Capitolul 97

Îi voi face pe toți să Îmi vadă faptele minunate și să-Mi audă cuvintele înțelepte. Lucrul acesta trebuie să includă fiecare persoană și trebuie să se întâmple cu toate lucrurile. Acesta este decretul Meu administrativ, iar aceasta este mânia Mea. Voi atinge fiecare persoană și fiecare chestiune astfel încât toți oamenii din tot universul și până la capătul lumii să vadă cu propriii ochi; nu Mă voi opri niciodată până când nu s-a împlinit acest lucru. Mi-am revărsat mânia întru totul, fără să rețin vreo strop. Este îndreptată asupra fiecărei persoane care acceptă acest nume (curând, va fi întoarsă asupra tuturor națiunilor lumii). Și ce este mânia Mea? Cât de cumplită este? Asupra cărui fel de persoană se revarsă mânia Mea? Majoritatea oamenilor cred că mânia este cel mai sever grad de furie, dar lucrul acesta nu o explică în întregime. Mânia Mea și decretele Mele administrative sunt două părți inseparabile; când Îmi promulg decretele administrative, mânia le urmează. Așadar, ce anume este mânia? Mânia este un grad de judecată pe care o împart oamenilor și este principiul din spatele promulgării fiecăruia dintre decretele Mele administrative. În cazul în care cineva Îmi încalcă unul dintre decrete, mânia Mea va avea o amplitudine corespunzătoare, în funcție de decretul care a fost încălcat. Când mânia Mea este prezentă, e sigur că și decretele Mele administrative sunt prezente, și invers. Decretele Mele administrative și mânia Mea formează un întreg inseparabil. Este cea mai aspră dintre judecăți, pe care nimeni nu o poate ofensa. Toți oamenii trebuie să o respecte sau, altfel, nu vor evita cu ușurință să fie doborâți de mâna Mea. Oamenii nu au cunoscut-o niciodată de-a lungul veacurilor (deși au existat unii care au suferit durerea cauzată de mari dezastre, tot nu au aflat-o; totuși, executarea acestui decret administrativ începe, în principal, de acum), dar astăzi v-o dezvălui în întregime, ca să puteți evita cauzarea ofenselor.

Toți oamenii ar trebui să-Mi audă vocea și să creadă în cuvintele Mele. Altfel, nu voi acționa, și nici nu voi face nicio lucrare. Toate cuvintele și acțiunile Mele sunt exemple pe care ar trebui să le urmați; acestea sunt exemplarul vostru și un model de urmat pentru voi. Motivul pentru care am devenit trup este ca voi să puteți vedea ce sunt și ce am în umanitatea Mea. În viitor, vă voi permite să fiți martori la ceea ce sunt și ce am în divinitatea Mea. Lucrurile trebuie să se desfășoare pas cu pas, în acest mod. Altfel, oamenii pur și simplu nu Mă vor putea crede și nu Mă vor cunoaște. În schimb, vor avea doar viziuni neclare și confuze și nu vor putea să aibă o înțelegere clară în ceea ce Mă privește. Cuvintele Mele au arătat că persoana Mea vi S-a arătat întru totul, totuși, oamenii Îmi aud cuvintele și tot nu Mă cunosc – din simplul motiv că sunt nesăbuiți și ignoranți. Chiar și acum că M-am întrupat, oamenii tot Mă sfidează și, prin urmare, Îmi folosesc mânia și decretele Mele administrative pentru a pedepsi această veche epocă păcătoasă și promiscuă și a-i face întru totul de rușine pe Satana și pe diavoli. Aceasta este singura cale; este destinația omenirii și este finalul care îi așteaptă pe oameni. Rezultatul este o concluzie inevitabilă pe care nimeni nu o poate schimba și de la care nimeni nu se poate sustrage prin vorbe. Doar Eu am ultimul cuvânt; aceasta este gestionarea Mea și acesta este planul Meu. Toți oamenii trebuie să creadă și să fie convinși în inimă și în cuvânt. Cei care obțin noroc în această viață vor suferi cu siguranță pentru totdeauna, în timp ce aceia care suferă în această viață vor fi cu siguranță binecuvântați pentru totdeauna – am predeterminat acest lucru și nimeni nu îl poate schimba. Nu există nimeni care să-Mi poată schimba inima și nu există nimeni care să poată adăuga măcar o vorbă în plus cuvintelor Mele, și cu atât mai puțin le este permis să înlăture arbitrar chiar și un singur cuvânt; dacă cineva încalcă acest lucru, cu siguranță îl voi mustra.

Tainele Mele vă sunt dezvăluite zilnic – le înțelegeți cu adevărat? Ești cu adevărat sigur în privința acestora? Când Satana te înșală, ești capabil să îți dai seama? Acest lucru este stabilit conform staturilor voastre în viață. Din moment ce spun că toate lucrurile sunt predeterminate de Mine, de ce atunci M-am întrupat personal pentru a-Mi desăvârși fiii întâi născuți? În plus, de ce am făcut atât de multe lucrări pe care oamenii le consideră inutile? Eu sunt Cel confuz? Ține minte aceasta! Tot ce fac nu este doar pentru a-i câștiga pe fiii Mei întâi născuți, ci, mai important, pentru a-l rușina pe Satana. Deși Satana Mă sfidează, am totuși puterea să-i fac odraslele să se răzvrătească împotriva lui și să se întoarcă să Mă slăvească. În plus, tot ceea ce fac este ca următorul pas al lucrării să se desfășoare ușor și ca întreaga lume să se bucure și să-Mi aducă laudă și ca toate lucrurile care respiră să îngenuncheze în fața Mea și să Mă slăvească; acea zi va fi cu adevărat o zi a gloriei. Țin toate lucrurile în mâinile Mele și când vor izbucni cele șapte tunete, toate lucrurile vor fi împlinite în întregime, neschimbătoare și toate stabilite. Din acel moment se va intra în noua viață a noului cer și a noului pământ, în circumstanțe complet noi, iar viața Împărăției va începe. Dar cum este în Împărăție? Oamenii pur și simplu nu pot percepe clar acest lucru (deoarece nimeni nu a gustat vreodată din viața Împărăției, și astfel oamenii doar și-au imaginat-o și au cugetat la aceasta în inimile lor). În acest timp, în trecerea de la viața bisericii la viața Împărăției, ceea ce înseamnă a trece din starea prezentă în starea viitoare, se vor petrece multe lucruri pe care oamenii nu și le-au imaginat vreodată. Viața bisericească este precursoarea intrării în viața Împărăției; așadar, înainte ca viața Împărăției să apară, nu voi cruța niciun efort pentru a avea grijă de viața bisericii. Ce reprezintă viața bisericii? Lucrurile stau astfel; toată lumea, inclusiv fiii Mei întâi născuți, mănâncă, bea și bucură de cuvintele Mele și Mă cunosc, astfel primind arderea și purificarea Mea ca să-Mi poată înțelege decretele administrative, judecata și mânia și să poată evita să aducă ofensă vieții Împărăției. Și ce reprezintă „viața Împărăției”? Viața Împărăției este locul unde fiii Mei întâi născuți domnesc ca regi împreună cu Mine, stăpânind toate popoarele și toate națiunile (doar fiii Mei întâi născuți și cu Mine putem să ne bucurăm de viața împărăției). Deși fiii Mei și oamenii Mei din toate națiunile și toate popoarele intră în Împărăție, ei nu pot să se bucure de viața Împărăției. De aceasta se pot bucura doar cei care intră în lumea spirituală. Deci doar fiii Mei întâi născuți și cu Mine putem trăi în corp, în timp ce fiii Mei și poporul Meu continuă să trăiască în trup. (Totuși, acesta nu este trupul care a fost corupt de Satana. Acesta este înțelesul faptului că fiii Mei întâi născuți domnesc împreună cu Mine ca regi.) Duhurile, sufletele și corpurile tuturor celorlalți oameni vor fi luate și aruncate în Infern. Asta înseamnă că acești oameni vor pieri cu totul și vor înceta să existe (totuși, ei trebuie să treacă prin toate legăturile și cruzimile Satanei, ca greutățile și dezastrele). Odată ce acest lucru este împlinit, viața Împărăției va fi oficial pe făgașul cel bun, iar Eu voi începe oficial să Îmi dezvălui faptele (ca să fie dezvăluite în mod deschis, și nu ascunse). De atunci înainte, cu siguranță nu vor mai exista suspine și lacrimi. (Căci nu va mai exista nimic care să-i poată răni pe oameni sau care să-i facă să plângă sau să le provoace suferință, iar acest lucru este valabil și pentru fiii Mei și poporul Meu; dar există un punct care trebuie scos în evidență, și anume că fiii Mei și poporul Meu vor fi trup pentru totdeauna.) Totul va fi vesel – o viziune a desfătării. Nu va fi ceva fizic, ci, mai degrabă, ceva care nu poate fi văzut cu ochii fizici. Vor putea să se bucure de aceasta și cei care sunt fiii Mei întâi născuți; aceasta este fapta Mea minunată și aceasta este puterea Mea măreață.

Îmi doresc să puteți să-Mi căutați voia și să aveți considerație față de inima Mea tot timpul. Plăcerile trecătoare îți pot distruge întreaga viață, în timp ce suferința trecătoare poate aduce o eternitate de binecuvântări. Nu fi neconsolat; aceasta este calea care trebuie străbătută. Înainte, am spus deseori: „Pe cei care se sacrifică pentru Mine cu sinceritate îi voi binecuvânta, cu siguranță, din belșug”. Și ce sunt „binecuvântările”? Acestea nu sunt numai cele obținute astăzi, ci cu atât mai mult sunt cele care vor fi savurate în viitor – doar acestea sunt binecuvântări adevărate. Când vă întoarceți în Muntele Sion, veți arăta o recunoștință fără margini pentru suferința voastră actuală, căci aceasta este binecuvântarea Mea. A trăi acum în trup înseamnă a fi pe Muntele Sion (adică trăiești în Mine), în timp ce a trăi mâine în corp va fi ziua gloriei și acest lucru, chiar mai mult, înseamnă a fi pe Muntele Sion. După auzirea acestor cuvinte pe care le spun, veți înțelege ce înseamnă „Muntele Sion”. Muntele Sion este un sinonim pentru Împărăție și este, de asemenea, lumea spirituală. Pe Muntele Sion de astăzi, sunteți în trup primind consolare și obținând harul Meu; pe Muntele Sion al viitorului, veți fi în corp bucurându-vă de binecuvântarea de a domni ca regi. Acest lucru, în mod categoric, nu trebuie să fie ignorat. Și în niciun caz să nu permiteți să treacă pe lângă voi momente în care puteți câștiga binecuvântări; ziua de astăzi este ziua de astăzi, până la urmă, și este foarte diferită de cea de mâine. Când vei ajunge să te bucuri de binecuvântări, vei crede că harul de astăzi nu merită menționat. Acesta este lucrul pe care ți-l încredințez și acesta este sfatul Meu final.

Anterior: Capitolul 96

Înainte: Capitolul 98

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Capitolul 12

Când toți oamenii iau aminte, când toate lucrurile sunt reînnoite și reînsuflețite, când fiecare persoană I se supune lui Dumnezeu fără...

Taina întrupării (1)

În Epoca Harului, Ioan a pregătit calea pentru Isus. Ioan nu a putut să facă lucrarea lui Dumnezeu Însuși, ci pur și simplu a îndeplinit...

Oare există Treimea?

După ce s-a realizat adevărul lui Isus devenit trup, omul a crezut că, în cer, nu există doar Tatăl, ci și Fiul și chiar Duhul. Aceasta...

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger