Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Cei a căror fire s-a schimbat sunt aceia care au intrat în realitatea cuvintelor lui Dumnezeu

Calea pe care Duhul Sfânt îi poartă pe oameni este mai întâi cea de a scoate inimile lor din mijlocul tuturor oamenilor, evenimentelor şi lucrurilor şi de a le introduce în cuvintele lui Dumnezeu în aşa fel încât în inimile lor ei toţi să creadă că cuvintele lui Dumnezeu sunt absolut fără nicio îndoială şi total adevărate. De vreme ce crezi în Dumnezeu trebuie să crezi în cuvintele Lui; dacă timp de mulţi ani ai crezut în Dumnezeu dar nu ştii calea pe care merge Duhul Sfânt, eşti tu cu adevărat un credincios? Pentru a obţine o viață umană normală – o viață umană normală care are o relație normală cu Dumnezeu – trebuie mai întâi să crezi în cuvintele Lui. Dacă nu ai finalizat primul pas al lucrării pe care Duhul Sfânt îl realizează în oameni, atunci nu ai nicio temelie. Îţi lipsesc principiile cele mai de bază, prin urmare cum poți păși pe calea dinainte? A apuca calea cea dreaptă a desăvârșirii omului de către Dumnezeu, înseamnă a intra pe calea cea dreaptă a lucrării actuale a Duhului Sfânt; de asemenea înseamnă a lua calea pe care păşeşte Duhul Sfânt. Chiar acum, calea pe care păşeşte Duhul Sfânt sunt cuvintele actuale ale lui Dumnezeu. Deci, ca cineva să păşească pe ea, acela trebuie să se supună şi să mănânce şi să bea cuvintele actuale ale lui Dumnezeu întrupat. El face lucrarea cuvintelor şi totul începe de la cuvintele Sale şi totul este rânduit pe baza cuvintelor Sale, cuvintele Sale actuale. Indiferent dacă este complet fără îndoieli asupra faptului că Dumnezeu devine trup sau că-L cunoaşte, omul trebuie să depună mult efort în cuvintele Lui. Altminteri el nu poate îndeplini nimic şi va fi lăsat fără nimic. Doar ajungând să-L cunoască pe Dumnezeu şi doar mulţumindu-L prin a mânca și a bea cuvintele Lui, poate cineva, treptat, să stabilească o relaţie corespunzătoare cu El. A mânca și a bea cuvintele Lui şi a le pune în practică este cea mai bună colaborare cu Dumnezeu şi este practica ce stă cel mai bine ca mărturie că cineva este unul din oamenii Lui. Când cineva înțelege și este capabil să se supună esenței cuvintelor actuale ale lui Dumnezeu, el trăiește pe calea care este îndrumată de Duhul Sfânt și a intrat pe calea cea dreaptă a omului desăvârşit de Dumnezeu. În trecut oamenii obișnuiau să caute harul și să caute pacea și bucuria, și apoi puteau să obțină lucrarea lui Dumnezeu. E diferit acum. Dacă ei nu au cuvintele lui Dumnezeu devenit trup, dacă ei nu au percepţia reală a acelor cuvinte, nu pot obţine încuviinţare de la Dumnezeu şi vor fi eliminaţi de Dumnezeu. Pentru a obţine o viaţă spirituală adecvată, mai întâi mănâncă şi bea cuvintele lui Dumnezeu şi pune-le în practică; şi de pe această bază stabileşte o relaţie corespunzătoare între om şi Dumnezeu. Tu cum colaborezi? Cum depui mărturie ca unul din oamenii Lui? Cum stabileşti o relaţie corespunzătoare cu Dumnezeu?

Iată cum poţi să-ţi dai seama dacă ai o relaţie corespunzătoare cu Dumnezeu în viaţa ta de zi cu zi:

1. Crezi în propria mărturisire a lui Dumnezeu?

2. Crezi în adâncul inimii tale că sunt adevărate şi infailibile cuvintele lui Dumnezeu?

3. Eşti dintre aceia care pun în practică cuvintele Lui?

4. Eşti dedicat în ceea ce El îţi încredinţează? Cum poţi să te dedici?

5. Tot ceea ce faci este pentru a-L mulţumi şi a-I fi loial lui Dumnezeu?

Prin aceste lucruri, poţi să apreciezi dacă ai o relaţie corespunzătoare cu Dumnezeu în această etapă actuală.

Dacă eşti capabil să accepţi ceea ce Dumnezeu îţi încredinţează, dacă accepţi promisiunea Lui şi urmezi calea Duhului Sfânt, atunci asta înseamnă să îndeplineşti voia lui Dumnezeu. Posezi claritatea interioară pe calea Duhului Sfânt? Sunt faptele tale actuale în concordanţă cu calea Lui? Se apropie inima ta de Dumnezeu? Eşti dispus să urmezi cea mai nouă lumină de la Duhului Sfânt? Eşti dispus să fii câștigat de Dumnezeu? Eşti dispus să devii o manifestare a slavei lui Dumnezeu pe pământ? Ai voinţa de a obţine ceea ce cere Dumnezeu? Dacă ai dorinţa de a coopera imediat ce Dumnezeu vorbeşte şi dacă ai voinţa de a-L mulţumi, dacă aceasta este starea psihologiei tale interne, înseamnă că cuvintele lui Dumnezeu au rodit în inima ta. Dacă nu ai acel tip de voinţă şi nu ai un ţel în căutarea ta, înseamnă că inima ta încă nu a fost mişcată de Dumnezeu.

Pe măsură ce oamenii au intrat în instruirea Împărăției, cerinţele lui Dumnezeu de la ei au crescut. Cum poate cineva să-şi dea seama de aceasta? Se spunea înainte că oamenii nu au o viaţă, dar acum oamenii caută viaţa, caută să fie unii din oamenii lui Dumnezeu şi să fie câştigaţi şi desăvârşiţi de Dumnezeu. Nu înseamnă asta a fi înălţat? De fapt, cerinţele la adresa oamenilor sunt mai simple decât erau înainte. Oamenilor nu li se cere să fie servitori sau să moară – tot ceea ce este cerut de la ei este să fie oamenii lui Dumnezeu. Nu este mai simplu aşa? Atâta vreme cât îţi oferi inima lui Dumnezeu şi Îi asculți îndrumările, toate se vor împlini. De ce ți se pare că este aşa de greu? Intrarea în viaţă despre care se vorbește astăzi este mult mai clară ca înainte. În trecut, oamenii erau confuzi şi nu ştiau care este realitatea adevărului. De fapt, toți cei care reacționează când aud cuvintele lui Dumnezeu, care sunt luminați şi iluminați de Duhul Sfânt şi care, înaintea lui Dumnezeu, primesc desăvârşirea Lui și își schimbă firea – astfel de oameni au cu toții viaţă. Dumnezeu Își dorește sunt fiinţe vii, nu obiecte neînsufleţite. Dacă eşti neînsufleţit, nu ai viaţă şi Dumnezeu nu-ţi va vorbi şi El în special nu te va înălţa pentru a fi unul din oamenii Săi. Deoarece aţi fost înălţaţi de Dumnezeu, primind o asemenea binecuvântare măreaţă din partea Lui, aceasta înseamnă că voi sunteţi toți oameni care au viaţă, iar cei care au viaţă vin de la Dumnezeu.

În căutarea schimbării în firea vieţii unei persoane, calea practicii este simplă. Dacă, în experiența ta practică, eşti în stare să urmezi cuvintele actuale ale Duhului Sfânt și să experimentezi lucrarea lui Dumnezeu, atunci firea ta e capabilă de schimbare. Dacă urmezi şi cauţi tot ceea ce spune Duhul Sfânt, atunci eşti cineva care-L ascultă şi în acest fel vei fi capabil să obţii o schimbare a firii. Firea omului se schimbă cu cuvintele actuale ale Duhului Sfânt; dacă îţi menţii mereu experienţele şi regulile vechi din trecut, firea ta nu se va schimba. Dacă Duhul Sfânt a vorbit astăzi să spună tuturor oamenilor să intre într-o viață umană normală, dar tu continui să te concentrezi la lucrurile superficiale și eşti confuz în legătură cu realitatea și nu o iei în serios, atunci vei fi cineva care nu menține pasul cu lucrarea Lui și nu vei fi acela care a intrat pe calea arătată de Duhul Sfânt. Dacă firea ta se poate schimba sau nu, depinde dacă poţi să ții pasul cu cuvintele actuale ale Duhului Sfânt şi dacă ai o înţelegere autentică. Acest lucru e diferit faţă de ceea ce aţi înţeles înainte. Înainte, ceea ce înţelegeaţi prin schimbarea firii era că voi, care judecaţi uşor, prin disciplinarea voastră de către Dumnezeu nu mai vorbiţi nechibzuit. Dar acesta este doar un aspect al schimbării şi, chiar acum, cel mai critic punct este urmarea îndrumării Duhului Sfânt. Urmezi orice spune Dumnezeu, asculţi orice îţi spune El. Oamenii nu își pot schimba singuri firea; ei trebuie să fie supuşi judecății, mustrării, suferinței și rafinării cuvintelor lui Dumnezeu sau să fie tratați, disciplinaţi și emondați prin cuvintele Lui. Doar după aceea pot să ajungă la ascultarea și devotamentul față de Dumnezeu și să nu încerce să-L păcălească și să-L trateze superficial. Sub rafinarea cuvintelor lui Dumnezeu, oamenii trec printr-o schimbare a firii lor. Doar cei care se supun dezvăluirii, judecății, disciplinării și tratării cuvintelor Lui, nu vor mai îndrăzni să facă lucrurile nesăbuit și vor deveni calmi și liniştiți. Cel mai important lucru este că sunt capabili să asculte cuvintele actuale ale lui Dumnezeu şi să se supună lucrării lui Dumnezeu şi, chiar dacă nu este conform concepţiilor umane, ei pot lăsa la o parte aceste noțiuni şi să se supună de bunăvoie. Atunci când se vorbea în trecut de o schimbare a firii, era în principal vorba de abandonarea sinelui, permiţând trupului să sufere, disciplinând propriul trup şi renunţând la alegerile trupeşti – acesta este un tip de schimbare a firii. Oamenii ştiu acum că adevărata expresie a schimbării firii este să asculte cuvintele actuale ale lui Dumnezeu precum şi să fie capabili să aibă o înţelegere sinceră a noii Sale lucrări. În acest fel, înțelegerea anterioară a oamenilor despre Dumnezeu, care era influențată de concepţiile lor, poate fi nimicită, iar ei pot să dobândească adevărata cunoaștere de Dumnezeu şi ascultare față de El – doar aceasta este o expresie autentică a schimbării firii.

Ţelul oamenilor de a intra în viaţă este bazat pe cuvintele lui Dumnezeu; s-a spus înainte că totul este îndeplinit datorită cuvintelor Sale, dar nimeni nu a văzut faptele. Dacă în această etapă pătrunzi în experiență, vei fi complet luminat – aceasta reprezintă construirea unei fundații bune pentru încercările viitoare și indiferent de ceea ce spune Dumnezeu, trebuie doar să intri în cuvintele Lui. Când Dumnezeu spune că începe să mustre oamenii, tu accepţi mustrarea Lui. Atunci când Dumnezeu le cere oamenilor să moară, tu accepţi acea încercare. Dacă trăiesti mereu în cele mai noi cuvântări ale Lui, în cele din urmă cuvintele lui Dumnezeu te vor desăvârși. Cu cât intri mai mult în cuvintele lui Dumnezeu, cu atât mai repede vei fi desăvârşit. De ce am părtășie din nou și din nou și vă cer să înțelegeți și să intrați în cuvintele lui Dumnezeu? Doar prin concentrarea căutării tale spre cuvintele lui Dumnezeu și prin trăirea lor și intrarea în realitatea lor, Duhul Sfânt va avea ocazia să lucreze în tine. Din acest motiv sunteți toți rivali ai fiecărei metode a lucrării lui Dumnezeu și, indiferent dacă la final suferința voastră a fost mare sau moderată, voi toți veți avea un „suvenir”. Pentru a atinge desăvârşirea voastră finală, trebuie să intraţi în toate cuvintele lui Dumnezeu. Pentru ca Duhul Sfânt să desăvârşească oamenii, El nu lucrează unilateral. El cere colaborarea oamenilor; El are nevoie ca toți să coopereze în mod conştient cu El. Indiferent de ceea ce spune Dumnezeu, tu pur şi simplu pătrunzi în cuvintele Lui – este mult mai benefic pentru vieţile voastre. Toate acestea au scopul de a vă schimba firea. Atunci când intri în cuvintele lui Dumnezeu, inima ta va fi mișcată de Dumnezeu și vei fi în stare să înțelegi tot ceea ce Dumnezeu dorește să realizeze în această etapă a lucrării și vei avea voința de a realiza acel lucru. În vremuri de mustrare, unii oameni au crezut că este metoda de lucru și nu au crezut în cuvintele lui Dumnezeu. Drept urmare, ei nu au fost supuşi rafinării și au ieșit din vremurile de mustrare necâştigând nimic si neînţelegând nimic. Au existat câţiva oameni care au intrat cu adevărat în aceste cuvinte fără nicio urmă de îndoială; ei au spus că cuvintele lui Dumnezeu sunt adevărate și fără greş și că oamenii ar trebui să fie mustrați. Ei s-au zbătut în această privință pentru o perioadă de timp, renunțând la viitorul și destinul lor și, odată ce au ieșit, firile lor s-au schimbat întrucâtva, iar ei au dobândit o înțelegere și mai profundă a lui Dumnezeu. Aceia care au ieșit din mijlocul mustrării au simțit cu toții frumusețea lui Dumnezeu și au știut că acel pas al lucrării lui Dumnezeu a fost dragostea Lui mare pogorându-se asupra omenirii, că a fost cucerirea și mântuirea iubirii lui Dumnezeu. De asemenea, ei au spus că gândurile lui Dumnezeu sunt întotdeauna bune și tot ceea ce face Dumnezeu în om este iubire, nu ură. Cei care nu au dat crezare cuvintelor lui Dumnezeu sau nu le-au dat importanță, nu au trăit procesul de rafinare din timpul vremurilor de mustrare şi rezultatul a fost că Duhul Sfant nu i-a însoţit şi nu au obţinut nimic. Pentru cei care au intrat în vremurile de mustrare, deși au fost supuși rafinării, Duhul Sfânt acţiona în interiorul lor într-un mod ascuns, iar rezultatul a fost că au suferit o schimbare în firea vieţii lor. Anumite persoane păreau a fi foarte pozitive din exterior. Ele erau mereu fericite, dar nu au intrat în acea stare de rafinare a cuvintelor lui Dumnezeu şi nu s-au schimbat deloc, consecință a faptului că nu credeau cuvintele lui Dumnezeu. Dacă nu crezi cuvintele Lui, Duhul Sfânt nu va lucra în tine. Dumnezeu apare tuturor acelora care cred cuvintele Lui; cei care cred şi înţeleg cuvintele Lui vor obţine iubirea Lui!

Pătrunde în starea cuvintelor lui Dumnezeu, concentrează-te să o faci într-o manieră activă și află ce trebuie pus în practică; numai făcând aşa poți experimenta o schimbare a firii vieţii tale. Doar în acest fel poți fi desăvârșit de Dumnezeu și numai oamenii care în acest fel au fost desăvârșiți de Dumnezeu pot fi pe placul voii Lui. Pentru a primi lumină nouă, trebuie să trăieşti în cuvintele Lui. Dacă ai fost emoţionat doar o dată de Duhul Sfânt, acest lucru nu este acceptabil deloc – trebuie să pătrunzi mai în profunzime. Celor care au fost emoţionaţi doar o dată li s-a stârnit râvna în interiorul lor și au devenit dispuși să caute, dar nu pot să mențină acest lucru pe termen lung și trebuie mereu să primească a fi mișcați de Duhul Sfânt. De atâtea ori am adus în discuţie faptul că sper ca Duhul lui Dumnezeu să emoţioneze spiritele oamenilor, ca ei să caute o schimbare în firea vieţii lor și în timp ce ei caută să fie emoţionaţi de Dumnezeu, să-și înțeleagă propriile neajunsuri, iar în procesul de trăire a cuvintelor Lui, să se lepede de lucrurile impure din ei înşişi (autosuficienţa, aroganța și propriile lor concepții și așa mai departe). Să nu crezi că doar primirea proactivă a noii lumini este acceptabilă – trebuie şi să te lepezi de lucrurile ce prezintă aspecte negative. Nu trebuie doar să pătrundeţi din aspectele pozitive, trebuie de asemenea să renunţaţi la toate lucrurile impure ale aspectelor negative. Trebuie să te cercetezi mereu cu privire la care lucruri impure încă mai există în tine. Concepţiile religioase ale oamenilor, intenţiile, speranţele, autosuficienţa şi aroganţa sunt toate lucruri impure. Compară-te cu toate cuvintele revelației lui Dumnezeu și cercetează-te de orice concepte religioase pe care le-ai putea avea. Doar dacă le recunoști cu adevărat, te poţi lepăda de ele. Anumiţi oameni spun: „Este suficient să urmăm lumina lucrării actuale a Duhului Sfânt și nu trebuie să acordăm atenţie la nimic altceva.” Cum te vei lepăda de conceptele tale religioase atunci când vor apărea? Crezi că este un lucru simplu să urmezi astăzi cuvintele lui Dumnezeu? Dacă ești religios, din noțiunile tale religioase și din teoriile teologice tradiționale din inima ta pot să se nască perturbări și, când lucrurile acestea apar, interferează cu capacitatea ta de a accepta lucruri noi. Acestea sunt toate probleme care există în realitate. Dacă doar urmezi cuvintele actuale ale Duhului Sfânt nu poţi satisface voia lui Dumnezeu. În timp ce urmezi lumina prezentă a Duhului Sfânt, trebuie să recunoști care sunt concepțiile și intențiile pe care încă le deții, ce autosuficienţă specific umană există și care comportamente sunt de nesupunere față de Dumnezeu. Și după ce ai recunoscut toate aceste lucruri, trebuie să te lepezi de ele. Renunțarea ta la acţiunile şi comportamentele tale anterioare este pentru a urma cuvintele actuale ale Duhului Sfânt. Pentru că o schimbare a firii, pe de o parte, este obţinută prin cuvintele lui Dumnezeu şi pe de altă parte, necesită ca oamenii să coopereze. Adică lucrarea lui Dumnezeu şi practica oamenilor sunt ambele indispensabile.

Pe viitoarea ta cale de slujire, cum poţi împlini voia lui Dumnezeu? Un punct important este acela de a urmări intrarea în viață, de a urmări o schimbare a firii, și de a urmări o intrare mai profundă în adevăr – aceasta este calea de a obţine desăvârşirea și de a fi câştigat de Dumnezeu. Toți sunteţi pe cale să primiți însărcinare din partea lui Dumnezeu, deci ce este aceasta? Acest lucru este relevant pentru următoarea etapă a lucrării, care va fi o lucrare mai importantă ce este realizată în întregul univers. Deci, acum ar trebui să urmăriți o schimbare în firea vieţii voastre, astfel încât pe viitor să deveniți cu adevărat o mărturie a faptului că Dumnezeu Își câștigă gloria prin lucrarea Lui și să fiţi modele pentru lucrarea Lui viitoare. Căutările de azi sunt toate pentru a pune o temelie lucrării viitoare; sunt pentru ca tu să fii folosit de Dumnezeu și astfel să poți depune mărturie pentru El. Dacă acesta este obiectul căutării tale, vei putea obține prezența Duhului Sfânt. Cu cât este mai mare obiectivul căutării tale, cu atât mai mult va fi posibil să fii făcut desăvârșit. Cu cât vei urmări mai mult adevărul, cu atât va lucra mai mult Duhul Sfânt. Cu cât vei avea mai multă energie pentru căutare, cu atât vei obține mai mult. Duhul Sfânt desăvârșește oamenii pe baza stării lor interne. Unii oameni spun că nu sunt dispuși să fie folosiți de Dumnezeu sau să fie desăvârșiți de El, că va fi bine câtă vreme trupul le rămâne în siguranță și întreg și ei nu vor suferi niciun fel de nenorociri. Unii oameni nu sunt dispuși să intre în Împărăție, ci sunt dispuși să coboare în Adânc. În cazul acesta, Dumnezeu îți va îndeplini și această dorință. Orice vei urmări, Dumnezeu va face să se împlinească pentru tine. Deci care este căutarea ta actuală? Urmăreşti să fii desăvârşit? Sunt acțiunile și comportamentele tale actuale de dragul de a fi desăvârșit de Dumnezeu, pentru a fi câștigat de El? Trebuie să te cercetezi constant în acest mod în viața de zi cu zi. Dacă îți concentrezi inima în urmărirea unui singur scop, Dumnezeu cu certitudine te va desăvârși. Aceasta este calea Duhului Sfânt. Calea arătată de Duhul Sfânt este obţinută prin căutările oamenilor. Cu cât tânjești mai mult să fii desăvârșit și câştigat de Dumnezeu, cu atât mai mult va lucra Duhul Sfânt în tine. Cu cât nu cauţi mai mult și cu cât eşti mai negativist și mai retras, cu atât mai mult Duhul Sfânt nu are ocazia să lucreze. Duhul Sfânt te va abandona treptat. Ești dispus să fii desăvârşit de Dumnezeu? Ești dispus să fii câştigat de Dumnezeu? Ești dispus să fii folosit de Dumnezeu? Ar trebui să urmăriți să faceţi totul pentru a fi desăvârşiţi, câştigaţi şi folosiţi de Dumnezeu, lăsând ca totul din univers să vadă faptele lui Dumnezeu descoperite în voi. Între toate lucrurile, voi sunteţi stăpânii lor şi între tot ce există Îi veţi permite lui Dumnezeu să se bucure de mărturie şi slavă datorită vouă – aceasta arată că sunteţi cea mai binecuvântată generaţie!

Anterior:Cunoaște cea mai recentă lucrare a lui Dumnezeu și urmează-I pașii

Următorul:Despre liniștirea inimii tale în fața lui Dumnezeu

Conținuturi Similare