Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Capitolul 85

Folosesc oameni diferiți pentru a împlini voia Mea: blestemele date de Mine sunt înfăptuite asupra celor pe care îi mustru și binecuvântările Mele sunt desăvârşite asupra celor pe care îi iubesc. Cine întâlnește acum binecuvântările Mele și cine suferă blestemele Mele are răgaz cu un singur cuvânt de-al Meu și cu a Mea cuvântare. Tu știi că oricine faţă de care sunt bun acum cu siguranță se va întâlni cu binecuvântările Mele în orice moment (adică aceia care ajung să Mă cunoască și sunt treptat mai siguri în privinţa Mea, care au noua lumină și revelație, și care pot ține pasul cu ritmul lucrării Mele). Pe oricine detest (este ceva în Mine, pe care oamenii nu-l pot percepe din afară) este cineva care va suferi cu siguranță blestemele Mele, și ei sunt unii dintre cei care fac parte, fără îndoială, din rândul urmașilor marelui balaur roșu, așa că vor împărtăși blestemul Meu asupra marelui balaur roșu. Aceia pe care nu suport să îi văd, ale căror calități cred că le lipsesc și care nu pot fi desăvârşiţi sau folosiți de Mine, vor avea încă o șansă de a fi mântuiți și vor fi unul dintre fiii Mei. Dacă o persoană nu are niciuna dintre calităţile Mele, nu poate înțelege lucrurile spirituale și nu Mă cunoaște, dar are o inimă înflăcărată, atunci va fi desemnată ca una din poporul Meu. Consider că aceia care împărtășesc blestemele Mele sunt dincolo de mântuire și sunt aceia care au fost stăpâniți de spiritele rele. Sunt nerăbdător să-i dau afară. Ei sunt născuți de marele balaur roșu și Eu îi detest cel mai mult. Din acest moment înainte, nu am nevoie de ei să Mă slujească – Eu pur şi simplu nu îi vreau! Nu vreau pe nici unul dintre ei! Nici măcar plânsul și scârșnirea dinților lor nu au niciun efect înaintea Mea, nu mă uit la niciunul dintre ei, ci îi distrug – ce ești tu? Meriţi tu să fii înaintea Mea? Ești vrednic? Încă pretindeți că sunteți oameni buni și vă prefaceți că sunteți umili! După ce ai făcut nenumărate lucruri rele, pot să te cruț? Și înălțându-te înaintea Mea, începi să Mă înfrunți din nou. Tu nu ai avut niciodată o intenție bună și vrei doar să Mă înșeli! Poți să devii bun când ești descendentul marelui balaur roșu? Imposibil! Tu ai fost deja blestemat de Mine și te judec aspru! Slujește-mi Mie din toată inima, cinstit și într-un mod disciplinat, și apoi întoarce-te la Adâncul tău! Vrei un loc în împărăția Mea? Visezi! Nerușinatule! Tu, cu trupul spurcat și murdar, eşti corupt atât de mult şi, totuși tu încă mai ai obrăznicia să stai înaintea Mea! Fă loc! Dacă mai amâni, te voi pedepsi sever! Toți aceia care se implică în necinste și înșelăciuni înaintea Mea trebuie să fie demascați. Unde te poți ascunde? Unde vă puteți deghiza? Poți să scapi de controlul Meu, indiferent de cât de mult te fereşti sau te ascunzi? Dacă nu-Mi slujești, viața ta va fi mai scurtă – tu vei fi terminat imediat!

Eu vă spun în mod clar ce fel de oameni sunt fiii Mei întâi nascuți și vă dau dovezi precise. Dacă n-aș face-o, atunci nu ați putea să vă luați locurile potrivite și ați hotărî la întâmplare pentru voi înșivă care ar trebui să fie locurile voastre. Unii ar fi prea umili și unii ar fi prea aroganți, iar cei care nu au calitatea Mea sau a căror calitate lipsește prea mult ar dori toți să fie fiii Mei întâi născuți. Care sunt expresiile făcute de cei care sunt fiii Mei întâi născuți? În primul rând, ei se concentrează asupra înţelegerii voinței Mele, sunt atenți față de voia Mea și, în același timp, toți au Duhul Sfânt care lucrează asupra lor; în al doilea rând, ei caută în mod persistent în spirit, nu sunt desfrânați, se păstrează în limitele Mele în orice moment, sunt extrem de normali și aceste comportamente nu sunt imitații (deoarece se concentrează pe simțirea lucrării Duhului Sfânt și sunt grijulii față de iubirea Mea pentru ei, sunt mereu prudenți și se tem profund de a avea o inimă care Mă trădează sau Mă sfidează); în al treilea rând, ei acționează din toată inima pentru Mine, sunt capabili să-și ofere întreaga lor ființă și au abolit deja orice idee despre propriile perspective de viitor, despre viața lor, despre ceea ce mănâncă, poartă, utilizează sau unde trăiesc; în al patrulea rând, ei au în mod constant o inimă care flămânzeşte și însetează pentru dreptate, ei cred că sunt atât de lipsiți și că statura lor este prea imatură; în al cincilea rând, aceștia sunt cei pe care i-am menționat înainte, fiind cei care au o bună reputație în lume, dar au fost alungați de oameni aici și care au integritate morală în relațiile lor cu sexul opus. Acestea sunt toate dovezi, dar acum nu vi le pot dezvălui complet deoarece lucrarea Mea nu a ajuns încă în acea etapă. Fii întâi nascuti, amintiţi-vă! Sentimentele de viață din voi, respectul vostru pentru Mine, iubirea voastră pentru Mine, cunoasterea voastră despre Mea, căutarea Mea, credinţa voastră – toate acestea sunt dragostea Mea pentru voi şi sunt toate dovezi pe care vi le dau ca să deveniți cu adevărat fiii Mei iubiți și să fiți la fel ca Mine, mâncând împreună, trăind împreună, bucurându-vă de binecuvântări împreună cu Mine, în slavă incomensurabilă.

Nu pot să arăt nicio indulgență față de cei care M-au persecutat, cei care nu M-au cunoscut (inclusiv înainte ca numele Meu să fie mărturisit), cei care au crezut că sunt om, și nici faţă de aceia care au hulit împotriva Mea și M-au defăimat în trecut. Deşi aceștia depun mărturia cea mai răsunătoare pentru Mine chiar acum, tot nu va funcționa. Persecutarea Mea din trecut a fost o slujire pentru Mine, și ei sunt totuși instrumentele Mele şi ar trebui să depună mărturie pentru Mine astăzi. Doar cei care sunt cu adevărat desăvârşiţi de către Mine astăzi Îmi sunt de folos, căci Eu sunt Dumnezeul drept Însuși, și am ieșit din trup și M-am desprins de toate relațiile pământeşti. Eu sunt Dumnezeu Însuși și toți oamenii, toate lucrurile și toate chestiunile care erau în jurul Meu în trecut sunt în mâinile Mele. Eu sunt lipsit de emoție și practic dreptatea în privinţa tuturor lucrurilor. Sunt integru, neîntinat nici de cea mai mică murdărie. Înțelegeți sensul cuvintelor Mele? Puteți, de asemenea, să realizați acest lucru? Oamenii cred că și Eu am o umanitate normală, o familie și emoții, dar voi știți că vă înșelați complet? Eu sunt Dumnezeu! Ați uitat acest lucru? Sunteți derutați? Voi tot nu Mă cunoașteți!

Dreptatea Mea a fost complet dezvăluită vouă. Orice fel în care tratez orice fel de persoană dezvăluie dreptatea și măreția Mea. Pentru că Eu sunt Dumnezeu Însuși care aduce urgie cu El, nu voi lăsa nici măcar pe unul singur care M-a persecutat sau M-a spurcat să scape. Vedeți acest lucru în mod clar, sub acest tip de cerință strictă? Cei pe care i-am ales și pe care i-am predestinat sunt ca perlele rare sau agatele, și sunt puțini și foarte îndepărtaţi unul de celălalt, căci aceia care vor domni ca împărați trebuie să fie mult mai puțini decât cei care vor fi poporul Meu, și acest lucru dezvăluie puterea Mea și faptele Mele minunate. Eu adesea spun că vă voi răsplăti, că vă voi încorona şi că în Mine există slavă fără sfârșit. Ce vreau să spun prin recompensă, coroană și slavă? În concepțiile oamenilor, recompensele sunt lucruri materiale, cum ar fi hrana, hainele sau lucrurile care pot fi folosite, dar aceasta este gândirea lor complet învechită; nu la aceasta Mă refer, dar este o înțelegere eronată. Recompensele sunt lucruri obținute chiar acum și ele fac parte din har. Dar există și unele care sunt legate de plăcerile carnale, iar aceia care Mă slujesc pe Mine, dar care nu sunt mântuiți pot, de asemenea, să obțină o bucurie materială (deși sunt încă lucruri materiale care servesc Mie). O coroană nu este un ecuson de birou. Adică, nu este un lucru material pe care vi-l dau pentru plăcerea voastră, ci mai degrabă este un nume nou pe care vi-l dau și oricine este capabil să fie vrednic de noul nume va fi cel care a câștigat o coroană, care câștigă binecuvântările Mele. Recompensele și coroanele fac parte din binecuvântări, dar, comparate cu binecuvântările, sunt mult mai puțin, ca diferența dintre cer și pământ. Slava pur și simplu nu poate fi imaginată în concepțiile oamenilor, deoarece slava nu este un lucru material, ci este ceva pe care ei îl concep în abstracție extremă. Și ce este mai exact slava? Ce înseamnă să spui că voi veți coborî în slavă împreună cu Mine? Întregimea Mea, adică ceea ce sunt și ce am – milă și iubire (față de fiii Mei) și dreptate, măreție, judecată, mânie, blestem și ardere (faţă de toţi oamenii) – persoana Mea este slavă. De ce spun că împreună cu Mine există slavă fără sfârșit? Este pentru că împreună cu Mine există înțelepciune fără sfârșit și abundență incomparabilă. De aceea, coborârea în slavă alături de Mine înseamnă că voi ați fost deja făcuţi compleţi de Mine, aveți ceea ce sunt și ceea ce am, complete sunteţi întregiţi de către Mine, Mă veneraţi în inima voastră și nu vă opuneți Mie; acum ar trebui să înțelegeți, nu?

Situația tensionată a tuturor națiunilor pământești a ajuns la un apogeu și toți se pregătesc în mod constant pentru a Mă servi și pentru a primi arderea Mea. Când mânia și arderea Mea vor veni, nu va mai fi existat vreun indiciu prealabil, totuși știu ce fac și Îmi este absolut clar. Ar trebui să fiți siguri de cuvintele Mele și trebuie să vă grăbiți să puneți totul la punct, și să vă pregătiți să-i păstoriți pe cei care vin din străinătate. Ţine minte asta! China – adică fiecare persoană și loc din China – suferă blestemele Mele; înțelegi sensul cuvintelor Mele?

Anterior:Capitolul 84

Următorul:Capitolul 86

Conținuturi Similare