Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Capitolul 70

Faptul că taina Mea e revelată și se manifestă deschis, nemaifiind ascunsă, este în întregime prin harul și mila Mea. Faptul că al Meu cuvânt apare printre oameni, nemaifiind ascuns, este chiar mai mult prin harul și mila Mea. Îi iubesc pe toți aceia care se sacrifică sincer pentru Mine și care Mi se dedică. Îi urăsc pe toți aceia care sunt născuți din Mine, dar nu Mă cunosc, și chiar Îmi opun rezistență. Nu voi abandona pe nimeni care este sincer pentru Mine, ci le voi dubla binecuvântările. Pe cei care sunt nerecunoscători îi voi pedepsi de două ori mai mult și nu îi voi ierta cu ușurință. În împărăția Mea nu există necinste sau înșelăciune, nu există deșertăciune lumească, adică, nu există mirosul morților, ci totul este corectitudine, dreptate, totul este puritate, deschidere, fără ascunzișuri, fără tăinuire; totul este curat, totul este bucurie, totul este povață. Dacă cineva păstrează mirosul morților, cu siguranță nu poate rămâne în împărăția Mea, ci va fi condus de toiagul Meu din fier. Toate tainele nesfârșite din timpuri imemoriale până în ziua de azi vi se dezvăluie complet vouă, celor care sunteți obținuți de Mine în zilele de pe urmă – nu vă simțiți binecuvântați? Ziua manifestării deschise este chiar mai mult ziua în care voi veți împărți cu Mine domnia.

Cei care domnesc cu adevărat ca regi depind de predestinarea și selecția Mea și nu trebuie să fie nicio voință omenească. Dacă îndrăznește cineva să ia parte la aceasta, acesta trebuie să experimenteze lovitura mâinii Mele și este obiectul focului Meu furios; aceasta este o altă latură a dreptății și măreției Mele. Am spus, stăpânesc toate lucrurile, Eu sunt Dumnezeul înțelept care deține întreaga autoritate și nu sunt tolerant față de nimeni, aspru, fără sentimente personale. Tratez pe oricine (indiferent de cât de bine vorbește, nu îl voi ierta) cu dreptatea, corectitudinea și măreția Mea, permițând tuturor în același timp să vadă mai bine minunile faptelor Mele, să vadă ce înseamnă faptele Mele. Pedepsesc tot felul de acțiuni ale spiritelor malefice una câte una, aruncându-le rând pe rând în Adânc. Am finalizat această lucrare înainte de începutul timpului, lăsându-le fără poziție, nelăsându-le niciun loc în care să-și facă lucrarea. Toți oamenii Mei aleși, cei predestinați și selectați de Mine, nu pot fi nicicând posedați de ele, ci sunt mereu sfinți. Pe cei pe care nu i-am predestinat și selectat îi predau Satanei și nu îi las să mai rămână. Decretele Mele administrative implică dreptatea Mea, măreția Mea în toate aspectele. Nu voi lăsa să scape nici măcar pe unul dintre aceia asupra cărora lucrează Satana, ci îi voi azvârli împreună cu trupurile lor în Infern, pentru că îl urăsc pe Satana. Nu-l voi ierta cu ușurință sub nicio formă, ci îl voi distruge cu totul și nu îi voi lăsa nici cea mai mică șansă să-și facă lucrarea. Cei pe care Satana i-a pervertit într-o oarecare măsură (cei care sunt obiecte ale dezastrului) sunt astfel datorită aranjamentului înțelept al propriei Mele mâini. Să nu crezi că acest fapt este datorită ferocității Satanei, dar să știi că Eu sunt Dumnezeu Atotputernic care domnește peste toate lucrurile din univers! Pentru Mine nu există probleme care nu pot fi rezolvate, cu atât mai puțin nu există nimic care să nu poată fi realizat sau vreun cuvânt care să nu poată fi rostit. Oamenii nu trebuie să acționeze ca sfetnicii Mei. Ferește-te să fii lovit de mâna Mea și aruncat în Infern. Îți spun! Cei de astăzi care colaborează în mod proactiv cu Mine sunt cei mai deștepți, evitând pierderea, scăpând de durerea judecății Mele. Totul este aranjamentul Meu, predestinarea Mea; nu face remarci indiscrete, vorbind grandios, crezându-te atât de măreț. Nu se datorează totul predestinării Mele? Voi, cei care ați fi sfetnicii Mei, nu cunoașteți rușinea! Nu vă cunoașteți propria statură, cât este de jalnic de măruntă! Chiar și așa, tratați acest lucru cu ușurință și nu vă înțelegeți pe voi înșivă. În repetate rânduri Îmi ignorați cuvintele, făcând ca eforturile Mele chinuitoare să fie în van, abia gândindu-vă că e vorba de harul și mila Mea. Mai degrabă, vă afișați propria deșteptăciune în mod repetat. Țineți minte acest lucru? Ce mustrare trebuie să primească oamenii care se cred deștepți? Indiferenți și necredincioși față de cuvintele Mele, fără să le întipăriți în inimile voastre, Mă folosiți drept scuză pentru a face una sau alta. Răufăcătorilor! Când Îmi puteți lua inima în considerare pe deplin? Nu Îmi luați în considerare inima, așadar, să vă numesc răufăcători nu este un tratament nedrept față de voi. Vi se potrivește perfect!

Astăzi vă arăt, unul câte unul, lucruri odinioară ascunse. Marele balaur roșu este azvârlit în Adânc și complet distrus, pentru că nu este de niciun folos să-l păstrez, ceea ce înseamnă că nu Îi poate face un serviciu lui Hristos. De acum înainte nu va mai exista lucrul cel roșu; treptat, trebuie să se transforme în nimicnicie. Fac ceea ce spun; aceasta este finalizarea lucrării Mele. Înlătură concepțiile omenești, tot ceea ce am spus am făcut. Oricine încearcă să fie deștept își atrage asupra sa distrugerea, își atrage asupra sa disprețul și nu vrea să trăiască. Așa că te voi mulțumi și cu siguranță nu voi păstra asemenea oameni. De acum încolo, populația va spori în excelență, în timp ce aceia care nu colaborează proactiv cu Mine vor fi eliminați în nimicnicie. Cei pe care i-am aprobat sunt cei pe care îi voi desăvârși. Nu voi azvârli nici măcar pe unul. Nu există nicio contradicție în ceea ce spun. Cei care nu colaborează proactiv cu Mine vor suferi mai multă mustrare, dar, în cele din urmă, îi voi mântui cu siguranță, totuși, până atunci, măsura vieților lor va fi destul de diferită. Vrei să fii o astfel de persoană? Ridică-te și colaborează cu Mine! Cu siguranță că nu-i voi trata cu zgârcenie pe cei care se sacrifică în mod sincer pentru Mine. Celor care Mi se dedică sincer le voi acorda toate binecuvântările Mele. Oferă-te Mie în întregime! Ceea ce mănânci, ceea ce porți și viitorul tău sunt toate în mâinile Mele, voi aranja totul cum se cuvine, pentru bucuria ta nesfârșită, inepuizabilă, pentru că am spus „Pe cei care se sacrifică sincer pentru Mine îi voi binecuvânta din belșug.” Toate binecuvântările ajung la fiecare persoană care se sacrifică pentru Mine cu sinceritate.

Anterior:Capitolul 69

Următorul:Capitolul 71

Conținuturi Similare