Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Doar cei care se concentrează pe practică pot fi desăvârșiți

În zilele de pe urmă, Dumnezeu a devenit trup pentru a face lucrarea pe care El trebuie să o facă și să-Și îndeplinească lucrarea de slujire prin cuvinte. El a venit în persoană pentru a lucra printre ființele umane cu scopul de a desăvârși acei oameni care sunt după inima Sa. De la creație până astăzi El face acea lucrare doar în timpul zilelor de pe urmă. Doar în zilele de pe urmă Dumnezeu S-a întrupat pentru a face o astfel de lucrare la scară largă. Deși El îndură greutăți pe care oamenii le-ar suporta cu greu, deși El, ca un mare Dumnezeu, are umilința de a deveni un om obișnuit, nici un aspect al lucrării Sale nu a fost întârziat, iar planul Său nu este deloc învălmășit. El face lucrarea conform planului Său original. Unul din scopurile întrupării Sale este de a cuceri oameni. Altul este de a desăvârși oamenii pe care El îi iubește. El dorește să vadă cu proprii Lui ochi oamenii pe care îi desăvârșește și El vrea să vadă El Însuși cum oamenii pe care El îi desăvârșește sunt martori pentru El. Nu sunt desăvârșite doar una sau două persoane. Ci e vorba de un grup de foarte puțini oameni. Acest grup de oameni vine din diverse țări ale lumii și din diverse naționalități ale lumii. Scopul de a face atât de multă lucrare este de a câștiga acest grup de oameni, de a câștiga mărturia pe care acest grup de oamenii o aduce pentru El și de a obține gloria pe care El o obține prin acest grup de oameni. El nu face o lucrare care nu are semnificație, nici nu face o lucrare care nu are valoare. Se poate spune că făcând o astfel de lucrare, scopul lui Dumnezeu este de a desăvârși pe toți cei pe care El dorește să îi desăvârșească. În timpul rămas în afară de aceasta, El îi va elimina pe toți cei care sunt răi. Să știți că El nu face această mare lucrare din cauza celor care sunt răi; din contră, El se dedică cu totul datorită acelui număr infim de oameni care vor fi desăvârșiți de El. Lucrarea pe care El o face, cuvintele pe care El le rostește, tainele pe care El le dezvăluie și judecata și mustrarea Sa sunt toate de dragul acelui număr infim de oameni. El nu a devenit trup din cauza celor care sunt răi, cu atât mai puțin ei trezesc o mare mânie în El. El vorbește adevărul și vorbește despre intrare, datorită celor care vor fi desăvârșiți, El a devenit trup din cauza lor, și faptul că El acordă promisiunile și binecuvântările Lui, este datorat lor. Adevărul, intrarea și viața în umanitatea de care El vorbește nu sunt de dragul celor care sunt răi. El dorește să evite să vorbească celor care sunt răi și dorește să confere toate adevărurile asupra celor care vor fi desăvârșiți. Totuși, lucrarea Sa necesită ca, pentru moment, acelora care sunt răi să li îngăduie să se bucure de unele din bogățiile Lui. Aceia care nu îndeplinesc adevărul, care nu Îl satisfac pe Dumnezeu și care întrerup lucrarea Lui sunt toți răi. Ei nu pot fi desăvârșiți și sunt detestați și respinși de Dumnezeu. Dimpotrivă, oamenii care pun adevărul în practică și pot să-L satisfacă pe Dumnezeu și care se dedică pe ei înșiși cu totul în lucrarea lui Dumnezeu reprezintă oamenii care vor fi desăvârșiți de Dumnezeu. Cei pe care Dumnezeu dorește să îi întregească nu sunt alții decât acest grup de oameni, iar lucrarea pe care Dumnezeu o face este pentru binele acestor oameni. Adevărul de care El vorbește se adresează oamenilor care sunt dispuși să îl pună în practică. El nu le vorbește oamenilor care nu pun adevărul în practică. Sporirea înțelegerii și creșterea discernământului despre care vorbește El îi vizează pe oamenii care pot îndeplini adevărul. Când El vorbește despre cei care pot fi desăvârșiți, El vorbește despre acești oameni. Lucrarea Sfântului Duh este direcționată către oamenii care pot pune adevărul în practică. Lucruri precum deținerea înțelepciunii și a avea umanitate sunt direcționate către oamenii care sunt dispuși să pună adevărul în practică. Aceia care nu îndeplinesc adevărul pot auzi multe adevăruri și pot înțelege multe adevăruri, dar deoarece ei sunt printre oamenii răi, adevărul pe care ei îl înțeleg devine doar doctrine și cuvinte și nu are nicio însemnătate pentru schimbarea firii lor sau pentru viețile lor. Niciunul dintre ei nu Îi este loial lui Dumnezeu; ei sunt toți oameni care Îl văd pe Dumnezeu, dar nu Îl pot obține și sunt toți condamnați de Dumnezeu.

Sfântul Duh are o cale de parcurs în fiecare persoană și dă fiecărei persoane șanse de a fi desăvârșită. Prin negativitatea ta ești pus să îți cunoști propria corupție și atunci prin abandonarea negativității vei găsi o cale de a practica, iar aceasta este desăvârșirea ta. În plus, prin ghidarea continuă și iluminarea unor lucruri pozitive din interiorul tău, îți vei îndeplini în mod proactiv funcția și vei crește în înțelegere și vei câștiga discernământ. Când condițiile tale sunt bune, ești în special dornic să citești cuvântul lui Dumnezeu și ești în special dornic să te rogi lui Dumnezeu și poți face legătura între predicile pe care le auzi și propriile tale stări. În astfel de momente, Dumnezeu te luminează și te iluminează din interior, făcându-te să realizezi anumite lucruri ale aspectului pozitiv. Aceasta este desăvârșirea ta în aspectul pozitiv. În stări negative, ești slab și negativ și simți că nu Îl ai pe Dumnezeu în inima ta, totuși Dumnezeu te iluminează, ajutându-te să găsești o cale pentru a practica. Ieșirea din aceasta este dobândirea desăvârșirii în aspectul negativ. Dumnezeu îl poate desăvârși pe om atât în aspectele pozitive, cât și în cele negative. Depinde dacă ești capabil să experimentezi și dacă urmărești a fi desăvârșit de Dumnezeu. Dacă cu adevărat cauți să fii desăvârșit de Dumnezeu, atunci negativul nu te poate face să suferi pierderi, dar îți poate aduce lucruri care sunt mai reale și te poate face mai capabil de a ști ce este ceea ce lipsește în interiorul tău, mai capabil de a te confrunta cu stările tale reale și de a vedea că omul nu are nimic și nu este nimic; dacă nu experimentezi încercări, nu știi și vei simți întotdeauna că ești deasupra altora și mai bun decât toți ceilalți. Prin toate acestea vei vedea că tot ceea ce a venit înainte a fost făcut de Dumnezeu și protejat de Dumnezeu. Intrarea în încercări te lasă fără iubire sau credință, îți lipsește rugăciunea și nu ești capabil să cânți imnuri – și, fără să realizezi, în mijlocul acestora ajungi să te cunoști pe tine însuți. Dumnezeu are multe mijloace de desăvârșire a omului. El utilizează toate tipurile de medii pentru a se ocupa de firea coruptă a omului și utilizează diverse lucruri pentru a da în vileag omul; într-o privință El îl tratează pe om, din alta El îl dă în vileag pe om, iar din alta El îl expune pe om, săpând și dezvăluind „misterele” din adâncurile inimii omului și îi arată omului natura sa prin dezvăluirea multora din stările lui. Dumnezeu îl desăvârșește pe om prin multe metode – prin dezvăluire, tratare, rafinare și mustrare – astfel încât omul să știe că Dumnezeu este practic.

Ce anume căutați voi acum? Poate să fiți desăvârșiți de Dumnezeu, să-L cunoașteți pe Dumnezeu, să Îl obțineți pe Dumnezeu sau poate stilul unui Petru de nouăzeci de ani sau de a avea credința mai mare decât cea a lui Iov. Este posibil să căutați mult, indiferent dacă e vorba de a căuta să fiți numiți drepți de către Dumnezeu și să ajungeți în fața tronului lui Dumnezeu, sau de a putea să-L manifestați pe Dumnezeu pe pământ și de a fi martor puternici și răsunători ai lui Dumnezeu. Indiferent de ceea ce căutați, per ansamblu, este de dragul planului de gestionare al lui Dumnezeu. Indiferent dacă urmărești să fii o persoană dreaptă sau cauți stilul lui Petru sau credința lui Iov sau să fii desăvârșit de Dumnezeu, indiferent ce cauți, în concluzie, este totul lucrarea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, indiferent de ceea ce cauți, este totul pentru a fi desăvârșit de Dumnezeu, este totul pentru a experimenta cuvântul lui Dumnezeu, pentru a satisface inima lui Dumnezeu; este totul de dragul descoperirii frumuseții lui Dumnezeu, este totul pentru căutarea unei căi de a practica în experiența reală cu scopul de a fi capabil să abandonezi firea proprie rebelă, să obții o stare normală în interior, să poți fi capabil să te supui complet voii lui Dumnezeu, de a deveni o persoană corectă și de a avea un motiv corect în tot ceea ce faci. Motivul pentru care tu experimentezi toate aceste lucruri este de a ajunge să Îl cunoști pe Dumnezeu și să obții creșterea vieții. Deși ceea ce experimentezi este cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce experimentezi sunt evenimente, oameni, chestiuni și lucruri reale din împrejurimile tale, în cele din urmă ești capabil să Îl cunoști pe Dumnezeu și să fii desăvârșit de Dumnezeu. A căuta să mergi pe calea unei persoane drepte sau a căuta să aplici cuvântul lui Dumnezeu – acestea sunt pista. Cunoașterea lui Dumnezeu și a fi desăvârșit de Dumnezeu sunt destinația. Indiferent dacă acum cauți desăvârșirea de către Dumnezeu sau să fii martorul lui Dumnezeu, per ansamblu, scopul final este de a-L cunoaște pe Dumnezeu; este pentru ca lucrarea pe care o face în tine să nu fie în van, astfel încât tu să ajungi în sfârșit să cunoști realitatea lui Dumnezeu, să Îi cunoști măreția, cu atât mai mult să cunoști umilința și ascunderea lui Dumnezeu și să cunoști cât de multă lucrare face Dumnezeu în tine. Dumnezeu s-a umilit până la un anumit nivel, pentru a Își face lucrarea în acești oameni corupți și imorali și pentru a desăvârși acest grup de oameni. Dumnezeu nu a devenit trup doar pentru a trăi și mânca printre oameni, pentru a păstori oamenii, pentru a oferi ceea ce oamenii au nevoie. Mai important este că El face o uriașă lucrare de mântuire și cucerire asupra acestor oameni insuportabil de corupți. El a venit la inima marelui balaur roșu pentru a-i mântui pe cei mai corupți dintre oameni, astfel încât toți oamenii să fie schimbați și înnoiți. Dificultatea imensă pe care Dumnezeu o suferă nu este numai dificultate pe care o suferă Dumnezeul întrupat, dar în principal Duhul lui Dumnezeu suferă o umilire extremă – El Se umilește și Se ascunde atât de mult încât devine o persoană obișnuită. Dumnezeu S-a întrupat și a luat forma trupului pentru ca oamenii să vadă că El are o viață umană normală și că El are nevoi umane normale. Acest lucru este suficient pentru a dovedi că Dumnezeu S-a umilit până la un anumit nivel. Duhul lui Dumnezeu este realizat în trup. Duhul Său este atât de înalt și măreț, totuși El ia forma unui om obișnuit, a unui om neînsemnat pentru a face lucrarea Duhului Său. Calibrul, înțelegerea, rațiunea, umanitatea și viețile fiecăruia dintre voi arată că sunteți cu adevărat nevrednici să acceptați lucrarea lui Dumnezeu de acest fel. Sunteți cu adevărat nevrednici să Îl lăsați pe Dumnezeu să îndure astfel de greutăți de dragul vostru. Dumnezeu este atât măreț. El este superior și oamenii sunt atât de răi și josnici, totuși El tot lucrează asupra lor. El nu S-a întrupat doar pentru a oferi oamenilor, a vorbi oamenilor, El chiar trăiește împreună cu oamenii. Dumnezeu este atât de umil, atât de vrednic de iubit. Dacă de îndată ce este menționată iubirea lui Dumnezeu, de îndată ce harul lui Dumnezeu este menționat, verși lacrimi în timp ce aduci mare laudă, dacă ajungi la această stare, atunci ai o adevărată cunoaștere a lui Dumnezeu.

Există o abatere în căutarea oamenilor din zilele noastre; ei caută doar să Îl iubească pe Dumnezeu și să-L satisfacă pe Dumnezeu, dar ei nu nicio cunoștință despre Dumnezeu și au neglijat luminarea și iluminarea Sfântului Duh din interiorul lor. Ei nu au cunoașterea adevărată a lui Dumnezeu ca fundație. În acest mod, ei pierd energie pe măsură ce experiența lor progresează. Toți aceia care caută cunoașterea adevărată a lui Dumnezeu, tipul de persoană care în trecut nu avea stări bune, care avea o înclinație către negativitate și slăbiciune, care deseori vărsa lacrimi, care cădea în descurajare și devenea dezamăgită; astfel de oameni sunt acum în stări tot mai bune pe măsură ce au mai multă experiență. După experiența de a fi tratat și frânt, sau a trece printr-un episod de rafinare, ei au făcut mari progrese. Astfel de stări nu li se mai întâmplă, firile lor s-au schimbat, iar iubirea lui Dumnezeu este trăită în ei. Există o regulă a desăvârșirii oamenilor de către Dumnezeu, care este faptul că El te luminează folosind o parte dezirabilă din tine pentru ca tu să ai o cale de a practica și să te poți separa de toate stările negative, ajutând spiritul tău să obțină eliberarea și făcându-te mai capabil să Îl iubești. În acest mod, ești capabil să abandonezi firea coruptă a Satanei. Ești neșlefuit și deschis, dornic să te cunoști pe tine însuți și ești dornic să pui adevărul în practică. Dumnezeu vede că ești dispus să te cunoști pe tine însuți și ești dispus să pui adevărul în practică, așadar atunci când ești slab și negativ, El te luminează dublu, ajutându-te să te cunoști mai mult, să fii mai dispus să te căiești pentru tine însuți, și să fii mai capabil să practici lucrurile pe care trebuie să le practici. Doar în acest mod este inima ta plină de pace și în tihnă. O persoană care de obicei este atentă la cunoașterea lui Dumnezeu, care acordă atenție cunoașterii de sine, care acordă atenție propriei practicări va fi capabilă să primească frecvent lucrarea lui Dumnezeu, să primească frecvent îndrumare și luminare de la Dumnezeu. Chiar de se află într-o stare negativă, este capabilă să se întoarcă imediat, indiferent dacă este datorită acțiunii conștiinței sau datorită luminării din cuvântul lui Dumnezeu. Schimbarea firii unei persoane este obținută întotdeauna când aceasta își cunoaște propria stare reală și cunoaște firea și lucrarea lui Dumnezeu. O persoană care este dispusă să se cunoască pe sine și care este dispusă să se deschidă va fi capabilă să îndeplinească adevărul. Acest tip de persoană este o persoană care este loială lui Dumnezeu și o persoană care este loială lui Dumnezeu Îl înțelege pe Dumnezeu, indiferent dacă profund sau superficial, slab sau din abundență. Aceasta este dreptatea lui Dumnezeu și este ceva ce oamenii dobândesc, este propriul lor câștig. O persoană care are cunoașterea lui Dumnezeu este una care are o bază, care are viziune. Acest tip de persoană este sigură despre trupul lui Dumnezeu și este sigură despre cuvântul și lucrarea lui Dumnezeu. Indiferent cum lucrează sau vorbește Dumnezeu sau cum ceilalți oameni cauzează probleme, El poate să rămână pe poziție și să mărturisească ferm pentru Dumnezeu. Cu cât o persoană este mai mult în acest fel, ea poate să îndeplinească mai mult adevărul pe care îl înțelege. Deoarece ea întotdeauna practică cuvântul lui Dumnezeu, obține mai multă înțelegere a lui Dumnezeu și deține hotărârea de a mărturisi întotdeauna ferm pentru Dumnezeu.

Pentru a avea discernământ, pentru a avea supunere și pentru a avea abilitatea de a vedea lucrurile în adâncime astfel încât să fii pătrunzător în spirit înseamnă că ai cuvintele lui Dumnezeu care te luminează și te iluminează în interior de îndată ce întâmpini ceva. Aceasta înseamnă să fii pătrunzător în spirit. Tot ceea ce face Dumnezeu este pentru a ajuta la reînvierea spiritelor oamenilor. De ce spune Dumnezeu întotdeauna că oamenii sunt indiferenți și înceți la minte? Este deoarece spiritele oamenilor au murit și ei au devenit indiferenți într-o asemenea măsură încât sunt complet fără cunoștință în ceea ce privește lucrurile spiritului. Lucrarea lui Dumnezeu este de a face viețile oamenilor să progreseze și este pentru a ajuta spiritele oamenilor să devină vii, astfel încât ei să poată vedea lucrurile spiritului și să fie întotdeauna capabili să Îl iubească pe Dumnezeu în inima lor și să-L satisfacă pe Dumnezeu. A ajunge în acest loc arată că spiritul unei persoane a fost readus la viață, iar următoarea dată când întâmpină ceva, aceasta poate reacționa imediat. Aceasta este sensibilă la predici și reacționează repede la situații. Aceasta este ceea ce înseamnă să obții ascuțimea spiritului. Există mulți oameni care au o reacție rapidă la un eveniment exterior, dar de îndată ce sunt menționate intrarea în realitate sau lucrurile detaliate în spirit, ei devin indiferenți și înceți la minte. Ei înțeleg un lucru doar dacă îi izbește în față. Toate acestea sunt semnele stării de indiferență spirituală și încetineală mintală, de a avea puțină experiență a lucrurilor spiritului. Unii oameni sunt pătrunzători în spirit și au discernământ. De îndată ce aud despre ceva îndreptat către stările lor, ei notează imediat. Ei le aplică experienței lor ulterioare și schimbării lor de sine. Aceasta este o persoană care este pătrunzătoare în spirit. Și de ce este ea capabilă să reacționeze așa de repede? Deoarece se concentrează pe aceste aspecte din viața de zi cu zi și de îndată ce unul din aceste aspecte este menționat, se întâmplă să se potrivească cu condiția sa internă și este capabilă să îl primească imediat. Este similar cu a da hrană unei persoane flămânde; aceasta poate să o mănânce imediat. Dacă dai de mâncare cuiva căruia nu îi este foame, acea persoană nu reacționează așa de rapid. Deseori, te rogi lui Dumnezeu și apoi ești capabil să reacționezi imediat când întâmpini ceva: ce solicită Dumnezeu în această chestiune și cum ar trebui să acționezi. Dumnezeu te-a îndrumat în privința acestei chestiuni data trecută; atunci când întâmpini aceeași situație astăzi, tu știi cum să intri în ea, să satisfaci inima lui Dumnezeu. Dacă întotdeauna practici în modul acesta și întotdeauna experimentezi în modul acesta, la un moment dat vei deveni abil la aceasta. Când citești cuvântul lui Dumnezeu, știi la ce fel de persoană se referă Dumnezeu, știi despre ce tip de condiții ale spiritului vorbește El și poți să înțelegi ideile esențiale și să le pui în practică; aceasta arată că ești capabil să experimentezi. De ce au unii oameni lipsuri la acest capitol? Aceasta este deoarece ei nu depun mult efort în aspectul practicii. Deși ei sunt dispuși să pună adevărul în practică, ei nu au o înțelegere adevărată a detaliilor serviciului, a detaliilor adevărului din viața lor. Ei devin confuzi atunci când se întâmplă ceva. În acest mod, poți fi dus pe căi greșite atunci când apare un profet fals sau un apostol fals. Nu este acceptabil să ignori discernământul. Trebuie să acorzi atenție întotdeauna lucrurilor spiritului: ce vorbește Dumnezeu, cum lucrează Dumnezeu, care sunt cerințele Lui de la oameni, cu ce fel de oameni ar trebui să intri în contact și ce fel de oameni ar trebui să eviți. Trebuie să pui accent pe aceste lucruri atunci când mănânci și bei cuvântul lui Dumnezeu și în timpul experienței adevărate. Dacă întotdeauna experimentezi cuvântul lui Dumnezeu în acest mod, vei înțelege în profunzime adevărul și multe lucruri și vei avea și discernământ. Care este disciplina de la Duhul Sfânt, care este vina născută din intenția umană, care este îndrumarea din partea Duhului Sfânt, care este aranjarea unui mediu, care sunt cuvintele lui Dumnezeu care luminează din interior – dacă nu îți sunt clare aceste lucruri, nu vei avea discernământ. Ar trebui să știi ce vine de la Duhul Sfânt, care este firea rebelă, cum să te supui cuvântului lui Dumnezeu și cum să-ți abandonezi propria răzvrătire; ar trebui să înțelegi detaliile tuturor acestor adevăruri, astfel încât atunci când se întâmplă ceva, tu să ai un adevăr corespunzător cu care să îl compari, să ai viziuni potrivite ca fundație, să ai principii în fiecare chestiune pe care o faci și să poți acționa conform adevărului. Atunci viața ta va fi plină de luminarea lui Dumnezeu, plină de binecuvântările lui Dumnezeu. Dumnezeu nu Se va purta urât cu nicio persoană care Îl caută cu sinceritate. El nu Se va purta urât cu nicio persoană care Îl trăiește și care este martor pentru El și El nu va blestema nicio persoană care este capabilă să aibă o sete sinceră de adevăr. Dacă, în timp ce mănânci și bei cuvintele lui Dumnezeu, poți acorda atenție adevăratei tale condiții, poți acorda atenție propriei tale practici și poți acorda atenție propriei tale înțelegeri, atunci, când întâlnești o problemă, vei primi luminare și vei dobândi înțelegere practică. Atunci vei avea o cale de practică și vei avea discernământ pentru tot. O persoană care are adevărul este puțin susceptibilă la înșelare și este puțin susceptibilă la a se comporta deranjant sau la a acționa excesiv. Datorită adevărului, el este protejat și, de asemenea, datorită adevărului, el obține mai multă înțelegere. Datorită adevărului, el are mai multe căi de a practica, primește mai multe oportunități în care Duhul Sfânt să lucreze în el și mai multe oportunități de a fi desăvârșit.

Anterior:Cei care Îl iubesc pe Dumnezeu vor trăi veșnic în lumina Lui

Următorul:Lucrarea Duhului Sfânt și lucrarea Satanei

Conținuturi Similare