Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Scopul gestionării omenirii

Dacă oamenii pot înțelege pe deplin calea cea bună a vieții umane, precum și scopul gestionării de către Dumnezeu a omenirii, ei nu vor considera viitorul și destinul individual ca o comoară în inima lor. Ei nu vor mai dori să-și slujească părinții care sunt mai răi decât porcii și câinii. Nu sunt oare astăzi viitorul și destinul omului exact așa-numiții „părinți” ai lui Petru? Ei sunt la fel ca și trupul și sângele omului. Va fi destinația, viitorul trupului, capabil să-L vadă pe Dumnezeu în timp ce este viu, sau ca sufletul să-L întâlnească pe Dumnezeu după moarte? Va sfârși trupul mâine într-un cuptor mare ca în chinuri, sau va fi în arderea de foc? Nu sunt oare aceste întrebări referitoare la faptul dacă trupul omului va suferi nenorociri sau va suferi cea mai mare veste de care oricine, acum, în acest curent, care are un creier și mintea potrivită, este cel mai interesat? (Aici, a răbda suferință se referă la primirea binecuvântărilor; suferința înseamnă că încercările viitoare sunt benefice pentru destinația omului. Nefericirea se referă la imposibilitatea de a rămâne neclintit sau de a fi înșelat; sau înseamnă că cineva va întâmpina situații nefericite, își va pierde viața în toiul dezastrelor, și că nu există o destinație potrivită pentru suflet.) Oamenii sunt înzestrați cu o rațiune sănătoasă, dar probabil ceea ce gândesc ei nu corespunde în întregime cu ceea ce rațiunea lor ar trebui să fie echipată. Aceasta deoarece ei sunt mai degrabă confuzi și urmează lucrurile orbește. Ei ar trebui să aibă cu toții o înțelegere deplină referitoare la în ce trebuie să intre și trebuie să aleagă în mod deosebit ceea ce ar trebui să intre în timpul necazului (adică în timpul rafinării cuptorului) și cu ceea ce ar trebui să fie echipați în încercarea focului. Nu îți servi întotdeauna părinții (adică trupul) care sunt ca niște porci și câini și sunt mai răi decât furnicile și gândacii. Ce rost are să agonizezi cu gândul la aceasta, gândindu-te atât de tare, storcându-ți creierii? Trupul nu îți aparține, ci este în mâinile lui Dumnezeu, care nu numai că te controlează, dar îi și poruncește lui Satana. (Aceasta a însemnat că la început îi aparținea Satanei. Fiindcă și Satana este în mâinile lui Dumnezeu, aceasta ar putea fi spusă numai în acest fel. Căci este mai convingător să o spui așa – sugerează că oamenii nu sunt în întregime sub domeniul lui Satan, ci sunt în mâinile lui Dumnezeu.) Tu trăiești sub chinul trupului, dar trupul îți aparține oare? Este el sub controlul tău? De ce să te deranjezi storcându-ți creierul? De ce să te deranjezi într-un mod obsesiv, rugându-te la Dumnezeu pentru trupul tău putred, care a fost mult timp condamnat și blestemat, precum și întinat de spiritele necurate? De ce să te deranjezi întotdeauna să ții partenerii lui Satan aproape de inima ta? Nu te îngrijorezi oare că trupul poate să îți distrugă viitorul adevărat, speranțele minunate și destinația adevărată pentru viața ta?

Calea de azi nu este ușor de parcurs. Cineva poate spune că este greu de parcurs și este extrem de rară de-a lungul veacurilor. Cu toate acestea, cine ar fi crezut că numai trupul omului ar fi suficient pentru a-l distruge? Lucrarea de astăzi este la fel de prețioasă ca ploaia de primăvară și la fel de valoroasă ca bunătatea lui Dumnezeu față de om. Cu toate acestea, dacă omul nu cunoaște astăzi scopul lucrării Sale, sau nu înțelege substanța omenirii, cum se poate vorbi despre valoarea și caracterul de preț al acesteia? Trupul nu aparține în sine oamenilor, așa că nimeni nu poate vedea clar care va fi destinația sa. Cu toate acestea, ar trebui să știi bine că Domnul creației va întoarce omenirea, care a fost creată, la poziția inițială, și va restabili imaginea inițială din momentul creării sale. El va lua înapoi cu totul suflarea de viață pe care a suflat-o în om și va lua înapoi oasele și carnea sa și va întoarce totul la Domnul creației. El va transforma complet și va reînnoi omenirea și va lua înapoi de la om întreaga moștenire care inițial nu a aparținut omenirii, ci a aparținut lui Dumnezeu. El nu o va mai da omenirii. Căci niciunul dintre aceste lucruri nu a aparținut inițial omenirii. El le va lua pe toate înapoi – nu este un jaf nedrept, ci este menit să restaureze cerul și pământul la starea lor inițială și să transforme și să reînnoiască omul. Aceasta este destinația rezonabilă pentru om, deși poate că nu o ia înapoi după ce a mustrat trupul așa cum își imaginează oamenii. Dumnezeu nu vrea scheletul trupului după distrugerea sa, ci elementele originale din om care au aparținut lui Dumnezeu la început. Prin urmare, El nu va anihila omenirea sau nu va eradica complet trupul omului, căci trupul omului nu este o proprietate privată care aparține omului. Mai degrabă este adjunctul lui Dumnezeu, care gestionează omenirea. Cum ar putea să anihileze carnea omului pentru ca El să se „bucure”? În acest moment, ai renunțat cu adevărat la toate lucrurile din trupul tău care nici măcar nu merită un singur ban? Dacă ai putea înțelege treizeci la sută din lucrarea zilelor de pe urmă (doar treizeci la sută, adică înțelegerea lucrării Duhului Sfânt astăzi, precum și lucrarea cuvântului pe care Dumnezeu o face în zilele de pe urmă), atunci nu ai continua să „servești” sau să fii „filial” trupului tău care a fost corupt de mulți ani, așa cum faci astăzi. Ar trebui să înțelegi pe deplin că oamenii au avansat acum la o stare fără precedent și nu vor mai continua să înainteze spre progres ca roțile istoriei. Trupul tău mucegăit a fost mult timp acoperit de muște, așa că cum ar putea el să aibă puterea de a inversa roțile istoriei cărora Dumnezeu le-a permis să continue până în ziua de azi? Cum poate face el ca ceasul din zilele de pe urmă să fie din nou ca un ticăit mut și să continue să-și miște mâinile în sensul acelor de ceasornic? Cum poate el să retransforme lumea care pare a fi învăluită în ceață densă? Poate trupul tău să reînsuflețească munții și râurile? Poate trupul tău, care are doar o mică funcție, să restaureze într-adevăr genul de lume umană pe care ți-ai dorit-o? Poți să-ți educi cu adevărat descendenții să devină „ființe umane”? Ai înțeles acum? Cui anume aparține trupul tău? Intenția inițială a lui Dumnezeu de a lucra omul, de a desăvârși omul și de a transforma omul nu a fost de a-ți oferi o frumoasă patrie sau pentru a aduce odihnă liniștită pentru trupul omului. În schimb, a fost pentru slava și mărturia Sa, pentru ca omenirea să se bucure mai bine în viitor și, astfel, să se poată bucura în curând de odihnă. Totuși, nu este pentru trupul tău, pentru că omul este punctul principal al gestionării lui Dumnezeu și trupul omului este doar un atribut. (Omul este un obiect atât cu spirit, cât și cu corp, în timp ce trupul este numai un element care putrezește. Aceasta înseamnă că trupul este un instrument pentru planul de gestionare.) Ar trebui să știi că desăvârșirea, completarea și câștigarea oamenilor de către Dumnezeu nu a adus nimic decât săbii și lovituri pentru trupul lor și a adus suferințe nesfârșite, foc arzător, judecată nemiloasă, mustrare și blestem, precum și încercări nelimitate. Aceasta este povestea din interior și adevărul lucrării de gestionare a omului. Cu toate acestea, toate aceste lucruri îndreptate împotriva trupului omului și toate vârfurile de ostilitate sunt direcționate nemilos spre trupul omului (pentru că omul era inițial nevinovat). Toate acestea sunt pentru slava și mărturia Sa și pentru gestionarea Sa. Acest lucru se datorează faptului că lucrarea Lui nu este numai pentru binele omenirii, ci este pentru întregul plan și pentru a-Și împlini voia inițială când a creat omenirea. Prin urmare, probabil nouăzeci la sută din ceea ce trăiesc oamenii sunt suferințe și încercări de foc, dar sunt foarte puține, sau chiar deloc, acele zile dulci și fericite pe care trupul omului le-a dorit, și sunt chiar mai puțin în măsură să se bucure de momente fericite în trup, petrecând momente frumoase cu Dumnezeu. Trupul este murdar, așa că ceea ce vede trupul omului sau de ce se bucură el nu este altceva decât mustrarea lui Dumnezeu care nu este plăcută omului și este ca și cum ar fi lipsită de rațiuni normale. Acest lucru se datorează faptului că El va manifesta firea Sa neprihănită, care nu este plăcută omului, nu tolerează infracțiunile omului și îi urăște pe vrăjmași. Dumnezeu își dezvăluie în mod deschis toată firea Sa prin toate mijloacele necesare, încheind astfel lucrarea luptei Sale de șase mii de ani cu Satana – lucrarea de mântuire a întregii omeniri și de distrugere a lui Satan cel vechi!

Anterior:Cum ar trebui să participi la misiunea ta viitoare?

Următorul:Esența și identitatea omului

Conținuturi Similare