Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

`

Epoca Împărăției este Epoca Cuvântului

În Epoca Împărăției, Dumnezeu folosește cuvântul pentru a introduce o nouă epocă, pentru a schimba mijloacele pentru lucrarea Sa și pentru a face lucrarea întregii epoci. Acesta este principiul pe baza căruia lucrează Dumnezeu în Epoca Cuvântului. El a devenit trup pentru a vorbi din perspective diferite, permițând omului să Îl vadă cu adevărat pe Dumnezeu care este Cuvântul apărut în trup și înțelepciunea și minunea Lui. Acest fel de lucrare este realizată pentru a atinge mai bine obiectivele de cucerire a omului, de a-l desăvârși și de a a-l elimina. Aceasta este adevărata însemnătate a folosirii cuvântului pentru a lucra în Epoca Cuvântului. Prin cuvânt, omul ajunge să cunoască lucrarea lui Dumnezeu, firea lui Dumnezeu, esența omului și ceea ce omul ar trebui să pătrundă. Prin intermediul cuvântului, toată lucrarea pe care dorește să o facă Dumnezeu în Epoca Cuvântului este adusă la îndeplinire. Prin cuvânt, omul este descoperit, eliminat și încercat. Omul a văzut cuvântul, a auzit cuvântul și a devenit conștient de existența cuvântului. Prin urmare, omul crede în existența lui Dumnezeu; el crede în atotputernicia și înțelepciunea lui Dumnezeu, precum și în inima plină de dragoste a lui Dumnezeu și dorința Lui de a-l mântui pe om. Deși cuvântul „cuvânt” este simplu și obișnuit, cuvântul ieșit din gura lui Dumnezeu ce S-a făcut trup zguduie întregul univers; cuvântul Lui transformă inima omului, concepțiile și vechea fire a omului și vechea aparență a întregii lumi. De-a lungul veacurilor, doar Dumnezeul de astăzi lucrează în acest fel și doar El vorbește și mântuiește pe om astfel. După aceea, omul trăiește sub îndrumarea cuvântului, păstorit și alimentat de cuvânt; ei trăiesc în lumea cuvântului, trăiesc în cadrul blestemelor și binecuvântărilor cuvântului lui Dumnezeu și, chiar mai mult, trăiesc sub judecata și mustrarea cuvântului. Aceste cuvinte și această lucrare sunt toate pentru binele mântuirii omului, realizând voia lui Dumnezeu și schimbând înfățișarea inițială a lumii vechii creații. Dumnezeu a creat lumea prin cuvânt, conduce oameni în întreg universul prin cuvânt, îi cucerește și mântuiește prin cuvânt. În cele din urmă, El va folosi cuvântul ca să pună capăt întregii lumi din vechime. Doar atunci planul de gestionare (planul mântuirii) este complet întru totul. De-a lungul Epocii Împărăției, Dumnezeu folosește cuvântul pentru a-Și face lucrarea și pentru a atinge rezultatele lucrării Sale; El nu face minuni și nu realizează miracole; El doar Își face lucrarea prin cuvânt. Datorită cuvântului, omul este hrănit și aprovizionat; datorită cuvântului, omul dobândește cunoștință și experiență adevărate. Omul a primit cu adevărat multe binecuvântări extraordinare în Epoca Cuvântului. Omul nu suferă durere fizică și, pur și simplu, se bucură de îmbelșugata provizie a cuvântului lui Dumnezeu; el nu are nevoie să caute sau să plece la drum și vede cu ușurință înfățișarea lui Dumnezeu, el însuși Îl aude vorbind, primește provizia Sa și Îl vede făcându-Și personal lucrarea. În vremurile trecute, omul nu se putea bucura de astfel de lucruri, iar acestea sunt binecuvântări pe care ei nu le puteau primi niciodată.

Dumnezeu este hotărât să-l întregească pe om. Indiferent de perspectiva din care El vorbește, totul este cu intenția de a-i desăvârși pe acești oameni. Cuvintele rostite din perspectiva Duhului sunt greu de înțeles pentru om și acesta este incapabil de a găsi o cale către practică, deoarece omul are o capacitate limitată de a primi. Lucrarea lui Dumnezeu obține efecte diferite și fiecare pas din lucrare are scopul Lui. Mai mult decât atât, El trebuie să vorbească din perspective diferite pentru a-l desăvârși pe om. Dacă El ar rosti cuvintele Sale doar din perspectiva Duhului, această etapă a lucrării lui Dumnezeu nu ar putea fi completă. Din tonul vocii Lui, poți vedea că El este hotărât să-i întregească pe oamenii din acest grup. Ca unul care dorește să fie desăvârșit de Dumnezeu, care este primul pas pe care trebuie să îl faci? Mai întâi trebuie să cunoști lucrarea lui Dumnezeu. După cum noi mijloace sunt folosite și epoca s-a schimbat dintr-una într-alta, de asemenea, și mijloacele prin care lucrează Dumnezeu s-au schimbat, precum și felul în care Dumnezeu vorbește. Acum, nu numai mijloacele lucrării Lui s-au schimbat, ci și epoca. Înainte era Epoca Împărăției, o etapă a lucrării în care să Îl iubești pe Dumnezeu. Acum, este Epoca Împărăției Milenare – Epoca Cuvântului – adică, o epocă în care Dumnezeu folosește multe căi de a vorbi pentru a-l desăvârși pe om și vorbește din perspective diferite pentru aprovizionarea omului. Imediat ce vremurile au intrat în Epoca Împărăției Milenare, Dumnezeu a început să facă uz de cuvânt pentru a-l desăvârși pe om, permițându-i să pătrundă în realitatea vieții și îndrumându-l pe drumul cel bun. Omul a trecut prin atâtea etape ale lucrării Sale și a văzut că lucrarea lui Dumnezeu rămâne neschimbătoare. Mai degrabă, evoluează și se adâncește în mod constant. După atât de mult timp de experiență, lucrarea s-a transformat și s-a schimbat din nou și din nou, dar oricare ar fi schimbările, ea nu se abate niciodată de la obiectivul lui Dumnezeu de a lucra în om. Chiar și prin zece mii de schimbări, scopul ei original nu se schimbă niciodată și nu se abate niciodată de la adevăr sau de la viață. Schimbări în mijloacele prin care este realizată lucrarea sunt doar o schimbare în formatul de lucru și în perspectiva vorbirii, nu o schimbare în obiectivul central al lucrării Lui. Schimbări în tonul vocii și mijloacele de lucru sunt făcute pentru a obține un efect. O schimbare în tonul vocii nu înseamnă o schimbare în scopul sau principiul lucrării. Esența omului care crede în Dumnezeu este de a căuta viața. Dacă ai credință în Dumnezeu, însă nu cauți viața sau adevărul sau cunoașterea lui Dumnezeu, atunci nu există nicio credință în Dumnezeu! Este oare realist să cauți să intri în împărăție pentru a fi rege? Doar obținerea dragostei adevărate față de Dumnezeu prin căutarea vieții este realitate; căutarea și practica adevărului sunt toate realitate. Experimentează cuvintele lui Dumnezeu în timp ce citești cuvintele Lui; în acest fel, vei pricepe cunoașterea lui Dumnezeu printr-o experiență reală. Aceasta este o căutare adevărată.

În Epoca Împărăției Milenare, ceea ce determină intrarea ta în această nouă epocă este dacă ai pătruns în realitatea cuvintelor lui Dumnezeu și dacă cuvintele Lui servesc drept realitate a vieții tale. Cuvântul lui Dumnezeu este făcut cunoscut tuturor astfel încât, la sfârșit, toți oamenii să trăiască în lumea cuvântului și cuvântul lui Dumnezeu va lumina și va ilumina pe fiecare om pe dinăuntru. Dacă în această perioadă ești grăbit și neglijent în citirea cuvântului lui Dumnezeu și nu ai niciun interes în cuvântul Său, aceasta arată că ceva nu este în regulă cu starea ta. Dacă nu ești capabil să intri în Epoca Cuvântului, atunci Duhul Sfânt nu lucrează în tine; dacă ai intrat în această epocă, El Își va face lucrarea. Ce poți face în momentul de față, la începutul acestei Epoci a Cuvântului, pentru a dobândi lucrarea Duhului Sfânt? În această epocă, Dumnezeu va transforma în realitate în mijlocul vostru faptul că fiecare om trăiește cuvântul lui Dumnezeu, este capabil să pună adevărul în practică și Îl iubește pe Dumnezeu cu sinceritate; că toți oamenii folosesc cuvântul lui Dumnezeu ca un fundament și realitate a lor și au inimi pline de venerație pentru Dumnezeu; și că, prin practica cuvântului lui Dumnezeu, omul poate atunci să domnească împreună cu Dumnezeu. Aceasta este lucrarea pe care o va realiza Dumnezeu. Poți trăi fără să citești cuvântul lui Dumnezeu? Sunt mulți acum care simt că nu pot trăi nici măcar o zi sau două fără să citească cuvântul lui Dumnezeu. Ei trebuie să citească cuvântul Său în fiecare zi, iar dacă timpul nu le permite, ascultarea cuvântului Lui este suficientă. Acesta este sentimentul pe care Duhul Sfânt îl dă omului și așa începe El să îl miște pe om. Adică, El îl conduce pe om prin cuvinte pentru ca acesta să pătrundă realitatea cuvântului lui Dumnezeu. Dacă simți întuneric și sete după doar o zi în care nu ai mâncat și nu ai băut din cuvântul lui Dumnezeu și consideri lucrul acesta inadmisibil, aceasta arată că ai fost mișcat de Duhul Sfânt și că El nu S-a îndepărtat de tine. Ești atunci unul care se află în acest curent. Totuși, dacă nu ai nicio percepție sau nu simți sete după o zi sau două fără să fi mâncat și băut din cuvântul lui Dumnezeu și nu te simți mișcat, aceasta arată că Duhul Sfânt S-a îndepărtat de tine. Aceasta înseamnă, așadar, că starea ta interioară nu este bună; tu nu ai intrat în Epoca Cuvântului și ești unul dintre cei care au rămas în urmă. Dumnezeu folosește cuvântul pentru a-l conduce pe om; te simți bine dacă mănânci și bei din cuvântul lui Dumnezeu, iar dacă nu faci aceasta, nu vei avea nicio cale pe care să o urmezi. Cuvântul lui Dumnezeu devine hrana omului și forța care îl conduce. Biblia a spus că „Omul nu va trăi doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu.” Aceasta este lucrarea pe care Dumnezeu o va realiza astăzi. El va realiza acest adevăr în voi. Cum se face că omul din trecut putea trăi multe zile fără să citească cuvântul lui Dumnezeu, dar continua să mănânce și să lucreze? Și de ce acest lucru nu mai este valabil acum? În această epocă Dumnezeu folosește, în primul rând, cuvântul pentru a-i conduce pe toți. Prin cuvântul lui Dumnezeu, omul este judecat și făcut desăvârșit și, într-un final, este primit în împărăție. Doar cuvântul lui Dumnezeu poate oferi viața omului și numai cuvântul lui Dumnezeu poate dărui omului lumină și calea practicii, în special în Epoca Împărăției. Atât timp cât mănânci și bei zilnic din cuvantul Lui și nu părăsești realitatea cuvântului lui Dumnezeu, El va putea să te facă desăvârșit.

Nu poți să te grăbești să obții succes când cauți viața; creșterea în viață nu are loc doar într-o zi sau două. Lucrarea lui Dumnezeu este normală și concretă și trebuie să treacă printr-un proces necesar. Isus întrupat a trecut printr-un proces de 33,5 ani pentru a completa lucrarea Sa de crucificare, ca să nu mai vorbim de viața omului! De asemenea, nu este o sarcină ușoară să faci un om normal să Îl manifeste pe Dumnezeu. Acest lucru este valabil, în special, pentru poporul națiunii marelui balaur roșu. Ei sunt de un calibru scăzut și au nevoie de o perioadă lungă în cuvântul și lucrarea lui Dumnezeu. Deci, nu te grăbi să vezi rezultate. Trebuie să fii proactiv în a mânca și bea cuvintele lui Dumnezeu și să depui mai mult efort în cuvintele lui Dumnezeu. După ce citești cuvintele Lui, trebuie să fii în stare să le pui în practică în realitate, și atunci, în cuvintele lui Dumnezeu obții cunoștință, înțelegere, discernământ și înțelepciune. Prin aceasta, tu te vei schimba fără să îți dai seama. Dacă ești în stare să faci un principiu din a mânca și a bea din cuvântul lui Dumnezeu, citind cuvântul Său, ajungând să îl cunoști, să îl trăiești și să-l practici, vei crește fără să îți dai seama. Unii spun ca este greu să pui cuvântul lui Dumnezeu în practică, chiar și după ce îl citesc! Care-i graba ta? Când atingi o anumită statură, vei putea pune cuvântul Lui în practică. Va spune oare un copil în vârstă de patru sau cinci ani că nu poate să-i sprijine sau să-i cinstească pe părinții săi? Ar trebui să știi care este statura ta, să pui în practică ceea ce poți și să nu fii unul care perturbă gestiunea lui Dumnezeu. Pur și simplu, mănâncă și bea cuvintele lui Dumnezeu și mergi înainte, fă din aceasta principiul tău. Încă nu te îngrijora dacă Dumnezeu poate să te întregească. Nu te scufunda în aceasta, încă. Doar mănâncă și bea cuvintele lui Dumnezeu când le întâlnești și, cu siguranță, Dumnezeu va putea să te facă întreg. Totuși, există un principiu conform căruia trebuie să mănânci și să bei din cuvântul Lui. Nu face aceasta orbește. Mai degrabă, caută cuvintele pe care ar trebui să le cunoști, adică, acelea care sunt referitoare la viziune. Un alt aspect pe care trebuie să îl cauți este acela al practicii propriu-zise, adică acela cu privire a ceea ce ar trebui să pătrunzi. Un aspect este cu privire la cunoștințe, iar celălalt se referă la pătrundere. Odată ce le găsești pe amândouă, adică, atunci când înțelegi ceea ce trebuie să știi și ceea ce trebuie să practici, vei știi cum să mănânci și să bei din cuvântul lui Dumnezeu.

Să mergi înainte, să discuți despre cuvântul lui Dumnezeu este principiul pe baza căruia vorbești. Când vă adunați, trebuie să aveți părtășie despre cuvântul lui Dumnezeu și să folosiți aceasta ca subiect al vostru; vorbiți despre ceea ce știți despre cuvântul lui Dumnezeu, despre cum să puneți cuvântul Lui în practică și despre cum lucrează Duhul Sfânt. Dacă ai părtășie despre cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt te va ilumina. Omul trebuie să coopereze, de asemenea, dacă această lume va deveni o lume a cuvântului lui Dumnezeu. Dacă nu pătrunzi acest lucru, Dumnezeu nu poate să Își facă lucrarea. Dacă nu vorbești despre cuvântul Lui, El nu te poate ilumina. Ori de câte ori ai timp liber, vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu. Nu purta discuții fără rost! Fă ca viața ta să fie plină de cuvântul lui Dumnezeu; atunci vei fi un credincios devotat. Chair dacă părtășia ta este superficială, este în regulă. Fără superficial, nu ar exista profunzime. Există un proces prin care trebuie să se treacă. Prin exercițiul tău, câștigi înțelegere cu privire la iluminarea Duhului Sfânt asupra ta și la cum să mănânci și să bei cuvântul lui Dumnezeu în mod eficient. După o perioadă de astfel de explorare, vei pătrunde realitatea cuvântului li Dumnezeu. Doar dacă ești hotărât să cooperezi vei primi lucrarea Duhului Sfânt.

Există două aspecte pentru principiul de a mânca și de a bea cuvântul lui Dumnezeu: unul se referă la cunoaștere, iar celălalt la pătrundere. Care sunt cuvintele pe care ar trebui să ajungi să le cunoști? Ar trebui să ajungi să cunoști cuvintele ce se referă la viziune (cu alte cuvinte, în care Epocă a intrat Dumnezeu acum, ce dorește să realizeze acum Dumnezeu, ce este întruparea, și așa mai departe. Toate acestea sunt referitoare la viziune). Care este modalitatea prin care omul ar trebui să intre? Aceasta se referă la cuvintele lui Dumnezeu pe care omul ar trebui să le practice și să le pătrundă. Acelea sunt cele două aspecte ale principiului de a mânca și de a bea cuvântul lui Dumnezeu. De acum, mănâncă și bea din cuvântul lui Dumnezeu în acest fel. Dacă ai o înțelegere clară despre cuvintele privind viziunea, atunci nu este nevoie să citești mai mult. Este de primă importanță să mănânci și să bei mai multe dintre cuvintele cu privire la intrare, cum ar fi să-ți întorci inima către Dumnezeu, cum să-ți liniștești inima înaintea lui Dumnezeu și cum să te lepezi de trup. Aceasta este ceea ce ar trebui să pui în practică. Fără să știi cum să mănânci și să bei din cuvântul lui Dumnezeu, adevărata părtășie nu este posibilă. Odată ce știi cum să mănânci și să bei din cuvântul Lui și ai priceput ceea ce este esențial, părtășia va deveni liberă. Orice probleme s-ar ridica, ești capabil să iei părtășie în privința lor și să înțelegi realitatea. A lua părtășie în privința cuvântului lui Dumnezeu fără realitate, înseamnă că nu ești capabil să înțelegi ceea ce este esențial, iar aceasta arată că nu știi cum să mănânci și să bei din cuvântul Său. Unii simt oboseală când citesc cuvântul lui Dumnezeu. O astfel de stare nu este normală. Într-adevăr, ce este normal e să nu obosești niciodată de citirea cuvântului lui Dumnezeu, să însetezi întotdeauna după el și să gândești întotdeauna că cuvântul lui Dumnezeu este bun. Acesta este modul în care cel ce a pătruns cu adevărat mănâncă și bea din cuvântul lui Dumnezeu. Când simți că cuvântul lui Dumnezeu este într-adevăr concret și este exact ceea ce omul ar trebui să pătrundă; când simți că cuvântul Lui este de mare ajutor și benefic omului și că este sursa vieții omului, acest sentiment îți este dat de către Duhul Sfânt, prin faptul că ai fost mișcat de Duhul Sfânt. Aceasta dovedește că Duhul Sfânt lucrează în tine și că Dumnezeu nu S-a îndepărtat de tine. Având în vedere că Dumnezeu vorbește mereu, unii obosesc de cuvintele Lui și cred că nu are nicio importanță dacă citesc sau nu cuvintele Lui. Aceasta nu este o stare normală. Inima lor nu însetează să pătrundă în realitate și astfel de oameni nu însetează și nici nu consideră important să fie făcuți desăvârșiți. Ori de câte ori descoperi că nu însetezi după cuvântul lui Dumnezeu, aceasta arată că starea ta nu este normală. În trecut, dacă Dumnezeu Se îndepărta de tine sau nu, era determinat în funcție de măsura în care aveai pace interioară și simțeai bucurie. Acum cheia este dacă însetezi după cuvântul lui Dumnezeu, dacă cuvântul Lui este realitatea ta, dacă ești credincios și dacă ești capabil să faci ceea ce poți face pentru Dumnezeu. Cu alte cuvinte, omul este judecat după realitatea cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu îndreaptă cuvântul Său către toți oamenii. Dacă ești dispus să-l citești, El te va lumina, dar dacă nu ești, El nu va face aceasta. Dumnezeu îi luminează pe aceia care flămânzesc și însetează după dreptate și pe aceia care Îl caută. Unii spun că Dumnezeu nu i-a luminat chiar și după ce au citit cuvântul Lui. Cum au fost citite cuvintele? Dacă ai citit cuvântul Lui ca și când admiri florile în timp ce galopezi pe spatele unui cal și nu ai acordat nicio importanță realității, cum ar putea să te lumineze Dumnezeu? Cum ar putea fi desăvârșit de Dumnezeu cineva care nu prețuiește cuvântul lui Dumnezeu? Dacă nu prețuiești cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu vei avea nici adevărul și nici realitatea. Dacă prețuiești cuvântul Său, atunci vei fi în stare să practici adevărul; abia atunci vei avea realitatea. Deci, trebuie să mănânci și să bei din cuvântul lui Dumnezeu în orice situație, fie că ești ocupat sau nu, fie că circumstanțele îți sunt nefavorabile sau nu și fie că ești încercat sau nu. Una peste alta, cuvântul lui Dumnezeu este fundamentul existenței omului. Nimeni nu poate să întoarcă spatele cuvântului Lui și trebuie să mănânce din cuvântul Său ca și cum ar fi cele trei mese ale zilei. Ar putea oare să fie o chestiune atât de simplă pentru a fi desăvârșit și cucerit de Dumnezeu? Dacă înțelegi sau nu în momentul de față sau dacă ai o bună cunoaștere a cuvântului lui Dumnezeu, tu trebuie să mănânci și să bei mai mult din cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă a pătrunde în mod proactiv. După ce ai citit cuvântul lui Dumnezeu, grăbește-te să pui în practică ceea ce poți pătrunde și pune deoparte ceea ce nu poți, pentru moment. Ar putea să existe mult din cuvântul lui Dumnezeu ce nu poți înțelege la început, însă după două sau trei luni, poate chiar un an, vei înțelege. De ce este așa? Aceasta este pentru că Dumnezeu nu poate să îl întregească pe om într-o zi sau două. De cele mai multe ori, când citești cuvântul Său, este posibil să nu înțelegi în acel moment. La acel punct, poate părea a fi doar un text; doar printr-o perioadă de experiență ești capabil să înțelegi. Dumnezeu a vorbit mult, deci tu ar trebui să faci tot posibilul să mănânci și să bei din cuvântul Său. Fără să îți dai seama, vei ajunge să înțelegi și Duhul Sfânt te va lumina. Când Duhul Sfânt îl luminează pe om, se întâmplă deseori fără ca omul să fie conștient de aceasta. El te luminează și te îndrumă când însetezi și cauți. Principiul prin care Duhul Sfânt lucrează este centrat pe cuvântul lui Dumnezeu din care mănânci și bei. Toți aceia care nu dau nicio importanță cuvântului lui Dumnezeu și care au mereu o altă atitudine față de cuvântul Lui, una de nepăsare și convingerea că nu contează dacă citesc cuvântul Lui, sunt cei fără realitate. Nu se poate vedea în ei nici lucrarea Duhului Sfânt, nici luminarea venită de la El. Astfel de oameni doar trăiesc în mod superficial și sunt impostori fără calificări adevărate, precum Dl. Nanguo din parabolă.[a]

Fără cuvântul lui Dumnezeu ca realitate a ta, nu ai o statură reală. Când va veni vremea să fii încercat, vei cădea cu siguranță și atunci adevărata ta statură va fi arătată. Însă la acea vreme, cei ce caută să intre în realitate în mod regulat, vor înțelege scopul lucrării lui Dumnezeu. Cine posedă conștiință și însetează după Dumnezeu ar trebui să ia măsuri concrete pentru a răsplăti pe Dumnezeu pentru dragostea Lui. Cei fără realitate nu pot să stea neclintiți nici în fața problemelor celor mai neînsemnate. Pur și simplu, există o diferență între aceia care au o statură reală și aceia nu o au. Cum se face că ambii mănâncă și beau din cuvântul lui Dumnezeu, însă unii pot să stea neclintiți într-o încercare, în timp ce alții fug de ea? Diferența evidentă este că lor le lipsește o statură reală; ei nu au cuvântul lui Dumnezeu ca realitate a lor și cuvântul Lui nu a prins rădăcini în ei. De îndată ce sunt încercați, nu există nicio cale pentru ei. Atunci, de ce alții pot sta neclintiți în această privință? Asta se datorează faptului că au o mare viziune sau cuvântul lui Dumnezeu a devenit experiența lor interioară și că ceea ce au văzut în realitate a devenit fundamentul existenței lor. Astfel, ei sunt capabili să stea neclintiți când trec prin încercări. Acesta este statura reală și aceasta este și viața. Unii pot, de asemenea, să citească cuvântul lui Dumnezeu, dar să nu îl pună niciodată în practică, sau să nu fie serioși cu privire la el. Aceia care nu sunt serioși nu acordă nicio importanță practicii. Aceia fără cuvântul lui Dumnezeu ca propria lor realitate, sunt cei fără o statură reală. Astfel de oameni nu pot să stea neclintiți prin încercări.

Când Dumnezeu vorbește, tu ar trebui să primești imediat cuvintele Lui pentru a mânca din ele. Nu contează cât înțelegi, ține-te de punctul de vedere din care doar te concentrezi să mănânci, să ajungi să cunoști și să practici cuvântul Lui. Acest lucru este ceva ce ar trebui să faci. Nu te preocupa cu privire la cât de mare poate deveni statura ta; doar concentrează-te să mănânci din cuvântul Său. Acesta este felul în care ar trebui să coopereze omul. Viața ta spirituală trebuie să pătrundă, în special, în realitatea unde mănânci și bei cuvintele lui Dumnezeu și le pui în practică. Tu nu ar trebui să te concentrezi asupra niciunui alt lucru. Liderii bisericii ar trebui să fie capabili să conducă pe toți frații și surorile în a știi cum să mănânce și să bea cuvintele lui Dumnezeu. Aceasta este responsabilitatea tuturor liderilor bisericii. Fie ei tineri sau vârstnici, cu toții ar trebui să considere ca fiind important mâncatul și băutul cuvintelor lui Dumnezeu și să păstreze cuvintele Lui în inima lor. Dacă pătrunzi în realitatea aceasta, vei fi intrat în Epoca Împărăției. În ziua de azi, majoritatea oamenilor simt că nu pot trăi fără să mănânce și să bea din cuvântul lui Dumnezeu și, indiferent de moment, ei simt că cuvântul Lui este nou. Acesta este momentul în care omul începe să pornească pe calea cea bună. Dumnezeu folosește cuvântul pentru a lucra și a-l aproviziona pe om. Când toți vor tânji și vor înseta după cuvântul lui Dumnezeu, ei vor intra într-o lume a cuvântului Lui.

Dumnezeu a vorbit destul de mult. Cât de multă cunoștință ai despre aceasta? Cât de mult ai pătruns? Dacă un lider al bisericii nu a condus pe frați și pe surori în realitatea cuvântului lui Dumnezeu, a fost neglijent în datoria lui și a eșuat în împlinirea responsabilităților lui! Oricare ar fi profunzimea mâncatului și băutului tău, sau oricât de mult poți primi, trebuie să știi cum să mănânci și să bei din cuvântul Lui; trebuie să privești cuvântul Său cu importanță și să înțelegi importanța și nevoia de a mânca și de a bea în acest fel. Dumnezeu a vorbit atât de mult. Dacă nu mănânci și nu bei din cuvântul Lui, nici nu cauți sau pui cuvântul Lui în practică, nu poți fi considerat ca având credință în Dumnezeu. Din moment ce crezi în Dumnezeu, tu trebuie să mănânci și să bei din cuvântul Său, să experimentezi și să trăiești cuvântul Său. Doar aceasta este credința în Dumnezeu! Dacă spui că ai credință în Dumnezeu, însă nu poți să vorbești cuvintele Lui sau să le pui în practică, nu se consideră că ai credință în Dumnezeu. Aceasta înseamnă „să cauți pâine pentru a-ți satisface foamea.” Să vorbești doar despre mărturia banală, despre chestiuni nefolositoare și probleme superficiale și să nu ai nici cea mai mică realitate, nu înseamnă credință în Dumnezeu. Ca urmare,[b] tu nu ai înțeles modul corect de a crede în Dumnezeu. De ce trebuie să mănânci și să bei mai mult din cuvintele lui Dumnezeu? Este oare considerată credință, dacă nu mănînci și nu bei din cuvintele Lui și cauți doar să fii ridicat la cer? Care este primul pas pentru cine crede în Dumnezeu? Prin ce cale îl desăvârșește Dumnezeu pe om? Poți fi făcut desăvârșit fără să mănânci și să bei din cuvântul lui Dumnezeu? Poți fi oare considerat o persoană a împărăției fără cuvântul lui Dumnezeu ca realitate? Mai exact, ce este credința în Dumnezeu? Credincioșii în Dumnezeu ar trebui cel puțin să aibă un comportament bun pe dinafară și, cel mai important este să aibă cuvântul lui Dumnezeu. Orice s-ar întâmpla, tu nu te poți îndepărta de cuvântul Lui. Cunoașterea ta despre Dumnezeu și împlinirea voinței Sale sunt toate obținute prin cuvântul Lui. Toate națiunile, comunitățile religioase, cultele și categoriile sociale vor fi cucerite prin cuvânt în viitor. Dumnezeu va vorbi în mod direct și toți oamenii vor ține cuvântul lui Dumnezeu în mâinile lor; prin aceasta vor fi oamenii desăvârșiți. Cuvântul Lui Dumnezeu se răspândește peste tot: oamenii vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu și practică conform cuvântului Său, în timp ce înăuntru încă este menținut cuvântul lui Dumnezeu. Atât în interior cât și în exterior ei sunt impregnați de cuvântul lui Dumnezeu și astfel sunt desăvârșiți. Aceia care împlinesc voia lui Dumnezeu și care sunt capabili de a fi martori Lui, sunt aceia care au cuvântul lui Dumnezeu ca realitate.

Pătrunderea în Epoca Cuvântului, adică, în Epoca Împărăției Milenare, este lucrarea care este înfăptuită acum. De acum înainte, practică părtășia cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. Doar mâncând și bând din cuvântul Lui și trăindu-l, poți manifesta cuvântul lui Dumnezeu. Doar prin cuvintele tale de experiență pot alții să fie convinși de tine. Dacă nu ai cuvântul lui Dumnezeu, nimeni nu ar fi convins! Toți cei care sunt folosiți de Dumnezeu, sunt capabili să vorbească cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu poți, aceasta arată că Duhul Sfânt nu a lucrat în tine și tu nu ai fost desăvârșit. Aceasta este importanța cuvântului lui Dumnezeu. Ai o inimă ce însetează după cuvântul lui Dumnezeu? Aceia care însetează după cuvântul lui Dumnezeu, însetează după adevăr, și doar astfel de oameni sunt binecuvântați de Dumnezeu. În viitor, există mult mai multe cuvinte pe care le va spune Dumnezeu tuturor cultelor și comunităților religioase. Mai întâi El vorbește și rostește prin vocea Lui în mijlocul vostru și vă întregește înainte de a continua să vorbească și să-Și rostească vocea Neamurilor și să le cucerească. Prin cuvânt, vor fi cu toții convinși în mod sincer și absolut. Prin cuvântul lui Dumnezeu și descoperirile Sale, firea coruptă a omului a slăbit. Toate au aparența de om și firea răzvrătită a omului a slăbit și ea. Cuvântul lucrează cu autoritate asupra omului și îl cucerește în lumina lui Dumnezeu. Lucrarea pe care o va face Dumnezeu în epoca actuală, precum și punctele de cotitură ale lucrării Sale, pot fi găsite toate în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu citești cuvântul Său, nu vei înțelege nimic. Prin faptul că mănânci și bei din cuvântul Lui, ai părtășie cu frații și surorile și, prin propriile tale experiențe, cunoașterea ta despre cuvântul lui Dumnezeu va deveni cuprinzătoare. Doar așa poți să o trăiești în realitate.

Note de subsol:

a. Textul original omite „din parabolă”.

b. Textul original omite „Ca urmare”.

Anterior:Cei care se supun lui Dumnezeu cu o inimă curată vor fi negreșit câștigați de Dumnezeu

Următorul:Totul se împlinește prin cuvântul lui Dumnezeu

S-ar putea să vă placă și