Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Oameni! Veseliți-vă!

În lumina Mea, oamenii văd din nou lumina. În cuvântul Meu, oamenii găsesc lucruri de care să se bucure. Am venit din est și acolo Mi-e originea. Când slava Mea strălucește, toate națiunile sunt luminate, totul este adus la lumină, nimic nu rămâne în beznă. În Împărăție, viața oamenilor lui Dumnezeu alături de Dumnezeu este incomparabil de fericită. Apele dansează pentru viețile binecuvântate ale oamenilor, munții se bucură de belșugul Meu împreună cu oamenii. Toți oamenii se străduiesc, muncesc din greu, dovedindu-și devotamentul în Împărăția Mea. În Împărăție, nu mai există rebeliune, nu mai există împotrivire; cerul și pământul depind unul de altul, Eu și omul suntem apropiați și simțim profund, prin beatitudinile vieții, sprijinindu-ne unul pe altul… În acest moment, încep formal viața paradisiacă. Satana nu se mai amestecă, iar oamenii intră în odihnă. În întregul univers, oamenii Mei aleși trăiesc în slava Mea, binecuvântați incomparabil, nu ca oameni care trăiesc printre oameni, ci ca oameni care trăiesc cu Dumnezeu. Fiecare a experimentat coruperea Satanei, a gustat amărăciunea și dulceața vieții. Acum, trăind în lumina Mea, cum poate cineva să nu se veselească? Cum poate cineva să renunțe pur și simplu la un asemenea moment minunat și să-l lase să treacă? Oameni! Cântați acum cântecele din inimile voastre și dansați pentru Mine! Înălțați-vă acum inimile sincere și oferiți-Mi-le Mie! Acum, bateți tobele și cântați pentru Mine! Radiez bucurie peste întregul univers! Le arăt oamenilor chipul Meu splendid! Voi tuna! Voi transcende universul! Deja domnesc printre oameni. Sunt preamărit de oameni! Plutesc în cerurile albastre și oamenii se mișcă împreună cu Mine. Merg printre oameni și oamenii Mei Mă înconjoară! Inimile oamenilor sunt voioase, cântecele lor zguduie universul, făcând să trosnească cerurile! Universul nu mai este învăluit în ceață; nu mai este noroi și nici reziduuri menajere. Oameni sfinți ai universului! Sub examinarea Mea, se dezvăluie adevăratul vostru chip. Nu sunteți oameni acoperiți de scârnăvie, ci sfinți puri ca jadul, toți, iubiții Mei, toți, încântările Mele! Toate lucrurile se reîntorc la viață! Toți sfinții sunt înapoi în ceruri, slujindu-Mă, intrând în îmbrățișarea Mea caldă, fără a mai plânge, fără a mai fi neliniștiți, oferindu-Mi-se, întorcându-se în casa Mea, și în patria lor Mă vor iubi fără încetare! Neschimbători! Unde e durerea! Unde sunt lacrimile! Unde este trupul! Pământul nu mai există, cerul este etern. Eu apar în fața tuturor popoarelor și toate Mă slăvesc. Viața aceasta, frumusețea aceasta din vremuri imemoriale și pentru eternitate nu se va schimba. Aceasta este viața în Împărăție.

Anterior:Capitolul 25

Următorul:Capitolul 26

Conținuturi Similare