Capitolul 118

Peste oricine se ridică să fie martor pentru Fiul Meu, voi revărsa har; pe oricine nu se ridică să fie martor pentru Fiul Meu, ci în schimb se împotrivește și folosește concepțiile omului pentru a-L judeca, îl voi distruge. Toți trebuie să vadă clar! A fi martor pentru Fiul Meu este un act de respect față de Mine și aceasta satisface voia Mea. Nu respectați doar pe Tatăl, ci terorizați și asupriți pe Fiul. Cei care fac aceasta sunt descendenții marelui balaur roșu, iar Eu nu vreau lepădături ca acestea să fie martori pentru Fiul Meu; îi voi distruge în Adânc. Eu vreau ca făcătorii de servicii loiali și onești să facă serviciu pentru Fiul Meu, și nu am nevoie de restul. Aceasta este firea Mea dreaptă și ea servește pentru a arăta că Eu sunt Însuși Dumnezeul sfânt și fără pată. Nu voi ierta pe nimeni care aduce ofensă decretelor Mele administrative. Pe oricine Te-a sfidat sau persecutat în trecut, fie în familie, fie în lume, îi voi mustra unul câte unul și niciunul nu va fi scutit, căci nu este nicio parte din Mine care să fie din carne și sânge. A fi martor pentru Tine astăzi arată că acei făcători de servicii au terminat de făcut servicii pentru Mine, și astfel nu au niciun fel de scrupule și nici îngrijorări. La urma urmei, ei sunt făcătorii Tăi de servicii și în final Tu ești din cer și Te vei întoarce în trupul Meu în cele din urmă, pentru că corpul Meu nu poate fi fără Tine. Cei care Te-au sfidat și care nu au fost compatibili cu Tine în trecut (aceasta este ceva ce alții nu pot să vadă, însă numai Tu știi lucrul acesta în inima Ta) și-au arătat acum formele lor inițiale și au căzut, pentru că Tu ești Dumnezeu Însuși și nu vei tolera ca nimeni să Te sfideze sau să Te ofenseze. Deși nu poate fi văzut deloc din exterior, Duhul Meu este în Tine și acest lucru este dincolo de orice îndoială. Toți oamenii trebuie să creadă acest lucru, pentru ca nu cumva toiagul Meu de fier să lovească pe toți cei care Mă sfidează! Din moment ce sunt martor pentru Tine, în mod sigur ai autoritate și tot ce spui este exprimarea Mea, tot ce faci este manifestarea Mea, pentru că Tu ești preaiubitul Meu și ești o parte fără de care persoana Mea nu poate fi. Așadar, fiecare acțiune a Ta, ceea ce porți, ceea ce folosești și unde trăiești – sunt cu siguranță și faptele Mele. Nimeni nu trebuie să încerce să găsească ceva împotriva Ta sau să găsească greșeli la Tine. Dacă cineva face asta, nu-l voi ierta!

Voi alunga pe toți slujitorii răi din casa Mea, și în casa Mea îi voi face pe toți slujitorii loiali să fie martori pentru fiii Mei întâi născuți; acesta este planul Meu și modul în care lucrez. Când slujitorii răi sunt martori pentru Fiul Meu, acest lucru miroase ca morții și Eu îl disprețuiesc. Când slujitorii loiali sunt martori pentru Fiul Meu, acest lucru este serios și sincer, și este acceptabil pentru Mine. Așadar, oricine nu dorește să fie martor pentru Fiul Meu, să iasă de aici chiar acum! Nu te voi forța. Dacă îți cer să pleci atunci trebuie să pleci! Uită-te la care sunt consecințele pentru tine și la ceea ce te așteaptă, și acest lucru îl înțeleg cei care fac servicii, mai mult decât oricine altcineva. Judecata Mea, mânia Mea, blestemele Mele, furia Mea arzătoare și violentă se va abate în orice moment asupra celor ce Mă sfidează. Mâna mea nu arată milă nimănui; indiferent cât de loial a fost cândva cineva care face servicii, dacă îl sfidează pe Fiul Meu astăzi atunci îi voi nimici imediat și nu-i voi păstra înaintea Mea. Din aceasta se poate vedea mâna Mea nemiloasă. Fiindcă oamenii nu Mă cunosc și natura lor Mă sfidează, chiar și cei care Îmi sunt loiali sunt pentru propria lor plăcere. Dar dacă se întâmplă ceva care-i afectează negativ, inimile lor se schimbă imediat și vor să se retragă de lângă Mine. Aceasta este natura Satanei. Nu trebuie să fiți înfumurați, crezându-vă loiali! Dacă nu au nimic de câștigat, această turmă de fiare este pur și simplu incapabilă să-Mi fie loială. Dacă nu aș fi proclamat decretele Mele administrative, v-ați fi retras de mult timp. Acum sunteți cu toții prinși între ciocan și nicovală, nedispuși să faceți serviciu pentru Mine, dar nedispuși să fiți loviți de mâna Mea. Dacă nu aș proclama că mari nenorociri se vor abate în orice moment asupra oricui Mă sfidează, v-ați fi retras demult. Nu știu Eu oare trucurile la care pot recurge oamenii? Majoritatea oamenilor nutresc acum o speranță slabă, dar când acea speranță se transformă în dezamăgire, ei devin nedoritori să meargă mai departe și cer să se întoarcă. Am spus deja că nu țin pe nimeni aici împotriva voinței lor, dar ai grijă să te gândești la ce consecințe vor fi pentru tine și acest lucru este un fapt, nu te ameninț. Nimeni nu poate înțelege natura omului în afară de Mine, iar ei toți cred că Îmi sunt loiali, neștiind că loialitatea lor este impură. Aceste impurități îi vor ruina pe oameni, pentru că ele sunt o uneltire a marelui balaur roșu. Acest lucru a fost expus de Mine cu mult timp în urmă; Eu sunt Dumnezeul atotputernic, și crezi că nu înțeleg ceva atât de simplu? Eu sunt capabil să pătrund în sângele și trupul tău pentru a-ți vedea intențiile. Nu este dificil pentru Mine să înțeleg natura omului, însă oamenii încearcă să facă pe atotștiutorii, gândindu-se că nimeni în afară de ei nu cunoaște intențiile lor. Nu știu ei că Dumnezeul atotputernic există în ceruri, pe pământ și în toate lucrurile? 

Îl voi iubi pe Fiul Meu până la capăt și voi urî pe marele balaur roșu și pe Satana pentru totdeauna. Mustrarea Mea se va abate asupra tuturor celor care Mă sfidează și niciun dușman nu va fi scutit. Am mai spus, „Pun în Sion o piatră mare. Pentru credincioși, această piatră este temelia construcției lor. Pentru cei care nu cred, aceasta este o piatră de poticnire. Pentru fiii diavolului, aceasta este piatra care-i strivește”. Nu numai că am mai spus aceste cuvinte, ci ele au fost profețite de mulți oameni și mulți oameni le-au citit în această epocă. Mai mult, unii oameni au încercat să explice aceste cuvinte, însă nimeni nu a dezvăluit vreodată acest mister, deoarece această lucrare este făcută doar în momentul de față al zilelor de pe urmă. Așadar, chiar dacă unii oameni au încercat să explice aceste cuvinte, explicațiile lor sunt toate sofisme. Astăzi, vă dezvălui întreaga semnificație pentru ca să cunoașteți importanța de a fi martori pentru fiii Mei întâi născuți, și scopul Meu pentru care fac acest lucru. Pun în Sion o piatră mare și aceasta se referă la fiii Mei întâi născuți pentru care se depune mărturie. Cuvântul „mare” nu înseamnă că această depunere a mărturiei se face la o scară gigantică, ci mai degrabă că prin depunerea mărturiei pentru fiii Mei întâi născuți, un mare număr de făcători de servicii se vor retrage. Aici „cei care nu cred” se referă la cei care se retrag fiindcă se depune mărturie pentru Fiul Meu, și prin urmare piatra este o stâncă de poticnire pentru acest fel de persoană. Spun că este o stâncă pentru că acest fel de persoană va fi doborâtă de mâna Mea, deci stânca de poticnire pentru oameni nu este spusă în relație cu căderea sau slăbirea, ci este spusă în relație cu a fi doborât de mâna Mea. „Credincioșii” în ”Pentru credincioși, această piatră este temelia construcției lor” se referă la acei făcători de servicii care sunt loiali, iar „temelia construcției lor” se referă la harul și binecuvântările pe care ei le vor primi după ce Mi-au făcut un serviciu loial. Faptul că s-a depus mărturie pentru fiii întâi născuți arată că această întreagă epocă veche va trece în curând, iar acest lucru simbolizează distrugerea împărăției Satanei; prin urmare, pentru Neamuri ea este stânca prin care sunt strivite. Așadar, zdrobirea tuturor națiunilor în bucăți se referă la reînnoirea completă a întregii lumii; cea veche va trece și cea nouă va fi întemeiată – aceasta este adevărata semnificație a „zdrobirii”. Înțelegeți? Lucrarea pe care o fac în această ultimă etapă poate fi rezumată doar în aceste cuvinte. Aceasta este lucrarea Mea minunată și ar trebui să înțelegeți voia Mea înăuntrul cuvintelor Mele.

Anterior: Capitolul 117

Înainte: Capitolul 119

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Lucrarea și intrarea (9)

Tradițiile etnice înrădăcinate și concepțiile mentale au aruncat, acum mult timp, o umbră asupra duhului pur și copilăros al omului, i-au...

Suspinul Celui Atotputernic

Există un secret enorm în inima ta de care nu ai fost niciodată conștient, fiindcă trăiești într-o lume fără lumină. Inima și duhul ți-au...

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte