Capitolul 110

Mă voi odihni când totul este dezvăluit și, chiar mai mult, acesta va fi momentul în care totul este în ordine. Eu personal fac propria Mea lucrare; orchestrez totul și aranjez totul singur. Când ies din Sion și când Mă întorc, când fiii Mei întâi născuți au fost făcuți compleți de Mine, Îmi voi fi împlinit lucrarea cea mare. În noțiunile oamenilor, ceva ce este făcut trebuie să poată fi văzut și atins, dar după cum văd Eu, totul este complet în momentul în care fac planul Meu. Sionul este locul în care locuiesc și este destinația Mea; acolo Îmi dezvălui atotputernicia și acolo fiii Mei întâi născuți și cu Mine vom împărtăși fericirea noastră familială. Acolo voi trăi cu ei pentru toată veșnicia. Sion, un loc frumos; Sion, un loc după care oamenii tânjesc; nenumărați oameni au aspirat la el de-a lungul veacurilor, dar de la început nici măcar o singură persoană nu a intrat în Sion. (Nici măcar unul dintre sfinții și profeții din veacurile trecute. Acest lucru se datorează faptului că Eu aleg fiii Mei întâi născuți în zilele de pe urmă și toți se nasc în timpul acesta; și prin aceasta mila și harul Meu, despre care am vorbit, sunt mai evidente.) Fiecare persoană care este acum un fiu întâi născut va intra în Sion cu Mine și se va bucura de această binecuvântare. Îi înalț pe fiii Mei întâi născuți într-o oarecare măsură, pentru că ei au calibrul Meu și chipul Meu glorios și pot să depună mărturie pentru Mine, precum și să Mă glorifice și să Mă trăiască. Mai mult chiar, ei sunt în stare să învingă pe Satana și să îl umilească pe marele balaur roșu. Și aceasta este pentru că fiii Mei întâi născuți sunt fecioare pure; ei sunt ceea ce Eu iubesc și cei pe care i-am ales și i-am favorizat. Motivul pentru care îi înalț este pentru că ei pot să stea în poziția lor și sunt în stare să-Mi slujească cu în mod umil și liniștit și să depună mărturie puternică pentru Mine. Mi-am cheltuit toată energia pe fiii Mei întâi născuți și am pregătit cu atenție tot felul de oameni, evenimente și lucruri pentru slujirea lor. În final, voi face pe toată lumea să vadă slava Mea deplină de la fiii Mei întâi născuți și voi face pe toți pe deplin convinși de Mine datorită fiilor Mei întâi născuți. Nu voi forța pe nici un demon și nu Mă tem de faptul că ei se răzvrătesc sau de nechibzuința lor, pentru că Eu am martori și am autoritate în mâinile Mele. Ascultați, voi, oamenii din suita Satanei! Fiecare cuvânt pe care-l spun și tot ceea ce fac sunt toate pentru a-i desăvârși pe fiii Mei întâi născuți, așa că trebuie să asculți porunca Mea și să-i asculți pe fiii Mei întâi-născuți, altfel te voi trata făcându-te să suferi pierzarea imediată! Fiii mei întâi născuți au început deja să împlinească decretele Mele administrative, pentru că numai ei sunt vrednici să-Mi țină tronul, și i-am uns deja. Oricine nu ascultă de fiii Mei întâi născuți cu siguranță nu este bun. Fără îndoială, el a fost trimis de marele balaur roșu pentru a-Mi deranja planul de gestionare (planul mântuirii) și acest tip de ticălos va fi împins imediat afară din casa Mea. Nu vreau ca o astfel de persoană să Mă slujească – se va confrunta cu distrugere veșnică și se va confrunta cu ea foarte curând, fără întârziere! Cei care sunt în slujba Mea trebuie să fi primit deja aprobarea Mea; ei trebuie să fie ascultători și să nu dea atenție prețului pe care îl plătesc. Dacă sunt răzvrătiți, atunci nu sunt vrednici să Mă slujească și nu am nevoie de o astfel de ființă. Ei vor fugi – Eu absolut nu îi vreau! Trebuie să îți fie clar acest lucru acum! Cei care lucrează pentru Mine trebuie să o facă bine și să nu provoace probleme. Dacă simți că nu ai nicio speranță și începi să faci probleme – te voi elimina imediat! Îți este clar acest lucru, ție, care Mă slujești? Acesta este decretul Meu administrativ.

A depune mărturie pentru Mine este datoria fiilor Mei întâi născuți, așa că nu vă cer să faceți nimic pentru Mine – tot ce-Mi doresc este să vă îndepliniți datoria în mod corespunzător și să vă bucurați de binecuvântările pe care vi le dau, pentru ca inima Mea să fie mulțumită. Când am călătorit prin întregul univers și până la marginile pământului, am selectat și i-am făcut compleți pe fiii Mei întâi născuți. Acesta este un lucru pe care l-am încheiat înainte de a crea lumea; nimeni dintre oameni nu știe asta, dar lucrarea Mea a fost realizată în liniște. Asta nu este în conformitate cu noțiunile umane! Dar faptele sunt fapte și nimeni nu le poate schimba. Demonii, atât cei mari cât și cei mici, și-au dezvăluit adevăratele forme din pretențiile lor și au fost supuși pedepsei Mele în grade diferite. Există pași în lucrarea Mea și există înțelepciune în cuvintele Mele. Ați văzut ceva din ceea ce spun și fac Eu? Este aceasta doar a face lucruri și a spune lucruri? Sunt cuvintele Mele doar dure, de judecată sau mângâietoare? Acest lucru este prea simplist, dar pentru omenire, a vedea aceasta nu este orice numai simplu nu. În cuvintele Mele nu există numai înțelepciune, judecată, dreptate, măreție și mângâiere, dar, și mai mult, acestea conțin ceea ce am Eu și ce sunt Eu. Fiecare dintre cuvintele Mele este un mister care nu poate fi dezvăluit de omenire. Cuvintele Mele sunt cu totul de nepătruns și, deși misterele au fost dezvăluite, pe baza abilităților omenirii, acestea încă se află în afara sferei lor de imaginație și înțelegere. Cuvântul cel mai ușor de înțeles pentru Mine, este lucrul cel mai dificil de înțeles pentru oameni, deci diferența dintre Mine și om este diferența dintre cer și pământ. De aceea vreau să schimb complet formele fiilor Mei întâi născuți și să îi fac să intre complet în corp. În viitor, nu numai că vor intra în trup din trup, ci își vor schimba forma în trup în grade diferite. Acesta este planul Meu. Acesta este un lucru pe care oamenii nu-l pot face – ei absolut nu au cum să facă asta – așa că acum chiar dacă v-aș spune în detaliu, voi tot nu ați înțelege. Puteți doar pătrunde un sens al supranaturalului. Aceasta este pentru că Eu sunt înțeleptul Dumnezeu Însuși.

Atunci când vedeți mistere, toți aveți o mică reacție. Chiar dacă nu le acceptați sau nu le recunoașteți în inimile voastre, le recunoașteți prin cuvintele voastre. Acest tip de persoană este cel mai înșelător, iar când voi dezvălui misterele, voi elimina și voi părăsi una câte una pe aceste persoane. Dar tot ce fac este în pași. Eu nu fac lucrurile în grabă sau ajung orbește la o concluzie; aceasta este pentru că Eu am o fire divină. Oamenii sunt absolut incapabili să vadă clar ce fac Eu în prezent, ce voi face în următorul Meu pas. Doar atunci când vorbesc despre cuvintele dintr-o etapă, felul în care lucrez se mișcă un pas înainte cu Mine. Totul se întâmplă în cadrul cuvintelor Mele, totul este dezvăluit în cuvintele Mele, deci nimeni nu ar trebui să fie nerăbdător – a Mi se face slujbă în mod corespunzător este suficient. Înainte de veacuri, am făcut o profeție despre un smochin, dar de-a lungul veacurilor nimeni nu văzuse un smochin și nimeni nu putea să o explice, și chiar dacă această expresie era menționată în laudele anterioare, nimeni nu știa adevăratul ei înțeles. Această expresie a bulversat oamenii la fel ca „marea catastrofă” și a fost un mister pe care nu l-am dezvăluit niciodată omenirii. Oamenii credeau că un smochin era probabil un tip de pom fructifer bun sau că se referea mai departe la sfinți, dar ei erau încă foarte departe de sensul adevărat. O să vă spun aceasta când deschid sulul Meu în zilele de pe urmă. (Sulul se referă la toate cuvintele pe care le-am spus, la cuvintele Mele în zilele de pe urmă – totul este în interiorul lor.) Smochinul se referă la decretele Mele administrative și la fiecare dintre decretele Mele administrative, dar acest lucru este doar o parte din aceasta. Încolțirea smochinului se referă la Mine când am început să lucrez și să vorbesc în trup, dar decretele Mele administrative nu fuseseră încă făcute cunoscute (ceea ce se datorează faptului că aceasta a fost înainte de a se depune mărturie despre numele Meu și nimeni nu știa decretele Mele administrative). Când numele Meu este mărturisit și răspândit, când el este lăudat de toți oamenii, atunci când decretele Mele administrative dau rod, atunci este momentul când smochinul aduce roade. Aceasta este explicația completă, fără nimic omis – totul este dezvăluit. (Spun asta pentru că, în Cuvintele Mele anterioare, a existat o parte pe care nu o revelasem complet, de aceea trebuia să așteptați și să căutați cu răbdare.)

Când îi voi face compleți pe fiii întâi născuți, Îmi voi revela gloria deplină, arătarea Mea completă înaintea universului-lume în trup și mai presus de toți oamenii, în propria Mea persoană; va fi pe muntele Meu Sion, în slava Mea, și va fi în mod deosebit în mijlocul strigătelor de laudă, iar vrăjmașii Mei se vor retrage din jurul Meu, coborând în Adânc, în iazul de foc și pucioasă. Ceea ce astăzi oamenii sunt capabili să-și imagineze este limitat și nu este conform intenției Mele inițiale; acesta este motivul pentru care vizez noțiunile și gândurile oamenilor în fiecare zi atunci când vorbesc. Va exista o zi (ziua intrării în trup) când ceea ce vă spun va fi în întregime potrivit pentru voi și nu va exista nici o împotrivire, iar atunci nu veți mai avea gândurile voastre, iar apoi nu voi mai vorbi. Pe măsură ce nu veți mai avea gânduri proprii, vă voi ilumina direct – aceasta este binecuvântarea de care se bucură fiii întâi născuți și asta va fi când vor domni cu Mine ca regi. Ființele umane nu cred în lucruri pe care nu și le pot imagina și chiar dacă există unii care cred, este datorită luminării Mele deosebite. În caz contrar, nimeni nu ar crede, iar acest lucru este ceva prin care trebuie să se treacă. (Fără a trece prin acest pas, marea Mea putere nu putea fi dezvăluită prin el, ceea ce înseamnă că Îmi folosesc cuvintele pentru a-i scăpa pe oameni de propriile noțiuni. Nimeni altcineva nu poate face această lucrare și nimeni nu Mă poate înlocui. Eu sunt singurul care o poate duce la bun sfârșit, însă acest lucru nu este absolut. Trebuie să fac această lucrare prin intermediul omenirii.) Oamenii se simt energizați după ce aud cuvintele Mele, dar, în cele din urmă, ei se retrag cu toții. Nu se pot abține. Între timp, există mistere pe care oamenii nu le pot înțelege. Nimeni nu-și poate imagina ce se va întâmpla, iar Eu vă voi permite să vedeți acest lucru în ceea ce vă dezvălui. Prin aceasta puteți vedea adevăratul sens al afirmației Mele: „Voi dezrădăcina pe toți cei care nu sunt potriviți pentru folosul Meu”. Fiii Mei întâi născuți au o varietate de manifestări, la fel și dușmanii Mei. Toate aceste lucruri vă vor fi arătate, unul câte unul. Țineți minte! Oricine, în afară de fiii întâi născuți, are lucrarea duhurilor rele. Ei toți sunt lacheii lui Satana. (În curând vor fi dezvăluiți unul câte unul, dar sunt unii care trebuie să slujească până la sfârșit și unii care trebuie să slujească pentru o perioadă de timp.) Sub lucrarea cuvintelor Mele, toți își vor arăta adevăratele lor fețe.

Fiecare națiune, fiecare loc și fiecare confesiune se bucură de bogățiile numelui Meu. Deoarece în momentul de față se apropie catastrofa și este la îndemâna Mea și Mă pregătesc să o fac treptat să se abată, toți caută urgent calea adevărată, care trebuie căutată chiar dacă înseamnă plata prețului integral. În toate lucrurile am propriul Meu timp. Ori de câte ori spun că un lucru va fi completat, atunci va fi completat, la minut, la secundă. Nimeni nu poate să-l împiedice sau să-l oprească. La urma urmei, marele balaur roșu este dușmanul Meu învins. Este un făcător de servicii pentru Mine și face tot ce-i spun fără nicio împotrivire. Este cu adevărat animalul Meu de povară. Când lucrarea Mea va fi terminată, îl voi arunca în Adânc, în iazul de foc și pucioasă (care se referă la cei distruși). Cei distruși nu doar vor gusta moartea, ci vor fi pedepsiți sever pentru persecuția lor față de Mine. Aceasta este o lucrare pe care o voi face în continuare prin făcători de servicii – îl voi face pe Satana să se măcelărească și să se distrugă singur, distrugând pe deplin descendenții marelui balaur roșu. Aceasta este o parte a lucrării Mele și, după aceea, Mă voi întoarce spre neamuri. Aceștia sunt pașii lucrării Mele.

Anterior: Capitolul 109

Înainte: Capitolul 111

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Lucrarea și intrarea (9)

Tradițiile etnice înrădăcinate și concepțiile mentale au aruncat, acum mult timp, o umbră asupra duhului pur și copilăros al omului și i-au...

Lucrarea și intrarea (4)

Dacă omul poate într-adevăr să intre potrivit lucrării Duhului Sfânt, viața lui va răsări repede, ca un bambus după o ploaie de primăvară....

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger