Capitolul 100

Îi detest pe toți cei care nu au fost predestinați și aleși de Mine. În consecință, trebuie să-i dau afară din casa Mea pe acești oameni, unul câte unul, făcând astfel ca templul Meu să fie sfânt și fără pată, casa Mea să fie întotdeauna nouă și niciodată veche, numele Meu sfânt să fie răspândit veșnic și oamenii Mei sfinți să devină cei pe care îi iubesc. O astfel de scenă, o astfel de casă, o astfel de Împărăție sunt scopul și sălașul Meu; aceasta este temelia pe care am creat toate lucrurile. Nimeni nu poate influența sau schimba acest lucru. Numai Eu și fiii Mei preaiubiți vom locui împreună acolo, și nimănui nu i se va permite să-l calce în picioare, niciunui lucru nu-i va fi îngăduit să-l ocupe și, mai mult decât atât, niciun lucru neplăcut nu va avea voie să se întâmple. Toți vor aduce laude și se vor bucura, totul va fi o scenă de neimaginat pentru om. Doresc doar ca voi să-Mi oferiți toată tăria voastră, cu toată inima și mintea voastră, și să faceți lucrurile cât de bine puteți. Indiferent dacă astăzi sau mâine, indiferent dacă ești unul care Mă servește sau unul care dobândește binecuvântări, toți ar trebui să vă străduiți după puterea proprie în Împărăția Mea. Aceasta este o îndatorire pe care toți oamenii creați ar trebui să o îmbrățișeze, și trebuie făcută și implementată în acest fel. Voi pune toate lucrurile în mișcare ca să servească, așa încât frumusețea Împărăției Mele să fie mereu reînnoită, iar casa Mea să devină armonioasă și unită. Nimănui nu i se permite să Mă sfideze, iar oricine face asta, trebuie să îndure judecata și să fie blestemat. Acum blestemele Mele încep să se abată asupra tuturor națiunilor și popoarelor, iar blestemele Mele sunt și mai aspre decât judecata Mea. Acum este vremea să încep să-i condamn pe toți oamenii, deci se spune că sunt blesteme. Asta din cauză că acum este epoca finală, iar nu vremea creației. Deoarece epocile s-au schimbat, ritmul lucrării Mele este acum foarte diferit. Datorită nevoilor lucrării Mele, oamenii de care am nevoie sunt și ei diferiți; cei care ar trebui abandonați, vor fi abandonați; cei care ar trebui eliminați, vor fi eliminați; cei care ar trebui uciși, vor fi uciși, iar cei care ar trebui lăsați să rămână, vor fi lăsați să rămână. Acesta este mersul inevitabil al lucrurilor, independent de voința omului, și niciun om nu-l poate schimba. Trebuie împlinit în conformitate cu voia Mea! Renunț la cine vreau să renunț și elimin pe cine vreau să elimin; nimeni nu va acționa în mod arbitrar. Îi las să rămână pe cei pe care doresc să-i las să rămână și îi iubesc pe cei pe care doresc să-i iubesc; acest lucru trebuie făcut în conformitate cu voia Mea! Nu acționez pe baza emoțiilor; în Mine există doar dreptate, judecată și mânie – nu există niciun fel de emoție. Nu există nici cea mai mică urmă a omului în Mine, pentru că Eu sunt Dumnezeu Însuși, persoana lui Dumnezeu. Asta pentru că oamenii toți văd partea din Mine care este umanitatea Mea și nu au văzut partea care este divinitatea Mea. Sunt cu adevărat atât de orbi și de confuzi!

Voi trebuie să păstrați în inimile voastre ce vă spun, trebuie să-Mi înțelegeți inima prin cuvintele Mele și să aveți respect pentru povara Mea. Apoi, veți ajunge să-Mi cunoașteți atotputernicia și să vedeți persoana Mea. Deoarece cuvintele Mele sunt cuvinte înțelepte și nimeni nu poate pricepe principiile sau legile din spatele acestora. Oamenii cred că Eu practic înșelătoria și necinstea și nu Mă cunosc prin cuvintele Mele ci, dimpotrivă, Mă hulesc. Sunt atât de orbi și de ignoranți! Nu au niciun dram de discernământ. Fiecare propoziție pe care o rostesc este plină de autoritate și judecată, și nimeni nu-Mi poate schimba cuvintele. Odată ce cuvintele Mele sunt rostite, lucrurile se vor întâmpla negreșit în conformitate cu cuvintele Mele; aceasta este firea Mea. Cuvintele Mele sunt autoritatea, iar oricine le rectifică, Îmi jignește mustrarea și pe acel om trebuie să îl dobor. În cazuri grave, ei atrag pieirea asupra propriilor vieți și merg în Gheenă sau în Adânc. Acesta este singurul fel în care tratez omenirea, iar omul nu îl poate schimba nicidecum – acesta este decretul Meu administrativ. Amintiți-vă acest lucru! Nimănui nu i se permite să-Mi încalce decretul; acesta trebuie împlinit potrivit voii Mele! În trecut, am fost prea îngăduitor cu voi și ați avut parte doar de cuvintele Mele. Cuvintele pe care le-am rostit despre a-i doborî pe oameni nu s-au împlinit încă. Dar, de azi înainte, toate dezastrele (legate de decretele Mele administrative) se vor abate unul după altul spre pedepsirea tuturor celor care nu se aliniază voii Mele. Faptele trebuie să se întâmple – pentru că altfel, oamenii nu ar putea să-Mi vadă mânia, ci s-ar deprava necontenit. Acesta este un pas din planul Meu de gestionare (planul mântuirii) și este felul în care voi înfăptui următoarea etapă din lucrarea Mea. Vă spun anticipat acest lucru, pentru a putea evita să comiteți păcate și să aveți parte de pierzania veșnică. Cu alte cuvinte, de azi înainte, în afară de fiii Mei întâi născuți, îi voi face pe toți oamenii să-și ocupe pozițiile cuvenite conform voii Mele și voi mustra pe fiecare, pe rând. Nu voi cruța pe niciunul dintre ei. Îndrăzniți numai să vă depravați din nou! Îndrăzniți numai să vă răzvrătiți din nou! Am mai spus în trecut că sunt drept față de toți și sunt lipsit de sentimente, iar acest lucru servește pentru a demonstra că firea Mea nu trebuie ofensată. Aceasta este persoana Mea. Nimeni nu poate schimba acest lucru. Toți oamenii Îmi aud cuvintele și toți oamenii Îmi văd înfățișarea plină de slavă. Toți oamenii trebuie să asculte de Mine pe deplin și în mod absolut – acesta este decretul Meu administrativ. Toți oamenii din întregul univers și de la capetele pământului ar trebui să Mă laude și să Mă slăvească pentru că Eu sunt Dumnezeu Însuși, unicul, pentru că sunt persoana lui Dumnezeu. Nimeni nu-Mi poate schimba cuvintele și cuvântările, limbajul și comportamentul, deoarece acestea Mă privesc doar pe Mine și sunt lucruri pe care le-am avut din vremuri străvechi și care vor exista veșnic.

Oamenii intenționează să Mă pună la încercare și vor să găsească în cuvintele Mele ceva pe care să-l folosească împotriva Mea ca să Mă defăimeze. Trebuie să fiu defăimat de voi? Să fiu judecat la întâmplare? Este treaba Mea să fiu adus în discuție în mod nepăsător? Chiar sunteți o grămadă de oameni care nu știu ce e bine pentru ei! Nu Mă cunoașteți defel! Ce este Muntele Sion? Ce este sălașul Meu? Ce este țara bună a Canaanului? Care este temelia creației? De ce am tot repetat aceste lucruri de câteva zile încoace? Muntele Sion, sălașul Meu, țara bună a Canaanului, temelia creației – sunt toate menționate în legătură cu persoana Mea (în legătură cu trupul). Toți oamenii cred că sunt locuri care există fizic. Persoana Mea este Muntele Sion; este sălașul Meu. Oricine intră în lumea spirituală va escalada Muntele Sion și va intra în sălașul Meu. Am creat toate lucrurile în persoana Mea; adică, toate lucrurile au fost create înăuntrul trupului, de aceea este temelia. De ce spun că voi vă veți întoarce în trup împreună cu Mine? În asta constă înțelesul original. Asemenea apelativului „Dumnezeu”, aceste substantive nu au niciun înțeles ca atare, ci sunt mai degrabă diferite nume pe care le dau Eu diferitelor locuri. Prin urmare, nu acordați prea multă atenție înțelesului lor literal, ci concentrați-vă numai asupra auzirii cuvintelor Mele. Trebuie să le vedeți în acest fel, iar mai apoi veți putea să înțelegeți voia Mea. De ce vă reamintesc iar și iar că există înțelepciune în cuvintele Mele? Câți dintre voi au încercat să afle înțelesul din spatele acestui lucru? Toți analizați orbește și sunteți lipsiți de logică!

Voi încă nu înțelegeți majoritatea lucrurilor pe care le-am spus în trecut. Rămâneți într-o stare de îndoială și nu-Mi puteți mulțumi inima. Momentul în care puteți ajunge să fiți siguri de fiecare propoziție pe care o rostesc va fi momentul în care viața voastră se maturizează. Pentru Mine, o zi este ca o mie de ani și o mie de ani sunt ca o zi; ce credeți despre timpul de care vorbesc? Cum îl explicați? Îl interpretați greșit! Și, în plus, cei mai mulți oameni încă se sfădesc cu Mine din cauza aceasta, dorind să găsească un lucru pe care să-l folosească împotriva Mea – nu știți ce-i bine pentru voi! Ai grijă, altfel te voi doborî! Când va veni ziua în care totul va fi clarificat, veți înțelege pe deplin. Încă nu vă spun acum (acum este vremea să îi demasc pe oameni; toți trebuie să fie atenți și precauți ca să-Mi poată împlini voia). Îi voi demasca pe toți oamenii prin cuvintele Mele, iar forma lor inițială va fi dezvăluită pentru a arăta dacă sunt sau nu adevărați. Dacă o persoană este desfrânată sau e o femeie stricată, trebuie să o dau în vileag. Am mai spus că fac lucruri fără să ridic un deget și Îmi folosesc doar cuvintele pentru a-i demasca pe oameni. Nu Mă tem de nicio deghizare; odată ce cuvintele Mele sunt rostite, trebuie să-ți arăți forma originală și, indiferent cât de bine te deghizezi, Eu voi putea negreșit să Îmi dau seama. Acesta este principiul faptelor Mele – folosesc doar cuvântări și nu cheltuiesc niciun strop de putere. Oameni se ostenesc să vadă dacă se vor împlini cuvintele Mele sau nu, se neliniștesc de dragul Meu și se îngrijorează pentru Mine, dar aceste eforturi chiar nu sunt necesare; sunt un preț ce nu trebuie plătit. Vă îngrijorați pentru Mine, dar s-a maturizat oare propria voastră viață? Ce ziceți de propriul vostru destin? Întrebați-vă adesea și nu fiți neglijenți. Toți oamenii ar trebui să ia în considerare lucrarea Mea și – prin faptele și cuvintele Mele – să vadă persoana Mea, să Mă cunoască mai bine, să-Mi cunoască atotputernicia și înțelepciunea și să cunoască mijloacele și metodele prin care am creat toate lucrurile și, astfel, să Mă laude la nesfârșit. Voi face ca toți oamenii să-i vadă pe cei asupra cărora pun mâinile decretelor Mele administrative, pe cei în care lucrez, ce anume vreau să fac și ce anume vreau să duc la bun sfârșit. Acesta e un lucru pe care fiecare persoană trebuie să-l afle, pentru că este decretul Meu administrativ. Voi îndeplini ceea ce spun. Nimeni nu ar trebui să-Mi analizeze cuvintele la întâmplare; toți trebuie să vadă principiile din spatele faptelor Mele prin cuvintele Mele și să știe din cuvintele Mele ce este mânia Mea, ce este blestemul Meu și ce este judecata Mea. Toate aceste lucruri se bazează pe cuvintele Mele și sunt lucruri care ar trebui văzute de către fiecare persoană în fiecare dintre cuvintele Mele.

Anterior: Capitolul 99

Înainte: Capitolul 101

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger