Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Capitolul 93

Faptele reale sunt săvârșite dinaintea ochilor și toate lucrurile au fost săvârșite. Ritmul lucrării mele creşte, înălțându-se asemenea unei rachete lansate, ceva la care nimeni nu s-a așteptat vreodată. Numai după ce se întâmplă lucrurile veți înțelege adevăratul sens al cuvintelor Mele. Vlăstarele marelui balaur roșu nu fac excepție și trebuie făcute să fie martorii faptelor Mele minunate cu ochii lor. Să nu crezi că nu mă voi lepăda de tine, acum, că ești convins de Mine, după ce Mi-ai văzut faptele – nu-i așa simplu! Tot ce am spus și lucrurile pe care le-am stabilit le voi împlini negreșit și nu se vor întoarce la Mine fără să dea rod. În China, afară de minoritatea care sunt fiii Mei întâi născuți, puțini sunt oamenii Mei. Aşadar, astăzi, vă spun limpede vouă (vlăstarele marelui balaur roșu, care M-ați prigonit cel mai crâncen) că nu trebuie să vă agățați de mari speranțe și că lucrarea Mea (încă de la crearea lumii) s-a concentrat pe fiii Mei întâi născuți și pe câteva națiuni, pe lângă China. Din acest motiv, când fiii Mei întâi născuți vor fi crescut, voința mea se va înfăptui. (Odată ce fiii Mei întâi născuți vor fi crescut, toate lucrurile se vor face, căci sarcina viitoare le este dată lor.) Acum le îngădui acestor oameni să vadă o parte din faptele Mele minunate doar pentru ca marele balaur roșu să poată fi făcut de rușine. Acești oameni pur și simplu nu sunt capabili să găsească plăcere în asta, ci pot doar să fie fericiți că Mă slujesc. Și nu au alternativă, căci Eu am decretele Mele administrative și niciunul nu cutează să le ofenseze.

Acum, voi împărtăși unele situații în care străinii joacă un rol, astfel încât să puteți avea preștiință despre acest lucru, să pregătiți totul ca să fiți martori numelui Meu, să mergeți să stați deasupra lor și să îi conduceți. (Fiindcă cel mai mare dintre ei este totuși cel mai mic dintre voi, vă zic să stați deasupra lor și să îi conduceți.) Acești oameni au dobândit toți revelația Duhului Sfânt, iar mai târziu se vor înghesui laolaltă în China, ca înțeleși dinainte. Marele balaur roșu e luat prin surprindere și încearcă să facă tot posibilul să se împotrivească, dar țineți minte un lucru! Planul Meu de gestionare a fost realizat complet și nimic şi niciun om nu cutează să Îmi împiedice pașii. Le dau revelație necontenit și ei acționează urmând călăuzirea Duhului Sfânt. Cu siguranță ei nu vor îndura legăturile marelui balaur roșu, căci la Mine totul este izbăvire și libertate. Am orânduit toate lucrurile după cum se cuvine, așteptându-vă pentru a pregăti lucrarea preparatoare spre a-i păstori. Mereu v-am zis asta în trecut, dar cei mai mulți dintre voi credeți în continuare doar pe jumătate. Care este situația acum? Sunteți uluiți, nu-i așa?

Toate aceste lucruri sunt secundare; principalul este ca voi să pregătiți toată lucrarea preparatoare cât mai repede cu putință. Nu fiți alarmați. Eu sunt cel care face lucrarea și, când vine vremea, voi face Eu Însumi lucrarea Mea. L-am zdrobit fărâme pe marele balaur roșu. Cu alte cuvinte, Duhul Meu s-a retras din toți oamenii, cu excepția fiilor Mei întâi născuți (acum făcând mai ușor de revelat cine sunt vlăstarele marelui balaur roșu). Acești oameni au încetat să-Mi aducă servicii și Eu îi voi trimite înapoi în Adânc. (Înseamnă că nu îl voi întrebuința pe niciunul dintre ei. De acum încolo, fiii Mei întâi născuți vor fi revelați pe deplin și cei care sunt de partea Mea și cei care sunt potriviți spre folosul Meu vor fi fiii Mei întâi născuți.) Fiii Mei întâi născuți, voi vă bucurați oficial de binecuvântările pe care vi le acord (căci toți cei pe care-i disprețuiesc și-au arătat adevărata față) și, de aici înainte, cu voi nu se va mai întâmpla nimic care să Mă nesocotească. Voi sunteți sincer convinși sută la sută de Mine. (Abia astăzi s-a săvârșit asta pe deplin, iar Eu am dispus dinainte acest timp.) Tot ce gândiți în inimile și mințile voastre e dragoste nesfârșită pentru Mine, venerație pentru Mine și voi Mă lăudați și Mă slăviți necontenit. Voi trăiți cu adevărat sub grija și ocrotirea dragostei Mele, trăind în al treilea Cer. Ce beatitudine și fericire fără seamăn! Este un alt tărâm, pe care oamenilor le vine greu să și-l imagineze – adevărata lume spirituală!

Toate dezastrele pornesc în succesiune, fiecare mai grav decât cel dinainte, iar situația e tot mai tensionată zi de zi. Acesta e doar începutul dezastrelor, iar dezastrele mai grave, care vor veni mai târziu, sunt de neînchipuit pentru om. Să-i pedepsească Fiii Mei; acesta este decretul Meu administrativ și este ceea ce am rânduit de mult timp. Toate semnele și minunile pe care omul nu le-a văzut nicicând înainte pornesc de la Mine, apărându-le unul după altul tuturor oamenilor (însemnând toți oamenii Împărăției Mele). Însă aceasta e ceva ce se va întâmpla în viitorul apropiat. Nu fiţi neliniștiți. Toți oamenii au vorbit înainte despre intrarea în Împărăție, aşadar, care sunt circumstanțele intrării în Împărăție? Și ce este Împărăția? E o cetate fizică? Voi înțelegeți greșit. Împărăția nu este nici pe pământ, nici în cerul fizic, ci mai degrabă este lumea spirituală care nu poate fi văzută ori atinsă de om. Doar cei care sunt făcuți compleți de către Mine și se bucură de binecuvântările Mele, după ce Îmi acceptă numele, vor fi capabili să intre în ea. Lumea spirituală, care a fost menționată deseori înainte, este suprafața Împărăției. Însă a intra cu adevărat în Împărăție nu e o chestiune simplă. Cei care intră în ea trebuie să obțină făgăduința Mea și trebuie să fie oameni pe care i-am predestinat și i-am ales Eu Însumi. Prin urmare, lumea spirituală nu e un loc unde oamenii pot veni și pleca după placul inimii. Înțelegerea oamenilor despre asta obișnuia să fie atât de superficială și consta doar în concepțiile omului. Doar cei ce intră în Împărăție se pot bucura de binecuvântări, aşadar, nu numai că omul nu se poate bucura de aceste binecuvântări, dar, cu atât mai mult, ele nu pot fi văzute, iar acesta este ultimul din decretele Mele administrative.

Anterior:Capitolul 92

Următorul:Capitolul 94

Conținuturi Similare