Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Capitolul 108

În Mine, toți puteți găsi odihnă și puteți fi liberi. Cei care sunt în afara Mea nu pot primi libertate și fericire pentru că Duhul Meu nu este cu acești oameni. Acești oameni sunt numiți morți fără duh. Și îi numesc, pe cei care sunt în Mine, poporul viu cu duh. Ei Îmi aparțin și se vor întoarce la scaunul Meu de domnie. Cei care aduc slujire și cei care-i aparțin diavolului sunt morții fără duh și trebuie să fie distruși în neant. Aceasta este o taină a planului Meu de gestionare (planului de mântuire) și ceva ce omenirea nu poate înțelege, însă, de asemenea, am făcut public acest lucru tuturor. Cei care nu-Mi aparțin sunt împotriva Mea; cei care-Mi aparțin sunt cei care sunt compatibili cu Mine. Acest lucru este complet indiscutabil și acesta este principiul judecății Mele asupra Satanei. Acest principiu ar trebui să fie cunoscut tuturor pentru ca ei să poată vedea neprihănirea și dreptatea Mea - toți cei care vin de la Satana vor fi judecați și arși și transformați în cenușă. Aceasta este, de asemenea, mânia Mea și se poate vedea firea Mea în continuare. De acum înainte, firea Mea va fi anunțată în mod deschis - va fi descoperită treptat tuturor popoarelor, națiunilor, tuturor religiilor și confesiunilor și tuturor categoriilor sociale. Nimic nu va fi ascuns. Totul va fi dezvăluit. Eu trebuie să fac acest lucru deoarece firea Mea și principiului Meu de acțiune sunt cele mai ascunse taine ale omenirii (pentru ca fiii Mei întâi născuți să nu ofenseze decretele Mele administrative și, de asemenea, să folosească firea Mea revelată pentru a judeca toate popoarele și națiunile). Acesta este planul Meu de gestionare, iar aceștia sunt pașii lucrării Mele. Nimeni nu ar trebui să schimbe aceasta cu ușurință. Am trăit deja, în umanitate, întreaga fire a divinității Mele, astfel că nu permit nimănui să-Mi ofenseze umanitatea. (Tot ceea ce trăiesc este firea divină - de aceea am spus mai înainte, Eu sunt Dumnezeu Însuși care a depășit umanitatea normală.) Cu siguranță nu voi ierta pe oricine Mă jignește și îl voi lăsa să piară pentru totdeauna! Țineți minte! Aceasta este ceea ce am definit, cu alte cuvinte, aceasta este o parte indispensabilă a decretelor Mele administrative. Toată lumea ar trebui să vadă aceasta: persoana care sunt Eu este Dumnezeu și, mai mult, Însuși Dumnezeu. Acest lucru ar trebui să fie clar acum! Eu nu vorbesc cu nepăsare. Eu spun și subliniez totul în mod clar, până când înțelegi complet.

Situația este foarte tensionată; nu doar în casa Mea, dar, chiar mai mult în afara acesteia, vă cer să-Mi mărturisiți numele, să trăiți în Mine și să Mă mărturisiți în toate privințele. Deoarece acestea sunt acum vremurile de pe urmă, totul este gata acum și totul își păstrează aspectul original și nu se va schimba niciodată. Cei care trebuie să fie aruncați vor fi aruncați, iar cei care trebuie păstrați vor fi păstrați. Nu încercați să rezistați sau să vă îndepărtați. Nu-Mi întrerupeți gestionarea și nu-Mi distrugeți planul. După părerea oamenilor, Eu sunt tot timpul iubitor și milostiv față de omenire, dar pentru Mine, firea Mea este diferențiată în funcție de stadiile lucrării Mele, pentru că Eu sunt Însuși Dumnezeul viu și unic! Eu sunt atât neschimbat, cât și veșnic schimbător. Acesta este un lucru pe care nimeni nu-l poate înțelege. Numai atunci când vă voi spune și vă voi explica, vouă vă va fi clar și veți înțelege. Pentru fiii Mei, sunt iubitor, milostiv, drept și Cel ce disciplinez, dar nu critic (prin aceasta vreau să spun că nu-i distrug pe fiii întâi născuți). Pentru cei care nu fac parte dintre fiii Mei, Mă schimb în orice moment, în funcție de schimbarea epocilor: iubitor, milostiv, drept, măreț, critic, plin de mânie, Eu îi blestem, îi ard și, în cele din urmă, le distrug trupul. Cei distruși vor pieri odată cu duhurile și sufletele lor. Dar pentru cei care slujesc, doar duhurile și sufletele lor vor fi păstrate (în ceea ce privește modul de a pune exact în practică acest lucru, vă voi spune despre aceasta mai târziu, astfel încât să puteți înțelege). Cu toate acestea, ei nu vor avea niciodată libertate și nu vor fi eliberați vreodată, deoarece sunt sub poporul Meu și sub controlul acestuia. Motivul pentru care i-am detestat atât pe făcătorii de servicii este că sunt toți descendenți ai marelui balaur roșu, iar cei care nu sunt făcători de servicii sunt, de asemenea, urmașii lui. Cu alte cuvinte, toți cei care nu sunt întâi născuți sunt urmași ai marelui balaur roșu. Când spun că cei în pierzanie Îmi oferă preamărire eternă, Mă refer că ei Mă vor sluji pentru totdeauna. Acest lucru este prestabilit. Acei oameni vor fi întotdeauna sclavi, vite și cai. Îi pot sacrifica în orice moment și-i pot stăpâni după cum doresc Eu, pentru că sunt urmași ai marelui balaur roșu și nu au firea Mea. Fiind urmași ai acestuia, au firea lui, adică firea fiarelor. Acest lucru este absolut adevărat și veșnic neschimbător! Pentru că toate acestea sunt predestinate de către Mine, nimeni nu va schimba acest lucru (adică nu voi permite nimănui să acționeze împotriva acestei reguli), altfel te voi răpune!

Voi ar trebui să observați, din tainele pe care Eu le dezvălui, pasul pe care planul Meu de gestionare și lucrarea Mea le-au continuat, să vedeți ce fac în mâinile Mele, să vedeți pe cine cad judecățile Mele și mânia Mea. Aceasta este dreptatea Mea. Bazându-Mă pe tainele pe care le-am dezvăluit, Îmi expun lucrarea și-Mi gestionez planul. Nimeni nu poate schimba acest lucru - el trebuie făcut pas cu pas potrivit planului Meu.[a] Tainele sunt cărarea acțiunii lucrării Mele și sunt semne pentru pașii din planul Meu de gestionare. Nimeni nu va adăuga sau nu va scădea nimic din tainele Mele, pentru că, dacă taina este greșită, la fel este și cărarea. De ce vă dezvălui acum tainele Mele? Care este motivul? Care dintre voi poate spune clar? Și am spus că tainele sunt cărarea, deci la ce se referă aceasta? Este procesul prin care treceți din trup în corp, iar aceasta este o etapă importantă. După ce-Mi dezvălui tainele, concepțiile oamenilor sunt îndepărtate treptat, iar gândurile lor sunt slăbite treptat. Acesta este procesul de intrare pe tărâmul spiritual. Așadar, spun că lucrarea Mea se desfășoară pe etape și nu este nedeslușită - aceasta este realitatea și acesta este modul Meu de a lucra. Nimeni nu poate să schimbe sau să facă acest lucru pentru că Eu sunt Dumnezeu Însuși, Unicul! Lucrarea Mea este completată de Mine personal. Întregul univers-lume este controlat și ordonat doar de Mine. Cine îndrăznește să nu M-asculte? (Prin „Eu singur”, Mă refer la Dumnezeu Însuși, pentru că persoana care sunt este Dumnezeu Însuși, deci nu vă agățați strâns de concepțiile voastre.) Cine îndrăznește să fie împotriva Mea? Aceia vor fi pedepsiți aspru! Ați văzut consecința marelui balaur roșu! Acesta este sfârșitul său, dar este și un lucru inevitabil. Lucrarea trebuie să fie făcută de Mine în așa fel încât el va fi rușinat, nu se va putea ridica vreodată și va fi distrus pe veci! Acum Eu încep să dezvălui taine. (Țineți minte! Cele mai multe dintre tainele dezvăluite sunt lucruri pe care le spuneți adesea din gură, dar pe care nu le înțelege nimeni.) Am spus că toate lucrurile pe care oamenii le văd ca fiind neterminate au fost, în ochii Mei, deja încheiate, iar lucrurile pe care le văd ca fiind doar începutul, oamenilor li se par a fi deja încheiate. Este paradoxal acest lucru? Nu, nu este. Oamenii gândesc astfel pentru că au propriile lor noțiuni și gânduri. Lucrurile pe care Eu le plănuiesc sunt completate prin cuvintele Mele (acestea sunt stabilite și sunt terminate atunci când spun Eu), dar nu Mi se pare că lucrurile pe care le-am spus au fost finalizate. Acest lucru se datorează faptului că există o limită de timp pentru lucrurile pe care le fac, deci văd aceste lucruri ca fiind incomplete, dar în ochii lumești ai oamenilor (din cauza diferențelor în conceptul de timp) ele au fost deja îndeplinite. Acum, majoritatea oamenilor sunt bănuitori față de Mine datorită tainelor Mele revelate. Datorită apariției realității, pentru că intențiile Mele nu se potrivesc cu noțiunile oamenilor, ei Mi se împotrivesc și Mă neagă. Aceasta este capcana Satanei care se prinde singur în propriile comploturi. (Ei vor să primească binecuvântări, dar nu au crezut că Dumnezeu ar fi înlăturat de propriile lor noțiuni în asemenea măsură, astfel că se retrag.) Acesta este, de asemenea, un efect al lucrării Mele. Toți oamenii ar trebui să Mă preamărească, să se înveselească pentru Mine și să-Mi dea slavă. Absolut totul este în mâinile Mele și totul este în judecata Mea. Când toate popoarele vin spre muntele Meu, când întâii fii născuți se întorc învingători, acesta este punctul final al planului Meu de gestionare. Este momentul finalizării celor șase mii de ani din planul Meu de gestionare. Totul este aranjat de Mine personal. Am spus acest lucru de multe ori deja. De vreme ce încă trăiți în noțiunile voastre, Eu subliniez acest lucru în mod repetat, deci voi nu faceți greșeli aici și tulburați planul Meu. Oamenii nu Mă pot ajuta și nici nu pot participa la gestionarea Mea, pentru că acum sunteți încă trup și sânge (deși Îmi aparțineți Mie, încă mai trăiți în trup). Astfel, Eu spun: cei care sunt făcuți din trup și sânge, nu pot primi moștenirea Mea. Acesta este, de asemenea, principalul motiv pentru a intra pe tărâmul spiritual.

În lume, cutremurele sunt începutul dezastrului. În primul rând, Eu fac să se schimbe lumea, adică pământul. Acest lucru este urmat de epidemii și foamete. Acesta este planul Meu, aceștia sunt pașii Mei, iar Eu voi mobiliza totul ca să Mă slujească, pentru a-Mi încheia planul de gestionare (planul mântuirii). Astfel, întregul univers-lume va fi distrus, chiar și fără intervenția Mea directă. Când am devenit trup pentru prima dată și am fost pironit pe cruce, pământul s-a cutremurat îngrozitor; la fel va fi la sfârșit. Cutremurele vor începe chiar în momentul în care Eu voi pătrunde din trup în tărâmul spiritual. Deci, Eu spun că, indiscutabil, fiii întâi născuți nu vor suferi din cauza dezastrului. Oamenii care nu sunt fiii întâi născuți vor fi părăsiți în dezastru și vor suferi. Deci, pentru omenire, toată lumea este dornică să fie un fiu întâi născut. În premonițiile oamenilor, nu este vorba de a se bucura de binecuvântări, ci de a scăpa de suferințele cauzate de dezastru. Acesta este complotul marelui balaur roșu. Dar Eu nu-l voi lăsa niciodată să scape. Îl voi face să sufere pedeapsa Mea severă și, apoi, să se ridice și să-Mi slujească în continuare (aceasta înseamnă să-Mi fac fiii și poporul compleți), să fie înșelat mereu de propriile lui intrigi, să accepte permanent judecata Mea și arderea Mea. Acesta este adevăratul înțeles al faptului că făcătorii de servicii Mă preamăresc (folosindu-i pentru a-Mi dezvălui marea putere). Nu-i voi permite marelui balaur roșu să se strecoare în împărăția Mea și nu-i voi îngădui acestuia să Mă preamărească! (Pentru că nu este vrednic, niciodată nu este vrednic!) Eu îl voi face doar să Mă slujească în veci! Îl voi lăsa doar să bată mătănii înaintea Mea. (Este mai bine pentru cei distruși decât pentru cei ce sunt în pierzanie. Distrugerea este doar o pedeapsă temporară grea, dar cei care sunt în pierzanie vor îndura în veci pedepse aspre, astfel că Eu folosesc prosternarea. Eu folosesc pedepse extreme, deoarece acești oameni se strecoară în casa Mea și se bucură de o mare parte din harul Meu și au o oarecare cunoaștere despre Mine. Cât despre cei din afara casei Mele, ai putea spune că cel neștiutor nu va suferi.) În noțiunile lor, oamenii cred că distrugerea este mai rea decât pierzania, dar, dimpotrivă, cei care sunt în pierzanie trebuie să fie întotdeauna aspru pedepsiți, iar cei distruși se vor întoarce în neant pentru totdeauna.

Note de subsol:

a. Textul original omite „potrivit Mie”.

Anterior:Capitolul 107

Următorul:Capitolul 109

Conținuturi Similare