Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Cu privire la folosirea omului de către Dumnezeu

Cu excepția celor cărora li se dă direcție și călăuzire specială din partea Duhului Sfânt, niciun om nu este capabil să trăiască independent deoarece oamenii au nevoie de lucrarea și păstorirea celor pe care Dumnezeu îi folosește. Astfel, în fiecare epocă, Dumnezeu cheamă diferiți oameni care se grăbesc să își petreacă timpul cu păstorirea bisericilor de dragul lucrării Sale. Cu alte cuvinte, lucrarea lui Dumnezeu trebuie făcută prin cei au trecere înaintea lui Dumnezeu și sunt aprobați de El; Duhul Sfânt trebuie să folosească acea parte din ei care este vrednică de întrebuințare pentru lucrare, iar ei sunt pregătiți pentru a putea fi folosiți de Dumnezeu prin desăvârșirea făcută de Duhul Sfânt. Deoarece abilitatea omului de a înțelege este mult prea redusă, el trebuie păstorit de cei pe care îi folosește Dumnezeu; același lucru s-a întâmplat când Dumnezeu l-a folosit pe Moise, în care a găsit multe lucruri potrivite pentru întrebuințare la acea vreme și pe care l-a folosit în lucrarea lui Dumnezeu din acea etapă. În această etapă, Dumnezeu folosește un om în timp ce Se slujește de acea parte din el care poate fi întrebuințată de către Duhul Sfânt pentru lucrare, iar Duhul Sfânt îl călăuzește și, în același timp, desăvârșește partea care rămâne și este nefolositoare.

Lucrarea făcută de cel pe care Dumnezeu îl folosește are în vedere conlucrarea cu Hristos și cu Duhul Sfânt. Acest om pe care Dumnezeu l-a chemat din rândul oamenilor are rolul de a-i călăuzi pe toți aleșii lui Dumnezeu și Dumnezeu îl cheamă să facă și lucrarea de cooperare umană. Printr-un astfel de om, care poate face lucrarea de cooperare umană, se pot înfăptui mai multe din lucrurile pe care Dumnezeu le pretinde de la om, precum și lucrarea pe care Duhul Sfânt trebuie să o facă în rândul oamenilor. Altfel spus, scopul cu care Dumnezeu îl folosește pe acest om este ca toți cei care Îl urmează pe Dumnezeu să poată înțelege mai bine voia lui Dumnezeu și să poată îndeplini mai multe din cerințele lui Dumnezeu. Deoarece oamenii sunt incapabili de a înțelege direct cuvintele lui Dumnezeu sau voia lui Dumnezeu, Dumnezeu a chemat pe cineva care este folosit să facă o astfel de lucrare. Această persoană folosită de Dumnezeu poate fi descrisă drept un intermediar prin care Dumnezeu îi călăuzește pe oameni, un „traducător” care comunică între Dumnezeu și oameni. Prin urmare, un astfel de om se deosebește de orice alți oameni care lucrează în casa lui Dumnezeu sau de apostolii Săi. Asemenea acestora, el poate fi considerat un slujitor al lui Dumnezeu, însă, în natura esențială a lucrării sale și contextul în care Dumnezeu îl folosește, el diferă foarte mult de ceilalți lucrători și de apostoli. În ceea ce privește natura lucrării sale și contextul în care este folosit, omul folosit de Dumnezeu este chemat de El, este echipat de către Dumnezeu pentru lucrarea lui Dumnezeu și cooperează cu lucrarea lui Dumnezeu Însuși. Nicio persoană nu ar putea vreodată să facă această lucrare, iar cooperarea din partea omului este necesară în lucrarea divină. Între timp, lucrarea făcută de alți lucrători sau apostoli nu este decât comunicarea și implementarea multelor aspecte ale rânduielilor pentru bisericile din fiecare perioadă sau lucrarea prin care se aplică o simplă măsură de viață necesară menținerii vieții bisericii. Acești lucrători și apostoli nu sunt numiți de Dumnezeu, cu atât mai puțin pot fi ei considerați ca fiind folosiți de Duhul Sfânt. Ei sunt aleși din rândul bisericilor și, după ce au fost instruiți și educați o perioadă de timp, cei care sunt potriviți sunt păstrați, în timp ce cei care nu sunt potriviți sunt trimiși înapoi de unde au venit. Deoarece acești oameni sunt aleși din rândul bisericilor, unii își dau arama pe față după ce devin lideri și alții chiar fac multe lucruri rele și sfârșesc prin a fi eliminați. Cel folosit de Dumnezeu, pe de altă parte, este un om pregătit de Dumnezeu, de un anumit calibru și cu o natură umană. El a fost pregătit și desăvârșit în prealabil către de Duhul Sfânt, este călăuzit complet de către Duhul Sfânt și, în special când vine vorba de lucrarea sa, este îndrumat și sub comanda directă a Duhului Sfânt – prin urmare, nu există nicio abatere pe calea călăuzirii celor aleșilor lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu își asumă cu siguranță responsabilitatea pentru propria Sa lucrare și Dumnezeu își face tot timpul propria lucrare.

Anterior:Pe toată lumea care își îndeplinește funcția

Următorul:Practicați adevărul odată ce l-ați înțeles

S-ar putea să vă placă și