Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Capitolul 97

Voi face fiecare persoană să Îmi vadă faptele minunate și să-Mi audă cuvintele înțelepte. Trebuie să fie fiecare persoană și trebuie să fie în privința fiecărui lucru. Acesta este decretul Meu administrativ și este mânia Mea. Voi implica fiecare persoană și fiecare chestiune pentru ca toți oamenii de la un capăt al universului până la celălalt să vadă cu proprii ochi, altfel nu Mă voi opri niciodată. Mânia Mea a fost revărsată în întregime și nicio fărâmă nu a fost reținută. Este destinată fiecărei persoane care acceptă acest nume (curând va fi întoarsă asupra tuturor națiunilor lumii). Și ce este mânia Mea? Cât de severă este? Asupra cărui fel de persoană se revarsă mânia Mea? Majoritatea oamenilor cred că mânia este cel mai sever grad de furie, dar asta nu o explică în întregime. Mânia Mea și decretele Mele administrative sunt două pă‏rți inseparabile; când Îmi promulg decretele administrative, mânia le urmează. Deci ce anume este mânia? Mânia este un grad de judecată pe care o împart oamenilor și este principiul din spatele promulgării fiecăruia dintre decretele Mele administrative. Oricine încalcă unul dintre decretele Mele, mânia Mea va fi într-un grad corespunzător, în funcție de decretul care a fost încălcat. Cu mânia vin decretele Mele administrative și cu decretele Mele administrative vine mânia. Decretele Mele administrative și mânia Mea formează un întreg inseparabil. Este cea mai aspră dintre judecăți și nimeni nu o poate ofensa. Toți oamenii trebuie să o respecte sau, altfel, le va fi greu să evite să fie doborâți de mâna Mea. Oamenii nu au știut niciodată despre aceasta de-a lungul veacurilor (deși unii oameni au suferit durerea cauzată de mari dezastre, tot nu au știut despre aceasta; dar acest lucru începe, în principal, să fie promulgat chiar acum), dar astăzi v-o dezvălui în întregime, astfel încât să puteți evita cauzarea ofenselor.

Toți oamenii ar trebui să audă vocea Mea și să creadă în cuvintele Mele, altfel nu voi acționa, nici nu voi face vreo lucrare. Fiecare cuvânt și fiecare acțiune ale Mele sunt exemple pe care ar trebui să le urmați; acestea sunt exemplarul vostru și un model de urmat pentru voi. Motivul pentru care am devenit trup este ca voi să puteți vedea ce sunt și ce am în umanitatea Mea. În viitor, vă voi permite să fiți martori la ceea ce sunt și am în divinitatea Mea. Lucrurile trebuie să se desfășoare pas cu pas în acest mod. Altfel, oamenii pur și simplu nu vor putea crede și nu Mă vor cunoaște. În schimb, ei doar vor fi lipsiți de claritate și confuzi în privința viziunilor și nu vor putea să aibă o înțelegere clară în ceea ce Mă privește. Cuvintele Mele au arătat că persoana Mea vi S-a arătat cu totul, doar că oamenii sunt nesăbuiți și ignoranți, de aceea, ei aud cuvintele Mele și tot nu Mă cunosc. Oamenii încă Mă sfidează în întruparea actuală, prin urmare Îmi folosesc mânia și decretele Mele administrative pentru a pedepsi această veche epocă păcătoasă și promiscuă și a-i rușina cu totul pe Satana și pe diavoli. Aceasta este singura cale, este destinația pentru omenire și este finalul care îi așteaptă pe oameni. Rezultatul final este o concluzie inevitabilă pe care nimeni nu o poate schimba și de la care nimeni nu se poate sustrage prin vorbe. Doar Eu am ultimul cuvânt; aceasta este gestionarea Mea și este planul Meu. Oamenii trebuie să creadă și să fie convinși cu toții în inimă și prin cuvânt. Cei care obțin noroc în această viață vor suferi, cu siguranță, pentru totdeauna, în timp ce aceia care suferă în această viață vor fi, cu siguranță, binecuvântați pentru totdeauna – acest lucru este predestinat de Mine și nimeni nu îl poate schimba. Nimeni nu Îmi poate schimba inima și nimeni nu poate adăuga nici măcar o vorbă la cuvintele Mele, cu atât mai puțin le este permis să înlăture vreun cuvânt în mod arbitrar; îi voi mustra cu siguranță pe toți cei ce ofensează.

Tainele Mele vă sunt dezvăluite zilnic – le înțelegeți cu adevărat? Ești cu adevărat sigur în privința acestora? Ești capabil să îți dai seama când te înșală Satana? Acest lucru este determinat conform staturilor voastre în viață. Din moment ce spun că toate lucrurile sunt predestinate de Mine Însumi, de ce atunci Mă întrupez personal pentru a-Mi desăvârși fiii întâi născuți? În plus, de ce am făcut o asemenea mare lucrare pe care oamenii o consideră inutilă? Eu sunt Cel confuz? Ține minte aceasta! Tot ceea ce fac este nu doar pentru a-i câștiga pe fiii Mei întâi născuți, ci, mai important, pentru a-l rușina pe Satana. Deși Mă sfidează, totuși, am puterea să le fac pe odraslele lui să se răzvrătească împotriva lui și să înceapă să-Mi aducă slavă. Aceasta este mai mult pentru ca următorul pas al lucrării să se desfășoare ușor și ca întreaga lume să se bucure și să-Mi aducă laudă și ca toate lucrurile care respiră să-și plece genunchiul în fața Mea și să Mă slăvească; aceea va fi cu adevărat o zi a gloriei. Țin toate lucrurile în mâinile Mele și când vor izbucni cele șapte tunete, toate lucrurile vor fi împlinite cu totul, neschimbătoare și toate stabilite. Din acel moment se va intra în noua viață a noului cer și noului pământ, intrând în circumstanțe complet noi, iar viața Împărăției va începe. Dar cum este în interiorul împărăției? Oamenii, pur și simplu, nu pot percepe clar acest lucru (deoarece nimeni nu a gustat vreodată înainte din viața Împărăției și astfel oamenii doar și-au imaginat-o în minte și au cugetat la aceasta în inimile lor). În trecerea de la viața bisericii la viața Împărăției, ceea ce înseamnă a trece din starea prezentă în starea viitoare, în acest timp, se vor petrece multe lucruri pe care oamenii nu și le-au imaginat vreodată. Viața bisericească este precursoarea intrării în viața Împărăției, așadar înainte ca viața Împărăției să apară, nu voi cruța niciun efort pentru a avea grijă de viața bisericii. Ce reprezintă viața bisericii? Reprezintă toată lumea, inclusiv fiii Mei întâi născuți, mâncând, bând și bucurându-se de cuvintele Mele și cunoscându-Mă, prin aceea primind arderea și purificarea Mea, pentru a înțelege decretele Mele administrative, judecata și mânia Mea, astfel încât să poată evita să aducă ofensă în viața Împărăției. Și ce reprezintă viața Împărăției? Viața Împărăției este locul unde fiii Mei întâi născuți domnesc ca regi împreună cu Mine, stăpânind toate popoarele și toate națiunile (doar fiii Mei întâi-născuți și cu Mine putem să ne bucurăm de viața împărăției). Deși fiii Mei și poporul Meu dintre toate popoarele și toate națiunile intră în Împărăție, ei nu pot să se bucure de viața Împărăției. De aceasta se pot bucura doar cei care intră în lumea spirituală. Deci doar fiii Mei întâi-născuți și cu Mine putem trăi în corp, în timp ce fiii Mei și poporul Meu continuă să trăiască în trup. (Totuși, acesta nu este trupul care a fost corupt de Satana. Acesta este înțelesul faptului că fiii Mei întâi născuți domnesc împreună cu Mine ca regi.) Duhurile, sufletele și corpurile celorlalți oameni vor fi luate și aruncate în Infern. Asta înseamnă că acești oameni vor pieri cu totul și vor înceta să existe (totuși ei trebuie să treacă prin toate legăturile și cruzimile Satanei, precum greutăți și dezastre). Odată ce acest lucru este realizat, oamenii vor putea intra oficial pe calea dreaptă a vieții Împărăției, iar Eu voi începe oficial să Îmi dezvălui faptele (ca să fie dezvăluite în mod deschis și nu ascunse). De atunci înainte, cu siguranță, nu vor mai exista suspine și lacrimi. (Căci nu va mai exista nimic care să poată răni oamenii sau care să-i facă să plângă sau să le provoace suferință și acest lucru este valabil și pentru fiii Mei și poporul Meu; dar există un punct asupra căruia trebuie insistat, și anume că fiii Mei și poporul Meu vor fi trup pentru totdeauna.) Totul va fi vesel și o viziune de desfătare. Nu va fi ceva fizic, va fi ceva care nu poate fi văzut cu ochii fizici. Vor putea să se bucure de aceasta și cei care sunt fiii Mei întâi născuți; aceasta este fapta Mea minunată și puterea Mea.

Doresc ca voi să puteți căuta voia Mea și să aveți considerație față de inima Mea tot timpul. Plăcerile trecătoare îți pot distruge întreaga viață, în timp ce suferința trecătoare poate aduce o eternitate de binecuvântări. Nu fi neconsolat; aceasta este calea care trebuie străbătută. Înainte, am spus deseori: „Celor care se sacrifică în mod sincer pentru Mine, te voi binecuvânta, cu siguranță, foarte mult.” Ce sunt binecuvântările? Acestea nu sunt numai cele obținute astăzi, ci cu atât mai mult sunt cele care vor fi savurate în viitor – doar acestea sunt binecuvântări adevărate. Când vă întoarceți în Muntele Sion, veți arăta o recunoștință fără margini pentru suferința voastră actuală, căci aceasta este binecuvântarea Mea. A trăi acum în trup înseamnă a fi pe Muntele Sion (însemnând că trăiești în Mine), în timp ce a trăi în corp mâine va fi ziua gloriei și aceasta înseamnă cu atât mai mult a fi pe Muntele Sion. După auzirea acestor cuvinte pe care le spun, înțelegeți atunci ce înseamnă Muntele Sion. Muntele Sion este un sinonim pentru Împărăție și este, de asemenea, lumea spirituală. Pe Muntele Sion de astăzi, sunteți în trup primind consolare și obținând harul Meu; pe Muntele Sion al viitorului, veți fi în corp bucurându-vă de binecuvântările de a domni ca regi. Acest lucru, în mod categoric, nu trebuie să fie ignorat. Și în niciun caz să nu fie permis să treacă pe lângă voi momente în care binecuvântări pot fi câștigate; astăzi este astăzi, până la urmă, și este foarte diferit de mâine. Când vei ajunge să te bucuri de binecuvântări, vei crede că harul de astăzi nu merită menționat. Acesta este lucrul pe care ți-l încredințez și este sfatul Meu final.

Anterior:Capitolul 96

Următorul:Capitolul 98

Conținuturi Similare