Cărți

 • Cuvântul Se arată în trup

  Cuvântul Se arată în trup

  Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă, care S-a arătat pentru a-Și face lucrarea, exprimă toate adevărurile care purifică și mântuiesc omenirea, și toate sunt incluse în Cuvântul Se arată în trup. Acest lucru a îndeplinit ceea ce este scris în Biblie: „La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu” (Ioan 1:1). Cât despre Cuvântul Se arată în trup, aceasta este prima oară de la creația lumii când Dumnezeu S-a adresat întregii omeniri. Aceste cuvântări alcătuiesc primul text exprimat de Dumnezeu în mijlocul omenirii, în care El expune oameni, îi îndrumă, îi judecă și le vorbește de la inimă la inimă și, de asemenea, sunt primele cuvântări prin care Dumnezeu îi lasă pe oameni să cunoască pașii Săi, locul în care se află El, firea lui Dumnezeu, ce are Dumnezeu și ce este, gândurile lui Dumnezeu și grija Lui pentru omenire. Se poate spune că acestea sunt primele cuvântări pe care Dumnezeu le-a rostit către omenire din al treilea cer, de la creație, și prima dată când Dumnezeu Și-a folosit identitatea inerentă pentru a Se arăta și a exprima glasul inimii Sale către omenire prin intermediul cuvintelor.
 • Cuvântările lui Hristos al zilelor de pe urmă (Selecții)

  Judecata începe de la casa lui Dumnezeu

  Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă, exprimă cuvinte pentru a judeca și purifica oamenii, călăuzindu-i în noua epocă: Epoca Împărăției. Doar cei ce acceptă lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă și se bucură de udarea și aprovizionarea cuvintelor lui Dumnezeu pot să trăiască într-adevăr în lumină și, în acest mod, să câștige adevărul, calea și viața.
 • Cuvinte clasice de la Dumnezeu Atotputernic Hristos al zilelor de pe urmă

  Cuvinte esențiale de la Dumnezeu Atotputernic Hristos al zilelor de pe urmă

  Această carte conține fragmente din cuvintele clasice exprimate de Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă, în Cuvântul Se arată în trup. Aceste cuvinte clasice elucidează direct adevărul și pot îngădui direct oamenilor să înțeleagă voia lui Dumnezeu, să ajungă să-I cunoască lucrarea și să câștige cunoașterea firii Lui și a ceea ce are El și ceea ce este. Pentru toți cei ce tânjesc după arătarea lui Dumnezeu, sunt un ghid cu ajutorul căruia să caute urmele pașilor Săi. Ele vă pot conduce să găsiți intrarea în Împărăția cerurilor.
 • Cuvinte zilnice ale lui Dumnezeu

  Această carte prezintă pasaje selectate din Cuvântul Se arată în trup. Pentru ca aleșii lui Dumnezeu să poată câștiga adevărul și proviziile zilnice pentru viață din cuvintele Sale, aceste cuvinte esențiale ale lui Dumnezeu Atotputernic, care sunt cele mai edificatoare pentru intrarea oamenilor în viață, au fost selectate special aici pentru bucuria oamenilor, permițând astfel celor care iubesc adevărul să-l înțeleagă, să trăiască înaintea lui Dumnezeu și să fie mântuiți și desăvârșiți de Dumnezeu. Aceste cuvinte esențiale ale lui Dumnezeu sunt expresii ale adevărului; în plus, sunt cele mai importante maxime ale vieții, și niciun cuvânt nu este mai edificator și mai benefic pentru oameni. Dacă vă puteți bucura cu adevărat de un pasaj din aceste cuvinte în fiecare zi, atunci acesta este cel mai mare noroc al vostru și sunteți binecuvântați de Dumnezeu.
 • Cuvinte clasice ale lui Dumnezeu Atotputernic despre Evanghelia Împărăției (Selecții)

  Selecții din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic

  Selecțiile din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic despre lucrarea Lui incluse în această carte sunt mărturie despre arătarea și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic în Eopoca Împărăției. Ele îi fac pe toți cei care tânjesc după arătarea lui Dumnezeu să recunoască faptul că Dumnezeu S-a întors pe nori albi cu mult timp în urmă și că El este Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă – Mielul profețit în Cartea Apocalipsei, care a deschis pergamentul și a rupt cele șapte peceți.
 • Urmați Mielul și cântați cântări noi

  Urmați Mielul și cântați cântări noi

  Această carte de imnuri este împărțită în două părți principale: prima include imnuri ale cuvintelor lui Dumnezeu, care sunt întocmite după cuvântările clasice ale lui Dumnezeu Atotputernic, iar a doua cuprinde imnuri ale vieții bisericești, care sunt mărturii adevărate ale aleșilor lui Dumnezeu după ce au fost supuși judecății Sale și greutăților și necazurilor în timp ce Îl urmau. Aceste imnuri sunt foarte benefice oamenilor pentru practicarea devoțiunilor spirituale, pentru a se apropia de Dumnezeu, a cugeta la cuvintele Sale și a înțelege adevărul. Sunt și mai benefice pentru oamenii care experimentează cuvintele lui Dumnezeu și care pătrund în realitatea cuvintelor Lui.
 • Oile lui Dumnezeu aud glasul lui Dumnezeu Aspecte esențiale pentru noul credincios

  Oile lui Dumnezeu aud glasul lui Dumnezeu

  Această carte este o compilație de adevăruri vizionare precum cele trei stadii ale lucrării lui Dumnezeu, numele Sale, taina întrupării Sale și cum să deosebim adevărata cale de căile false. Poate fi citită și însușită de către cei care au acceptat doar recent lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, astfel încât să poată să înțeleagă adevărurile vizionare ale lucrării lui Dumnezeu și să pună bazele pentru adevărata cale cât mai repede posibil.
 • Auziți glasul lui Dumnezeu Iată arătarea lui Dumnezeu

  Auziți glasul lui Dumnezeu Iată arătarea lui Dumnezeu

  Fecioarele înțelepte vor recunoaște glasul lui Dumnezeu din cuvântările Lui și vor întâmpina întoarcerea Domnului. Această carte este o colecție de adevăruri privind întruparea lui Dumnezeu și cele trei etape ale lucrării Sale de mântuire. Aceste adevăruri sunt mărturie pentru arătarea și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă: Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus întors și El a exprimat adevărul și face lucrarea de „judecată care începe din casa lui Dumnezeu” în zilele de pe urmă, conducând astfel omenirea să se întoarcă spre tronul lui Dumnezeu.
 • Întrebări clasice și răspunsuri despre Evanghelia Împărăției (Selecții)

  Întrebări clasice și răspunsuri despre Evanghelia Împărăției

  Această carte include fragmente din scenarii de film legate de întrebările și răspunsurile esențiale cu privire la adevăr. Aceste răspunsuri esențiale cuprind experiența și înțelegerea aleșilor lui Dumnezeu cu privire la adevărul cuvintelor Lui și provin din luminarea și iluminarea de la Duhul Sfânt. Nu doar că această carte poate soluționa problemele și noțiunile pe care ar putea să le aibă aceia care caută adevărul și cercetează adevărata cale, ci reprezintă și un minunat material de referință prin care aleșii lui Dumnezeu pot să se înzestreze cu adevărul și să fie martori pentru lucrarea lui Dumnezeu.
 • Mărturii ale experiențelor înaintea scaunului de judecată al lui Hristos

  Mărturii ale experiențelor înaintea scaunului de judecată al lui Hristos

  Judecata înaintea marelui tron alb al zilelor de pe urmă a început! Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă, a exprimat adevărul pentru a-Şi îndeplini lucrarea de judecată şi curăţire a omenirii. Prin revelaţiile şi judecata cuvintelor lui Dumnezeu, aleșii Lui își dau seama treptat de adevărul stricăciunii lor satanice şi găsesc calea de a scăpa de influenţa Satanei și a obține mântuirea, văzând treptat o schimbare în firile vieţii lor. Aceste experienţe adevărate atestă faptul că lucrarea de judecată îndeplinită de Dumnezeu Atotputernic este lucrarea de purificare și mântuire deplină a omenirii.
 • Mărturiile biruitorilor (Volumul I)

  De când Dumnezeu Atotputernic Și-a desfășurat lucrarea de judecată din zilele de pe urmă în China continentală, deși aleșii lui Dumnezeu au îndurat prigoana sălbatică și brutală din partea guvernului chinez, ei au rămas neînduplecați și loiali fără ezitare sub călăuzirea cuvintelor lui Dumnezeu, aducând o mărturie răsunătoare a victoriei asupra Satanei. Faptele demonstrează pe deplin că Dumnezeu Atotputernic a făcut cu adevărat un grup de biruitori în Epoca Împărăției, ducând la îndeplinire planul de gestionare (planul mântuirii) de 6.000 de ani al lui Dumnezeu.
 • Cum m-am întors la Dumnezeu Atotputernic

  Cum m-am întors la Dumnezeu Atotputernic

  Fiecare persoană care crede în Dumnezeu are o poveste specială despre călătoria sa personală a întoarcerii spre El. Această carte împărtășește experiențe adevărate ale aleșilor lui Dumnezeu despre cum au primit călăuzirea cuvintelor lui Dumnezeu Atotputernic, cum au devenit siguri cu privire la adevărata cale și s-au întors înaintea tronului Său. Unii s-au eliberat din cătușele și restricțiile noțiunilor lor religioase, unii au scăpat de tulburarea și persecuția forțelor antihriste din cercurile religioase și de forțele rele ale Partidului Comunist Chinez, iar alții au dobândit discernământ asupra tendințelor rele ale lumii. În cele din urmă, toți s-au întors înaintea lui Dumnezeu.

  Contactează-ne pe Messenger