Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Capitolul 120

Sion! Slavă! Sion! Cântă! M-am întors triumfător, M-am întors victorios! Toate popoarele! Grăbiți-vă să vă aliniați! Toate lucrurile! Vă veți opri complet, căci persoana Mea stă în fața întregului univers și apare la Răsăritul lumii! Cine îndrăznește să nu îngenuncheze în închinare? Cine îndrăznește să nu vorbească despre Dumnezeul adevărat? Cine îndrăznește să nu își ridice privirea cu profund respect? Cine îndrăznește să nu aducă laudă? Cine îndrăznește să nu aclame? Poporul Meu va auzi vocea Mea, fiii Mei vor supraviețui în interiorul Împărăției Mele! Munții, râurile și toate lucrurile vor ovaționa la nesfârșit și vor sălta fără oprire. În aceste momente, nimeni nu va îndrăzni să dea înapoi, nimeni nu va îndrăzni să se ridice în împotrivire. Aceasta este fapta Mea minunată și, mai mult, este marea Mea putere. Voi face ca totul să Mă venereze în inimă și, mai mult, voi face ca totul să Mă laude. Acesta este scopul suprem al planului Meu de gestionare (planul de mântuire) de șase mii de ani, lucru pe care l-am decretat. Nicio persoană, niciun obiect, niciun subiect nu îndrăznește să Mi se pună împotrivă sau să Mi se opună. Tot poporul Meu se va îndrepta spre muntele Meu (acesta arată lumea pe care o voi crea mai târziu), iar ei Mi se vor supune, pentru că am măreție și autoritate. (Acest lucru se referă la momentul când sunt în trup. Am autoritate și în trup, dar, deoarece limitările timpului și spațiului nu pot fi depășite în trup, de aceea nu se poate spune că am fost glorificat în întregime. Deși Eu îi câștig pe fiii întâi născuți în trup, încă nu se poate spune că am obținut glorie. Doar când voi reveni în Sion și Îmi voi schimba înfățișarea se va putea spune că am autoritate, adică, am obținut glorie.) Nimic nu va fi dificil pentru Mine. Totul va fi distrus de cuvintele din gura Mea, și datorită cuvintelor din gura Mea totul va lua ființă și va fi desăvârșit, aceasta este marea Mea putere și aceasta este autoritatea Mea. Datorită faptului că sunt plin de putere și sunt umplut cu autoritate, nu există nicio persoană care poate îndrăzni să Mă împiedice. Am învins totul deja și am avut biruință asupra tuturor fiilor răzvrătirii. Îmi adun toți fiii întâi născuți pentru a se întoarce în Sion. Nu doar Eu Mă întorc în Sion. Din acest motiv, toți îi vor vedea pe fiii Mei întâi născuți și prin urmare vor avea o inimă plină de reverență față de Mine. Acesta este scopul Meu în a câștiga fiii întâi născuți și acesta a fost planul Meu de la momentul creației Mele a întregii lumi.

Când totul va fi așezat în ordine, aceea este ziua în care Mă voi întoarce în Sion și în care voi fi amintit de toate națiunile. Când Mă voi întoarce în Sion, toate lucrurile de pe pământ vor tăcea și vor avea pace. Când Mă voi întoarce în Sion, toți își vor lua înfățișarea originală. În acea vreme, Îmi voi începe lucrarea în Sion, voi pedepsi pe cei răi și voi răsplăti pe cei buni, voi pune în aplicare dreptatea Mea și voi îndeplini judecata. Îmi voi folosi cuvintele pentru a le realiza pe toate și pentru a-i face pe toți oamenii și pe toate lucrurile să experimenteze mâna Mea care mustră. Îi voi determina pe toți să vadă întreaga Mea slavă, întreaga Mea înțelepciune, întreaga Mea mărinimie. Nicio persoană nu va îndrăzni să se ridice să judece, căci totul este făcut complet cu Mine. În aceasta, toți vor vedea întreaga Mea onoare și toți vor experimenta întreaga Mea victorie, căci totul este manifestat cu Mine. Din aceasta, se poate observa bine marea Mea putere și se poate vedea autoritatea Mea. Nimeni nu va îndrăzni să Mă insulte, nimeni nu va îndrăzni să Mă împiedice. Cu Mine totul este făcut public; cine ar îndrăzni să ascundă ceva? Cu siguranță nu-i voi arăta niciun fel de milă! Astfel de ticăloși trebuie să primească pedeapsa Mea severă și astfel de lepădături trebuie îndepărtate din fața ochilor Mei. Îi voi conduce cu un toiag de fier și Îmi voi folosi autoritatea să îi judec fără a avea câtuși de puțină îndurare și fără să le cruț deloc sentimentele, căci Eu sunt Însuși Dumnezeu care este fără sentiment și care este măreț și nu poate fi ofensat. Când vine vremea, acest lucru ar trebui înțeles și văzut de toți, pentru a evita să fie loviți de Mine „fără un motiv sau temei”, pentru a evita să fie anihilați de Mine, căci toiagul Meu va lovi pe toți cei care Mă ofensează. Pentru Mine nu va conta dacă ei cunosc decretele Mele administrative sau nu; pentru Mine acest lucru va fi lipsit de importanță, deoarece persoana Mea nu poate tolera ofensa nimănui. Acesta este motivul pentru care se spune că sunt un leu; pe oricine ating, îl voi doborî. De aceea se spune acum că, a se spune că sunt Dumnezeul milei și bunătății iubitoare, înseamnă blasfemie la adresa Mea. În esență nu sunt miel, ci leu. Nimeni nu îndrăznește să Mă ofenseze, și pe cine Mă ofensează Îl voi pedepsi imediat cu moartea, fără niciun fel de emoție! Prin aceasta, se poate vedea bine firea Mea. De aceea, dacă în epoca finală vreun grup mare se retrage, este ceva greu de suportat pentru om, însă Eu sunt liniștit și fericit, și nu văd această sarcină ca fiind deloc dificilă; aceasta este firea Mea!

Sper că toți oamenii vor avea o inimă supusă, pentru a asculta de tot ce vine de la Mine. În acest fel, cu siguranță voi binecuvânta omenirea foarte mult, pentru că am spus că cei care sunt compatibili cu Mine vor fi păstrați, în timp ce aceia care sunt ostili față de Mine vor fi blestemați. Am poruncit acest lucru și nimeni nu îl poate schimba. Acele lucruri pe care le-am hotărât sunt lucrurile pe care le-am realizat și oricine se ridică împotriva lor va fi mustrat de îndată. Am tot ce Îmi trebuie în Sion și tot ce Îmi doresc. În Sion nu este nicio urmă de ceva lumesc, iar în comparație cu lumea, Sion este un palat bogat și măreț, dar nimeni nu a intrat în el, astfel că în imaginația omului, nu există deloc. Viața din Sion nu se aseamănă cu viața de pe pământ; pe pământ viața înseamnă mâncare, îmbrăcăminte, joacă și căutarea plăcerilor, în timp ce în Sion este foarte diferit. Este o viață a Tatălui și a fiilor cufundați în bucurie, umplând întotdeauna întregul spațiu al universului, dar venind întotdeauna împreună în unison. Acum, că lucrurile au ajuns în acest punct în zilele acestea, vă voi spune unde se află Sionul. Sionul este unde locuiesc Eu, este acolo unde se află persoana Mea. De aceea, Sion trebuie să fie un loc sfânt și trebuie să fie departe de pământ. De aceea, spun că disprețuiesc oamenii, lucrurile și ce ține de pământ, detest mâncatul, băutul, joaca și căutarea plăcerilor trupului, pentru că indiferent cât sunt de agreabile plăcerile pământești, ele nu se pot compara cu viața din Sion; este diferența dintre cer și pământ, și este imposibil să le compari pe aceste două. Motivul pentru care există multe necunoscute pe care omul nu le poate desluși pe pământ se datorează faptului că oamenii nu au auzit nimic despre Sion. Dar până la urmă unde este Sion? Este în afara spațiului, așa cum oamenii și-l imaginează? Nu! Aceasta este doar imaginația din mintea omului. Al treilea Cer pe care l-am menționat este privit de om ca având o însemnătate simbolică, însă înțelegerea care se naște în mintea omului este exact opusul a ceea ce vreau Eu să spun. Al treilea Cer despre care vorbesc aici nu este nici pe departe unul fals. De aceea spun că nu voi distruge soarele, luna, stelele și corpurile cerești și nu voi elimina cerul și pământul. Pot să distrug locul în care sălășluiesc? Pot să elimin Muntele Sion? Nu e acest lucru absurd? Al treilea Cer este locuința Mea, este Muntele Sion, iar acest lucru este absolut. (De ce spun că este absolut? Pentru că ce spun Eu acum nu poate fi înțeles deloc de om; el poate doar auzi despre aceasta. Sfera gândirii omului pur și simplu nu poate cuprinde acest lucru, de aceea voi spune doar atât despre Sion, pentru a evita ca oamenii să privească acest lucru doar ca pe o poveste.)

După ce Mă întorc în Sion, cei de pe pământ vor continua să Mă laude, la fel ca în trecut. Acei făcători de servicii loiali rămân în așteptare pentru a Mă sluji, însă rolul lor va fi ajuns la sfârșit. Tot ce pot să facă este să contemple circumstanțele în care Eu sunt pe pământ. În acea vreme, voi începe să aduc dezastre asupra celor care vor suferi calamități, însă, așa cum[a] toți cred că sunt un Dumnezeu drept, cu siguranță nu îi voi pedepsi pe acei făcători de servicii loiali, ci vor primii doar harul Meu. Pentru că am spus că voi pedepsi pe toți făcătorii de rele, iar cei care fac fapte bune vor primi bucurii materiale oferite de Mine, aceasta este o revelație a faptului că sunt Însuși Dumnezeul dreptății și credincioșiei. În momentul întoarcerii Mele în Sion, voi începe să privesc înspre fiecare națiune a lumii; îi voi aduce pe israeliți la mântuire și îi voi mustra pe egipteni. Acesta este următorul pas în lucrarea Mea. Lucrarea Mea din acea vreme nu va fi la fel ca cea din prezent: nu va fi o lucrare în trup, ci va trece complet dincolo de trup și, pentru că am vorbit, se va face, și așa cum am poruncit, nu se va clinti. Atâta vreme cât a fost spus de Mine, va fi imediat împlinit în realitate, și acesta este adevăratul sens al cuvântului Meu rostit și împlinirea lui având loc în același timp, pentru că ceea ce spun Eu reprezintă însăși autoritatea. Acum vorbesc despre unele lucruri generale, pentru a-i ajuta pe oamenii de pe pământ să aibă câteva indicii și să nu apuce frenetic. Când vine acea vreme, totul va fi aranjat de Mine și nimeni nu ar trebui să aibă comportament intenționat, pentru a evita să fie lovit de mâna Mea. În imaginația omului, tot ce spun este vag, pentru că până la urmă modul de gândire a omului este limitat, iar gândurile lui și lucrurile despre care am vorbit sunt la fel de îndepărtate precum cerul și pământul. De aceea, nimeni nu le poate pricepe, și cel mai bine este să se conformeze celor spuse de Mine, acesta fiind o tendință inflexibilă. Eu am spus: „În zilele de pe urmă, fiara va apărea ca să persecute pe poporul Meu, iar cei care se tem de moarte vor fi însemnați cu o pecete pentru a fi luați de fiară. Cei care M-au văzut vor fi uciși de fiară.” „Fiara” din aceste cuvinte se referă fără nicio îndoială la Satana, care înșală oamenii, și anume că, atunci când Mă voi întoarce în Sion, un grup mare de făcători de servicii se vor retrage, adică, vor fi luați de fiară. Aceste creaturi vor ajunge în Adânc pentru a primi mustrarea Mea veșnică. „Cei care M-au văzut” se referă la făcătorii de servicii loiali care au fost cuceriți de Mine. „M-au văzut” se referă la faptul că faptul că au fost cuceriți de Mine. „Uciși de fiară” se referă la Satana, fiind cuceriți de Mine, neîndrăznind să Mi se opună, adică Satana nu va îndrăzni să acționeze în niciun fel asupra acestor făcători de servicii. De aceea, sufletele acestor oameni vor fi fost salvate, și aceasta se datorează abilității lor de a-Mi fi loiali, adică acei slujitori loiali vor putea primi harul Meu și binecuvântarea Mea. De aceea spun că sufletele lor vor fi fost salvate (acest lucru nu se referă la înălțarea la al treilea Cer, lucru care este doar un concept omenesc). Dar acei slujitori răi vor fi legați din nou de către Satana și apoi vor fi aruncați în Adânc. Aceasta este pedeapsa Mea pentru ei, este răsplata pentru ei și asta este ceea ce delictele lor merită.

După accelerarea ritmului lucrării Mele, timpul Meu pe pământ se reduce gradual. Data întoarcerii Mele în Sion se apropie tot mai mult. Lucrarea Mea pe pământ a ajuns la final și ar trebui să Mă întorc în Sion. Nu doresc deloc să trăiesc pe pământ, dar de dragul gestionării Mele, de dragul planului Meu, am îndurat toată suferința. Astăzi a venit deja vremea. Voi accelera ritmul și nimeni nu poate ține pasul cu Mine. Indiferent dacă oamenii pot înțelege sau nu, vă voi spune în detaliu toate lucrurile pe care omul este incapabil să le înțeleagă, dar pe care aceia dintre voi care sunt pe pământ, trebuie să le știe. De aceea, spun că sunt Însuși Dumnezeul care depășește timpul și spațiul. Dacă nu ar fi fost pentru a-i câștiga pe fiii întâi născuți și să-l înving astfel pe Satana, M-aș fi întors deja în Sion sau pur și simplu nu aș fi creat omenirea. Disprețuiesc lumea omului, detest oamenii care stau departe de Mine, chiar până la a lua în considerare distrugerea omenirii dintr-o singură lovitură. Totuși, lucrarea Mea are ordine și structură, are un simț al proporției și moderației – nu este dezordonată. Tot ce fac este pentru a-l înfrânge pe Satana și, mai mult decât atât, pentru a fi cât mai repede din nou cu fiii Mei întâi născuți. Aceasta este ținta Mea.

Note de subsol:

a. Textul original omite „precum.”

Anterior:Capitolul 119

Următorul:Introducere

Conținuturi Similare