Cărți

 • Cuvântul Se arată în trup

  Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu

  Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă, care S-a arătat pentru a-Și face lucrarea, exprimă toate adevărurile care purifică și mântuiesc omenirea, și toate sunt incluse în Cuvântul Se arată în trup. Acest lucru a îndeplinit ceea ce este scris în Biblie: „La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu(Ioan 1:1). Cât despre Cuvântul Se arată în trup, aceasta este prima oară de la creația lumii când Dumnezeu S-a adresat întregii omeniri. Aceste cuvântări alcătuiesc primul text exprimat de Dumnezeu în mijlocul omenirii, în care El expune oameni, îi îndrumă, îi judecă și le vorbește de la inimă la inimă și, de asemenea, sunt primele cuvântări prin care Dumnezeu îi lasă pe oameni să cunoască pașii Săi, locul în care se află El, firea lui Dumnezeu, ce are Dumnezeu și ce este, gândurile lui Dumnezeu și grija Lui pentru omenire. Se poate spune că acestea sunt primele cuvântări pe care Dumnezeu le-a rostit către omenire din al treilea cer, de la creație, și prima dată când Dumnezeu Și-a folosit identitatea inerentă pentru a Se arăta și a exprima glasul inimii Sale către omenire prin intermediul cuvintelor. Cuvântul Se arată în trup (abreviat drept Cuvântul), exprimat de Hristos al zilelor de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic, este compus în prezent din șase volume: Volumul unu, Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu; Volumul doi, Despre a-L cunoaște pe Dumnezeu; Volumul trei, Discursurile lui Hristos al zilelor de pe urmă; Volumul patru, Demascarea antihriștilor, Volumul cinci, Responsabilitățile conducătorilor și lucrătorilor și Volumul șase, Despre urmărirea adevărului.
 • Despre a-L cunoaște pe Dumnezeu

  Despre a-L cunoaște pe Dumnezeu

  Despre a-L cunoaște pe Dumnezeu, cel de-al doilea volum din Cuvântul Se arată în trup, conține cuvântările pentru întreaga umanitate ale lui Hristos din zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic, urmând celor din Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu explică în detaliu diverse adevăruri precum lucrarea pe care a săvârșit-o de când a creat lumea, voia Sa și așteptările Sale de la umanitate conținute în lucrarea Sa și revărsarea a tot ce are Dumnezeu și ce este din lucrarea Sa, precum și dreptatea, autoritatea și sfințenia Sa și faptul că El este sursa vieții pentru toate lucrurile. După ce au citit această carte, cei care cred cu adevărat în Dumnezeu vor putea să confirme că Acela care poate să săvârșească această lucrare și să reverse aceste firi este Cel care este suveran asupra tuturor lucrurilor și, de asemenea, pot cunoaște cu adevărat identitatea lui Dumnezeu, statutul și esența Sa, confirmând astfel că Hristos din zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic, este Dumnezeu Însuși, unicul.
 • Discursurile lui Hristos al zilelor de pe urmă

  Discursurile lui Hristos al zilelor de pe urmă este cel de-al treilea volum din Cuvântul Se arată în trup, exprimat de Dumnezeu Atotputernic. Prima parte a cărții este alcătuită din predicile și părtășiile ținute în congregație de către Dumnezeu Atotputernic, a doua parte conține discursurile lui Dumnezeu Atotputernic cu liderii și lucrătorii, iar a treia parte este alcătuită din părtășia lui Dumnezeu Atotputernicul cu o parte dintre aleșii Săi. Aceste predici și părtășii abordează problemele existente în biserică, precum și dificultățile practice ale aleșilor lui Dumnezeu privind intrarea în viață. Acestea nu numai că evidențiază esența oamenilor și situațiile lor actuale, ci și iluminează, pentru oameni, obiectivele pe care ar trebui să le urmărească. Ele sunt extrem de benefice pentru ca oamenii să înțeleagă adevărul și să dobândească intrarea în viață.
 • Despre urmărirea adevărului I

  Despre urmărirea adevărului este cel de-al șaselea volum din Cuvântul Se arată în trup. Această carte conține părtășiile și predicile specializate ale lui Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă, către biserici. Aceste predici și părtășii explică în mod clar și transparent ce înseamnă a urmări adevărul și care este semnificația urmăririi lui, dezvăluind diferitele concepții greșite și înțelegeri denaturate ale omului despre urmărirea adevărului, precum și diversele lui gânduri și puncte de vedere greșite și emoții negative, totodată analizându-le și discernându-le. În plus, aceste predici și părtășii îi indică omului căile pentru urmărirea adevărului și intrarea în realitate. Aceste adevăruri au o importanță vitală pentru oamenii care urmăresc adevărul ca să dobândească mântuirea.
 • Cuvântările lui Hristos al zilelor de pe urmă (Selecții)

  Judecata începe de la casa lui Dumnezeu

  Toate selecțiile din această carte sunt cuvinte exprimate de Dumnezeu Atotputernic pentru lucrarea Sa de judecată din zilele de pe urmă, extrase în principal din Cuvântul Se arată în trup, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu. Sunt adevăruri pe care fiecare persoană care caută și cercetează lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă are urgentă nevoie să le dobândească. Expresiile lui Dumnezeu din această carte sunt ceea ce Duhul Sfânt le spune bisericilor, așa cum a fost profețit în Cartea Apocalipsei. Aceste cuvinte actuale ale lui Dumnezeu sunt cea mai bună mărturie pentru arătarea și lucrarea Sa, precum și cea mai bună mărturie a faptului că Hristos este adevărul, calea și viața. Această carte este menită să permită tuturor celor care tânjesc după arătarea lui Dumnezeu să-I audă glasul cât mai curând posibil. Sperăm că toți cei care așteaptă venirea Domnului și care așteaptă cu nerăbdare arătarea și lucrarea lui Dumnezeu vor putea citi această carte.
 • Cuvinte clasice de la Dumnezeu Atotputernic Hristos al zilelor de pe urmă

  Cuvinte esențiale de la Dumnezeu Atotputernic Hristos al zilelor de pe urmă

  Această carte conține fragmente din cuvintele clasice exprimate de Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă, în Cuvântul Se arată în trup. Aceste cuvinte clasice elucidează direct adevărul și pot îngădui direct oamenilor să înțeleagă voia lui Dumnezeu, să ajungă să-I cunoască lucrarea și să câștige cunoașterea firii Lui și a ceea ce are El și ceea ce este. Pentru toți cei ce tânjesc după arătarea lui Dumnezeu, sunt un ghid cu ajutorul căruia să caute urmele pașilor Săi. Ele vă pot conduce să găsiți intrarea în Împărăția cerurilor.
 • Cuvinte zilnice ale lui Dumnezeu

  Această carte prezintă pasaje selectate din Cuvântul Se arată în trup. Pentru ca aleșii lui Dumnezeu să poată câștiga adevărul și proviziile zilnice pentru viață din cuvintele Sale, aceste cuvinte esențiale ale lui Dumnezeu Atotputernic, care sunt cele mai edificatoare pentru intrarea oamenilor în viață, au fost selectate special aici pentru bucuria oamenilor, permițând astfel celor care iubesc adevărul să-l înțeleagă, să trăiască înaintea lui Dumnezeu și să fie mântuiți și desăvârșiți de Dumnezeu. Aceste cuvinte esențiale ale lui Dumnezeu sunt expresii ale adevărului; în plus, sunt cele mai importante maxime ale vieții, și niciun cuvânt nu este mai edificator și mai benefic pentru oameni. Dacă vă puteți bucura cu adevărat de un pasaj din aceste cuvinte în fiecare zi, atunci acesta este cel mai mare noroc al vostru și sunteți binecuvântați de Dumnezeu.
 • Urmați Mielul și cântați cântări noi

  Urmați Mielul și cântați cântări noi

  Această carte de imnuri este împărțită în două părți principale: prima include imnuri ale cuvintelor lui Dumnezeu, care sunt întocmite după cuvântările clasice ale lui Dumnezeu Atotputernic, iar a doua cuprinde imnuri ale vieții bisericești, care sunt mărturii adevărate ale aleșilor lui Dumnezeu după ce au fost supuși judecății Sale și greutăților și necazurilor în timp ce Îl urmau. Aceste imnuri sunt foarte benefice oamenilor pentru practicarea devoțiunilor spirituale, pentru a se apropia de Dumnezeu, a cugeta la cuvintele Sale și a înțelege adevărul. Sunt și mai benefice pentru oamenii care experimentează cuvintele lui Dumnezeu și care pătrund în realitatea cuvintelor Lui.
 • Ghid pentru răspândirea Evangheliei Împărăției

  Ghid pentru răspândirea Evangheliei Împărăției

  Această carte adună întrebările și noțiunile comune oamenilor care caută și cercetează adevărata cale, oferind soluții care includ cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Aceste întrebări și răspunsuri sunt foarte folositoare oamenilor pentru a înțelege adevărul și a cerceta adevărata cale și sunt, de asemenea, o referință indispensabilă pentru aleșii lui Dumnezeu, în timp ce răspândesc cuvintele Sale și mărturisesc despre lucrarea Sa. Oile lui Dumnezeu ascultă glasul Lui și, dacă, după ce citesc această carte, sunt capabile să descopere adevărul și să recunoască faptul că spusele lui Dumnezeu Atotputernic sunt glasul lui Dumnezeu, atunci ele sunt fecioarele înțelepte care L-au întâmpinat pe Domnul.
 • Oile lui Dumnezeu aud glasul lui Dumnezeu Aspecte esențiale pentru noul credincios

  Oile lui Dumnezeu aud glasul lui Dumnezeu

  Această carte este o compilație de adevăruri vizionare precum cele trei stadii ale lucrării lui Dumnezeu, numele Sale, taina întrupării Sale și cum să deosebim adevărata cale de căile false. Poate fi citită și însușită de către cei care au acceptat doar recent lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, astfel încât să poată să înțeleagă adevărurile vizionare ale lucrării lui Dumnezeu și să pună bazele pentru adevărata cale cât mai repede posibil.
 • Auziți glasul lui Dumnezeu Iată arătarea lui Dumnezeu

  Auziți glasul lui Dumnezeu Iată arătarea lui Dumnezeu

  Fecioarele înțelepte vor recunoaște glasul lui Dumnezeu din cuvântările Lui și vor întâmpina întoarcerea Domnului. Această carte este o colecție de adevăruri privind întruparea lui Dumnezeu și cele trei etape ale lucrării Sale de mântuire. Aceste adevăruri sunt mărturie pentru arătarea și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă: Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus întors și El a exprimat adevărul și face lucrarea de „judecată care începe din casa lui Dumnezeu” în zilele de pe urmă, conducând astfel omenirea să se întoarcă spre tronul lui Dumnezeu.
 • Întrebări clasice și răspunsuri despre Evanghelia Împărăției (Selecții)

  Întrebări esențiale și răspunsuri despre Evanghelia Împărăției

  Această carte include fragmente din scenarii de film legate de întrebările și răspunsurile esențiale cu privire la adevăr. Aceste răspunsuri esențiale cuprind experiența și înțelegerea aleșilor lui Dumnezeu cu privire la adevărul cuvintelor Lui și provin din luminarea și iluminarea de la Duhul Sfânt. Nu doar că această carte poate soluționa problemele și noțiunile pe care ar putea să le aibă aceia care caută adevărul și cercetează adevărata cale, ci reprezintă și un minunat material de referință prin care aleșii lui Dumnezeu pot să se înzestreze cu adevărul și să fie martori pentru lucrarea lui Dumnezeu.
 • Mărturii ale experiențelor înaintea scaunului de judecată al lui Hristos

  Mărturii bazate pe experiențe înaintea scaunului de judecată al lui Hristos (Volumul 1)

  Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă, exprimă adevărul, duce la îndeplinire lucrarea de judecată începând de la casa lui Dumnezeu și-i aprovizionează pe oameni cu toate adevărurile de care au nevoie pentru a fi purificați și mântuiți. Aleșii lui Dumnezeu I-au auzit glasul, au fost aduși înaintea tronului Său, au participat la ospățul Mielului și au început viața față în față cu Dumnezeu, drept poporul Său în Epoca Împărăției. Ei au primit udarea, păstorirea, revelația și judecata cuvintelor lui Dumnezeu, au dobândit o nouă înțelegere a lucrării Sale, au văzut realitatea faptului că sunt corupți de Satana, au experimentat căința autentică și au început să se concentreze asupra practicării adevărului și a trecerii printr-o schimbare a firii lor, aducând diverse mărturii despre purificarea corupției prin experimentarea judecății și a mustrării lui Dumnezeu. Lucrarea de judecată din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu Atotputernic a format un grup de biruitori care, prin experiențele lor personale, sunt martori pentru faptul că judecata din zilele de pe urmă a marelui tron alb a început deja!
 • Mărturii bazate pe experiențe înaintea scaunului de judecată al lui Hristos (Volumul 2)

  Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă, exprimă adevărul, duce la îndeplinire lucrarea de judecată începând de la casa lui Dumnezeu și-i aprovizionează pe oameni cu toate adevărurile de care au nevoie pentru a fi purificați și mântuiți. Aleșii lui Dumnezeu I-au auzit glasul, au fost aduși înaintea tronului Său, au participat la ospățul Mielului și au început viața față în față cu Dumnezeu, drept poporul Său în Epoca Împărăției. Ei au primit udarea, păstorirea, revelația și judecata cuvintelor lui Dumnezeu, au dobândit o nouă înțelegere a lucrării Sale, au văzut realitatea faptului că sunt corupți de Satana, au experimentat căința autentică și au început să se concentreze asupra practicării adevărului și a trecerii printr-o schimbare a firii lor, aducând diverse mărturii despre purificarea corupției prin experimentarea judecății și a mustrării lui Dumnezeu. Lucrarea de judecată din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu Atotputernic a format un grup de biruitori care, prin experiențele lor personale, sunt martori pentru faptul că judecata din zilele de pe urmă a marelui tron alb a început deja!
 • Cum m-am întors la Dumnezeu Atotputernic

  Cum m-am întors la Dumnezeu Atotputernic

  Fiecare persoană care crede în Dumnezeu are o poveste specială despre călătoria sa personală a întoarcerii spre El. Această carte împărtășește experiențe adevărate ale aleșilor lui Dumnezeu despre cum au primit călăuzirea cuvintelor lui Dumnezeu Atotputernic, cum au devenit siguri cu privire la adevărata cale și s-au întors înaintea tronului Său. Unii s-au eliberat din cătușele și restricțiile noțiunilor lor religioase, unii au scăpat de tulburarea și persecuția forțelor antihriste din cercurile religioase și de forțele rele ale Partidului Comunist Chinez, iar alții au dobândit discernământ asupra tendințelor rele ale lumii. În cele din urmă, toți s-au întors înaintea lui Dumnezeu.

  Contactează-ne pe Messenger