pot să scape, iar pe cei pe care nu i-am predestinat nu pot decât să-i disprețuiesc. Singurii oameni pe care îi iubesc sunt cei pe care îi privesc cu bunăvoință; nici măcar o persoană nu poate să plece nestingherită și să intre în Împărăția Mea. Acesta este toiagul Meu de fier și numai aceasta este puternica mărturie și deplina manifestare a ducerii la bun sfârșit a decretelor Mele administrative. Acest lucru, cu certitudine, nu este o chestiune doar de a fi însuflețit. De ce am spus că Satana a fost neputincios în fața căderii? La început, a avut forță, dar este în mâinile Mele; dacă îi cer să se întindă, trebuie să se întindă; dacă îi cer să se ridice pentru a-Mi face un serviciu, tot așa de bine, trebuie să se ridice și să-Mi facă bine un serviciu. Nu e vorba că Satana este dispus să facă acest lucru, ci faptul că toiagul Meu de fier îl conduce pe Satana și numai în acest fel este convins în inimă și în cuvânt. Decretele Mele administrative îl guvernează și Eu am puterea Mea, așa că Satana nu poate să fie decât absolut convins; trebuie să fie zdrobit sub scăunașul Meu, fără urmă de împotrivire. În trecut, când le făcea servicii fiilor Mei, Satana era extrem de insolent și îi intimida intenționat, sperând ca prin aceasta să Mă facă de ocară și pretinzând că eram incapabil. Cât de orb! Te voi călca în picioare până vei muri! Îndrăznește; te provoc să mai fii o dată sălbatic! Te provoc să-Mi tratezi fiii cu o indiferență rece din nou! Cu cât sunt mai sinceri oamenii și cu cât ascultă mai mult cuvintele Mele și Mi se supun, cu atât mai mult îi intimidezi și îi izolezi (aici Mă refer la faptul că-ți aduni complici ca să formezi o facțiune). Acum, zilele tale de bestialitate au ajuns la final și, puțin câte puțin, Eu Îmi reglez conturile cu tine; nu îți voi permite să scapi cu nicio iotă din ceea ce ai făcut. Acum nu tu ești – Satană – cel care a preluat puterea; mai degrabă, Eu Mi-am luat acea putere înapoi și a sosit vremea să-Mi chem fiii să se ocupe de tine. Trebuie să fii supus și să nu te împotrivești câtuși de puțin. Nu contează cât de bine te-ai purtat în fața Mea în trecut, astăzi nu te va ajuta. Dacă nu ești unul dintre cei pe care îi iubesc, atunci nu te vreau. Cu unul mai mult este de neacceptat; trebuie să fie numărul pe care l-am stabilit dinainte, și cu unul mai puțin este chiar și mai rău. Satană – nu fi distrugător! Oare nu Mi-e clar în inima Mea pe cine iubesc și pe cine urăsc? Am nevoie să-Mi amintești tu? Ar putea Satana să dea naștere fiilor Mei? Toate sunt absurde! Toate sunt abjecte! Voi renunța absolut la toți, până la capăt. Nici măcar unul singur nu este dorit; toți trebuie să plece! Planul de gestionare de șase mii de ani este pe sfârșite, lucrarea Mea este înfăptuită, iar Eu trebuie să îndepărtez această turmă de bestii și brute!

Cei care cred în cuvintele Mele și le duc la bun sfârșit trebuie să fie cei pe care îi iubesc; nu voi abandona nici măcar unul dintre ei și nu voi renunța la niciunul. Așadar, cei care sunt fiii întâi născuți nu trebuie să se îngrijoreze. De vreme ce este conferită de Mine, nimeni nu o poate lua și sunt hotărât să le-o dau celor pe care îi binecuvântez. Pe cei pe care i-am aprobat (înainte de facerea lumii), îi binecuvântez (azi). Acesta este felul în care lucrez și este, de asemenea, și principiul esențial din spatele fiecărei clauze din decretele Mele administrative, și nimeni nu poate schimba acest lucru; nici măcar un cuvânt nu mai poate fi adăugat, și nicio propoziție, și niciun singur cuvânt nu poate fi omis, și nicio propoziție. În trecut am spus adeseori că persoana Mea vi se arată. Așadar, ce este, atunci, „persoana” Mea și cum apare ea? Oare acest lucru se referă, pur și simplu, la persoana care sunt Eu? Înseamnă, pur și simplu, fiecare propoziție pe care o spun? Aceste două aspecte, deși indispensabile, ocupă alcătuiesc o mică parte; adică, nu cuprind o explicație completă a persoanei Mele. Persoana Mea include sinele Meu trupesc, cuvintele Mele și, de asemenea, acțiunile Mele, dar explicația cea mai exactă este că fiii Mei întâi născuți și cu Mine suntem persoana Mea. Altfel spus, un grup de oameni creștini asociați, care stăpânesc și dețin puterea, constituie persoana Mea. În consecință, fiecare dintre fiii Mei întâi născuți este indispensabil și este o parte din persoana Mea, și, prin urmare, accentuez faptul că numărul oamenilor nu poate fi nici cu unul mai mult (înjosindu-Mi, astfel, numele), și, mai important, nici cu unul mai puțin (incapabil, astfel, să Mă manifeste pe deplin). De asemenea, subliniez, iarăși și iarăși, că fiii Mei întâi născuți Îmi sunt cei mai dragi, comorile Mele și cristalizarea planului Meu de gestionare de șase mii de ani; numai ei pot întruchipa perfecta și deplina Mea manifestare. Eu Însumi pot doar să fiu o deplină manifestare a persoanei Mele; numai împreună cu fiii Mei întâi născuți se poate spune că Eu Însumi sunt o manifestare perfectă și deplină. Așadar, am cerințe stricte pentru fiii Mei întâi născuți, fără să trec niciun lucru cu vederea, și îi elimin și îi ucid, iar și iar, pe toți aceia în afară de fiii Mei întâi născuți; acesta este fundamentul a tot ceea ce am spus și este țelul suprem a tot ceea ce am spus. Mai mult, determin și subliniez din nou faptul că ei trebuie să oameni pe care i-am acceptat, pe care i-am ales personal încă de la facerea lumii. Așadar, cum poate fi explicat cuvântul „arătare”? Se referă la timpul intrării în lumea spirituală? Cei mai mulți oameni cred că este momentul în care sinele Meu trupesc a fost uns sau în care au văzut sinele Meu trupesc, dar toate acestea sunt false; explicația nu e nici măcar pe aproape. „Arătarea”, potrivit înțelesului original, nu este deloc dificil de înțeles, dar să fie înțeleasă potrivit intenției Mele este mult mai greu. Se poate spune astfel: când am creat omenirea, Mi-am pus calitatea în acest grup de oameni pe care îi iubeam, iar acest grup de oameni era persoana Mea. Altfel spus, persoana Mea Se arătase deja la acea vreme. Nu este vorba că persoana Mea S-a arătat după ce acest nume a fost primit; mai degrabă, înseamnă că S-a arătat după ce am predestinat acest grup de oameni, deoarece ei conțineau calitatea Mea (natura lor nu se schimbă și încă sunt o parte din persoana Mea). Astfel, persoana Mea, din momentul facerii lumii și până în ziua de astăzi, S-a arătat întotdeauna. Majoritatea oamenilor cred noțiunea conform căreia sinele Meu trupesc este persoana Mea, ceea ce nu este câtuși de puțin așa; acea idee doar apare în gândurile și noțiunile lor. Dacă doar sinele Meu trupesc ar fi persoana Mea, atunci aceasta nu ar fi îndeajuns să-l facă de rușine pe Satana. Nu ar putea să-Mi slăvească numele și, de fapt, ar avea un efect contrar, făcându-Mi astfel numele de rușine și devenind o marcă a Satanei care Îmi face numele de rușine de-a lungul epocilor. Eu sunt înțeleptul Dumnezeu Însuși și nu aș face niciodată un asemenea lucru prostesc.

Lucrarea Mea trebuie să aibă rezultate și, mai mult, trebuie să rostesc cuvinte cu metode; toate cuvintele și cuvântările Mele sunt rostite odată cu Duhul Meu, iar Eu vorbesc în funcție de ce face Duhul Meu. Așadar, toți ar trebui, prin cuvintele Mele, să-Mi simtă Duhul, să vadă ceea ce face Duhul Meu; ar trebui să vadă exact ce anume vreau Eu să fac, ar trebui, în baza cuvintelor Mele, să vadă metoda prin care lucrez și care sunt principiile întregului Meu plan de gestionare. Veghez întreaga imagine a universului: toate persoanele, toate evenimentele și toate locurile intră sub porunca Mea. Nu există niciunul care să îndrăznească să-Mi încalce planul; totul avansează pas cu pas în ordinea pe care am impus-o. Aceasta este puterea Mea; aici se află înțelepciunea de a gestiona întregul Meu plan. Nimeni nu poate înțelege pe deplin și nimeni nu poate vorbi clar; totul este făcut personal de Mine și controlat exclusiv de Mine.

Anterior: Capitolul 104

Înainte: Capitolul 106

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Cui îi ești credincios?

Acum, fiecare zi pe care o trăiți este decisivă și de maximă importanță pentru soarta și destinația voastră, astfel că trebuie să apreciați...

Capitolul 12

Când toți oamenii iau aminte, când toate lucrurile sunt reînnoite și reînsuflețite, când fiecare persoană I se supune lui Dumnezeu fără...

Despre destinație

Ori de câte ori este menționată destinația, o tratați cu o seriozitate aparte; mai mult, este un lucru în privința căruia toți sunteți...

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger