Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Calea … (4)

Faptul că oamenii sunt capabili să descopere frumusețea lui Dumnezeu și să caute calea de a-L iubi pe Dumnezeu în această epocă și că sunt dispuși să accepte instruirea împărăției de astăzi – toate acestea sunt harul lui Dumnezeu și, chiar mai mult, este Dumnezeu care înalță omenirea. Ori de câte ori Mă gândesc la aceasta, simt cu putere frumusețea lui Dumnezeu. Cu adevărat, Dumnezeu ne iubește. Altminteri, cine ar putea descoperi frumusețea Lui? Doar din aceasta pot vedea că toată această lucrare este făcută de Dumnezeu Însuși și oamenii sunt călăuziți și îndrumați de Dumnezeu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest lucru și aș dori ca frații Mei și surorile Mele să Mi se alăture în a-L slăvi pe Dumnezeu: „Toată slava să fie a Ta, Dumnezeul suprem Însuși! Fie ca slava Ta să se multiplice și să fie descoperită în cei dintre noi care am fost aleși și câștigați de Tine.” Am primit luminare de la Dumnezeu – înainte de veacuri, Dumnezeu deja ne predestinase și dorise să ne cucerească în zilele de pe urmă, permițând astfel tuturor lucrurilor din univers să vadă slava lui Dumnezeu în toată plinătatea ei prin noi. Astfel, noi suntem cristalizarea planului de gestionare (planul de mântuire) de șase mii de ani al lui Dumnezeu; noi suntem modelele, specimenele lucrării lui Dumnezeu din întregul univers. Doar acum am descoperit cât de multă dragoste are Dumnezeu pentru noi și că lucrarea pe care El o face în noi și lucrurile pe care le spune le întrec pe cele din vremurile trecute de un milion de ori. Nici în Israel și nici în Petru, Dumnezeu nu a făcut personal atât de multă lucrare și nu a vorbit niciodată atât de mult. Aceasta arată că noi, acest grup de oameni, suntem cu adevărat incredibil de binecuvântați – incomparabil mai binecuvântați decât sfinții din vremurile de demult. De aceea Dumnezeu a spus întotdeauna că oamenii din vremurile de pe urmă sunt binecuvântați. Indiferent de ce spun alții, cred că noi suntem cei care sunt cei mai binecuvântați de Dumnezeu. Ar trebui să acceptăm binecuvântările care ne-au fost date de Dumnezeu; poate că sunt unii care se vor plânge lui Dumnezeu, dar Eu cred că binecuvântările vin de la Dumnezeu și acest lucru demonstrează că ele sunt ceea ce merităm. Chiar dacă alții se plâng sau nu sunt mulțumiți de noi, Eu cred întotdeauna că nimeni nu poate primi sau lua de la noi binecuvântările pe care Dumnezeu ni le-a dat. Deoarece lucrarea lui Dumnezeu este făcută în noi iar El ne vorbește față în față – nouă, nu altora – Dumnezeu face orice dorește să facă și, dacă oamenii nu sunt convinși, oare nu caută ei doar necazuri? Nu este aceea la un pas de înjosire? De ce spun asta? Din cauză că am experimentat aceasta profund. După cum lucrarea pe care o face Dumnezeu în Mine numai Eu o pot primi – poate altcineva să o facă? Sunt norocos că Dumnezeu Îmi încredințează aceasta Mie – ar putea altcineva să facă asta la întâmplare? Dar Eu sper că frații Mei și surorile Mele pot să Îmi înțeleagă inima. Nu îmi etalez propriile calificări ca să Mă laud înaintea oamenilor, ci doar ca să explic o chestiune. Sunt dispus să Îi dau toată slava lui Dumnezeu și doresc ca El să ne observe la fiecare inima pentru ca inimile noastre să fie purificate înaintea lui Dumnezeu. Doresc să Îmi exprim o dorință din adâncul inimii: sper să fiu câștigat complet de Dumnezeu, să devin o fecioară care este jertfită pe altar și, mai mult decât atât, să ascult asemenea unui miel, apărând în mijlocul omenirii ca un trup spiritual sfânt. Aceasta este promisiunea Mea, făgăduința pe care am făcut-o înaintea lui Dumnezeu. Sunt dispus să Îmi țin promisiunea și să răsplătesc dragostea lui Dumnezeu prin aceasta. Ești dispus să faci astfel? Cred că această promisiune a Mea va înviora pe mai mulți frați și surori mai tinere și va da speranță mai multor tineri. Simt și Mi se pare că Dumnezeu acordă o atenție deosebită tinerilor. Poate că este propria mea preferință, dar mereu simt că tinerii au speranță pentru viitorul lor; se pare că Dumnezeu lucrează mai mult în persoanele tinere. Cu toate că duc lipsă de cunoștințe și înțelepciune și sunt peste măsură de exuberanți și impetuoși asemenea unui vițel nou născut, Eu cred că tineretul nu este total lipsit de calități. Poți vedea inocența tinereții în ei și le este ușor să accepte lucruri noi. Cu toate că tinerii tind într-adevăr spre aroganță, înverșunare și impulsivitate, aceste lucruri nu le afectează abilitatea de a primi lumină nouă. Acest lucru este din cauză că tinerii, în general, nu se țin de lucruri învechite. De aceea văd promisiune nelimitată în tineri și în vitalitatea lor; din acest motiv am un sentiment delicat față de ei. Chiar dacă nu am nimic împotriva fraților și surorilor mai în vârstă, totuși, aceștia nu Mă interesează. Îmi cer totuși scuze de la frații și surorile mai în vârstă. Poate că ceea ce am spus este nepotrivit sau lipsit de considerație, dar sper că voi toți Mă puteți ierta pentru cutezanța Mea pentru că sunt prea tânăr și nu pun prea mult accent pe modul Meu de a vorbi. Cu toate acestea, sincer vorbind, frații și surorile mai în vârstă, la urma urmei, au rolurile lor pe care ar trebui să le îndeplinească – nu toți sunt inutili. Aceasta se datorează faptului că ei au experiență în felul în care tratează problemele, sunt statornici în felul în care rezolvă lucrurile și nu fac atât de multe greșeli. Nu sunt acestea punctele lor forte? Aș dori ca toți să spunem înaintea lui Dumnezeu: „O, Dumnezeule! Fie ca noi toți să ne îndeplinim rolurile pe care le avem în diferitele noastre posturi și fie ca toți să facem voia Ta cum nu se poate mai bine!” Cred că aceasta trebuie să fie voia lui Dumnezeu!

Din câte am văzut în experiența Mea, mulți care s-au împotrivit pe față acestui curent, adică mulți care s-au împotrivit direct Duhului lui Dumnezeu, au fost oameni în vârstă. Noțiunile religioase pe care le au acești oameni sunt foarte puternice și ei compară lucrurile demodate cu vorbele lui Dumnezeu în fiecare aspect. Ei aplică întotdeauna la cuvintele lui Dumnezeu lucrurile pe care le-au înțeles în trecut. Nu sunt ei absurzi? Poate un astfel de om să facă lucrarea lui Dumnezeu? Poate Dumnezeu să folosească o astfel de persoană în lucrarea Sa? Duhul Sfânt are o metodă pentru fiecare zi din lucrarea Sa; dacă oamenii se agață de lucruri demodate, va veni o zi în care vor fi înlăturați de pe scena istoriei. În fiecare etapă a lucrării Sale, Dumnezeu folosește întotdeauna oameni noi. Dacă un om le-ar ține prelegeri altora despre lucruri învechite, nu ar însemna asta să îi sărăcească pe oameni? Nu ar stăvili aceasta lucrarea Lui? Atunci, când va putea fi terminată lucrarea lui Dumnezeu? Poate sunt unii care au ceva noțiuni despre ceea ce tocmai am spus. Poate că nu vor fi convinși. Cu toate acestea, sper că nu te vei îngrijora; multe astfel de lucruri se vor întâmpla în viitorul apropiat și acest lucru nu poate fi elucidat decât prin fapte. La fel de bine am putea merge să vizităm niște personaje importante, niște pastori sau comentatori biblici renumiți și să le predicăm acest curent. La început, cu siguranță că nu se vor opune pe față, dar vor aduce Biblia ca să concureze cu tine. Îți vor spune de Cartea lui Isaia și Cartea lui Daniel și îți vor cere să explici Cartea Apocalipsei. Și, dacă nu poți vorbi din ea, te vor respinge și te vor numi un Hristos mincinos și vor spune că predici o cale absurdă. După o oră, vor aduce acuzații false la adresa ta până în punctul în care rămâi fără suflare. Nu este aceasta împotrivire pe față? Dar acesta este doar începutul. Ei nu pot împiedica etapa următoare din lucrarea lui Dumnezeu și, nu după mult timp, Duhul Sfânt îi va forța să o accepte. Acesta este mersul normal; este un lucru pe care oamenii nu-l pot face și un lucru pe care oamenii nici nu și-l pot imagina. Cred că lucrarea lui Dumnezeu se va răspândi în tot universul fără a fi împiedicată. Aceasta este voia lui Dumnezeu și nimeni nu o poate opri. Fie ca Dumnezeu să ne ilumineze și să ne facă să acceptăm mai multă lumină nouă și să nu întrerupem gestionarea lui Dumnezeu în această privință. Fie ca Dumnezeu să aibă milă de noi ca astfel să putem vedea sosirea zilei Sale de slavă. Vremea la care Dumnezeu este slăvit peste tot în univers este și vremea la care noi primim slavă alături de El. Se pare că aceea va fi și vremea la care Eu voi pleca de lângă cei care umblă cu Mine. Sper ca frații și surorile Mele să își înalțe glasul împreună cu Mine într-o rugăminte adresată lui Dumnezeu; fie ca lucrarea cea mare a lui Dumnezeu să se termine curând ca să putem vedea ziua Sa de slavă în timpul vieții noastre. Încă sper că voi împlini voia lui Dumnezeu în timpul vieții Mele și sper ca Dumnezeu să continue să-Și facă lucrarea în noi și să nu existe niciodată vreo piedică. Aceasta este aspirația Mea veșnică. Fie ca Dumnezeu să fie mereu în mijlocul nostru și dragostea Lui să construiască punți de legătură între noi, astfel încât prietenia dintre noi să devină mai prețioasă. Sper ca dragostea să creeze o înțelegere adâncă între noi și ca dragostea să ne poată aduce mai aproape unul de altul, să înlăture orice distanță dintre noi și ca dragostea dintre noi să devină mai profundă, mai deplină și mai dulce. Cred că aceasta trebuie să fie voia Dumnezeului Meu. Sper ca frații și surorile Mele să devină mai aproape Mie și toți să prețuim zilele scurte pe care le avem împreună ca acestea să devină amintiri minunate pentru noi.

Au existat mai multe etape ale lucrării lui Dumnezeu în China continentală, dar acestea nu sunt deloc complicate. Legat de toate acele etape, niciuna nu este fără motiv – toate au fost realizate de Dumnezeu Însuși, și toți oamenii joacă o varietate de roluri în cadrul lucrării Lui. Fiecare act al acestei piese este amuzant pentru oameni și, surprinzător, fiecare joacă un rol în ea. În fiecare încercare, performanțele oamenilor sunt adevărate pentru viață și fiecare persoană în parte este schițată în culori foarte vii și cu de-amănuntul de condeiul lui Dumnezeu. Fiecare are multe lucruri care sunt expuse la lumina zilei. Nu spun că Dumnezeu glumește cu oamenii prin lucrarea Sa; asta nu are avea nicio noimă. Toată lucrarea lui Dumnezeu își are scopul ei; El nu face absolut nimic care să nu aibă semnificație sau valoare. Tot ceea ce face este să perfecționeze și să câștige omenirea. Din aceasta am văzut cu adevărat că inima lui Dumnezeu caută pe deplin binele omului. Chiar dacă aceasta s-ar putea numi o piesă, se poate spune, de asemenea, că această piesă este un exemplu de viață reală, dar în cazul directorului general al dramei, Dumnezeu, oamenii trebuie să coopereze unii cu alții ca să termine această lucrare. Dar, dintr-o altă perspectivă, Dumnezeu îi câștigă pe oameni prin aceasta și îi face pe oameni să Îl iubească și mai mult. Nu este aceasta voia Lui? Deci, sper că nimeni nu se îngrijorează defel. Nu știi nimic despre voia lui Dumnezeu? Am spus atât de mult – sper ca toți frații și surorile Mele să Îmi poată înțelege inima și să nu o înțeleagă greșit. Cred că Dumnezeu vă va cuceri fără doar și poate. Fiecare merge pe o cale diferită. Sper că poteca de sub tălpile picioarelor voastre este una deschisă de Dumnezeu și că voi toți vă puteți ruga și spune: „O, Dumnezeule! Cucerește-mă, ca duhul meu să se întoarcă la Tine.” Ești tu gata să cauți călăuzirea lui Dumnezeu în adâncul duhului tău?

Anterior:Calea … (3)

Următorul:Calea … (5)

Conținuturi Similare

 • Cum să cunoşti realitatea

  Dumnezeu e un Dumnezeu concret: întreaga Lui lucrare este concretă, toate cuvintele pe care le spune sunt concrete şi toate adevărurile pe care le ex…

 • Capitolul 12

  Atunci când Fulgerul se ivește de la Răsărit – care este, de asemenea, tocmai momentul în care Eu încep să vorbesc – în momentul ivirii Fulgerului, î…

 • Dumnezeu este sursa vieții omului

  Din momentul în care apari plângând pe această lume, începi să îți îndeplinești datoria. Îți asumi rolul în planul lui Dumnezeu și în orânduirea lui …

 • Cunoscând lucrarea lui Dumnezeu astăzi

  A cunoaște lucrarea lui Dumnezeu în aceste vremuri este, în cea mai mare parte, a cunoaște care este principala lucrare de slujire a lui Dumnezeu într…