Poporul ales al Chinei nu poate reprezenta nicio seminție a lui Israel

Casa lui David a fost familia care a primit la început promisiunea lui Iahve și moștenirea lui Iahve. Inițial, a fost una dintre semințiile lui Israel și a aparținut poporului ales. Pe atunci, Iahve a dat o lege pentru izraeliți care spunea că toți iudeii care aparțineau casei lui David, toți cei care se nășteau în acea casă I-ar primi moștenirea. Ei ar primi însutit și ar obține statutul de fii întâi născuți. În acea vreme, ei erau cei mai ridicați dintre toți izraeliții – ei aveau cea mai înaltă poziție dintre toate familiile lui Israel și Îl slujeau direct pe Iahve în templu, purtând robe preoțești și coroane. În acea vreme, El îi numea slujitori credincioși și preafericiți și erau stimați de toate celelalte seminții ale lui Israel. Așadar, în acea vreme, ei erau toți numiți cu respect domni – aceasta a fost lucrarea lui Iahve în Epoca Legii. Astăzi, încă Îl slujesc pe Iahve în acest mod în templu, astfel încât vor fi întotdeauna regi numiți de Iahve. Nimeni nu le poate lua coroana și nimeni nu le poate schimba slujba fiindcă ei au făcut parte din casa lui David de la început; aceasta este ceea ce le-a acordat lor Iahve. Motivul pentru care nu aparțineți de casa lui David este că nu sunteți din Israel, ci aparțineți casei din afara Israelului. De asemenea, natura voastră nu este de a vă închina lui Iahve, ci de a vă împotrivi Lui, așadar, nu aveți aceeași identitate cu cei din casa lui David și nu sunteți unul dintre cei care vor primi moștenirea Mea. Voi, mai ales, nu sunteți cei care vor primi însutit.

În acea vreme, în Israel, existau multe case și multe seminții diferite, dar ele făceau toate parte din poporul ales. Totuși, ce este diferit față de alte țări este faptul că, în Israel, oamenii sunt categorisiți, pozițiile lor în fața lui Iahve sunt diferențiate, iar tărâmul fiecărei persoane este stabilit în funcție de seminția sa. În alte țări decât Israel, oamenii nu pot spune cu dezinvoltură că provin din casele lui David, Iacov sau Moise. Acest lucru ar fi contrar adevărului – semințiile lui Israel nu pot fi folosite greșit, la întâmplare, în alte țări. Oamenii folosesc adesea în mod greșit numele lui David, Avraam, Esau etc., sau spun: „L-am acceptat acum pe Dumnezeu, deci suntem din casa lui Iacov”. Spunând aceste lucruri nu reprezintă altceva decât raționament uman nefondat și nu vine direct de la Iahve și nici din propriile Mele idei. Este doar o absurditate omenească! Ca un orator care născocește povești grozave, oamenii se gândesc la ei înșiși în mod nejustificat ca fiind descendenții lui David sau făcând parte din familia lui Iacov și consideră că sunt vrednici de aceasta. Oare oamenii nu știu că cei din casa lui David au fost hirotonisiți demult de către Iahve și că nu David s-a autointitulat rege? Totuși, sunt mulți care pretind cu nerușinare că sunt descendenți ai casei lui David – oamenii sunt atât de neștiutori! Adevărul este că problemele lui Israel nu au nimic de-a face cu neamurile – acestea reprezintă două lucruri diferite și nu au nicio legătură unul cu altul. Despre problemele lui Israel se poate vorbi doar poporului lui Israel, dar neamurile sunt complet neimplicate, iar lucrarea realizată în prezent printre neamuri nu are nicio legătură cu poporul lui Israel. Ceea ce se spune despre neamuri este determinat de ceea ce spun în prezent, iar lucrarea realizată în Israel nu poate fi considerată ca o prefigurare a lucrării printre neamuri. Nu ar arăta aceasta că Dumnezeu este prea prost, prea conservator? Doar când lucrarea începe să se extindă printre neamuri, ceea ce se spune despre ele sau rezultatul lor va fi dezvăluit astfel încât cuvintele din trecut ale oamenilor: „Noi suntem descendenții lui David” sau „Isus este fiul lui David” sunt niște lucruri chiar și mai absurde de spus. Lucrarea Mea este compartimentată. Nu M-aș referi la o căprioară spunând că este cal; mai degrabă, lucrarea este diferențiată în funcție de urmarea ei.

Anterior: Identitatea inerentă a omului şi valoarea lui: ce sunt ele cu adevărat?

Înainte: Care este înțelegerea voastră despre binecuvântări?

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Capitolul 35

Șapte fulgere vin de la tron, zguduie universul, răstoarnă cerul și pământul și răsună prin ceruri! Sunetul străpunge urechile, iar oamenii...

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte