Calea… (4)

Faptul că oamenii sunt capabili să descopere frumusețea lui Dumnezeu și să caute calea de a-L iubi pe Dumnezeu în epoca vremurilor noastre și că sunt dispuși să accepte instruirea Împărăției de astăzi – toate acestea sunt harul lui Dumnezeu și, mai mult decât atât, înălțarea omenirii de către El. Ori de câte ori Mă gândesc la aceasta, simt cu putere frumusețea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne iubește cu adevărat; dacă nu ne-ar iubi, cine ar putea descoperi frumusețea Lui? Doar astfel văd că toată această lucrare este făcută de Dumnezeu Însuși și că oamenii sunt călăuziți și îndrumați de Dumnezeu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest lucru și aș dori ca frații Mei și surorile Mele să Mi se alăture în a-L slăvi pe Dumnezeu: „Toată slava să fie a Ta, Dumnezeul suprem Însuși! Fie ca slava Ta să sporească și să fie descoperită în cei dintre noi care am fost aleși și câștigați de Tine”. Dumnezeu M-a luminat: Mi-a arătat că fusesem predestinați cu mulți eoni în urmă și că Își dorise să ne cucerească în zilele de pe urmă, permițând astfel universului și tuturor lucrurilor să vadă, prin noi, slava lui Dumnezeu în toată plinătatea ei. Așadar, noi suntem cristalizarea planului de gestionare (a planului mântuirii) de șase mii de ani al lui Dumnezeu; noi suntem modelele, specimenele lucrării lui Dumnezeu din întregul univers. Doar acum Îmi dau seama cât de mult ne iubește Dumnezeu și că lucrarea pe care El o face în noi și lucrurile pe care le spune sunt de un milion de ori mai multe ca în vremurile trecute. Nici măcar în cazul lui Israel sau al lui Petru nu a făcut personal Dumnezeu atât de multă lucrare și nu a rostit atât de multe cuvinte – ceea ce arată că noi, acest grup de oameni, suntem cu adevărat incredibil de binecuvântați, incomparabil mai binecuvântați decât sfinții din vremurile de demult. De aceea Dumnezeu a spus întotdeauna că oamenii din vremurile de pe urmă sunt binecuvântați. Indiferent ce spun alții, cred că noi suntem cei mai binecuvântați de Dumnezeu. Ar trebui să acceptăm binecuvântările care ne-au fost date de Dumnezeu; se poate ca unii să se plângă lui Dumnezeu, dar Eu cred că, dacă aceste binecuvântări vin de la Dumnezeu, atunci acest lucru demonstrează că le merităm. Chiar dacă alții se plâng sau sunt nemulțumiți de noi, Eu tot cred că nimeni altcineva nu ne poate moșteni sau lua binecuvântările pe care ni le-a dat Dumnezeu. Deoarece lucrarea lui Dumnezeu este făcută în noi, iar El ne vorbește față în față – nouă, și nu altora – Dumnezeu face așa cum dorește. Și dacă oamenii nu sunt convinși, oare nu-și provoacă singuri necazuri? Făcând asta, nu aduc disprețul asupra lor? De ce spun astfel de lucruri? Din cauză că apreciez profund lucrul acesta. Luați ca exemplu lucrarea pe care o face Dumnezeu în Mine: numai Eu pot să-Mi asum această lucrare – ar putea altcineva să o facă? Am fost foarte norocos să primesc această însărcinare de la Dumnezeu – ar putea altcineva să facă asta spontan? Totuși, speranța Mea este că frații și surorile Îmi vor înțelege inima. Nu Mă laud cu abilitățile și experiența Mea, ci explic o chestiune. Îmi doresc ca toată slava să fie a lui Dumnezeu și El să cerceteze inima fiecăruia dintre noi, ca inimile noastre să poată fi curățite înaintea Lui. În inima Mea, Îmi doresc să fiu câștigat pe deplin de Dumnezeu, să devin o fecioară care este jertfită pe altar și, mai mult decât atât, să fiu ascultător ca un miel, apărând în mijlocul întregii omeniri ca un trup spiritual sfânt. Aceasta este promisiunea Mea, acesta e jurământul pe care l-am făcut înaintea lui Dumnezeu. Îmi doresc să-l respect și, prin asta, să răsplătesc dragostea lui Dumnezeu. Ești dispus să faci asta? Cred că această făgăduință a Mea va înviora pe și mai mulți dintre frații și surorile tinere și că va da speranță mai multor tineri. Mi Se pare că Dumnezeu îi vede pe tineri ca fiind deosebit de importanți. Poate sunt părtinitor, dar mereu simt că tinerii au speranță și perspective; se pare că Dumnezeu lucrează mai mult în persoanele tinere. Poate sunt lipsiți de cunoștințe și înțelepciune și vioi și jucăuși ca un vițel nou-născut, dar Eu cred că au și calități. Poți vedea inocența tinereții în ei și că acceptă repede lucruri noi. Cu toate că tinerii tind într-adevăr spre aroganță, înverșunare și impulsivitate, asta nu le afectează abilitatea de a primi lumină nouă, căci tinerii rareori se agață de lucruri vechi, demodate. De aceea văd promisiune nelimitată în tineri și în vitalitatea lor; din acest motiv am un sentiment blând față de ei. Nu am nicio repulsie față de frații și surorile mai în vârstă, dar ei nici nu Mă interesează – fapt pentru care le ofer cele mai sincere scuze. Poate ceea ce am spus este nepotrivit sau lipsit de considerație, dar sper că voi toți puteți să-Mi iertați cutezanța, pentru că sunt prea tânăr ca să acord multă atenție modului în care vorbesc. Dar, la drept vorbind, frații și surorile mai în vârstă au, la urma urmei, o funcție – nu sunt complet inutili. Aceasta se datorează faptului că ei au experiență în tratarea problemelor; sunt statornici în felul în care se ocupă de lucruri și nu fac atât de multe greșeli. Nu sunt acestea punctele lor forte? Haideți ca toți să spunem înaintea lui Dumnezeu: „O, Dumnezeule! Fie ca noi toți să ne îndeplinim rolurile în diferitele noastre funcții și ca toți să facem tot posibilul pentru voia Ta!” Cred că aceasta este voia lui Dumnezeu!

Din experiența Mea, mulți dintre cei care se împotrivesc fățiș acestui curent – care se împotrivesc direct Duhului lui Dumnezeu – sunt mai în vârstă. Acești oameni au noțiuni religioase foarte puternice; la fiecare pas, ei compară cuvintele Dumnezeu cu lucruri care sunt depășite și încearcă să potrivească lucrurile acceptate în trecut cu spusele lui Dumnezeu. Nu sunt ei absurzi? Ar putea astfel de oamenii să săvârșească lucrarea încredințată lor de Dumnezeu? Ar putea Dumnezeu să folosească astfel de oameni în lucrarea Sa? Duhul Sfânt are o metodă pentru fiecare zi din lucrarea Sa; dacă oamenii se agață de lucruri demodate, va veni o zi în care vor fi înlăturați de pe scena istoriei. Cu fiecare etapă a lucrării Sale, Dumnezeu folosește oameni noi. Oare cei care țin prelegeri altora despre lucruri învechite nu aduc distrugerea asupra oamenilor? Și nu întârzie ei lucrarea lui Dumnezeu? Și dacă asta e situația, când va fi terminată lucrarea lui Dumnezeu? Poate sunt unii care au ceva noțiuni despre ceea ce tocmai am spus. Poate nu sunt convinși. Însă nu vreau să te îngrijorezi: multe astfel de lucruri se vor întâmpla în viitorul apropiat, și doar faptele pot să le explice. Haideți să vizităm niște oameni importanți, niște pastori sau interpreți renumiți ai Bibliei și să le predicăm acest curent. La început, cu siguranță nu i se vor opune fățiș – dar vor aduce Biblia ca să te provoace. Îți vor cere să le povestești Cartea lui Isaia și Cartea lui Daniel și îți vor cere chiar să explici Cartea Apocalipsei. Și, dacă nu poți să vorbești despre aceasta, te vor respinge și te vor numi un Hristos mincinos și vor spune că predici o cale absurdă. După o oră, la adresa ta vor aduce acuzații false care te vor lăsa fără suflare. Nu este aceasta împotrivire fățișă? Dar acesta este doar începutul. Ei nu pot împiedica următoarea etapă a lucrării lui Dumnezeu și, nu după mult timp, Duhul Sfânt îi va forța să o accepte. Aceasta este tendința implacabilă; este un lucru pe care oamenii nu-l pot face și pe care nici măcar nu și-l pot imagina. Eu cred că lucrarea lui Dumnezeu se va răspândi în tot universul fără a fi împiedicată. Aceasta este voia lui Dumnezeu și nimeni nu o poate opri. Fie ca Dumnezeu să ne lumineze și să ne permită să acceptăm mai multă lumină nouă și să nu întrerupem gestionarea lui Dumnezeu în această privință. Fie ca Dumnezeu să aibă milă de noi astfel ca toți să putem vedea sosirea zilei Sale de slavă. Vremea la care Dumnezeu va putea să Se bucure de slavă peste tot în univers va fi și vremea la care noi vom primi slavă alături de El. Se pare că aceea va fi și vremea la care Eu voi pleca de lângă cei care umblă cu Mine. Sper ca frații și surorile Mele să își înalțe glasul împreună cu Mine într-o rugăminte adresată lui Dumnezeu: fie ca lucrarea cea mare a lui Dumnezeu să se termine curând, ca să putem vedea ziua slavei Sale în timpul vieții noastre. Încă sper să împlinesc voia lui Dumnezeu în timpul vieții Mele și sper ca Dumnezeu să continue să-Și facă lucrarea în noi și să nu existe niciodată vreo piedică. Aceasta este năzuința Mea veșnică. Fie ca Dumnezeu să fie mereu în mijlocul nostru și ca dragostea Lui să construiască punți între noi, astfel încât prietenia dintre noi să devină mai prețioasă. Sper ca dragostea să creeze o înțelegere adâncă între noi și ca dragostea să ne poată aduce o intimitate mai profundă, să înlăture orice distanță dintre noi și ca dragostea dintre noi să devină mai profundă, mai deplină și mai dulce. Cred că aceasta trebuie să fie voia Dumnezeului Meu. Sper ca frații și surorile Mele să se apropie mai mult de Mine și toți să prețuim zilele scurte pe care le avem împreună, ca acestea să devină amintiri minunate pentru noi.

E posibil ca lucrarea lui Dumnezeu în China continentală să fi avut mai multe etape, dar acestea nu sunt complicate. Gândindu-ne la asta, fiecare etapă a lucrării Lui are sens; toate au fost săvârșite personal de Dumnezeu Însuși și toți au jucat un rol în această lucrare. Fiecare „scenă” este cu adevărat amuzantă și cine și-ar fi imaginat că acești oameni vor juca o astfel de dramă, că prestațiile lor sunt atât de veridice în toiul fiecărei încercări, că toate tipurile de persoane sunt înfățișate cu atâta însuflețire și pe deplin de condeiul lui Dumnezeu, fiecare aducând multe la lumina zilei? Dar, prin asta, nu spun că Dumnezeu Se joacă cu oamenii prin lucrarea Sa. Asta nu ar avea nicio noimă; lucrarea lui Dumnezeu are un scop, iar El nu ar face niciodată nimic lipsit de semnificație sau valoare. Tot ceea ce face El este pentru a-i desăvârși pe oameni, pentru a-i câștiga. Din aceasta, văd cu adevărat că inima lui Dumnezeu caută pe deplin binele omului. Deși poate am spus că e o dramă, se poate spune și că această dramă este inspirată din viață reală. Doar că pentru Dumnezeu – regizorul general al aceste drame – oamenii sunt prezenți ca să coopereze cu El pentru săvârșirea acestei lucrări. Totuși, pe de altă parte, Dumnezeu Se folosește de acest lucru ca să-i câștige pe oameni și să îi facă să Îl iubească mai mult. Nu este aceasta voia lui Dumnezeu? Deci, sper că nimeni nu se îngrijorează defel. Chiar nu știi nimic despre voia lui Dumnezeu? Am spus multe – sper că toți frații și surorile au înțeles totul și că nu Mi-au înțeles greșit inima. Sunt sigur că Dumnezeu vă va câștiga pe toți. Fiecare merge pe o cale diferită. Fie ca aceea de sub tălpile voastre să fie deschisă de Dumnezeu și ca voi toți să vă rugați Lui și să spuneți: „O, Dumnezeule! Îmi doresc să mă câștigi, ca duhul meu să se întoarcă la Tine”. Ești gata să cauți călăuzirea lui Dumnezeu în profunzimile duhului tău?

Anterior: Calea… (3)

Înainte: Calea… (5)

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Suspinul Celui Atotputernic

Există un secret enorm în inima ta de care nu ai fost niciodată conștient, fiindcă trăiești într-o lume fără lumină. Inima și duhul ți-au...

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger