Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Despre liniștirea inimii tale în fața lui Dumnezeu

Liniștirea inimii tale în fața lui Dumnezeu este unul dintre pașii cei mai hotărâtori pentru a fi părtași la cuvintele lui Dumnezeu și, în momentul de față, toți oamenii au o nevoie acută de a fi părtași. Căile prin care poți să îți liniștești inima în fața lui Dumnezeu sunt următoarele:

1. Retrage-ți inima din problemele exterioare, fii liniștit în fața lui Dumnezeu și roagă-te lui Dumnezeu cu toată puterea inimii.

2. Cu inima liniștită în fața lui Dumnezeu, mănâncă, bea cuvintele lui Dumnezeu și bucură-te de ele.

3. Meditează asupra iubirii lui Dumnezeu și contempl-o și cugetă la lucrarea lui Dumnezeu în inima ta.

Începe mai întâi cu tema rugăciunii. Concentrează-te și roagă-te la o oră fixă. Oricât de puțin răgaz ai avea, oricât de ocupat at fi sau orice ți s-ar întâmpla, roagă-te în fiecare zi ca de obicei și mănâncă și bea cuvintele lui Dumnezeu la fel ca de obicei. Atât timp cât mănânci și bei cuvintele lui Dumnezeu, indiferent în ce loc te-ai afla, duhul tău este îndeosebi mulțumit și nici oamenii, întâmplările și lucrurile din jur nu te tulbură. Atunci când Îl contempli firesc pe Dumnezeu în inima ta, ceea ce se petrece în afară nu te poate tulbura. Asta înseamnă să ai statură. Începe mai întâi cu rugăciunea: rugăciunea în pace înaintea lui Dumnezeu e cea mai rodnică. După aceea, mănâncă și bea cuvintele lui Dumnezeu și cugetă la cuvintele lui Dumnezeu și străduiește-te să dobândești lumina, să găsești calea către practică, să înveți care sunt țelurile cuvântărilor lui Dumnezeu și să le înțelegi fără greș. În mod natural, apropie-te de Dumnezeu firesc în inima ta, contemplă iubirea lui Dumnezeu și cugetă la cuvintele lui Dumnezeu fără să fii tulburat de problemele din afară. Când inima ta ajunge să fie atât de împăcată încât să poți cugeta, astfel încât, în sinea ta, contempli iubirea lui Dumnezeu și te apropii cu adevărat de Dumnezeu, indiferent în ce loc te-ai afla, și când ai ajuns în sfârșit la momentul în care proslăvești în inima ta, și e chiar mai bine decât atunci când te rogi, atunci vei avea o statură anume. Dacă vei putea să atingi stările descrise mai sus, asta va fi dovada că inima ta este cu adevărat în pace înaintea lui Dumnezeu. Acesta este primul pas; este un exercițiu esențial. Abia după ce izbutesc să fie împăcați înaintea lui Dumnezeu pot oamenii fi atinși de Duhul Sfânt, pot fi luminați și iluminați de Duhul Sfânt, abia atunci sunt cu adevărat în stare să comunice cu Dumnezeu, sunt în stare să priceapă voința lui Dumnezeu și călăuzirea Duhului Sfânt – și, făcând asta, vor fi pătruns pe calea cea dreaptă în viețile lor spirituale. A te pregăti să trăiești înaintea lui Dumnezeu ca să ajungi la o asemenea profunzime încât să fii în stare să te răzvrătești împotriva ta, să te disprețuiești și să trăiești după cuvintele lui Dumnezeu înseamnă cu adevărat să îți liniștești inima înaintea lui Dumnezeu. Doar lucrarea lui Dumnezeu te poate face să te disprețuiești, să te blestemi și să te răzvrătești împotriva ta, iar oamenii nu pot face așa ceva. Prin urmare, exercițiul liniștirii inimii înaintea lui Dumnezeu este o lecție pe care oamenii ar trebui să și-o însușească imediat. Există oameni care, de obicei, nu numai că nu-și pot potoli inimile înaintea lui Dumnezeu, dar ale căror inimi nu sunt liniștite înaintea lui Dumnezeu nici măcar atunci când se roagă. Iar lucrul acesta se îndepărtează mult prea mult de cerințele lui Dumnezeu! Dacă inima voastră nu se poate liniști înaintea lui Dumnezeu, atunci cum puteți fi mișcați de Duhul Sfânt? Dacă nu puteți să fiți liniștiți înaintea lui Dumnezeu, atunci oricine intră vă poate distrage atenția, discuțiile celor din jur vă pot distrage atenția, iar inima voastră poate să-și piardă concentrarea atunci când alții fac alte lucruri, astfel că nu sunteți unii dintre cei ce trăiesc înaintea lui Dumnezeu. Dacă inima voastră e cu adevărat liniștită înaintea lui Dumnezeu, nimic din ceea ce se petrece în lumea din jur nu o să vă necăjească și niciun om, fapt sau lucru n-o să vă preocupe. Dacă puteți fi părtași la asta, atunci toate acele stări sau lucruri negative, cum sunt concepțiile oamenilor, filosofiile de viață, relațiile nefirești cu oamenii și gândurile din inima voastră, vor dispărea de la sine. Pentru că tu cugeți întotdeauna la cuvintele lui Dumnezeu, iar inima ta se apropie de fiecare dată de Dumnezeu și e ocupată de cuvintele de acum ale lui Dumnezeu, acele lucruri negative sunt îndepărtate fără ca tu să bagi de seamă. Atunci când te preocupă lucruri noi și pozitive, vechile lucruri negative nu-și vor mai găsi locul, așa că nu băga în seamă acele lucruri negative. Nu e nevoie să te străduiești să le ții sub control. Ai grijă să fii liniștit înaintea lui Dumnezeu, să mănânci și să bei cuvintele lui Dumnezeu și să te bucuri de ele, să cânți mai multe imnuri de laudă pentru Dumnezeu și să Îi dați lui Dumnezeu posibilitatea să Își facă lucrarea în voi, pentru că acum Dumnezeu vrea să-i desăvârșească El Însuși pe oameni și vrea să îți cucerească inima; Duhul Său îți mișcă inima, iar dacă trăiești înaintea lui Dumnezeu urmând călăuzirea Duhului Sfânt, Îl vei mulțumi Dumnezeu. Dacă ai grijă să trăiești după cuvintele lui Dumnezeu și să comunici mai mult despre adevăr pentru a dobândi luminarea și iluminarea Duhului Sfânt, atunci acele concepții religioase, neprihănirea de sine și înfumurarea vor dispărea toate și atunci vei ști cum să te cheltuiești pentru Dumnezeu, vei ști cum să-l iubești pe Dumnezeu și cum să-L mulțumești pe Dumnezeu. Atunci, toate acele lucruri care nu țin de Dumnezeu sunt uitate fără să îți dai seama.

Să cugeți la cuvintele lui Dumnezeu și să te rogi pentru cuvintele lui Dumnezeu atunci când mănânci și bei cuvintele de acum ale lui Dumnezeu – acesta este primul pas pentru a fi împăcat înaintea lui Dumnezeu. Dacă ești cu adevărat împăcat înaintea lui Dumnezeu, atunci luminarea și iluminarea Duhului Sfânt vor fi cu tine.

Întreaga viață spirituală se dobândește în temeiul liniștirii înaintea lui Dumnezeu. Atunci când vă rugați, trebuie să fiți liniștiți înaintea lui Dumnezeu înainte să fiți mișcați de Duhul Sfânt. Fiind liniștiți înaintea lui Dumnezeu atunci când mâncați și beți cuvintele lui Dumnezeu, puteți fi luminați și iluminați și puteți ajunge la deplina înțelegere a cuvintelor lui Dumnezeu. În părtășia și cugetarea ta obișnuită și atunci când te apropii cu inima de Dumnezeu, numai atunci când ești liniștit înaintea lui Dumnezeu poți să stai cu adevărat în apropierea lui Dumnezeu, să înțelegi cu adevărat iubirea lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu și să pătrunzi cu adevărat intențiile lui Dumnezeu. Cu cât te obișnuiești mai mult să fii liniștit înaintea lui Dumnezeu, cu atât mai iluminat veți deveni și cu atât mai bine îți vei putea înțelege firea coruptă, ce îți lipsește, ce ar trebui să pricepi, ce rol ar trebui să îți asumi și care îți sunt cusururile. Acestea toate se dobândesc în temeiul liniștirii înaintea lui Dumnezeu. Dacă izbutești cu adevărat să stărui mai mult în a fi liniștit înaintea lui Dumnezeu, atunci poți desluși anumite taine ale duhului, poți întrezări ce îți cere Dumnezeu să faci acum, poți întrezări o înțelegere mai profundă a cuvintelor lui Dumnezeu, poți întrezări esența cuvintelor lui Dumnezeu, înțelesul cuvintelor lui Dumnezeu, prezența cuvintelor lui Dumnezeu, și poți vedea mult mai limpede și mai pe deplin calea practicii. Dacă duhul vostru nu poate stărui mai mult întru liniștire, veți fi mișcați doar întrucâtva de Duhul Sfânt, veți simți în voi putere și o oarecare bucurie și împăcare, dar nu veți desluși nimic mai mult. Am mai spus-o și altă dată: dacă oamenii nu își folosesc întreaga putere, le va fi greu să Îmi audă glasul ori să Îmi vadă chipul. Este vorba despre stăruința întru liniștire înaintea lui Dumnezeu, nu de vreun efort exterior. Cineva care se poate liniști cu adevărat înaintea lui Dumnezeu e în stare să se desprindă de toate legăturile lumești și să se lase locuit de Dumnezeu. Toți aceia care nu sunt în stare să se liniștească înaintea lui Dumnezeu sunt cu siguranță dezmățați și neînfrânați. Toți cei care sunt în stare să se liniștească înaintea lui Dumnezeu sunt oameni cu evlavie înaintea lui Dumnezeu, oameni care Îl caută pe Dumnezeu. Doar aceia care se liniștesc înaintea lui Dumnezeu au grijă de viață, au grijă de părtășia în duh, sunt însetați după cuvintele lui Dumnezeu și urmează adevărul. Toți aceia care nu se îngrijesc să se liniștească înaintea lui Dumnezeu, care nu se pregătesc să se liniștească înaintea lui Dumnezeu, sunt oameni trufași legați cu totul de cele lumești, oameni lipsiți de viață; chiar dacă spun că ei cred în Dumnezeu, cuvintele lor sunt deșarte. Cei pe care Dumnezeu îi desăvârșește și îi împlinește până la urmă sunt aceia care se pot liniști înaintea lui Dumnezeu. Așadar, oamenii care se liniștesc înaintea lui Dumnezeu sunt oameni dăruiți cu multe binecuvântări. Oamenii care, de-a lungul zilei, își iau prea puțin răgaz să mănânce și să bea cuvintele lui Dumnezeu, cei care sunt preocupați numai de lucrurile din afară și nu se îngrijesc de intrarea în viață sunt cu toții fățarnici lipsiți de orice perspectivă de evoluție viitoare. Aceia care se pot liniști înaintea lui Dumnezeu și Îl pot primi cu adevărat pe Dumnezeu sunt poporul lui Dumnezeu.

Pentru a veni înaintea lui Dumnezeu ca să-I acceptați cuvintele drept viața voastră, mai întâi trebuie să vă liniștiți înaintea lui Dumnezeu. Doar atunci când te liniștești înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu te va lumina și îți va dărui înțelegerea. Cu cât oamenii sunt mai liniștiți înaintea lui Dumnezeu, cu atât sunt mai capabili să dobândescă luminarea și iluminarea lui Dumnezeu. Pentru acestea e nevoie ca oamenii să aibă evlavie și credință. Doar astfel pot atinge desăvârșirea. Exercițiul fundamental pentru pătrunderea în viața spirituală este liniștirea înaintea lui Dumnezeu. Toată pregătirea ta spirituală va da roade doar dacă te liniștești înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu ești în stare să îți liniștești inima înaintea lui Dumnezeu, atunci nu poți primi lucrarea Duhului Sfânt. Dacă inima ta este liniștită înaintea lui Dumnezeu orice ai face, atunci ești o persoană care trăiește înaintea lui Dumnezeu. Dacă inima ta este liniștită înaintea lui Dumnezeu și se apropie de Dumnezeu orice ai face, asta arată că ești un om liniștit înaintea lui Dumnezeu. Atunci când stai de vorbă cu alții, atunci când mergi, poți să zici: „Inima mea se apropie de Dumnezeu și nu stăruie asupra lucrurilor din afară, iar eu pot fi liniștit înaintea lui Dumnezeu”. Aceasta e o persoană liniștită înaintea lui Dumnezeu. Nu intra în contact cu lucruri care îți pot îndepărta inima spre lucruri din afară și nu intra în contact cu oameni care îți pot îndepărta inima de Dumnezeu. Lasă deoparte sau ferește-te de orice ți-ar putea împiedica inima să fie aproape de Dumnezeu. Așa e cel mai benefic pentru viața ta. Acum este vremea lucrării celei mari a Duhului Sfânt. Este vremea când Dumnezeu Însuși îi desăvârșește pe oameni. Dacă în clipa aceasta nu poți fi liniștit înaintea lui Dumnezeu, atunci nu ești unul dintre cei ce se întorc înaintea tronului lui Dumnezeu. Dacă tu cauți altceva, iar nu pe Dumnezeu, nu există nicio posibilitate să fii desăvârșit de Dumnezeu. Aceia care astăzi aud astfel de cuvântări ale lui Dumnezeu și totuși nu pot fi liniștiți înaintea lui Dumnezeu sunt oameni care nu iubesc adevărul, oameni care nu-L iubesc pe Dumnezeu. Dacă nu te dăruiești acum, atunci când o vei face? A te dărui înseamnă a-ți liniști inima înaintea lui Dumnezeu. Este o dăruire sinceră. Oricine își dăruiește acum cu adevărat inima lui Dumnezeu poate fi cu siguranță făcut complet de Dumnezeu. Nimic, indiferent ce ar fi, nu te poate tulbura; fie că este pentru a te emonda sau trata, fie că vei avea parte de nemulțumire și neputință, inima ta ar trebui să fie mereu liniștită înaintea lui Dumnezeu. Oricum s-ar purta oamenii cu tine, inima ta ar trebui să fie liniștită înaintea lui Dumnezeu. Indiferent ce medii înfrunți, fie că sunt greutăți, suferințe ori persecuții sau oricâte feluri de încercări vin asupra ta, inima ta ar trebui să fie mereu liniștită înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este calea spre desăvârșire. Numai dacă sunteți liniștiți cu adevărat înaintea lui Dumnezeu, cuvintele de acum ale lui Dumnezeu vă vor fi limpezi, veți urma mai bine iluminarea și luminarea Duhului Sfânt și nu vă veți abate din drum, veți putea pătrunde mai clar planurile lui Dumnezeu și veți avea o direcție mai clară în slujirea voastră, veți putea să înțelegeți mai cu acuratețe mișcarea și călăuzirea Duhului Sfânt și să aveți siguranța că trăiți sub călăuzirea Duhului Sfânt. Acestea sunt rezultatele pe care le obții dacă te liniștești cu adevărat înaintea lui Dumnezeu. Atunci când oamenii nu sunt lămuriți în privința cuvintelor lui Dumnezeu, nu au nicio cale de practică, nu pot pătrunde planurile lui Dumnezeu sau nu au niciun fel de principii ale practicii, e din pricină că inimile lor nu sunt liniștite înaintea lui Dumnezeu. Țelul liniștirii înaintea lui Dumnezeu este acela de a fi răbdători și practici și de a căuta dreptatea și limpezimea în cuvintele lui Dumnezeu, iar în cele din urmă, de a ajunge să înțelegeți adevărul și de a-L cunoaște pe Dumnezeu.

Dacă inima ta nu poate fi constant liniștită înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu te poate desăvârși. Dacă un om e lipsit de voință, asta înseamnă că e lipsit de inimă, iar oamenii lipsiți de inimă nu pot fi liniștiți înaintea lui Dumnezeu. Ei nu știu cât de mult lucrează Dumnezeu sau cât de multe spune El și nici nu știu cum să pună asta în practică. Oare aceștia nu sunt oameni lipsiți de inimă? Sunt în stare cei lipsiți de inimă să fie liniștiți înaintea lui Dumnezeu? Dumnezeu nu-i poate desăvârși pe oamenii fără inimă, iar locul lor e printre animale. Dumnezeu a vorbit atât de limpede și cu de-amănuntul și, totuși, inima ta tot nu s-a înduplecat și tot nu poți să fii liniștit înaintea lui Dumnezeu; oare lucrul acesta nu înseamnă să fii un animal? Unii oameni se rătăcesc în practica lor de a fi liniștiți înaintea lui Dumnezeu. Nu gătesc când e vremea de gătit și nu muncesc când e vremea de muncit, ci doar se roagă și cugetă necontenit. A fi liniștit înaintea lui Dumnezeu nu înseamnă să nu gătești ori să nu muncești și nici să nesocotești viața, ci să fii în stare să îți liniștești inima înaintea lui Dumnezeu, să fii în stare să Îl păstrezi pe Dumnezeu în inima ta în toate stările obișnuite. Atunci când vă rugați, îngenuncheați așa cum se cuvine în fața lui Dumnezeu ca să vă rugați; atunci când munciți sau faceți de mâncare, liniștiți-vă inima înaintea lui Dumnezeu, cugetați la cuvintele lui Dumnezeu sau cântați imnuri. În orice loc v-ați afla, găsiți o cale de a practica, străduiți-vă cât puteți să vă apropiați de Dumnezeu, străduiți-vă cât puteți să vă liniștiți inima înaintea lui Dumnezeu. Atunci când împrejurările v-o îngăduie, rugați-vă cu putere; când circumstanțele nu v-o îngăduie, apropiați-vă de Dumnezeu în inima voastră, în timp ce munciți cu mâinile. Atunci când puteți mânca și bea cuvintele lui Dumnezeu, mâncați și beți cuvintele lui Dumnezeu; atunci când vă puteți ruga, rugați-vă; atunci când Îl puteți contempla pe Dumnezeu, atunci contemplați-L pe Dumnezeu; faceți tot ce puteți ca să vă pregătiți pentru a intra, după locul în care vă aflați. Unii oameni pot fi liniștiți înaintea lui Dumnezeu atunci când nu îi tulbură nimic, dar, de îndată ce se întâmplă ceva, inimile lor se aprind după lucrul acela. Asta nu înseamnă să fii liniștit înaintea lui Dumnezeu. Calea corectă pentru a face asta este ca inima omului să nu se îndepărteze de Dumnezeu în nicio împrejurare și să nu se lase tulburată de oamenii, întâmplările sau lucrurile din afară: așa este cel care cu adevărat liniștit înaintea lui Dumnezeu. Unii oameni spun că, atunci când se roagă în adunări, inimile lor pot fi liniștite înaintea lui Dumnezeu, dar, când au părtășie, nu pot fi liniștiți înaintea lui Dumnezeu, iar gândurile lor o iau razna. Asta nu înseamnă să fii liniștit înaintea lui Dumnezeu. În momentul de față cei mai mulți oameni sunt în situația aceasta, iar inimile lor nu pot fi întotdeauna liniștite înaintea lui Dumnezeu. De aceea trebuie să vă străduiți mai mult ca să vă pregătiți în această direcție, să pătrundeți pas cu pas pe calea cea dreaptă a experienței vieții și să intrați pe calea desăvârșirii de către Dumnezeu.

Anterior:Cei a căror fire s-a schimbat sunt aceia care au intrat în realitatea cuvintelor lui Dumnezeu

Următorul:Să luăm seama la voința lui Dumnezeu pentru a atinge desăvârșirea

Conținuturi Similare