Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Capitolul 2

După demersul noii abordări, vor exista noi pași în lucrarea Mea. Așa cum este în Împărăție, voi face lucrurile direct prin divinitate, călăuzind la fiecare pas, exact până la cel mai mic detaliu și absolut fără nicio întinare cu intenții omenești. Ceea ce urmează subliniază modalitățile actuale de practică: pentru că prin greutăți și rafinare și-au câștigat titlul de „popor” și pentru că sunt poporul Împărăției Mele, trebuie să aștept ca ei să îndeplinească niște cerințe riguroase, care sunt mai înalte decât metodele lucrării Mele din generațiile anterioare. Nu este doar realitatea cuvintelor dar, și mai importantă este realitatea practicii, iar aceasta trebuie atinsă întâi. În toate cuvintele și faptele, ei trebuie să îndeplinească standardele impuse de oamenii Împărăției, și oricine le încalcă va fi îndepărtat imediat, pentru a evita să se aducă rușine numelui Meu. Însă, cei ignoranți, care nu văd clar și nu pot să înțeleagă sunt o excepție. În construirea bisericii Mele, acordați atenție mâncatului și băutului cuvintelor pe care Eu le rostesc, înțelegeți înțelepciunea Mea și coroborați prin lucrarea Mea. Oricine oferă atenție cuvintelor unei cărți care nu este a Mea este absolut nedorit de Mine; această persoană se prostituează și Mă sfidează. Precum un apostol, o persoană nu trebuie să stea acasă prea mult. Dacă acest lucru nu este posibil, voi renunța la ea și nu o voi mai folosi. Nu o forțez. Din moment ce apostolii nu stau acasă mult timp, ei sunt lămuriți prin petrecerea unor perioade de timp îndelungate în biserică. Din fiecare două adunări ale bisericii, apostolii trebuie să participe cel puțin la una. Așadar, adunările conlucrătorilor trebuie să devină ceva obișnuit (adunările conlucrătorilor includ: toate adunările apostolilor, toate adunările liderilor bisericii și toate adunările sfinților care au o percepție clară). Cel puțin unii dintre voi trebuie să participe la fiecare adunare, iar apostolii doar să acorde atenție vegherii asupra bisericilor. Cerințele anterioare făcute sfinților au devenit mai profunde. Datorită devotamentului față de Mine, pe cei care comiseseră ofense înainte ca Eu să fiu martor pentru numele Meu, Eu tot îi voi folosi de îndată ce au fost încercați de Mine. Totuși, cei care comit ofense din nou după mărturia Mea și sunt gata să întoarcă o nouă filă, vor rămâne doar în cadrul bisericii. Cu toate acestea, ei nu pot fi neglijenți și nesăbuiți, ci mai degrabă trebuie sa fie și mai reținuți decât alții. Cât despre cei care nu își îndreaptă calea după ce Mi-am făcut auzită vocea, Duhul Meu îi va părăsi de îndată, iar biserica va avea dreptul să îndeplinească judecata Mea și să-i determine să părăsească biserica. Acest lucru este categoric și nu poate exista loc de discuții. Dacă cineva eșuează în această încercare, adică pleacă, nimeni să nu-i dea atenție acestei persoane, pentru a evita să Mă încerce și să-i permită Satanei să intre turbat în biserică. Aceasta este judecata Mea asupra lui. Nu doar cel care a plecat, dar nici cel care practică necurăția și acționează după sentimente nu se va număra printre cei din poporul Meu. Un alt rol al apostolilor este de a se concentra pe răspândirea Evangheliei. Bineînțeles, și sfinții pot face această lucrare, însă ei trebuie să facă aceasta cu înțelepciune și trebuie să se stăpânească să nu stârnească probleme. Cele de mai sus sunt modalitățile actuale de practică. De asemenea, ca memento, trebuie să fiți atenți să vă faceți predicile să fie mai profunde, astfel încât toți să pătrundă realitatea cuvintelor Mele. Trebuie să ascultați îndeaproape de cuvintele Mele și să faceți astfel încât toți oamenii să le înțeleagă clar și fără ambiguități. Acest lucru este crucial. Aceia din poporul Meu care nutresc gânduri de trădare trebuie excluși și nu trebuie să li se permită să stea în casa Mea pentru multă vreme, ca nu cumva să Îmi insulte numele.

21 februarie 1992

Anterior:Capitolul 1

Următorul:Capitolul 3

Conținuturi Similare