Capitolul 105

Datorită principiilor cuvintelor Mele, datorită metodei lucrării Mele, oamenii se leapădă de Mine; acesta este scopul cuvântărilor Mele de atât de mult timp (rostite cu referire la toți descendenții marelui balaur roșu). Este metoda înțeleaptă a lucrării Mele; este judecarea marelui balaur roșu de către Mine; aceasta este strategia Mea, pe care nicio persoană nu poate să o înțeleagă pe deplin. La fiecare punct de cotitură, adică, la fiecare etapă de tranziție a planului Meu de gestionare (planul mântuirii), unii oameni trebuie să fie eliminați; ei sunt eliminați potrivit succesiunii lucrării Mele. Numai aceasta este metoda de lucru a întregului Meu plan de gestionare (planul mântuirii). După ce i-am dat afară, unul câte unul, pe oamenii pe care vreau să-i elimin, trec apoi la următorul pas al lucrării Mele. Totuși, această dată de eliminare este ultima (în bisericile din China) și este, de asemenea, timpul când cel mai mare număr de oameni va fi eliminat într-o etapă tranzițională, încă de la facerea lumii. În decursul istoriei, de fiecare dată când oamenii au fost eliminați, a existat o parte rămasă pentru a oferi sprijin pentru lucrarea ulterioară, dar de data aceasta nu este la fel ca înainte; este agilă și ordonată, este cea mai importantă și cea mai minuțioasă din toate timpurile. Chiar și după citirea cuvintelor Mele, cei mai mulți oameni încearcă și forțează îndoiala din mințile lor, însă, în final, nu pot să și-o înfrângă și, în ultimă instanță, cad în lupta lor. Nu omul decide acest lucru, întrucât cei pe care i-am predestinat nu pot să scape, iar pe cei pe care nu i-am predestinat nu pot decât să-i disprețuiesc. Numai cei pe care îi privesc cu bunăvoință sunt cei pe care îi iubesc, altminteri, nici măcar o persoană nu poate să plece nestingherită și să intre în împărăția Mea; acesta este toiagul Meu de fier și numai aceasta este puternica mărturie și deplina manifestare a ducerii la bun sfârșit a decretelor Mele administrative. Acest lucru, cu certitudine, nu este o chestiune de a avea doar o inimă plină de vitalitate. De ce am spus că Satana este slab și căzut? La început, a avut forță, dar este în mâinile Mele; dacă îi cer să se întindă, trebuie să se întindă; dacă îi cer să se ridice pentru a-Mi face un serviciu, tot așa de bine, trebuie să se ridice și să-Mi facă un serviciu. Nu e vorba că Satana este dispus să facă acest lucru, ci faptul că toiagul Meu de fier îl conduce pe Satana și numai atunci este convins în inimă și prin cuvânt. Decretele Mele administrative îl guvernează, am puterea Mea și așa nu poate să fie decât absolut convins, trebuie să fie zdrobit sub scăunașul Meu, fără urmă de împotrivire. În trecut, când le făcea servicii fiilor Mei, era extrem de insolent și îi intimida intenționat, sperând ca prin aceasta să Mă facă de ocară, spunând că sunt lipsit de puteri. Cât de nechibzuit! Te voi călca în picioare până vei muri! Numai să îndrăznești să fii sălbatic iar! Numai să îndrăznești să-Mi tratezi fiii cu o indiferență rece din nou! Cu cât sunt mai sinceri oamenii și cu cât ascultă mai mult cuvintele Mele și Mi se supun, cu atât mai mult îi intimidezi și cu atât mai mult îi izolezi (aceasta înseamnă recrutarea oamenilor și unirea lor într-o șleahtă). Acum, zilele tale de bestialitate au ajuns la final, Eu Îmi reglez puțin câte puțin conturile cu tine și nu îți voi da drumul deloc. Acum nu tu ești – Satană –, cel care a preluat puterea; în schimb, Eu Mi-am luat acea putere înapoi și a sosit vremea să-Mi chem fiii să se ocupe de tine. Trebuie să te supui și să nu ai nici cea mai mică împotrivire. Nu contează cât de bine te-ai purtat în fața Mea în trecut, astăzi nu te va ajuta. Dacă nu ești unul dintre cei pe care îi iubesc, atunci nu te vreau. Cu unul mai mult este de neacceptat, trebuie să fie numărul pe care l-am stabilit dinainte; cu unul mai puțin este chiar și mai rău. Satană, nu fi distrugător! Poate fi faptul că nu Mi-e clar în inima Mea pe cine iubesc și pe cine urăsc? Am nevoie să-Mi amintești tu? Poate Satana să dea naștere fiilor Mei? Toate sunt absurde! Toate sunt abjecte! Voi renunța absolut la toți, până la capăt, chiar dacă unul nu este dorit, toți trebuie să plece! Planul de gestionare (planul mântuirii) de șase mii de ani este pe sfârșite, lucrarea Mea este înfăptuită, trebuie să îndepărtez această turmă de bestii și brute!

Cei care cred în cuvintele Mele și Îmi duc la bun sfârșit cuvintele trebuie să fie cei pe care îi iubesc, nu voi abandona nici măcar unul, nu voi renunța la niciunul, așa că cei care sunt fiii întâi născuți nu trebuie să se îngrijoreze. De vreme ce este conferită de Mine, nimeni nu Mi-o poate lua și sunt hotărât să le-o dau celor pe care îi binecuvântez. Pe cei cu care sunt de acord (dinaintea facerii lumii), îi binecuvântez (azi). Acesta este felul în care lucrez, este, de asemenea, și principiul esențial al fiecărei clauze din decretele Mele administrative, și nimeni nu poate schimba acest lucru; niciun cuvânt nu mai poate fi adăugat, și nicio propoziție, și, cu atât mai mult, niciun cuvânt nu poate fi omis, și nicio propoziție. În trecut am spus adeseori că persoana Mea vi se arată; așadar, ce este, atunci, persoana Mea și cum apare ea? Înseamnă, oare, pur și simplu, persoana care sunt Eu? Înseamnă, pur și simplu, fiecare propoziție pe care o spun? Aceste două aspecte, deși indispensabile, ocupă doar o mică parte, adică, aceasta nu explică în întregime persoana Mea. Persoana Mea include sinele Meu trupesc, cuvintele Mele și, de asemenea, acțiunile Mele, dar explicația cea mai exactă este că fiii Mei întâi născuți și cu Mine suntem persoana Mea. Altfel spus, un grup de oameni creștini asociați, care stăpânesc și dețin puterea, constituie persoana Mea. În consecință, fiecare dintre fiii Mei întâi născuți este indispensabil, este o parte din persoana Mea, și, prin urmare, accentuez faptul că numărul oamenilor nu poate fi nici cu unul mai mult (înjosindu-Mi numele), și, mai important, nici cu unul mai puțin (incapabil să fie întru totul manifestarea Mea), și subliniez, iarăși și iarăși, că fiii Mei întâi născuți Îmi sunt cei mai dragi, comoara Mea, cristalizarea planului Meu de gestionare (planul mântuirii)pe șase mii de ani; numai fiii Mei întâi născuți pot fi perfecta și deplina Mea manifestare, Eu Însumi pot doar să fiu o deplină manifestare a persoanei Mele, numai cu fiii Mei întâi născuți se poate spune că este o manifestare perfectă și deplină. Așadar, am cerințe stricte pentru fiii Mei întâi născuți, fără să trec niciun lucru cu vederea, și îi elimin și îi ucid, iar și iar, pe toți aceia în afară de fiii Mei întâi născuți; acesta este fundamentul a tot ceea ce am spus, este țelul suprem a tot ceea ce am spus. Mai mult, determin și subliniez din nou faptul că ei trebuie să fie cei acceptați de Mine, cei pe care i-am ales personal încă de la facerea lumii. Așadar, cum să explic acum „arătarea”? Să fie timpul intrării în lumea spirituală? Cei mai mulți oameni cred că a sosit timpul ca sinele Meu trupesc să fie uns sau timpul când au văzut sinele Meu trupesc; toate acestea sunt false, nici măcar pe aproape. „Arătarea”, potrivit înțelesului original, nu este deloc dificil de înțeles, dar să fie înțeleasă potrivit intenției Mele este mult mai greu. Se poate spune astfel: când am creat omenirea, Mi-am pus calitatea în acest grup de oameni pe care îi iubeam, iar acest grup de oameni era persoana Mea. Altfel spus, persoana Mea Se arătase deja la acea vreme. Nu este vorba că persoana Mea S-a arătat după ce acest nume a fost primit, ci mai curând că S-a arătat după ce am predestinat acest grup de oameni, deoarece ei conțin calitatea Mea (natura lor nu se schimbă, ei încă sunt o parte din persoana Mea). Astfel, persoana Mea, de la facerea lumii până în ziua de astăzi, S-a arătat întotdeauna. În concepțiile oamenilor, majoritatea cred că sinele Meu trupesc este persoana Mea, ceea ce nu este câtuși de puțin așa; acest lucru reprezintă toate gândurile oamenilor, noțiunile lor. Dacă doar sinele Meu trupesc ar fi persoana Mea, aceasta nu ar putea să-l facă de rușine pe Satana, nu ar putea să-Mi slăvească numele și, de fapt, ar avea un efect contrar, în acest fel făcându-Mi numele de rușine și devenind o marcă a Satanei care Îmi face numele de rușine de-a lungul epocilor. Eu sunt înțeleptul Dumnezeu Însuși și nu aș face niciodată un asemenea lucru prostesc.

Lucrarea Mea trebuie să aibă rezultate, cu atât mai mult cu cât trebuie să rostesc cuvinte cu metode; toate cuvintele și cuvântările Mele sunt rostite urmând Duhul Meu, iar Eu vorbesc în funcție de ce face Duhul Meu. Așadar, toți ar trebui, prin cuvintele Mele, să-Mi simtă Duhul, să vadă ceea ce Duhul Meu face, să vadă exact ce anume vreau Eu să fac, să-Mi vadă felul de lucru pe potriva cuvintelor Mele, și să vadă care sunt principiile întregului Meu plan de gestionare (planul mântuirii). Veghez întreaga imagine a universului: toate persoanele, toate evenimentele și toate locurile intră sub porunca Mea. Nu există niciunul care să îndrăznească să-Mi încalce planul; totul avansează pas cu pas în ordinea pe care am anunțat-o. Aceasta este puterea Mea, acolo se află înțelepciunea de a gestiona întregul Meu plan. Nimeni nu poate înțelege pe deplin, nimeni nu poate vorbi clar. Totul este făcut personal de Mine și controlat exclusiv de Mine.

Anterior: Capitolul 104

Înainte: Capitolul 106

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Lucrarea și intrarea (9)

Tradițiile etnice înrădăcinate și concepțiile mentale au aruncat, acum mult timp, o umbră asupra duhului pur și copilăros al omului, i-au...

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte