Ce știi despre credință?

În om există doar cuvântul incert „credință”, însă el nu știe ce constituie credința și cu atât mai mult nu știe de ce are credință. Omul înțelege prea puțin și el însuși are prea multe lipsuri; el doar crede în Mine lipsit de judecată și ca un ignorant. Chiar dacă nu știe ce este credința, nici de ce are credință în Mine, el continuă să facă aceasta în mod obsesiv. Ceea ce cer din partea omului nu este doar să Mă invoce astfel în mod obsesiv sau să creadă în Mine în mod sporadic. Deoarece lucrarea pe care o fac este ca omul să Mă vadă și să ajungă să Mă cunoască, nu ca să fie impresionat și să mă privească cu alți ochi datorită lucrării Mele. În trecut, am făcut multe semne și minuni și am săvârșit multe miracole. Pe vremea aceea, israeliții M-au admirat mult și au venerat foarte mult abilitatea Mea excepțională de a-i vindeca pe bolnavi și de a exorciza demoni. Pe atunci, iudeii au considerat puterile Mele de vindecare ca fiind o măiestrie și ceva extraordinar. Pentru multele Mele fapte de genul acesta, Mă priveau cu toții cu respect. Simțeau o mare admirație pentru toate puterile Mele. Deci, oricine Mă vedea făcând minuni Mă urma îndeaproape, astfel încât mii de oameni Mă înconjurau ca să vadă cum îi vindecam pe bolnavi. Am făcut atât de multe semne și minuni, însă omul doar M-a privit ca pe un doctor priceput; de asemenea, am spus multe cuvinte de învățătură oamenilor de pe vremea aceea, însă ei doar M-au privit ca pe un maestru ce este superior ucenicilor lui! Chiar și în prezent, după ce oamenii au văzut consemnările istorice ale lucrării Mele, interpretarea lor continuă să fie aceea că sunt un mare medic care îi vindecă pe bolnavi și un învățător pentru cei neștiutori. Și au decis că Eu sunt Domnul Isus Hristos Cel milostiv. Poate că cei ce interpretează Scriptura M-au întrecut în abilitățile de vindecare, sau poate că sunt chiar ucenici care și-au întrecut maestrul, însă astfel de oameni de mare renume, ale căror nume sunt cunoscute în toată lumea, Mă consideră atât de umil, ca pe un simplu medic! Faptele Mele sunt mai numeroase decât firele de nisip de pe plajă, și înțelepciunea Mea depășește toți fiii lui Solomon, totuși oamenii Mă cred un simplu medic fără importanță și un învățător necunoscut al oamenilor. Atât de mulți cred în Mine doar ca să-i vindec. Atât de mulți cred în Mine doar ca să Îmi folosesc puterile pentru a alunga spiritele necurate din trupurile lor, și atât de mulți cred în Mine doar pentru a putea primi pace și bucurie de la Mine. Atât de mulți cred în Mine doar pentru a pretinde de la Mine mai multă bogăție materială. Atât de mulți cred în Mine doar pentru a-și petrece această viață în pace și pentru a fi teferi și nevătămați în lumea care vine. Atât de mulți cred în Mine doar pentru a evita suferința iadului și pentru a primi binecuvântările cerești. Atât de mulți cred în Mine doar pentru confort temporar, totuși nu caută să câștige nimic în lumea care vine. Când Mi-am revărsat mânia asupra omului și i-am luat toată bucuria și pacea pe care o avea cândva, omul a devenit plin de îndoieli. Când am dat omului suferința iadului și am revendicat binecuvântările cerești, rușinea omului s-a transformat în mânie. Când Mi-a cerut să îl vindec, Eu nu i-am acordat atenție și am simțit dezgust față de el; omul a plecat de lângă Mine ca să caute în schimb calea leacurilor rele și a vrăjitoriei. Când am retras tot ceea ce omul ceruse de la Mine, toată lumea a dispărut fără nicio urmă. Din acest motiv, zic că omul are credință în Mine pentru că îi dau prea mult har și are mult mai mult de câștigat. Iudeii credeau în Mine datorită harului Meu și Mă urmau oriunde mergeam. Acești oameni ignoranți ce aveau cunoștințe și experiențe limitate voiau să vadă doar semnele și minunile pe care le făceam. Mă priveau ca pe căpetenia casei iudeilor care putea realiza cele mai mari minuni. Prin urmare, când am scos demoni din oameni, au vorbit între ei în mare tulburare zicând că sunt Ilie, că sunt Moise, că sunt cel mai mare dintre profeți și că sunt cel mai mare dintre medici. În afară de ceea ce Eu am spus despre Mine, că Eu sunt Viața, Calea și Adevărul, nimeni nu putea ști ființa sau identitatea Mea. În afară de ceea ce Eu am spus despre cer, că este locul unde locuiește Tatăl Meu, nimeni nu știa că sunt Fiul lui Dumnezeu și Însuși Dumnezeu. În afară de declarația Mea că voi aduce răscumpărare pentru întreaga omenire, nimeni nu știa că sunt Răscumpărătorul omenirii; oamenii Mă cunoșteau doar ca pe un om binevoitor și milos. Și chiar dacă puteam să explic totul cu privire la Mine, niciunul nu M-a cunoscut și niciunul nu a crezut că sunt Fiul Dumnezeului celui viu. Omul are doar acest fel de credință în Mine și Mă înșală în acest fel. Cum ar putea oare omul să-Mi fie martor când are astfel de concepții despre Mine?

Omul poate avea credință în Mine, însă nu poate fi martorul Meu și nu poate mărturisi despre Mine înainte de a Mă arăta lui. El vede doar că sunt deasupra creaturilor și tuturor oamenilor sfinți, și vede că lucrarea pe care o fac Eu, nu poate fi făcută de oameni. De aceea, încă de pe timpul Iudeilor și până în ziua de azi, oricine vede faptele Mele glorioase, este pur și simplu plin de curiozitate cu privire la Mine, însă gura niciunei creaturi nu ar putea să Îmi fie martoră. Doar Tatăl Meu a depus mărturie pentru Mine; El a făcut o cale pentru Mine între toate creaturile. Altfel, indiferent de cum aș fi lucrat, omul nu ar fi știut niciodată că Eu sunt Domnul creației, căci omul știe doar să ia și nu are credință în Mine datorită lucrării Mele. Omul Mă cunoaște doar pentru că sunt nevinovat și sunt fără păcat, pentru că pot explica multe mistere, pentru că Mă aflu deasupra mulțimii sau pentru că a câștigat mult de la Mine. Însă puțini sunt cei care cred că Eu sunt Domnul creației. Din acest motiv spun că omul nu știe de ce crede în Mine; el nu știe nici motivul, nici ce înseamnă să ai credință în Mine. Realitatea omului este atât de deficitară, încât acesta este aproape nevrednic de a-Mi fi martor. Aveți prea puțină credință adevărată și ați câștigat prea puțin, deci aveți prea puțină mărturie de depus. De altfel, înțelegeți prea puțin și vă lipsește prea mult, atât de mult încât aproape că nu sunteți potriviți pentru a mărturisi despre faptele Mele. Hotărârea voastră este mare, într-adevăr, însă sunteți siguri că veți putea mărturisi cu succes despre esența lui Dumnezeu? Ceea ce ați simțit și ceea ce ați văzut întrece experiența sfinților și profeților din trecut, dar sunteți voi oare capabili de a aduce o mărturie mai mare decât cuvintele acestor sfinți și profeți din trecut? Ceea ce vă dăruiesc acum întrece ceea ce i-am dăruit lui Moise și este mai măreț decât ceea ce i-am dăruit lui David și, tot așa, cer ca mărturia voastră să o întreacă pe cea a lui Moise și cuvintele vostre să fie mai mărețe decât ale lui David. Eu vă dau însutit mai mult, deci, tot așa vă cer să Îmi plătiți și voi la fel. Trebuie să știți că Eu sunt Acela care dau viață omenirii, și sunteți voi cei care primesc viață de la Mine și trebuie să mărturisiți despre Mine. Aceasta este datoria voastră pe care v-o trimit și pe care trebuie să o împliniți pentru Mine. V-am dăruit toată slava Mea și v-am dat viața pe care poporul ales, israeliții, nu au primit-o niciodată. De drept, voi trebuie să Îmi fiți martori, să Îmi dedicați tinerețea voastră și să Îmi oferiți viața voastră. Oricui Îmi dăruiesc slava Îmi va sta mărturie și își va da viața pentru Mine. Acest lucru a fost predestinat cu mult timp în urmă. Este norocul vostru că vă dăruiesc slava Mea, iar datoria voastră este să mărturisiți pentru gloria Mea. Dacă voi credeți în Mine doar ca să câștigați comori, atunci lucrarea Mea nu va avea multă însemnătate, iar voi nu vă veți îndeplini datoria. Israeliții au văzut doar mila, dragostea și măreția Mea, iar iudeii au fost martori ai răbdării și răscumpărării Mele. Ei au văzut doar foarte puțin din lucrarea Duhului Meu; este posibil ca nivelul lor de înțelegere să fi fost doar unu la zece mii din ceea ce voi ați auzit și ați văzut. Ceea ce voi ați văzut întrece chiar și ceea ce marii preoți au văzut. În prezent, adevărul pe care l-ați înțeles depășește adevărul înțeles de ei; ceea ce ați văzut în prezent depășește atât ceea ce a fost văzut în timpul Epocii Legii, cât și în timpul Epocii Harului, iar experiența voastră depășește chiar și pe aceea trăită de către Moise și Ilie. Căci ceea ce au înțeles israeliții era doar legea lui Iahve și ceea ce au văzut a fost doar imaginea spatelui lui Iahve. Ceea ce iudeii au înțeles a fost doar răscumpărarea venită din partea lui Isus. Ei au primit doar harul oferit de Isus și ceea ce au văzut a fost doar imaginea lui Isus înăuntrul casei iudeilor. Ceea ce voi vedeți astăzi este slava lui Iahve, răscumpărarea lui Isus și toate faptele Mele din prezent. De asemenea, ați auzit cuvintele Duhului Meu, ați admirat înțelepciunea Mea, ați ajuns să cunoașteți măreția Mea și ați învățat despre firea Mea. V-am spus și totul despre planul Meu de gestionare (planul mântuirii). Ceea ce ați văzut nu este doar un Dumnezeu milos și iubitor, ci Unul care este plin de dreptate. Ați văzut lucrarea Mea minunată și ați știut că sunt plin de o urgie aprinsă și de maiestuozitate. Pe lângă aceasta, ați știut că Mi-am revărsat urgia aprinsă peste casa lui Israel în trecut, iar astăzi, aceasta a venit peste voi. Voi ați înțeles mai multe dintre misterele Mele cerești decât Isaia și Ioan; cunoașteți mai mult despre frumusețea Mea și caracterul Meu venerabil decât toți sfinții din generațiile anterioare. Ceea ce ați primit nu este doar Adevărul Meu, Calea Mea, Viața Mea, ci viziunea și revelația ce sunt mai mari ca cele ale lui Ioan. Ați înțeles mult mai multe mistere și ați văzut, de asemenea, adevărata Mea față; ați acceptat mai mult din judecata Mea și ați cunoscut mai mult din firea Mea dreaptă. Deci, chiar dacă v-ați născut în ultimele zile, înțelegerea voastră este cu privire la trecut și la sfinții de odinioară; de asemenea, ați trăit ceea ce este în ziua de azi, și totul a fost astfel realizat de mâna Mea. Ceea ce vă cer nu este irațional, căci v-am dat prea mult și ați văzut mult în ce Mă privește. Prin urmare, vă cer să Îmi fiți martori pentru sfinții din toate epocile; și aceasta este singura dorință a inimii Mele.

Tatăl Meu a fost Cel care a mărturisit despre Mine, dar Eu caut să primesc o glorie mai mare și cuvinte de mărturie să vină din gura celor creați. Deci vă dau tot ce am în scopul îndeplinirii datoriei voastre, încheindu-Mi lucrarea din mijlocul oamenilor. Voi trebuie să înțelegeți motivul pentru care aveți credință în Mine. Dacă Mă urmați doar ca să fiți ucenicii sau pacienții Mei, sau ca să deveniți unii dintre sfinții Mei în cer, atunci faptul că Mă urmați nu va avea nicio însemnătate. A Mă urma în felul acesta este pur și simplu o risipă de efort; având o astfel de credință în Mine, doar vă pierdeți timpul și vă risipiți tinerețea iar la sfârșit nu veți primi nimic. Oare nu este aceasta o muncă în zadar? Am plecat demult din mijlocul iudeilor și nu mai sunt medicul sau medicamentul oamenilor. Nu mai sunt un animal de povară pentru ca omul să Mă conducă sau să Mă măcelărească după bunul plac. Dimpotrivă, am venit între oameni ca să îi judec și să îi mustru și ca să Mă cunoască. Tu ar trebui să știi că odată am făcut lucrarea de răscumpărare; că am fost cândva Isus, însă nu puteam rămâne Isus pentru totdeauna, la fel cum fusesem cândva Iahve, iar mai târziu am devenit Isus. Eu sunt Dumnezeul omenirii, Domnul creației, însă nu pot rămâne pentru totdeauna Isus sau Iahve. Am fost ceea ce omul a considerat a fi un medic, dar nu se poate spune că Dumnezeu este doar un medic pentru omenire. Deci, dacă menții vechi concepții în credința ta în Mine, nu vei obține nimic. Nu contează cum Mă lauzi astăzi: „Cât de iubitor este Dumnezeu față de oameni; El mă vindecă și îmi dă binecuvântare, pace și bucurie. Cât de bun este Dumnezeu față de oameni; dacă doar avem credință în El, atunci nu vom avea motive să ne îngrijorăm în privința banilor sau averii…”, chiar și așa nu pot să Îmi întrerup lucrarea originală. Dacă crezi în Mine astăzi, vei primi doar slava Mea și vei fi vrednic de a-Mi fi martor, iar toate celelalte lucruri vor ajunge pe locul doi. Acest lucru trebuie să îți fie clar.

Acum știi cu adevărat care este motivul pentru care crezi în Mine? Cunoști cu adevărat scopul și însemnătatea lucrării Mele? Știi cu adevărat care îți este datoria? Cunoști cu adevărat mărturia Mea? Dacă doar crezi în Mine, însă nici slava, nici mărturia Mea nu pot fi văzute în tine, atunci înseamnă că te-am lepădat de mult timp. Cât despre cei atotștiutori, ei sunt ghimpi și mai mari în coasta Mea, iar în casa Mea sunt doar pietre de poticnire. Sunt neghină ce trebuie cernută din lucrarea Mea, ce nu au nici cea mai mică funcție, care nu au nicio greutate și pe care îi detest de mult timp. Cât despre cei care nu au nicio mărturie, mânia Mea este neîncetat asupra lor, și toiagul Meu nu se îndepărtează niciodată de la ei. I-am predat demult în mâinile celui rău, și nu au parte de niciuna din binecuvântările Mele. În acea zi, pedeapsa lor va fi mult mai dureroasă decât cea a femeilor nesăbuite. Acum Îmi fac doar datoria în lucrarea Mea. Voi strânge grâul în snopi, împreună cu neghina. Aceasta este lucrarea Mea în momentul de față. Neghina va fi cernută în timpul lucrării Mele de cernere. Atunci boabele de grâu vor fi adunate într-un grânar, iar neghina care a fost cernută va fi aruncată în foc și va fi prefăcută în cenușă. Deocamdată, lucrarea Mea este de a-i aduna pe oameni în snopi, adică de a-i cuceri pe de-a întregul. Apoi, voi începe cernerea pentru a revela sfârșitul tuturor oamenilor. Deci trebuie să știi cum ar trebui să Mă mulțumești acum și cum să umbli pe calea cea dreaptă în credința ta în Mine. Ceea ce caut este loialitatea și ascultarea ta de acum, dragostea și mărturia ta de acum. Chiar dacă, în acest moment, nu știi ce este mărturia sau dragostea, ar trebui să Îmi aduci tot ce ai și să Îmi predai singurele comori pe care le ai: loialitatea și ascultarea ta. Ar trebui să știi că dovada biruinței Mele asupra lui Satana stă în loialitatea și ascultarea omului, precum și dovada cuceririi Mele complete a omului. Datoria credinței tale în Mine este de a mărturisi despre Mine, de a-Mi fi loial Mie și nimănui altcuiva și de a fi ascultător până la sfârșit. Înainte de a începe următoarea etapă a lucrării Mele, cum Îmi vei sta drept mărturie? Cum Îmi vei fi loial și ascultător? Îți dedici toată loialitatea funcției tale, sau pur și simplu vei renunța? Preferi să te supui oricărui aranjament al Meu (fie moarte sau distrugere) sau să fugi la jumătatea drumului pentru a evita mustrarea Mea? Te mustru ca să Îmi stai drept mărturie, să Îmi fii loial și ascultător. De asemenea, mustrarea din momentul de față este pentru a sprijini următoarea etapă a lucrării Mele și pentru a permite lucrării să progreseze nestânjenită. Așadar, te îndemn să fii înțelept și să nu tratezi viața sau importanța existenței tale ca și nisip fără valoare. Poți știi cu precizie care va fi lucrarea Mea viitoare? Știi oare cum voi lucra în zilele ce vor veni și cum se va desfășura lucrarea Mea? Ar trebui să cunoști importanța de a trăi lucrarea Mea, ba chiar mai mult, importanța credinței tale în Mine. Am făcut atât de mult, deci oare cum îți imaginezi că aș putea să renunț la jumătatea drumului? Am făcut o lucrare atât de vastă; cum aș putea să o distrug? Într-adevăr, am venit să pun capăt acestei epoci. Este adevărat, însă, totodată, trebuie să știi că voi începe o nouă epocă, o nouă lucrare și, mai presus de toate, voi răspândi evanghelia împărăției. Deci, ar trebui să știi că lucrarea de acum este doar pentru a începe o epocă și pentru a pune temelia pentru răspândirea evangheliei în vremurile următoare și încheierea acestei epoci în vremurile ce vor veni. Lucrarea Mea nu este atât de simplă precum crezi, nici nu este atât de lipsită de valoare și fără sens pe cât ai crede. De aceea, tot trebuie să îți spun: ar trebui să îți dedici viața pentru a face lucrarea Mea și, mai mult decât atât, ar trebui să te dedici pe tine însuți slavei Mele. În plus, aștept de mult timp să Îmi fii martor și am dorit și mai mult să răspândești evanghelia Mea. Ar trebui să înțelegi ce este în inima Mea.

Anterior: Ce înseamnă să fii o persoană adevărată

Înainte: Când frunzele care cad se vor reîntoarce la rădăcinile lor, veți regreta tot răul pe care l-ați făcut

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Dumnezeu Însuși, Unicul (V)

Sfințenia lui Dumnezeu (II)Frați și surori, haideți să cântăm un imn astăzi. Găsiți unul care vă place și pe care îl cântați adesea. (Am...

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger