Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.
I、Cuvântările lui Hristos al zilelor de pe urmă
Cuvântul Se arată în trup Cuvântul Se arată în trup

Aceasta a fost prima oară de la creație când Dumnezeu s-a adresat întregii omeniri. Aceste cuvântări au fost primul text exprimat de Dumnezeu în mijlocul omenirii, în care El a expus oameni, i-a ghidat, i-a judecat și le-a vorbit deschis și astfel, de asemenea, au fost primele cuvântări prin care Dumnezeu i-a lăsat pe oameni să cunoască pașii Săi, locul în care se află El, firea lui Dumnezeu, ce are și ce este Dumnezeu, gândurile lui Dumnezeu și grija Lui pentru omenire. Se poate spune că acestea au fost primele cuvântări pe care Dumnezeu le-a rostit către omenire din al treilea cer, de la creație, și prima dată când Dumnezeu Și-a folosit identitatea inerentă pentru a Se arăta și a-Și face auzită vocea inimii Sale către omenire, prin intermediul cuvintelor.

Cuvântările lui Hristos al zilelor de pe urmă (Selecții) Cuvântările lui Hristos al zilelor de pe urmă (Selecții)

Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă, a folosit cuvinte pentru a judeca și purifica oamenii și pentru a-i călăuzi ca să intre într-o nouă epocă – Epoca Împărăției. Toți cei ce sunt ascultători sub stăpânirea lui Hristos vor putea să se bucure de un adevăr mai înalt, să obțină binecuvântări mai mari, să trăiască cu adevărat în lumină și, de asemenea, să obțină adevărul, calea și viața.

Cartea deschisă de Miel Cartea deschisă de Miel

Hristos din zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic, a exprimat cuvinte, mărturisind că Mântuitorul s-a întors cu mult timp în urmă pe un „nor alb” și a făcut lucrarea judecății începând cu casa lui Dumnezeu pentru a judeca, purifica și salva omenirea. Dumnezeu Atotputernic este Mielul profețit de Cartea Apocalipsei, care deschide sulul și cele șapte peceți.

Judecata începe de la Casa lui Dumnezeu Judecata începe cu Casa lui Dumnezeu

Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă, a exprimat cuvinte pentru a judeca, a purifica și a salva oamenii, și a făcut lucrarea judecății începând cu casa lui Dumnezeu. Dumnezeu Atotputernic a apărut în estul lumii cu dreptate, măreție, mânie și mustrare, și El S-a dezvăluit pe Sine oștirilor nenumărate ale umanității! Aceasta îndeplinește cuvintele din 1 Petru 4:17, „Căci a venit vremea ca judecata să înceapă la casa lui Dumnezeu.”

Cuvinte clasice de la Dumnezeu Atotputernic Hristos al zilelor de pe urmă Cuvinte clasice de la Dumnezeu Atotputernic Hristos al zilelor de pe urmă

În această carte au fost strânse selecții clasice ale cuvintelor exprimate de Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă. Aceste cuvinte sunt un ghid pentru cei ce tânjesc după arătarea lui Dumnezeu pentru a-I căuta urmele pașilor. Ele vă pot conduce spre a găsi intrarea în Împărăția cerurilor.

Cuvinte clasice ale lui Dumnezeu Atotputernic despre Evanghelia Împărăției (Selecții) Cuvinte clasice ale lui Dumnezeu Atotputernic despre Evanghelia Împărăției (Selecții)

În această care sunt incluse selecții din cuvintele clasice ale lui Dumnezeu Atotputernic, care aduc mărturie pentru toți cei ce nădăjduiesc și se roagă pentru arătarea lui Dumnezeu și revenirea Mântuitorului pe nori albi acum mult timp în urmă și care aduc mărturie despre arătarea și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic în Epoca Împărăției. Aceasta ajută omenirea să recunoască că Dumnezeu Atotputernic și Domnul Isus sunt același Dumnezeu – El este Mielul prorocit în Cartea Apocalipsei, care a deschis cartea și cele șapte peceți.

Ascultând vocea lui Hristos  Cunoscându-L pe Dumnezeu
Dezvăluirea adevărului