Capitolul 120

Sionule! Veselește-te! Sionule! Cântă! M-am întors triumfător, M-am întors victorios! Toate popoarele! Grăbiți-vă să vă aliniați! Toate lucrurile create! Opriți-vă acum, căci persoana Mea stă în fața întregului univers și Se arată în partea de răsărit a lumii! Cine îndrăznește să nu îngenuncheze în închinare? Cine îndrăznește să nu Mă numească Dumnezeul adevărat? Cine îndrăznește să nu își ridice privirea cu venerație? Cine îndrăznește să nu aducă laudă? Cine îndrăznește să nu se veselească? Poporul Meu Îmi va auzi glasul, iar fiii Mei vor supraviețui în Împărăția Mea! Munții, râurile și toate lucrurile vor ovaționa la nesfârșit și vor sălta fără oprire. În aceste momente, nimeni nu va îndrăzni să dea înapoi și nimeni nu va îndrăzni să se ridice și să se împotrivească. Aceasta este fapta Mea minunată și, mai mult, este marea Mea putere! Voi face ca totul să Mă venereze în inimă și, chiar mai presus de atât, voi face ca totul să Mă slăvească! Acesta este scopul suprem al planului Meu de gestionare (planul mântuirii) de șase mii de ani și este ceea ce am hotărât. Nicio persoană, niciun obiect, niciun eveniment nu îndrăznește să se ridice și să Mi se împotrivească sau să Mi se opună. Tot poporul Meu se va îndrepta spre muntele Meu (adică, spre lumea pe care o voi crea mai târziu) și Mi se va supune, pentru că am măreție, judecată și autoritate. (Acest lucru se referă la momentul când sunt în trup. Am autoritate și în trup, dar, deoarece limitările temporale și spațiale nu pot fi depășite în trup, nu se poate spune că am dobândit gloria deplină. Deși Eu îi câștig pe fiii întâi născuți în trup, nu se poate spune că am dobândit gloria. Doar când voi reveni în Sion și Îmi voi schimba înfățișarea se va putea spune că am autoritate – adică, am obținut glorie.) Nimic nu va fi dificil pentru Mine. Totul va fi distrus de cuvintele din gura Mea și, prin cuvintele din gura Mea, totul va lua ființă și va fi desăvârșit. Aceasta este marea Mea putere și aceasta este autoritatea Mea. Datorită faptului că sunt plin de putere și de autoritate, nicio persoană nu ar putea îndrăzni să Mă împiedice. Am învins deja totul și deja i-am biruit pe toți fiii răzvrătirii. Îmi aduc fiii întâi născuți alături de Mine pentru a Mă întoarce în Sion. Nu Mă întorc singur în Sion. Din acest motiv, toți îi vor vedea pe fiii Mei întâi născuți și, prin urmare, vor avea o inimă plină de venerație față de Mine. Acesta este scopul Meu în a-i câștiga pe fiii întâi născuți și acesta a fost planul Meu de la crearea lumii.

Când totul va fi pregătit, aceea va fi ziua în care Mă voi întoarce în Sion și în care voi fi sărbătorit de toate popoarele. Când Mă voi întoarce în Sion, toate lucrurile de pe pământ vor tăcea și își vor găsi pacea. Când Mă voi întoarce în Sion, totul își va recâștiga înfățișarea originală. În acea vreme, Îmi voi începe lucrarea în Sion. Îi voi pedepsi pe cei răi și-i voi răsplăti pe cei buni, Îmi voi pune în aplicare dreptatea și Îmi voi îndeplini judecata. Îmi voi folosi cuvintele pentru a realiza totul, făcând ca toți oamenii și toate lucrurile să experimenteze mâna Mea care mustră, și îi voi face pe toți să vadă întreaga Mea glorie, întreaga Mea înțelepciune și întreaga Mea mărinimie. Nicio persoană nu va îndrăzni să se ridice să judece, întrucât, în Mine, toate lucrurile sunt îndeplinite; și, prin asta, toți vor vedea întreaga Mea demnitate și toți vor gusta întreaga Mea victorie, căci în Mine se manifestă toate lucrurile. Din aceasta, se pot vedea marea Mea putere și autoritatea Mea. Nimeni nu va îndrăzni să Mă ofenseze și nimeni nu va îndrăzni să Mă împiedice. Cu Mine, totul este scos la iveală. Cine ar îndrăzni să ascundă ceva? Cu siguranță acelei persoane nu-i voi arăta niciun fel de milă! Astfel de ticăloși trebuie să primească pedeapsa Mea severă și astfel de lepădături trebuie alungate din fața ochilor Mei. Îi voi conduce cu un toiag de fier și Îmi voi folosi autoritatea ca să îi judec, fără a avea câtuși de puțină îndurare și fără să le cruț deloc sentimentele, căci Eu sunt Dumnezeu Însuși, care este lipsit de emoții și măreț și care nu poate fi ofensat. Acest lucru ar trebui înțeles și văzut de toți, ca nu cumva să ajungă să fie loviți și anihilați de Mine „fără motiv sau temei”, căci toiagul Meu va lovi pe toți cei care Mă ofensează. Nu-Mi pasă dacă ei Îmi cunosc sau nu decretele administrative; pentru Mine acest lucru va fi lipsit de importanță, deoarece persoana Mea nu tolerează ofensa nimănui. Acesta este motivul pentru care se spune că sunt un leu; dobor pe oricine ating. De aceea se spune că, acum, este blasfemie să se spună că Eu sunt Dumnezeul milei și al bunătății iubitoare. În esență, nu sunt miel, ci leu. Nimeni nu îndrăznește să Mă ofenseze; voi pedepsi imediat cu moartea și fără milă pe oricine Mă ofensează. Lucrul acesta e suficient să-Mi arate firea. De aceea, în epoca finală un grup mare de oameni se va retrage, iar oamenilor le va fi greu să suporte asta, însă, în ceea ce Mă privește, sunt liniștit și fericit, iar această sarcină nu Mi se pare deloc dificilă. Aceasta este firea Mea.

Sper că toți oamenii vor avea o inimă supusă, pentru a asculta de tot ce vine de la Mine; dacă va fi așa, cu siguranță voi binecuvânta foarte mult omenirea întrucât, așa cum am spus, cei care sunt compatibili cu Mine vor fi păstrați, în timp ce aceia care sunt ostili față de Mine vor fi blestemați. Am hotărât acest lucru și nimeni nu îl poate schimba. Lucrurile pe care le-am hotărât sunt lucruri pe care le-am realizat și oricine se ridică împotriva lor va fi mustrat de îndată. Am tot ce Îmi trebuie în Sion și tot ce Îmi doresc. În Sion nu este nicio urmă de ceva lumesc, iar în comparație cu lumea, Sionul este un palat bogat și măreț; dar nimeni nu a intrat în el și, astfel, în imaginația omului, nu există deloc. Viața din Sion nu se aseamănă cu viața de pe pământ; pe pământ, viața înseamnă mâncare, îmbrăcăminte, joacă și căutarea plăcerilor, în timp ce în Sion este foarte diferită. Este viața Tatălui și a fiilor cufundați în bucurie, umplând întotdeauna întregul spațiu al universului, dar venind întotdeauna împreună la unison. Acum că s-a ajuns în acest punct, vă voi spune unde se află Sionul. Sionul este unde locuiesc Eu; este locul unde se află persoana Mea. Așadar, Sionul trebuie să fie un loc sfânt și trebuie să fie departe de pământ. De aceea spun că disprețuiesc oamenii, lucrurile și ce ține de pământ și că detest mâncatul, băutul, joaca și căutarea plăcerilor trupului, pentru că, indiferent cât sunt de agreabile plăcerile pământești, ele nu se pot compara cu viața din Sion; este diferența dintre cer și pământ, și este imposibil să le compari pe acestea două. Motivul pentru care există multe necunoscute pe care omul nu le poate desluși pe pământ se datorează faptului că oamenii nu au auzit nimic despre Sion. Așadar, unde mai exact este Sionul? Este pe o altă planetă, așa cum și-l imaginează oamenii? Nu! Aceasta este doar o fantezie din mintea omului. Al treilea Cer, pe care l-am menționat, este privit de om ca având o însemnătate simbolică, însă ceea ce înțeleg oamenii prin noțiunile lor este exact opusul a ceea ce vreau Eu să spun. Al treilea Cer menționat aici nu este câtuși de puțin fals. De aceea spun că nu voi distruge soarele, luna, stelele și corpurile cerești și nu voi elimina cerul și pământul. Aș putea să distrug locul în care sălășluiesc? Aș putea să elimin Muntele Sion? Nu e ridicol acest lucru? Al treilea Cer este locuința Mea; este Muntele Sion, iar acest lucru este absolut. (De ce spun că este absolut? Pentru că omul nu poate înțelege deloc ce spun Eu acum; el poate doar să audă ce spun. Sfera gândirii omului pur și simplu nu poate cuprinde acest lucru și, de aceea, acum nu voi mai spune nimic despre Sion, ca nu cumva oamenii să-l considere doar o închipuire.)

După ce Mă voi întoarce în Sion, cei de pe pământ vor continua să Mă slăvească, la fel ca în trecut. Acei făcători de servicii loiali vor aștepta ca întotdeauna pentru a-Mi face servicii, însă rolul lor va fi ajuns la sfârșit. Tot ce pot să facă este să contemple circumstanțele prezenței Mele pe pământ. În acea vreme, voi începe să aduc dezastre asupra celor care vor suferi calamități; totuși, toți cred că sunt un Dumnezeu drept. Cu siguranță nu îi voi pedepsi pe acei făcători de servicii loiali, ci doar le voi permite să primească harul Meu. Pentru că am spus că îi voi pedepsi pe toți făcătorii de rele, iar cei care fac fapte bune vor primi bucuriile materiale oferite de Mine, demonstrând că sunt Însuși Dumnezeul dreptății și credincioșiei. În momentul întoarcerii Mele în Sion, voi începe să privesc înspre fiecare națiune a lumii; îi voi aduce pe israeliți la mântuire și îi voi mustra pe egipteni. Acesta este următorul pas în lucrarea Mea. Lucrarea Mea din acea vreme nu va fi precum cea din prezent: nu va fi o lucrare în trup, ci va transcende trupul întru totul – și, așa cum am spus, așa se va face; și așa cum am poruncit, așa va rămâne. Orice aș spune, câtă vreme este rostit de gura Mea, se va împlini imediat în realitate; acesta este adevăratul sens al cuvântului Meu rostit și al faptului că se împlinește în același timp, întrucât cuvântul Meu în sine reprezintă autoritatea. Acum vorbesc despre unele lucruri generale, pentru a le oferi oamenilor de pe pământ câteva indicii, astfel încât înțelegerea lor să nu fie frenetică. Când va veni acea vreme, totul va fi aranjat de Mine și nimeni nu ar trebui să se comporte cu încăpățânare, ca nu cumva să fie lovit de mâna Mea. În închipuirile omului, tot ce spun este vag pentru că, până la urmă, gândirea omului este la fel de departe de lucrurile despre care am vorbit precum este cerul de pământ. De aceea, nimeni nu poate pricepe lucrul acesta. Ei nu pot decât să se conformeze celor spuse de Mine; aceasta este tendința inevitabilă a lucrurilor. Eu am spus: „În zilele de pe urmă, fiara va apărea ca să-Mi persecute poporul, iar cei care se tem de moarte vor fi însemnați cu o pecete pentru a fi luați de fiară. Cei care M-au văzut vor fi uciși de fiară”. Fără nicio îndoială, „fiara” din aceste cuvinte se referă la Satana, cel care-i înșală pe oameni. Adică, atunci când Mă voi întoarce în Sion, un grup mare de făcători de servicii se va retrage; cu alte cuvinte, vor fi luați de fiară. Toate aceste creaturi vor ajunge în Adânc pentru a primi mustrarea Mea veșnică. „Cei care M-au văzut” se referă la făcătorii de servicii loiali care au fost cuceriți de Mine. „M-au văzut” se referă la faptul că au fost cuceriți de Mine. „Uciși de fiară” se referă la Satana care, fiind cucerit de Mine, nu îndrăznește să Mi se opună. Cu alte cuvinte, Satana nu va îndrăzni să săvârșească nicio lucrare asupra acestor făcători de servicii și, de aceea, sufletele acestor oameni vor fi fost salvate; asta se datorează abilității lor de a-Mi fi loiali și înseamnă că acei făcători de servicii loiali vor putea primi harul Meu și binecuvântarea Mea. De aceea spun că sufletele lor vor fi fost salvate. (Acest lucru nu se referă la înălțarea la al treilea Cer, lucru care este doar o noțiune de-a omului). Dar acei slujitori răi vor fi legați din nou de către Satana și, apoi, aruncați în Adânc. Aceasta este pedeapsa Mea pentru ei; aceasta este recompensa lor și asta este răsplata pentru păcatele lor.

Întrucât ritmului lucrării Mele se iuțește, timpul Meu pe pământ se reduce treptat. Data întoarcerii Mele în Sion se apropie. Când lucrarea Mea pe pământ va ajunge la final, va fi vremea ca Eu să Mă întorc în Sion. Nu-Mi doresc deloc să trăiesc pe pământ, dar, de dragul gestionării Mele, de dragul planului Meu, am îndurat toată suferința. Astăzi, vremea a venit deja. Îmi voi iuți ritmul și nimeni nu va putea să țină pasul cu Mine. Indiferent dacă oamenii pot înțelege sau nu, vă voi spune în detaliu toate lucrurile pe care omul este incapabil să le înțeleagă, dar pe care voi, pe pământ, trebuie să le știți. De aceea, spun că sunt Dumnezeu Însuși, care transcende timpul și spațiul. Dacă scopul Meu nu ar fi fost să-i câștig pe fiii întâi născuți și, astfel, să-l înving pe Satana, M-aș fi întors deja în Sion; dacă lucrurile ar fi fost altfel, pur și simplu nu aș fi creat omenirea. Disprețuiesc lumea omului și pe oamenii care sunt departe de Mine îi detest într-atât încât Mă gândesc să distrug întreaga omenire dintr-o singură lovitură. Totuși, lucrarea Mea are ordine și structură, are un simț al proporției și al moderației și nu este dezordonată. Tot ce fac este pentru a-l înfrânge pe Satana și, mai mult decât atât, pentru a-Mi permite să fiu împreună cu fiii Mei întâi născuți cât mai repede posibil. Acesta este țelul Meu.

Anterior: Capitolul 119

Înainte: Introducere

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Despre destinație

Ori de câte ori este menționată destinația, o tratați cu o seriozitate aparte; mai mult, este un lucru în privința căruia toți sunteți...

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger