Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Capitolul 111

Toate națiunile vor fi binecuvântate datorită Ție; toate popoarele Mă vor aclama și Mă vor lăuda datorită Ție. Împărăția Mea va înflori, se va dezvolta și va dăinui veșnic. Nimănui nu i se va permite să o calce în picioare și nu va fi îngăduită existența niciunui lucru care nu Mi se conformează, deoarece Eu sunt Dumnezeu Însuși, măreț și de neofensat. Nu permit nimănui să Mă judece și nu permit nimănui să fie incompatibil cu Mine. Acest lucru este suficient pentru a-Mi arăta firea și măreția. Când cineva Mi se împotrivește, îl voi pedepsi la vremea hotărâtă de Mine. De ce nu M-a văzut nimeni pedepsind pe cineva? Doar pentru că vremea Mea nu a sosit încă și mâna Mea nu a acționat cu adevărat încă. Chiar dacă au fost revărsate dezastre mari, aceasta doar vorbește despre ceea ce înseamnă dezastrele mari, în timp ce realitatea dezastrelor mari încă nu s-a abătut asupra niciunei persoane. Ați înțeles câtuși de puțin din cuvintele Mele? Voi începe să revărs realitatea marilor dezastre astăzi. După aceasta, oricine Mi se împotrivește va fi doborât de mâna Mea. În trecut, am dezvăluit doar câțiva oameni și niciun dezastru mare nu a avut loc. Astăzi este diferit decât în trecut. Din moment ce v-am spus tuturor despre ce înseamnă dezastrele mari, la un moment desemnat, voi face cunoscut publicului realitatea marilor dezastre. Înainte de aceasta, nimeni nu a fost atins de un dezastru mare, deci, cei mai mulți oameni (adică fiii marelui balaur roșu) au continuat să se poarte cu nesăbuință și arbitrar. Când realitatea va sosi, aceste lucruri vor fi complet certe. Altminteri, toți vor fi nesiguri de Mine și nimeni nu va fi lămurit în privința Mea. Acesta este decretul Meu administrativ. De aici se poate vedea că modul Meu de lucru (referitor la felul în care lucrez în toți oamenii) a început să se schimbe: în descendenții marelui balaur roșu Îmi arăt mânia, Îmi arăt judecata și blestemul, iar mâna Mea a început să mustre pe toți cei care Mi se împotrivesc. În fiii Mei întâi născuți Îmi arăt mila și dragostea. Cu atât mai mult în fiii Mei întâi născuți Îmi arăt firea sfântă și de neofensat, Îmi arăt autoritatea și Îmi arăt persoana. Făcătorii de servicii s-au apucat să Îmi facă servicii și fiii Mei întâi născuți devin din ce în ce mai cunoscuți. Lovindu-i pe cei care Mi se împotrivesc, le arăt făcătorilor de servicii mâna Mea necruțătoare, pentru ca ei să Îmi facă servicii cu frică și tremurând, le permit fiilor întâi născuți să vadă autoritatea Mea și să Mă înțeleagă mai bine pentru a crește în viață. Cuvintele pe care le-am rostit în ultima vreme (inclusiv decretele administrative, profețiile și judecata multor feluri de oameni) încep să se împlinească în ordine, adică, oamenii vor vedea în fața ochilor împlinirea cuvintelor Mele, vor vedea că niciunul din cuvintele Mele nu este neroditor; toate sunt practice. Înainte de a se împlini cuvintele Mele, mulți oameni vor pleca pentru că ele nu s-au împlinit. Acesta este felul în care lucrez – nu este numai rolul toiagului Meu de fier, dar mai mult decât atât, este înțelepciunea cuvintelor Mele. Din acestea, se poate vedea omnipotența Mea și se poate vedea ura Mea față de marele balaur roșu. (Acest lucru se poate vedea numai după ce Îmi încep lucrarea. La momentul de față, unii oameni sunt revelați – este doar o mică parte din mustrarea Mea, dar ea nu poate fi inclusă în dezastrele mari. Nu este greu de înțeles. Astfel, se poate vedea că de acum încolo oamenilor le va fi și mai greu să înțeleagă modul în care lucrez. Vă spun astăzi ca să nu fiți slabi din această cauză când vine vremea. Asta e ceea ce vă încredințez deoarece se vor întâmpla lucruri pe care oamenii nu le-au văzut din vremuri străvechi și care vor face ca oamenilor să le fie greu să-și pună deoparte emoțiile și neprihănirea de sine.) Folosesc diferite mijloace de a-l pedepsi pe marele balaur roșu, deoarece este dușmanul Meu și potrivnicul Meu. Trebuie să-i distrug pe toți descendenții lui – numai atunci pot să îndepărtez ura din inima Mea și numai atunci pot să-l umilesc în mod adecvat pe marele balaur roșu. Numai aceasta înseamnă distrugerea totală a marelui balaur roșu și aruncarea lui în iazul de foc și pucioasă și în Adânc.

Nu doar ieri, dar și astăzi și, mai important, mâine, îi voi lăsa pe fiii Mei întâi născuți să domnească împreună cu Mine și să Mi se alăture în guvernarea tuturor națiunilor și în delectarea cu binecuvântări. Mi-am împlinit lucrarea cu succes – am spus aceasta tot timpul și se poate spune, de asemenea, că am început să spun astfel de la începutul creației, dar oamenii nu înțeleg ce spun. De la creație până acum nu am lucrat personal; cu alte cuvinte, Duhul Meu nu a coborât niciodată pe deplin asupra omului ca să vorbească și să lucreze. Dar astăzi este diferit decât în trecut: Duhul Meu lucrează în mod personal peste tot în univers-lume. Deoarece în zilele de pe urmă vreau să câștig un grup de oameni care vor domni la putere împreună cu Mine, mai întâi găsesc un om care este de același gând cu Mine, ca să ia aminte la povara Mea și după aceea, Duhul Meu se va pogorî în toată plinătatea asupra Lui, ca să-Mi exprime glasul și să-Mi emită decretele administrative și să reveleze misterele Mele universului-lume. Duhul Meu Îl va desăvârși personal; Duhul Meu Îl va disciplina personal. Deoarece El trăiește într-o umanitate normală, nimeni nu poate vedea clar. Când fiii Mei întâi născuți pătrund în trup, se va vedea clar dacă ceea ce fac Eu acum este realitate. Bineînțeles, în ochii omului, în concepția omului, nimeni nu crede și nimeni nu poate fi ascultător. Dar aceasta este toleranța Mea față de oameni. Deoarece realitatea nu a sosit încă, de aceea oamenii nu pot crede și nu pot înțelege. Nu a fost niciodată vreunul care să creadă cuvintele Mele prin prisma concepțiilor sale omenești. Oamenii sunt toți astfel: fie cred numai ce spune Sinele Meu trupesc, fie cred numai vocea Duhului Meu. Acesta este lucrul cel mai dificil de tratat în oameni. Dacă nu văd cu proprii ochi un lucru întâmplându-se, niciunul nu poate renunța la propriile concepții și niciunul nu poate crede ceea ce spun, deci Eu Îmi folosesc decretele administrative să îi pedepsesc pe acei fii ai neascultării.

Am spus și înainte astfel de lucruri: Eu sunt Primul și Ultimul și sunt, de asemenea, responsabil pentru toate, de la început până la sfârșit. În zilele de pe urmă, voi obține 144.000 de copii de parte bărbătească biruitori. Înțelegeți puțin din aceste cuvinte „copii de parte bărbătească biruitori”, dar nu sunteți lămuriți în privința celor 144.000. În concepția omenească, un număr trebuie să se refere la un număr de oameni sau la un număr de lucruri. Despre cei 144.000 care[a] modifică expresia „copii de parte bărbătească biruitori” în „144.000 de copii de parte bărbătească biruitori” oamenii cred, de asemenea, că sunt 144.000 de copii de parte bărbătească biruitori. Mai mult decât atât, unii oameni cred că este o prefigurare și explică separat 140.000 și 4.000. Dar aceste două explicații sunt greșite. Nu este vorba de un număr propriu-zis și, mai mult decât atât, nu este vorba despre o prefigurare. Nu este niciunul în rândul oamenilor care poate înțelege aceasta – toți oamenii din generațiile trecute au crezut că ar putea să fie o prefigurare. Numărul o sută patruzeci și patru de mii este asociat cu copiii de parte bărbătească biruitori. Ca atare, cei 144.000 se referă la grupul de oameni din zilele de pe urmă care vor domni și pe care-i iubesc. Cu alte cuvinte, cei 144.000 se referă la grupul de oameni care au venit din Sion și care se vor întoarce în Sion. Explicația completă a celor 144.000 de copii de parte bărbătească biruitori este următoarea: ei sunt oamenii care au venit din Sion în lume și au fost corupți de Satana, dar care vor fi, în cele din urmă, recâștigați de Mine și se vor întoarce cu Mine în Sion. Din cuvintele Mele se pot vedea pașii lucrării Mele, ceea ce înseamnă că nu peste mult timp veți pătrunde în trup. V-am explicat în mod repetat și v-am reîmprospătat memoria în această privință. Veți vedea limpede și, din cuvintele Mele, veți afla calea de practicare; din cuvintele Mele veți afla ritmul lucrării Mele. Pentru a afla ritmul lucrării Duhului Sfânt trebuie să îl discerneți din misterele pe care vi le revelez (deoarece nimeni nu poate vedea și nimeni nu poate pricepe lucrarea Duhului Sfânt). Din acest motiv revelez misterele în zilele de pe urmă.

În casa Mea nu va fi nimic care să nu Mi se conformeze, iar de acum încolo voi începe să purific și să curățesc, puțin câte puțin. Niciunul din rândul oamenilor nu poate interveni și nimeni nu poate face această lucrare. Acest lucru revelă de ce Eu lucrez personal în zilele de pe urmă. Din acest motiv v-am spus de multe ori că nu trebuie decât să vă înveseliți și să nu mișcați un deget. Prin aceasta este dezvăluită puterea Mea, sunt dezvăluite dreptatea și măreția Mea și sunt dezvăluite toate misterele Mele pe care oamenii nu le pot dezlega. (Deoarece oamenii nu au avut niciodată cunoștințe despre planul Meu de gestionare și nicio înțelegere despre pașii lucrării Mele, ele se numesc mistere.) Ceea ce voi dobândi și ceea ce voi face în zilele de pe urmă sunt mistere. De pe vremea dinaintea creației, nu am făcut niciodată ceea ce fac astăzi și nu le-am arătat oamenilor niciodată fața Mea glorioasă, nici vreo parte din persoana Mea, ci doar Duhul Meu a lucrat în unii oameni. (Deoarece de la creație încoace nimeni nu a putut să Mă manifeste și nimeni nu a putut să Mă exprime, nu le-am permis oamenilor niciodată să Îmi vadă persoana, iar Duhul Meu a lucrat în unii oameni.) Doar astăzi le-am dezvăluit oamenilor chipul Meu și persoana Mea glorioasă și doar acum le-au văzut. Dar ceea ce vedeți astăzi este încă incomplet și tot nu este ceea ce vreau să vedeți. Ceea ce vreau să vedeți există numai în trup și în momentul acesta nimeni nu îndeplinește condiția aceasta încă. Cu alte cuvinte, nimeni nu Îmi poate vedea persoana înainte de a intra în trup. De aceea spun că Îmi voi revela persoana universului-lume pe Muntele Sion. De aici se poate vedea că intrarea în Muntele Sion este partea finală a proiectului Meu. La vremea intrării în Muntele Sion, Împărăția Mea va fi întemeiată cu succes. Cu alte cuvinte, persoana Mea este Împărăția. Momentul în care fiii Mei întâi născuți intră în trup este exact momentul în care Împărăția va deveni realitate, așa că am vorbit în mod repetat despre chestiunea intrării fiilor întâi născuți în Muntele Sion. Acesta este punctul central al întregului Meu plan de gestionare, lucru pe care nimeni nu l-a înțeles vreodată.

Odată ce Îmi schimb felul de a lucra, vor fi și mai multe lucruri care depășesc capacitatea de gândire omenească, deci fiți cu luare aminte în această privință. Sunt lucruri care depășesc capacitatea de gândire a omului, dar aceasta nu înseamnă că ceea ce spun este greșit. Doar că este chiar mai necesar ca oamenii să sufere și este chiar mai necesar ca oamenii să coopereze cu Mine. Nu fiți nestăpâniți fără motiv și nu vă luați după propriile concepții, căci majoritatea celor care Îmi fac servicii eșuează în această privință. Îmi folosesc cuvintele ca să dau în vileag natura omenească și să dezvălui concepțiile omenești. (Dar cei care Îmi fac servicii, întrucât nu le-am schimbat concepțiile, vor cădea pur și simplu, pe când celor ce sunt fiii Mei întâi născuți le-am schimbat concepțiile și le-am înlăturat gândirea prin aceasta.) Așadar, în cele din urmă, fiii Mei întâi născuți vor fi cu toții desăvârșiți datorită misterelor pe care le-am dezvăluit.

Note de subsol:

a. Textul original spune: „Pentru ceea ce”.

Anterior:Capitolul 110

Următorul:Capitolul 112