Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Despre liniștirea inimii voastre în fața lui Dumnezeu

Liniștirea inimii voastre în fața lui Dumnezeu este unul dintre pașii cei mai hotărâtori pentru a fi părtași la cuvintele lui Dumnezeu și trebuie ținut minte că în momentul de față toți oamenii au o nevoie acută de a fi părtași. Căile prin care puteți începe să vă liniștiți inimile în fața lui Dumnezeu sunt următoarele:

1. Desprindeți-vă inima de problemele din afară, rămâneți liniștiți în fața lui Dumnezeu și rugați-vă lui Dumnezeu cu toată puterea inimii.

2. Cu inima liniștită în fața lui Dumnezeu, mâncați și beți cuvintele lui Dumnezeu și bucurați-vă de ele.

3. Faceți-vă obiceiul să vă gândiți la iubirea lui Dumnezeu, să o contemplați și să cugetați la lucrarea lui Dumnezeu din adâncul inimii voastre.

Începeți mai întâi cu tema rugăciunii. Concentrați-vă și rugați-vă la o oră fixă. Oricât de puțin răgaz ați avea, oricât de ocupați ați fi sau orice vi s-ar întâmpla, rugați-vă în fiecare zi ca de obicei și mâncați și beți cuvintele lui Dumnezeu la fel ca de obicei. Atâta timp cât mâncați și beți cuvintele lui Dumnezeu, indiferent în ce loc v-ați afla, duhul vostru se umple de o nemaipomenită încântare și nici oamenii, întâmplările și lucrurile din jur nu vă pot tulbura. Atunci când îl contemplați firesc pe Dumnezeu în inima voastră, ceea ce se petrece în afară nu vă poate tulbura. Asta înseamnă să ai statură. Începeți mai întâi cu rugăciunea: rugăciunea în pace înaintea lui Dumnezeu e cea mai rodnică. După aceea mâncați și beți cuvintele lui Dumnezeu și cugetați la cuvintele lui Dumnezeu și străduiți-vă să dobândiți lumina, găsiți calea către practică, învățați care sunt țelurile spuselor lui Dumnezeu și înțelegeți-le fără greș. În mod natural, apropiați-vă de Dumnezeu firesc în inima voastră, contemplați iubirea lui Dumnezeu și cugetați la cuvintele lui Dumnezeu fără să fiți tulburați de problemele din afară. Când inima voastră ajunge să fie atât de împăcată încât să puteți cugeta, astfel încât să contemplați iubirea lui Dumnezeu și să vă apropiați cu adevărat de Dumnezeu înăuntrul vostru, indiferent în ce loc v-ați afla, și când ați ajuns în sfârșit la momentul când proslăviți în inima voastră și e chiar mai bine decât când vă rugați, atunci veți fi dobândit o statură anume. Dacă veți putea să atingeți stările descrise mai sus, asta va fi dovada că inima voastră este cu adevărat în pace înaintea lui Dumnezeu. Acesta este primul pas; este un exercițiu esențial. Abia după ce izbutesc să fie împăcați înaintea lui Dumnezeu, oamenii pot fi atinși de Sfântul Duh, pot fi luminați și iluminați de Sfântul Duh, abia atunci sunt cu adevărat în stare să îl primească pe Dumnezeu, sunt în stare să priceapă voința lui Dumnezeu și călăuzirea Sfântului Duh – și, făcând asta, vor fi pătruns pe calea cea dreaptă în viețile lor spirituale. A te pregăti să trăiești înaintea lui Dumnezeu ajungând la o asemenea profunzime încât să fii în stare să te răzvrătești împotriva ta, să te disprețuiești pe tine însuți și să trăiești după cuvintele lui Dumnezeu înseamnă cu adevărat să îți liniștești inima înaintea lui Dumnezeu. Doar lucrarea lui Dumnezeu te poate face să te disprețuiești, să te blestemi pe tine însuți și să te răzvrătești împotriva ta, iar oamenii nu pot face așa ceva. Prin urmare, exercițiul liniștirii inimii înaintea lui Dumnezeu este o lecție pe care oamenii ar trebui să și-o însușească imediat. Există oameni care de obicei nu numai că nu-și pot smeri inimile înaintea lui Dumnezeu, ci inimile lor nu sunt liniștite înaintea lui Dumnezeu nici măcar atunci când se roagă. Iar asta se îndepărtează mult prea mult de cerințele lui Dumnezeu! Dacă inima voastră nu se poate liniști înaintea lui Dumnezeu, atunci cum puteți fi pătrunși de Sfântul Duh? Dacă nu puteți să vă liniștiți înaintea lui Dumnezeu, atunci oricine intră vă poate abate atenția, discuțiile celor din jur vă pot abate atenția, iar inima voastră poate să-și piardă concentrarea atunci când alții fac alte lucruri, astfel că nu sunteți unul dintre cei ce trăiesc înaintea lui Dumnezeu. Dacă inima voastră e cu adevărat liniștită înaintea lui Dumnezeu, nimic din ceea ce se petrece în lumea din jur nu o să vă necăjească și niciun om, fapt sau lucru n-o să vă preocupe mintea. Dacă puteți fi părtași la asta, atunci toate acele stări negative, toate acele lucruri negative, cum sunt concepțiile oamenilor, filosofiile de viață, relațiile nefirești cu oamenii și gândurile din inima voastră, vor dispărea de la sine. Pentru că voi cugetați întotdeauna la cuvintele lui Dumnezeu, iar inima voastră se apropie de fiecare dată de Dumnezeu și e locuită de cuvintele de acum ale lui Dumnezeu, toate acele lucruri negative sunt îndepărtate fără ca voi să băgați de seamă. Atunci când vă preocupă lucruri noi și pozitive, vechile lucruri negative nu-și vor mai găsi locul, așa că nu băgați în seamă acele lucruri vechi și negative. Nu e nevoie să vă străduiți să le țineți sub control. Aveți grijă să fiți liniștiți înaintea lui Dumnezeu, să mâncați și să beți cuvintele lui Dumnezeu și să vă bucurați de ele, să cântați și mai multe imnuri de laudă pentru Dumnezeu și să îi dați lui Dumnezeu posibilitatea să Își facă lucrarea în voi, pentru că acum Dumnezeu vrea să-i desăvârșească El Însuși pe oameni și vrea să vă cucerească inima. Duhul Său vă pătrunde în inimă, iar dacă trăiți înaintea lui Dumnezeu urmând călăuzirea Sfântului Duh, veți fi plăcuți lui Dumnezeu. Dacă aveți grijă să trăiți după cuvintele lui Dumnezeu și în părtășie cu El mai mult întru adevăr, pentru a dobândi luminarea și iluminarea Sfântului Duh, atunci acele concepții religioase, autosuficiența și înfumurarea vor dispărea toate și atunci veți ști cum să vă cheltuiți pentru Dumnezeu, veți ști cum să-l iubiți pe Dumnezeu și cum să-l mulțumiți pe Dumnezeu. Atunci toate acele lucruri care nu țin de Dumnezeu sunt uitate fără să vă dați seama.

Să cugetați la cuvintele lui Dumnezeu și să vă rugați pentru cuvintele lui Dumnezeu atunci când mâncați și beți cuvintele de acum ale lui Dumnezeu – iată primul pas pentru a fi împăcați înaintea lui Dumnezeu. Dacă sunteți cu adevărat împăcați înaintea lui Dumnezeu, atunci luminarea și iluminarea Sfântului Duh vor fi cu voi.

Întreaga viață spirituală se dobândește în temeiul liniștirii înaintea lui Dumnezeu. Atunci când vă rugați, trebuie să fiți liniștiți înaintea lui Dumnezeu înainte să fiți mișcați de Sfântul Duh. Dacă sunteți liniștiți înaintea lui Dumnezeu atunci când mâncați și beți cuvintele lui Dumnezeu, puteți fi luminați și iluminați și puteți ajunge la deplina înțelegere a cuvintelor lui Dumnezeu. În părtășia și cugetarea voastră obișnuite și atunci când vă apropiați cu inima de Dumnezeu, numai atunci când sunteți liniștiți înaintea lui Dumnezeu puteți să stați cu adevărat în apropierea lui Dumnezeu, să înțelegeți cu adevărat iubirea lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu și să pătrundeți cu adevărat intențiile lui Dumnezeu. Cu cât vă obișnuiți mai mult să fiți liniștiți înaintea lui Dumnezeu, cu atât mai iluminați veți deveni și cu atât mai bine veți putea înțelege firea voastră păcătoasă, ce vă lipsește, ce ar trebui să pricepeți, ce rol ar trebui să vă asumați și care vă sunt cusururile. Acestea toate se dobândesc în temeiul liniștirii înaintea lui Dumnezeu. Dacă izbutiți cu adevărat să stăruiți mai mult în liniștirea voastră înaintea lui Dumnezeu, atunci puteți desluși anumite taine ale duhului, puteți întrezări ce vă cere Dumnezeu să faceți acum, puteți întrezări o înțelegere mai adâncă a cuvintelor lui Dumnezeu, puteți întrezări esența cuvintelor lui Dumnezeu, înțelesul cuvintelor lui Dumnezeu, prezența cuvintelor lui Dumnezeu, și puteți vedea mult mai limpede și mai pe deplin calea spre împlinire. Dacă duhul vostru nu poate stărui mai mult întru liniștire, veți fi mișcați întru câtva de Sfântul Duh, veți simți înăuntrul vostru putere și o oarecare bucurie și împăcare, dar nu veți desluși nimic mai mult. Am mai spus-o și altă dată, dacă oamenii nu își folosesc întreaga putere, le va fi greu să Îmi audă glasul ori să Îmi vadă chipul. Este vorba despre stăruința întru liniștire înaintea lui Dumnezeu, nu de vreun efort exterior. Cineva care se poate liniști cu adevărat înaintea lui Dumnezeu e în stare să se desprindă de toate legăturile lumești și să se lase locuit de Dumnezeu. Toți aceia care nu sunt în stare să se liniștească înaintea lui Dumnezeu sunt cu siguranță dezmățați și neînfrânați. Toți cei care sunt în stare să se liniștească înaintea lui Dumnezeu sunt oameni cu evlavie înaintea lui Dumnezeu, oameni care îl caută pe Dumnezeu. Doar aceia care se liniștesc înaintea lui Dumnezeu își au grijă de viață, au grijă de părtășia în duh, sunt însetați după cuvintele lui Dumnezeu și urmează adevărul. Toți aceia care nu se îngrijesc să se liniștească înaintea lui Dumnezeu, care nu se pregătesc să se liniștească înaintea lui Dumnezeu, sunt oameni trufași legați cu totul de cele lumești, oameni lipsiți de viață; chiar dacă spun că ei cred în Dumnezeu, cuvintele lor sunt găunoase. Cei pe care până la urmă Dumnezeu îi desăvârșește și îi împlinește sunt aceia care se pot liniștiînaintea lui Dumnezeu. Așadar, oamenii care se liniștesc înaintea lui Dumnezeu sunt oameni dăruiți cu multe binecuvântări. Oamenii care de-a lungul zilei își iau prea puțin răgaz să mănânce și să bea cuvintele lui Dumnezeu, cei care sunt preocupați numai de lucrurile din afară și nu se îngrijesc de intrarea în viață sunt cu toții fățarnici lipsiți de orice perspectivă de evoluție viitoare. Aceia care se pot liniștiînaintea lui Dumnezeu și Îl pot primi cu adevărat pe Dumnezeu sunt poporul lui Dumnezeu.

Pentru ca să veniți înaintea lui Dumnezeu și cuvintele Lui să fie viața voastră, mai întâi trebuie să vă liniștiți înaintea lui Dumnezeu. Doar atunci când vă liniștiți înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu vă va lumina și vă va dărui înțelegerea. Cu cât oamenii sunt mai liniștiți înaintea lui Dumnezeu, cu atât sunt mai vrednici să dobândescă luminarea și iluminarea lui Dumnezeu. Pentru acestea e nevoie ca oamenii să aibă evlavie și credință. Doar astfel pot ajunge să se desăvârșească. Exercițiul fundamental pentru pătrunderea în viața spirituală este liniștirea înaintea lui Dumnezeu. Toată pregătirea voastră spirituală va da roade doar dacă vă liniștiți înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu sunteți în stare să vă liniștiți inima înaintea lui Dumnezeu, atunci nu puteți primi lucrarea Sfântului Duh. Dacă inima voastră este liniștită înaintea lui Dumnezeu orice ați face, atunci sunteți printre cei ce trăiesc înaintea lui Dumnezeu. Dacă inima voastră este liniștită înaintea lui Dumnezeu și vă apropiați de Dumnezeu orice ați face, asta arată că sunteți un om liniștit înaintea lui Dumnezeu. Atunci când stați de vorbă cu alții, atunci când mergeți, puteți să ziceți: „Inima mea se apropie de Dumnezeu și nu stăruie asupra lucrurilor din afară, iar eu pot fi liniștit înaintea lui Dumnezeu”. Așa e cineva care se smerește înaintea lui Dumnezeu. Nu vă legați de lucruri care vă pot îndepărta inima spre lucruri din afară și nu vă legați de oameni care vă pot îndepărta inima de Dumnezeu. Lăsați deoparte sau feriți-vă de orice v-ar putea împiedica inima să stea aproape de Dumnezeu. Așa e cel mai bine pentru viața voastră. Acum este vremea lucrării celei mari a Sfântului Duh. Este vremea când Dumnezeu Însuși îi desăvârșește pe oameni. Dacă în clipa aceasta nu vă puteți liniști înaintea lui Dumnezeu, atunci nu sunteți unul dintre cei ce se întorc înaintea tronului lui Dumnezeu. Dacă voi căutați altceva, iar nu pe Dumnezeu, nu există nici o posibilitate să fiți desăvârșiți de Dumnezeu. Aceia care astăzi aud astfel de rostiri ale lui Dumnezeu și totuși nu se pot liniști înaintea lui Dumnezeu sunt oameni care nu iubesc adevărul, oameni care nu-L iubesc pe Dumnezeu. Dacă nu te dăruiești acum, atunci când o vei face? A te dărui înseamnă a-ți liniști inima înaintea lui Dumnezeu. Este o dăruire sinceră. Oricine își dăruiește acum cu adevărat inima lui Dumnezeu poate fi desăvârșit de Dumnezeu. Nimic din cele ce sunt nu vă poate tulbura; fie că vă vor munci sau vă vor necăji, fie că veți avea parte de nemulțumire și neputință, inima voastră trebuie să se liniștească necontenit înaintea lui Dumnezeu. Oricum s-ar purta oamenii cu voi, inima voastră trebuie să se smerească înaintea lui Dumnezeu. Prin orice împrejurări ați trece, fie că sunt greutăți, suferințe ori persecuții sau oricâte feluri de încercări ați avea de înfruntat, inima voastră trebuie să fie mereu liniștită înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este calea spre desăvârșire. Numai dacă vă liniștiți cu adevărat înaintea lui Dumnezeu, cuvintele de acum ale lui Dumnezeu o să vă fie limpezi, veți urma mai bine iluminarea și luminarea Sfântului Duh și nu vă veți abate din drum, veți putea pătrunde mai clar planurile lui Dumnezeu și țelul rugăciunii vă va fi mai lămurit, veți izbuti să fiți purtați și călăuziți mai bine de Sfântul Duh și să știți fără greș că trăiți sub călăuzirea Sfântului Duh. Acestea sunt rezultatele la care ajungeți dacă vă liniștiți cu adevărat înaintea lui Dumnezeu. Atunci când oamenii nu sunt lămuriți în privința cuvintelor lui Dumnezeu, nu au nici o cale spre practică, nu pot pătrunde planurile lui Dumnezeu sau nu au nici un fel de reguli de urmat, e din pricină că inimile lor nu se liniștesc înaintea lui Dumnezeu. Țelul liniștirii înaintea lui Dumnezeu este acela de a fi răbdători și practici și de a căuta dreptatea și limpezimea în cuvintele lui Dumnezeu, iar în cele din urmă de a ajunge să înțelegeți adevărul și de a-L cunoaște pe Dumnezeu.

Dacă inima voastră nu se liniștește constant înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu vă poate desăvârși. Dacă un om e lipsit de voință, asta înseamnă că e lipsit de inimă, iar oamenii lipsiți de inimă nu se pot liniști înaintea lui Dumnezeu. Ei nu știu cât de mult lucrează Dumnezeu sau cât de multe spune El și nici nu știu cum să pună asta în practică. Oare aceștia nu sunt oameni lipsiți de inimă? Sunt în stare cei lipsiți de inimă să se liniștească înaintea lui Dumnezeu? Dumnezeu nu-i poate desăvârși pe oamenii fără inimă, iar locul lor e printre animale. Dumnezeu a vorbit atât de limpede și cu de-amănuntul, și totuși inima voastră tot nu s-a înduplecat și tot nu puteți să vă liniștiți înaintea lui Dumnezeu; oare nu la fel este și un animal? Unii oameni se rătăcesc atunci când se străduiesc să se liniștească înaintea lui Dumnezeu. Nu gătesc când e vremea de gătit și nu muncesc când e vremea de muncit, ci doar se roagă și cugetă necontenit. A vă liniști înaintea lui Dumnezeu nu înseamnă să nu gătiți ori să nu munciți și nici să nesocotiți viața, ci să fiți în stare să vă liniștiți inima înaintea lui Dumnezeu, să fiți în stare să îl păstrați pe Dumnezeu în inimile voastre în toate împrejurările obișnuite. Atunci când vă rugați, îngenuncheați așa cum se cuvine în fața lui Dumnezeu și rugați-vă; atunci când munciți sau faceți de mâncare, liniștiți-vă inima înaintea lui Dumnezeu, cugetați la cuvintele lui Dumnezeu sau cântați imnuri. În orice loc v-ați afla, găsiți o cale de a o face, străduiți-vă cât puteți să vă apropiați de Dumnezeu, străduiți-vă cât puteți să vă liniștiți inima înaintea lui Dumnezeu. Atunci când împrejurările nu v-o îngăduie, rugați-vă cu putere în timp ce munciți cu mâinile. Atunci când vă puteți mânca și bea cuvintele lui Dumnezeu, mâncați și beți cuvintele lui Dumnezeu; atunci când vă puteți ruga, rugați-vă, atunci când îl puteți contempla pe Dumnezeu, atunci contemplați-l pe Dumnezeu; faceți tot ce puteți ca să vă pregătiți pentru a intra, după locul în care vă aflați. Unii oameni se pot liniști înaintea lui Dumnezeu atunci când nu îi tulbură nimic, dar de îndată ce se întâmplă ceva, inimile lor se îndepărtează de Dumnezeu. Asta nu înseamnă să te liniștești înaintea lui Dumnezeu. Calea potrivită pentru a face asta este ca inima omului să nu se îndepărteze de Dumnezeu în nici o împrejurare și să nu se lase tulburată de oamenii, întâmplările sau lucrurile din afară. Așa este cel care se liniștește cu adevărat înaintea lui Dumnezeu. Unii oameni zic că atunci când se roagă în adunări, își pot liniști inimile înaintea lui Dumnezeu, dar când sunt între alți oameni, nu se pot liniști înaintea lui Dumnezeu, iar gândurile li se risipesc. Asta nu înseamnă să te liniștești înaintea lui Dumnezeu. În momentul de față cei mai mulți oameni sunt în situația aceasta, iar inimile lor nu se pot liniști întotdeauna înaintea lui Dumnezeu. De aceea trebuie să vă străduiți mai mult ca să vă pregătiți în această direcție, să pătrundeți pas cu pas pe calea cea dreaptă a experienței vieții și să intrați pe calea desăvârșirii înfăptuite de Dumnezeu.

Anterior:Cei a căror fire s-a schimbat sunt aceia care au intrat în realitatea cuvintelor lui Dumnezeu

Următorul:Să luăm seama la voința lui Dumnezeu pentru a atinge desăvârșirea

S-ar putea să vă placă și