Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Capitolul 83

Tu nu știi că Eu sunt Dumnezeul atotputernic; nu știi că toate chestiunile și lucrurile sunt sub controlul Meu! Ce înseamnă că totul este creat și isprăvit de Mine? Binecuvântările sau nenorocirile fiecărei persoane depind toate de împlinirea Mea, de acțiunile Mele. Ce poate face omul? Ce poate realiza omul prin gândire? În această epocă finală, în această epocă decăzută, în această lume întunecată, pe care Satana a corupt-o atât de mult, unde puțini sunt pe placul Meu? Fie astăzi, ieri sau în viitorul nu prea îndepărtat, viața fiecăruia este hotărâtă de Mine. Indiferent dacă primesc binecuvântări sau suferă nenorociri și, indiferent dacă sunt iubiți sau urâți de Mine sunt chestiuni care au fost hotărâte dintr-o singură lovitură de către Mine. Care dintre voi îndrăzneşte să afirme că ritmul său este determinat de sinele propriu, că că îşi controlează destinul, cine îndrăznește să o facă? Cine îndrăznește să fie atât de sfidător? Cine nu se teme de Mine? Cine, profund în sinea lui, este neascultător față de Mine? Cine îndrăznește să acționeze așa cum îi place? Îi voi mustra la fața locului, cu siguranță nemaifiindu-Mi milă de omenire și fără să o salvez. Data aceasta, adică atunci când Mi-ați acceptat numele, este ultima oară când voi arăta îngăduinţă omenirii. Adică am ales o parte a omenirii care, în ciuda faptului că binecuvântările lor nu sunt veșnice, s-a bucurat considerabil de harul Meu; prin urmare, chiar dacă nu este predestinat ca tu să fii binecuvântat pentru veșnicie, nu Mă port deloc urât cu tine și îţi este mult mai bine decât celor care vor suferi nenorociri directe.

Cu adevărat, judecata Mea a ajuns deja într-un punct foarte înalt, intrând pe un teritoriu fără precedent. Judecata Mea este asupra fiecărei persoane, acum este o judecată mânioasă. În trecut era o judecată măreaţă, mult diferită de acum. În trecut, omenirea nu începea să simtă niciun pic de frică până când nu se confrunta cu executarea unei instanțe de judecată; acum, dacă aud doar un singur cuvânt, ei sunt înfricoșați până în măduva oaselor; câțiva se tem până și de faptul de a-Mi deschide gura. Dacă vocea Mi se aude în continuare, atunci când încep să vorbesc, el este atât de speriat că nu știe ce să mai facă, în acel moment dorindu-şi sincer să se vâre într-o gaură în pământ, ascunsă în cel mai întunecat colț. Acest tip de persoană nu poate fi salvat pentru că este posedat de spiritele rele. Când îl judec pe marele balaur roșu, pe șarpele străvechi, el va fi timid, chiar se va teme să fie văzut de oameni; cu adevărat el este un descendent al Satanei, născut în întuneric.

În trecut, am folosit adesea cuvintele „predestinare și selecție”, dar ce înseamnă aceasta? Cum predestinez și selectez? De ce nu ar fi cineva unul dintre cei predestinați și selectați? Cum puteți să înțelegeți acest lucru? Toate acestea necesită o explicație clară din partea Mea și toți Îmi cer să vorbesc direct. Dacă acest lucru este dezvăluit în voi, acel tip de persoană care înțelege greu ar crede greşit că este un gând dat de Satana! Aș fi defăimat pe nedrept! Acum voi vorbi direct, fără niciun fel de rezerve: când am creat toate lucrurile, am creat mai întâi acele materiale în slujba omenirii (flori, iarbă, copaci, lemn, munți, râuri, lacuri, pământul și marea, tot felul de insecte, păsările, animalele, unele sunt pentru ca omenirea să le mănânce, unele sunt ca omenirea să le privească), în diferite zone, diferite tipuri de cereale au fost create pentru omenire; numai după ce am creat toate acestea am început să creez omenirea. Există două tipuri de oameni: cei din primul tip sunt cei selectați și predestinați de Mine; ceilalţi sunt de calitatea Satanei. Acest tip a fost creat înainte de a face lumea, dar au fost complet corupți de Satana, așa că i-am abandonat. Apoi, am creat un tip selectat și predestinat de Mine, fiecare dintre oamenii de tipul acesta având calitățile Mele în grade diferite; prin urmare, fiecare dintre cei aleși de Mine astăzi are calitățile Mele în grade diferite. Deși au fost corupți de Satana, ei încă Îmi aparțin; fiecare pas este o parte a planului Meu de gestionare. Căci domnia cinstită a împărăției a fost toată planificată înainte de Mine; cei care sunt necinstiți și înșelători nu pot fi onești, indiferent de situație, pentru că sunt odraslele Satanei, posedați de Satana, întotdeauna slujitori ai Satanei, sub conducerea lui, dar totul este pentru a împlini voia Mea. Am clarificat lucrul acesta pentru a evita speculațiile voastre. De cei pe care îi perfecționez voi avea grijă și îi voi proteja; cât despre cei pe care îi detest, aceştia vor ieşi din spaţiul Meu după ce îşi vor încheia serviciul. Când acești oameni sunt menționați, Mă înfurii, spunându-le că vreau foarte mult să îi tratez în acel moment, dar sunt reținut în acțiunile Mele; sunt reținut în acțiunile și vorbirea Mea. Pot persecuta lumea într-un moment de mânie, dar cu excepția celor pe care i-am predestinat; după ce Mă calmez, pot să țin lumea în palma mâinii Mele, adică Eu controlez totul. Când voi vedea că lumea a fost coruptă într-o asemenea măsură și nu o pot suporta, o voi distruge imediat. N-ar fi nevoie decât de o vorbă din partea Mea?

Eu sunt Dumnezeul concret Însuși; nu fac semne și minuni supranaturale, dar totul este plin de lucrările Mele minunate. Drumul din față va deveni incomparabil mai radiant. Fiecare pas pe care vi-l revelez Eu este modul în care vă explic vouă planul Meu de gestionare. Adică, după aceea, revelațiile vor fi și mai numeroase și din ce în ce mai clare. Chiar și în Împărăția Milenară, în viitorul nu prea îndepărtat, voi trebuie să avansați în funcție de revelarea Mea și ritmul Meu. Totul a luat formă, toate au fost pregătite, pe cei binecuvântaţi îi aşteaptă binecuvântări veşnice; pe cei biciuiți îi așteaptă o pedeapsă veșnică. Tainele Mele sunt prea numeroase pentru voi, ceea ce pentru Mine este cel mai simplu dintre cuvinte, pentru voi poate să fie cel mai dificil; de aceea, Eu spun tot mai multe şi mai multe, pentru că voi înțelegeți prea puțin și aveți nevoie ca Eu să vă explic cuvânt cu cuvânt, dar nu vă faceți prea multe griji, vă voi vorbi în conformitate cu lucrarea Mea.

Anterior:Capitolul 82

Următorul:Capitolul 84