Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Capitolul 100

Îi detest pe toți cei care nu au fost predestinați și aleși de Mine. În consecință, trebuie să îi scot afară din casa Mea pe acești oameni, unul câte unul și, astfel, templul Meu va fi sfânt și fără pată, casa Mea va fi întotdeauna nouă, niciodată învechită, numele Meu sfânt va fi răspândit veșnic și oamenii Mei sfinți vor deveni cei pe care îi iubesc. Scopul Meu vizează un astfel de tablou, o astfel de casă, o astfel de Împărăție, locuința Mea, și este temelia pe care am creat toate lucrurile. Nimeni nu poate influența sau schimba acest lucru. Numai Eu și fiii Mei preaiubiți vom locui împreună în acel sălaș și nimănui nu i se va permite să îl calce în picioare, niciunui lucru nu-i va fi îngăduit să îl ocupe și, mai mult decât atât, niciun lucru neplăcut nu va avea voie să se întâmple. Toți vor aduce laude și se vor bucura, totul va fi o scenă de neimaginat pentru om. Doresc doar ca voi să vă puneți în slujba Mea cu toată tăria, cu toată inima și sufletul, și să faceți lucrurile cât de bine puteți. Indiferent dacă astăzi sau mâine, indiferent dacă ești unul care Mă slujește sau unul care dobândește binecuvântări, toți ar trebui să vă străduiți, fiecare după puterea lui, în Împărăția Mea. Aceasta este o îndatorire pe care toți oamenii creați ar trebui să o îmbrățișeze, și pe care trebuie să o facă și să o implementeze în acest fel. Voi pune toate lucrurile în mișcare ca să slujească așa încât frumusețea Împărăției Mele să fie mereu reînnoită, iar casa Mea să devină armonioasă și unită. Nimănui nu i se permite să Mă sfideze, iar ei trebuie să îndure judecata și să fie blestemați. Acum blestemele Mele încep să cadă asupra tuturor națiunilor și popoarelor, și blestemele Mele sunt și mai aspre decât judecata. Acum este vremea să încep să condamn toți oamenilor, deci se spune că sunt blesteme. Așa stau lucrurile din cauză că acum este epoca finală, și nu timpul facerii. Deoarece epocile s-au schimbat, ritmul lucrării Mele este acum foarte diferit. Datorită nevoilor lucrării Mele, oamenii de care am nevoie sunt și ei diferiți; cei care ar trebui abandonați, vor fi abandonați; cei care ar trebui eliminați, vor fi eliminați; cei care ar trebui uciși, vor fi uciși, iar cei care ar trebui păstrați, vor fi păstrați. Acesta este mersul inevitabil al lucrurilor, independent de voința omului, și niciun om nu-l poate schimba. Trebuie împlinit în conformitate cu voia Mea! Renunț la cine vreau și elimin pe cine vreau; nimeni nu va acționa în mod arbitrar. Părăsesc pe cei pe care doresc să îi părăsesc și îi iubesc pe cei pe care doresc să îi iubesc; acest lucru trebui făcut în conformitate cu voia Mea! Nu acționez pe baza emoțiilor; pentru Mine nu există decât dreptate, judecată și mânie – nu există niciun fel de emoție. Nu am nici cea mai mică urmă a omului în Mine pentru că Eu sunt Dumnezeu Însuși, persoana lui Dumnezeu. Asta pentru că oamenii toți văd partea din Mine care este umanitatea Mea și nu au văzut partea care este divinitatea Mea. Ei sunt cu adevărat atât de orbi și atât de confuzi!

Voi trebuie să păstrați în inimile voastre ce vă spun, trebuie să înțelegeți inima Mea prin cuvintele Mele și să luați în considerare povara Mea și, astfel, veți ajunge să cunoașteți atotputernicia Mea și să vedeți persoana Mea. Cuvintele Mele sunt cuvinte înțelepte și nimeni nu poate pricepe principiile sau legile din spatele cuvintelor Mele. Oamenii cred că practic înșelătoria și necinstea și nu Mă cunosc din cuvintele Mele ci, dimpotrivă, Mă hulesc. Sunt atât de orbi și de ignoranți! Și nu au niciun dram de discernământ. Fiecare propoziție pe care o rostesc este plină de autoritate și judecată și nimeni nu poate schimba ce spun. Odată ce cuvintele Mele sunt rostite, lucrurile se vor întâmpla în conformitate cu cuvintele Mele și aceasta este firea Mea. Cuvintele Mele au autoritate și oricine le rectifică Îmi insultă mustrarea și pe acel om trebuie să îl nenorocesc. În cazuri grave, ei atrag asupra vieților lor pieirea și merg în Gheenă sau merg în Adânc. Acesta este singurul fel în care tratez omenirea, iar omul nu îl poate schimba nicidecum – acesta este decretul Meu administrativ. Amintiți-vă acest lucru! Nimănui nu i se permite să Îmi încalce decretul; acesta trebuie împlinit potrivit voii Mele! În trecut, am fost prea îngăduitor cu voi și ați avut parte doar de cuvintele Mele. Cuvintele pe care le-am rostit cu privire la nenorocirea oamenilor nu s-au împlinit încă. Dar, de azi înainte, toate dezastrele (legate de decretele Mele administrative) se vor abate unul după altul spre pedepsirea tuturor celor care nu se aliniază voii Mele. Faptele trebuie să își facă apariția pentru că altfel oamenii nu ar putea să vadă mânia Mea, ci s-ar deprava necontenit. Acesta este un pas în planul Meu de gestionare și este felul în care voi înfăptui următoarea etapă din lucrarea Mea. Vă spun acest lucru de dinainte ca să puteți evita să comiteți păcate și să aveți parte de moartea veșnică. Cu alte cuvinte, de azi încolo, în afară de fiii Mei întâi născuți, voi face pe toți oamenii să își ocupe pozițiile cuvenite, dictate de voia Mea și voi mustra pe fiecare, pe rând. Nu voi cruța pe niciunul dintre ei. Îndrăzniți numai să vă depravați din nou! Îndrăzniți numai să vă răzvrătiți din nou! Am spus în trecut că sunt drept față de toți și lipsit de sentimente, iar acest lucru servește pentru a demonstra că firea Mea nu trebuie ofensată. Aceasta este persoana Mea. Nimeni nu poate schimba acest lucru. Toți oamenii aud cuvintele Mele și toți oamenii Îmi văd înfățișarea plină de slavă. Toți oamenii trebuie să Mă asculte pe deplin și în mod absolut – acesta este decretul Meu administrativ. Toți oamenii din întregul univers ar trebui să Mă laude și să Mă slăvească pentru că sunt unicul Dumnezeu Însuși, pentru că sunt persoana lui Dumnezeu. Nimeni nu Îmi poate schimba cuvintele și cuvântările, limbajul și comportamentul, deoarece acestea Mă privesc doar pe Mine și sunt chestiuni pe care le-am avut în posesie din veșnicie și vor exista veșnic.

Oamenii intenționează să Mă pună la încercare și vor să găsească în cuvintele Mele un lucru pe care să-l folosească împotriva Mea, ca să Mă discrediteze. Să fiu Eu discreditat de voi? Să fiu Eu judecat cu nepăsare? Este treaba Mea să fiu adus în discuție în mod nepăsător? Voi chiar sunteți o grămadă de oameni care nu știți ce este bine pentru voi! Nu Mă cunoașteți defel! Ce este Muntele Sion? Care este locuința Mea? Ce este țara bună a Canaanului? Care este temelia creației? De ce am tot repetat aceste lucruri de câteva zile încoace? Muntele Sion, locuința Mea, țara bună Canaanului, temelia creației sunt toate rostite în legătură cu persoana Mea (în legătură cu trupul). Toți oamenii cred că sunt locuri care există fizic. Persoana Mea este Muntele Sion și este locuința Mea. Oricine intră în lumea spirituală va escalada Muntele Sion și va intra în locuința Mea. Am creat toate lucrurile în persoana Mea, adică, toate lucrurile au fost create înăuntrul trupului, de aceea este temelia. De ce spun că voi vă veți întoarce în trup împreună cu Mine? În asta constă înțelesul original. Asemenea apelativului „Dumnezeu”, aceste substantive nu au niciun înțeles ca atare, ci sunt mai degrabă diferite nume pe care le dau Eu diferitelor locuri. Prin urmare, nu acordați prea multă atenție înțelesului lor literal, ci concentrați-vă numai asupra auzirii cuvintelor Mele. Trebuie să le vedeți astfel și mai apoi veți putea să înțelegeți voia Mea. De ce vă reamintesc mereu că este înțelepciune în cuvintele Mele? Câți dintre voi ați încercat să aflați înțelesul din spatele acestora? Toți analizați orbește și sunteți lipsiți de logică!

Voi încă nu înțelegeți majoritatea lucrurilor pe care le-am spus în trecut. Sunteți în continuare într-o stare de îndoială și nu puteți să fiți pe placul inimii Mele. Momentul în care puteți să ajungeți să fiți siguri de fiecare propoziție pe care o rostesc va fi momentul în care viața voastră se maturizează. Pentru Mine, o zi este ca o mie de ani și o mie de ani sunt ca o zi; cum vedeți voi timpul despre care vorbesc? Cum îl explicați? Îl interpretați greșit! Și, în plus, cei mai mulți oameni încă se sfădesc cu Mine din cauza aceasta, dorind să găsească un lucru pe care să-l folosească împotriva Mea – nu știți ce-i bine pentru voi! Vă voi doborî! Când va veni ziua în care totul va fi clarificat, veți înțelege pe deplin. Încă nu vă spun acum (acum este vremea să îi demasc pe oameni și fiecare trebuie să fie atent și precaut ca să poată împlini voia Mea). Voi demasca pe toți oamenii prin cuvintele Mele și caracterul lor original va fi scos la lumină pentru a arăta dacă sunt sau nu autentici. Dacă cineva este desfrânat sau o femeie stricată, trebuie să îi dau în vileag. Am spus mai înainte că fac lucruri fără să ridic un deget și folosesc doar cuvintele Mele pentru a-i demasca pe oameni. Nu Mă tem de nicio aparență înșelătoare; odată ce cuvintele Mele sunt rostite, trebuie să îţi arăţi forma originală și, indiferent de cât de bine te ascunzi, voi putea să văd cu siguranță prin tine. Acesta este principiul faptelor Mele – folosesc doar cuvântări și nu cheltuiesc niciun strop de putere. Pe oameni îi trec sudorile când așteaptă să vadă dacă cuvintele Mele se vor împlini sau nu, se neliniștesc de dragul Meu și se îngrijorează pentru Mine, dar aceste eforturi nu sunt necesare de fapt și sunt doar un preț care nu trebuie plătit. Vă îngrijorați de Mine, dar s-a maturizat propria voastră viață? Ce ziceți de propriul vostru destin? Întrebați-vă adesea și nu fiți neglijenți. Toți oamenii ar trebui să ia în considerare lucrarea Mea și – prin faptele și cuvintele Mele – ar trebui să Îmi vadă persoana, să Mă cunoască mai bine, să Îmi cunoască atotputernicia, să Îmi cunoască înțelepciunea și să cunoască metodele și căile prin care am creat toate lucrurile și, astfel, să Mă laude fără încetare. Voi face ca toți oamenii să vadă pe cei asupra cărora se află decretele Mele administrative, pe cei în care lucrez, ce anume vreau să fac și ce anume vreau să duc la bun sfârșit. Acesta este un lucru pe care fiecare persoană trebuie să îl afle pentru că este decretul Meu administrativ. Voi face ceea ce spun. Nimeni nu ar trebui să Îmi analizeze cuvintele în mod nepăsător, toți trebuie să vadă din cuvintele Mele principiile din spatele faptelor Mele și să știe din cuvintele Mele ce este mânia Mea, ce este blestemul Meu și ce este judecata Mea. Toate aceste lucruri se bazează pe cuvintele Mele și sunt lucruri care ar trebui văzute de către fiecare persoană în fiecare dintre cuvintele Mele.

Anterior:Capitolul 99

Următorul:Capitolul 101

Conținuturi Similare

 • Capitolul 35

  Șapte fulgere vin de la tron, zgâlțâie universul, răstoarnă cerul și pământul și răsună prin cer! Sunetul este atât de pătrunzător că oamenii nici nu…

 • Ar trebui să trăiești pentru adevăr întrucât crezi în Dumnezeu

  Problema obișnuită cu care se confruntă toți oamenii este aceea că înțeleg adevărul dar nu îl pot pune în practică. Unul din factori este acela că omu…

 • Cum să slujim Lui Dumnezeu în armonie cu voia Lui

  Astăzi vom avea părtășie în primul rând despre modul în care oamenii ar trebui să slujească lui Dumnezeu după credința lor, ce condiții ar trebui să f…

 • Despre Biblie (2)

  Biblia mai este numită Vechiul și Noul Testament. Știți la ce se referă cuvântul „testament”? „Testament” din Vechiul Testament vine de la legământul …